Komentarze do Ewangelii

Periodyk_AdwentNa naszej stronie znajdują się liczne komentarze do Ewangelii. Przekazujemy je również w formie Periodyku: „Słowo Miłości„, który można pobrać w formacie pdf: Słowo Miłości – Adwent_2014. Zapraszamy wszystkie osoby odwiedzające stronę stowarzyszenia KONSOLATA do wspólnego rozważania Słowa Bożego. Adresatami proponowanych komentarzy do Ewangelii są dusze najmniejsze. Określenie to nawiązuje do życia wiary i powołania zgodnego z duchowością św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1873-1897), a także sł. Bożej s. M. Konsolaty Betrone (1903-1946), propagatorki maleńkiej drogi miłości. Dzieło Najmniejszych, które Bóg powierza wspomnianym duszom, opisane jest w Orędziu Miłości Serca Jezusa do świata, przekazane s. Konsolacie. Czytaj dalej

Ewangelizacja z peregrynacją

14.11.2012 roku rozpoczęła się ewangelizacja i peregrynacja obrazu Matki Bożejmain_image Miłosierdzia w Archidiecezji Warmińskiej. Kapłani oraz świeccy tworzą zespoły ewangelizacyjne, które w każdej parafii przeprowadzają rekolekcje, by rozbudzić w sercach wierzących żywą i prawdziwą wiarę, i doprowadzić do osobistego doświadczenia miłości Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. W najbliższym czasie, tj. 2 – 4 grudnia takie rekolekcje poprowadzi nasza Wspólnota, odbędą się one w parafii św. Jana Nepomucena i Niepokalanego Poczęcia NMP w Dąbrównie. Prosimy wszystkich Was o modlitwę w intencji owocnego przeprowadzenia tych rekolekcji, jak również o duchową jedność z naszym zespołem ewangelizacyjnym. Polecajmy wszyscy tę intencję Bogu podczas każdej Eucharystii i modlitwy. Nasze spotkania rekolekcyjne rozpoczynać się będą codziennie (2-4 grudnia) o godz. 17:00. Pamiętajmy także o całym wspomnianym dziele ewangelizacyjnym.

Więcej o ewangelizacji…>>

Prośby i podziękowania w Radiu

posba_o_modlitwe2Zachęcamy wszystkich odwiedzających stronę Stowarzyszenia KONSOLATA do włączenia się do wspólnej modlitwy, w łączności duchowej. Wasze prośby i podziękowania, które zamieścicie (tutaj), będą emitowane w naszym internetowym Radiu Konsolata: w Godzinie Miłosierdzia (15.15), a także po Apelu Jasnogórskim (21.15) i w nocy ok. 3.15 czasu polskiego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Więcej o Radiu Konsolata…>>

Rok Życia Konsekrowanego

List papieża Franciszka do wszystkich osób konsekrowanych na rozpoczynający się 30 listopada 2014 r Rok Życia Konsekrowanego.

 Najdrożsi kobiety i mężczyźni konsekrowani!
Piszę do was jako Następca Piotra, któremu Pan Jezus powierzył zadanie umocnieniabanner-rzk swoich braci w wierze (Łk 22,32), i piszę do was, jako wasz brat, konsekrowany Bogu, podobnie jak i wy.
Razem dziękujemy Ojcu, który nas powołał do pójścia za Jezusem w pełnym posłuszeństwie Jego Ewangelii i w służbie Kościołowi oraz wlał w nasze serca Ducha Świętego, dającego nam radość i sprawiającego, że świadczymy całemu światu o Jego miłości i Jego miłosierdziu.
Odpowiadając na odczucia wielu z was oraz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, z okazji 50. rocznicy Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, która w rozdziale VI mówi o zakonnikach, a także dekretu Perfectae caritatis o odnowie życia zakonnego, postanowiłem ogłosić Rok Życia Konsekrowanego. Rozpocznie się on 30 listopada bieżącego roku, w pierwszą niedzielę Adwentu, a skończy się w święto Ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni, 2 lutego 2016 r.
Czytaj cały list…>>

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

List Pasterski Metropolity Warmińskiego na rozpoczęcie roku duszpasterskiego 2014/2015

1. (…) Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie (Mk 13, 33)

nawracajcie_sieNa początku Adwentu, jakby w naszym imieniu, skarży się prorok Izajasz: (…) Tyś, Panie, naszym Ojcem, „Odkupiciel nasz” to Twoje imię odwieczne. Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa (Iz 63, 16b-17).  Tę prośbę o nadejście Zbawiciela pogłębia Ewangelia, w której usłyszeliśmy trzykrotnie powtarzające się słowo: „czuwajcie”:  „Czuwanie”, albo „oczekiwanie”, o którym mówi Pan Jezus w Ewangelii św. Marka jest nawiązaniem do starotestamentalnego wyrażenia: „Dzień Pański”.  „Dzień Pański” oznacza oczekiwanie na taką chwilę, kiedy Pan Bóg zainterweniuje na rzecz narodu wybranego. Oczekiwano więc na „Dzień Pański” z radością i nadzieją. Natomiast prorocy zwracają uwagę na to, że owszem, Bóg przyjdzie wybawić swój lud. Ale zanim Bóg przybędzie, najpierw musi nastąpić przywrócenie porządku naruszonego przez grzech. Przyjście więc Pana oznacza także przyjście Boga jako Sędziego. Dlatego należy oczekiwać „Dnia Pańskiego” ze świadomością sądu. Nie dla wszystkich więc „Dzień Pański” będzie dniem radosnym. W Nowym Testamencie „Dzień Pański” nabiera charakteru końca tego świata, który nastąpi niespodziewanie. Jezus przyjdzie jako sędzia a jednocześnie przychodzi aby nas zbawić. Oczekujemy zatem Jego przyjścia z nadzieją. Czytaj dalej

Dzień skupienia – 29-30 listopada 2014 r.

Podczas tych dni skupienia spróbujmy nastawić swoje serca na przebywanie w obecności Boga. Spróbujmy otwierać się na Obecność, która nieustannie jest wokół człowieka i w człowieku, która objawia się człowiekowi. Objawiła się w sposób szczególny w pewnym momencie historii i od tej pory jest. Będziemy starali się zrozumieć, przyjąć sercem obecność Jezusa, który poprzez przyjście na ziemię sprawił niezwykłą obecność Boga, Sam był tą Obecnością i pozostał pośród ludzi.
Spróbujmy zamknąć się teraz całkowicie na świat zewnętrzny. Odgońmy wszystkie myśli, które przeszkadzają, brzęcząc wokół nas uniemożliwiają spotkanie z Bogiem. Ten czas niech będzie czasem, kiedy będziemy sam na sam z Bogiem, kiedy staniemy przed Nim, otworzymy szeroko oczy duszy i zadziwimy się tą Obecnością. Trzeba woli, aby przeżyć ten czas jako rzeczywiste spotkanie z obecnym Bogiem, by z wiarą i ufnością przyjąć to spotkanie, przyjąć Słowo, z wiarą przyjąć doświadczenie obecności Boga. Czytaj dalej

Adoracja Adwentowa

 

Nasze spotkania w okresie Adwentu:

  1. Czerwińsk, 5-6 grudnia (od godz. 18:00 w piątek i od godz. 10:30 w sobotę);
  2. Szczytno, 11 grudnia, (od godz. 17:00);
  3. Różanystok, 12-13 grudnia, (od godz. 18:00 w piątek i od godz. 10:30 w sobotę);
  4. Ostrów Wlkp., 15 grudnia, (od godz. 18:00);
  5. Gietrzwałd, 19-20 grudnia, (od godz. 18:00 w piątek i od godz. 10:00 w sobotę).

Zapraszamy!

Zapraszamy do Sątoczna

satoczno3_3W dniu dzisiejszym zapraszamy wiernych do tworzenia Wieczernika Modlitwy w kościele parafialnym Chrystusa Króla w Sątocznie (Archidiecezja Warmińska). Początek spotkania o godz. 16:30. Program modlitewny: Różaniec, Msza św. (godz. 17:00), Adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski. Posługę muzyczną podejmie Reginka Bociek.

Więcej o parafii…>>

Ofiarowanie dusz najmniejszych

Oto historia się powtarza. Kiedyś rodzice Maryi przyproofiarowanie_NMPwadzili Ją do Boga. Jesteśmy im wdzięczni za ich wrażliwość na głos Boga w sercu, za ich wierność Jego poleceniom, za posłuszeństwo. Jakże jesteśmy wdzięczni, że Bóg dał Maryi takich rodziców, którzy ofiarowali Ją Bogu. To najlepsze co mogli uczynić dla Maryi. Teraz przez wstawiennictwo Matki Kościoła, a więc także Matki dusz najmniejszych pragniemy uczynić to, co jest dla nas najlepsze, a czego Bóg również pragnie – ofiarować się Bogu:

Pragniemy całym sercem oddać się Tobie, Boże. Pragniemy uczynić to w sposób pełny. Chcemy oddać Tobie nasze dusze i ciała, oddajemy Tobie nasze charaktery i temperamenty, oddajemy nasze różne plany, pragnienia, nasze dążenia, te dalekie i te bliskie, nasze cele. Oddajmy, Boże, wszystko, co jest naszą własnością, co do nas należy, co o nas stanowi, co kształtuje nasze postawy, co wytycza każdego dnia naszą drogę. Oddajemy Tobie naszą codzienność, nasze otoczenie, obowiązki, naszych bliskich. Czytaj dalej

Zaproszenie na drogę oddania

Przed jutrzejszym, liturgicznym Wspomnieniem Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, zachęcamy całą Wspólnotę do odnowienia swojego zawierzenia. Uczyńmy to według wskazań ks. Mariana Piątkowskiego:

Rozpocznij od tych słów: «Oddaję się na własność,krolowa_pokoju_2 możesz ze mną czynić, co chcesz». Potem będziesz pogłębiał i doskonalił życie na drodze oddania. Ze wzoru Papieża Polaka – Jana Pawła II, wielkiego Prymasa Polski i Księży Biskupów weź bodziec nowy, by właśnie tak – na nowo lub po raz pierwszy – związać się z Bogurodzicą. Jeśli nie czujesz chęci do osobistego oddania się Maryi, jeśli może przeżywasz jakieś opory, powiedz Jej pokornie: «Matko, jeśli Ty tego pragniesz, sama pociągnij mnie na drogę oddania». I módl się o światło. Zrozumienie drogi doskonałego oddania się Najświętszej Pannie jest wyborną łaską Boga. Łaskę Boga trzeba upraszać żarliwą modlitwą. Proś codziennie, by dana ci była owa łaska. Proś z ufnością. Ten dar nie będzie ci odmówiony. Maryja sama cię pociągnie, jeśli tylko na to pozwolisz. Wtedy przeżyjesz doświadczenie, że oddanie się w macierzyńską niewolę Matki Bożej i ludzi jest oddaniem się szczęściu. Czytaj dalej