By zdobyć świat miłością dla Miłości

By zdobyć świat miłością dla Miłości  :: 28-05-2008 r. ::

  Przed nami kolejne spotkania w Wieczernikach Modlitwy, które przyjmujemy jako przejaw powołania do służby Bogu i Kościołowi. Bóg potrzebuje chrześcijan, którzy kochaliby Go i Jego wzorem poświęciliby życie dla ratowania innych. Którzy ufnie przyjęliby ofiarę z własnego życia. Którzy poszliby za Jezusem aż na Krzyż, którzy trwaliby na Krzyżu przy Nim wręcz heroicznie. Których nie zniechęciłoby ukrycie, zapomnienie w oczach innych, śmierć własna, wyrzeczenie. Świat współczesny proponuje nam coś zupełnie innego. Brak w nim tych uczuć poświęcenia i ofiarowania, pokory i uległości. Duch tego świata promuje szybką karierę za wszelką cenę, „wybicie się”, „wypłynięcie”. Liczy się sukces, pieniądze, moda, liczy się wygląd, spryt, zaradność, tupet. Do szuflady schowano uczciwość, prawość charakteru, patriotyzm, miłość Boga i ojczyzny. Jeśli dusze najmniejsze nie pokażą światu innej drogi, dokąd pójdzie to pokolenie? Dlatego trwajmy na modlitwie, otoczmy Boga i Kościół miłością naszych serc i ofiarujmy po raz kolejny siebie dla ratowania dusz, za dzieło, które odrodzi w ludziach utracone wartości, cnoty, wiarę. Zapraszamy do Czerwińska, Tolkmicka i Sątoczna, niech powstaną legiony dusz najmniejszych, by stawić czoła panu tego świata, by zdobyć świat miłością dla Miłości, by nastąpiło jej zwycięstwo.

 

II OGÓLNOPOLSKI WIECZERNIK MODLITWY – 7 czerwca 2008

II OGÓLNOPOLSKI WIECZERNIK MODLITWY – 7 czerwca 2008  :: 25-05-2008 r. ::

  Po raz drugi w Czerwińsku nad Wisłą organizujemy Ogólnopolski Wieczernik Modlitwy, który odbędzie się w pierwszą sobotę miesiąca – 7 czerwca br. Spotkanie to przezywać będziemy pod hasłem: „Bądźmy uczniami Chrystusa dostrzegającymi wielką potrzebę Kościoła naszej epoki świadczenia o miłosierdziu Boga.” Przybądźmy na to spotkanie gromadząc się jak najliczniej w Czerwińskim Sanktuarium MB Pocieszenia jako uczniowie Chrystusa świadczący o miłosierdziu Boga. Niech także z tego miejsca popłynie na świat orędzie Miłości Miłosiernej dla świata, by jak najwięcej dusz poznało cudowną drogę miłości jako wyraz miłosierdzia Bożego i odpowiedź na dzisiejsze czasy. Uczyńmy Czerwińską Bazylikę miejscem umocnienia i rozwoju, gdzie pulsować będzie Serce Boga, gdzie miłość Jego będzie wypełniać całą Świątynię i tych, którzy do niej będą wstępować i ją odwiedzać. Zjednoczmy nasze serca, by rozniecony w nich ogień Bożej miłości rozpalił wszystkie ludzkie serca i dokonał rychłej przemiany oblicza Kościoła. Pozwólmy Bogu utworzyć w tym świętym miejscu trzon życia Najmniejszych(Maleńkich), z którego wyjdą małe odrośle, mniejsze skupiska tych dusz, i by tu znalazły miejsce nabierania sił, odradzania się i formacji.

 

Orędzie NMP Królowej Pokoju, 25 maja 2008 r.

Orędzie NMP Królowej Pokoju, 25 maja 2008 r.  :: 25-05-2008 r. ::

„Drogie dzieci! W tym czasie laski w którym Bóg pozwolił mi być z wami, ponownie wzywam was dzieci do nawrócenia. Pracujcie dla zbawienia świata w szczególny sposób dopóki jestem z wami. Bóg jest miłosierny i daje szczególne laski, dlatego proście o nie przez modlitwę. Jestem z wami i nie pozostawiam was samych. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”
Za www.medjugorje.hr

 

Dziękujemy Pani Gietrzwałdzkiej za dar Wieczernika Jej Serca

Dziękujemy Pani Gietrzwałdzkiej za dar Wieczernika Jej Serca  :: 19-05-2008 r. ::

  W minioną sobotę w godzinach wieczornych uczestniczyliśmy w kolejnym Wieczerniku Modlitwy w sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie. Wieczernik poprzedzony był dniami skupienia, podczas których trwało duchowe przygotowanie do wspólnego przeżywania tego czasu łaski. Wspólna modlitwa różańcowa podjęta na Wieczerniku, Eucharystia, która stanowiła centrum naszego spotkania oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu, przysporzyła nam wielu duchowych doświadczeń Miłości Boga i Jego Matki. Prosząc o wylanie Miłości na cały Wieczernik ogarnialiśmy modlitwą nasze rodziny, wszystkich uczestników Wieczerników Modlitwy oraz naszą Ojczyznę. Jako Wspólnota Najmniejszych prosiliśmy o dar przyjęcia Dzieła Najmniejszych do naszych serc, by utożsamiły się z tym, tak bardzo potrzebnym całemu Kościołowi Dziełem. Wszystkim tworzącym ten Wieczernik, księżom kanonikom, spowiednikom i podejmującemu posługę muzyczną zespołowi „Adoramus” składamy wielkie Bóg zapłać!

 

Benedykt XVI – potrzeba otwartości na ruchy kościelne

Benedykt XVI – potrzeba otwartości na ruchy kościelne  :: 18-05-2008 r. ::

  „Ruchy kościelne i nowe wspólnoty są jedną z najważniejszych nowości, jakie Duch Święty wzbudził w Kościele dla realizacji Soboru Watykańskiego II”. Podkreślił to Papież, spotykając ok. 100 biskupów, którzy uczestniczyli w seminarium o tych ruchach, zakończonym 17 maja w Rocca di Papa pod Rzymem. Zostało ono zorganizowane przez Papieską Radę ds. Świeckich.
„Ucieszyłem się, że jako hasło seminarium wybrano zachętę, którą skierowałem do grupy niemieckich biskupów przybyłych z wizytą ad limina. Dziś oczywiście powtarzam ją wam wszystkim jako pasterzom Kościołów lokalnych” – mówił Benedykt XVI. „Powiedziałem wówczas: «Proszę, byście wychodzili ku ruchom z wielką miłością». Mógłbym niemal stwierdzić, że nie mam nic innego do dodania! Miłość to znak rozpoznawczy Dobrego Pasterza. Daje autorytet i skuteczność pełnienia posługi, jaka została nam powierzona” – podkreślił Papież. Zauważył też, że wychodzenie z wielką miłością naprzeciw ruchom i nowym wspólnotom wymaga odpowiedniego poznania ich rzeczywistości, nie ulegając powierzchownym wrażeniom i nie poddając ich redukującym osądom. Pomaga zrozumieć, że ruchy kościelne i nowe wspólnoty nie są jednym więcej problemem czy ryzykiem, dodanym do naszych, już i tak ciężkich, obowiązków. „Wcale tak nie jest! Są one darem Bożym, cennym zasobem ubogacającym swymi charyzmatami całą wspólnotę chrześcijańską. Dlatego trzeba je ufnie przyjąć, dając im miejsce i doceniając ich wkład w życie Kościołów lokalnych. Trudności czy nieporozumienia co do kwestii szczegółowych nie upoważniają do postawy zamkniętej” – zaznaczył Ojciec Święty.
Za Radiem Watykańskim.

 

Tytuł – Matka Kościoła, jest ważnym tytułem

Tytuł – Matka Kościoła, jest ważnym tytułem  :: 12-05-2008 r. ::

  Kościół w dniu dzisiejszym przypomina nam, że mamy Matkę Bożą. Zapraszajmy Ją do swoich osobistych modlitw. Jest także matką najmniejszych. Jest nasza Mamą. Okażmy Jej swoją miłość i prośmy o opiekę. Niech Ona oręduje za nami i za Dziełem. Niech Mama występuje w imieniu swych dzieci u Boga. Odrodźmy swoją miłość do Maryi. Odnówmy swoje zawierzenie Jej. Niech nasze serca na nowo zapłoną wielką miłością do Maryi Wspomożycielki Wiernych. Niech nasze serca przylgną ponownie do Maryi Matki Kościoła. Ten tytuł, uznany, nadany przez Kościół, a przekazany Kościołowi w testamencie Krzyża, jest ważnym tytułem. Dlatego we wszystkich sprawach niezmiernie istotnych, które mają wpływ na losy Kościoła, zwracajmy się właśnie do Niej. Teraz jest taki czas. Losy Kościoła są w rękach dusz najmniejszych. Zatem, niech dusze najmniejsze oddadzą się Matce Najświętszej i wraz z Nią wypraszają łaski dla Dzieła, dla Kościoła, dla świata. Wraz z Maryją, pod Jej kierunkiem, pod Jej przewodnictwem, z Jej przemożną pomocą i cudowną opieką niech rozwija się to Dzieło, aż zatriumfuje w całym Kościele i opanuje świat Miłość Miłosierna przekraczając granice państw, granice ludzkich przekonań, poglądów i religii. Módlmy się, dusze najmniejsze, by Maryja Matka nasza i całego świata Królowa nieustannie orędowała za nami.

 

Zaproszenie na Nowennę ku czci Matki Bożej Pocieszenia

Zaproszenie na Nowennę ku czci Matki Bożej Pocieszenia  :: 13-05-2008 r. ::

  Nasza Wspólnota Wieczernika od roku bierze czynny udział w Nabożeństwie Maryjnym połączonym z Nowenną ku czci NMP Wspomożycielki Wiernych w Czerwińsku nad Wisłą. Nabożeństwo to podejmowane jest w tutejszym sanktuarium w każdą środę w godzinach wieczornych – od 17:30 do 20:00. Program modlitewny obejmuje: Nabożeństwo Maryjne (17:30), Mszę św. ku czci NMP (18:00), Błogosławieństwo NMP Wspomożycielki Wiernych, (19:00) Adorację Najświętszego Sakramentupołączoną z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała oraz błogosławieństwo indywidualne. Nowenna została ułożona przez św. Jana Bosko Założyciela Towarzystwa Salezjańskiego i wielkiego czciciela NMP Wspomożycielki Wiernych. Modlitwa ta obejmuje wszystkie intencje Kościoła, Ojczyznę, wszystkie stany społeczne, a zwłaszcza rodziny oraz dzieci i młodzież. Podczas wspólnej modlitwy odczytywane są podziękowania i prośby kierowane do Boga przez wstawiennictwo MB Czerwińskiej, które wcześniej można spisać na kartkach i złożyć w wyznaczonej skrzynce na intencje i prośby. Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej do uczestnictwa w tym ważnym dla nas cotygodniowym Wieczerniku. W ramach tych spotkań będziemy polecać naszej Mamie Niebieskiej – Matce najmniejszych, rozpoczęte w naszych sercach Dzieło i wszystkich do niego zaproszonych. Trosce modlitewnej powierzamy także Sanktuarium Maryjne w Czerwińsku upraszając jego duchowy rozwój.

 

Te Wieczerniki rozpoczęły Dzieło Najmniejszych

Te Wieczerniki rozpoczęły Dzieło Najmniejszych  :: 11-05-2008 r. ::

  Modlitwa, by Dzieło Najmniejszych wypłynęło z Bożego miłosiernego Serca, by w naszych sercach powstało, by w nas było, płynęła w Niebo z Wieczernika w Czerwińsku i Różanymstoku. Wzywaliśmy Ducha Świętego, by uczynił nas jedno z tym Dziełem, uczynił nas najmniejszymi z najmniejszych w prostocie poddania się Bogu. Prosiliśmy o zaufanie – na nim bowiem budowane jest to Dzieło. O wielką miłość, która jest fundamentem dla tego Dzieła. O nieustanny akt miłości, będący cegłami w tej budowie. Z nowym zapałem przyjęliśmy gotowość na podejmowanie kolejnych kroków, jakie Bóg nam w Jego Dziele wskazuje i będzie wskazywał. W związku z tym trwaliśmy na modlitwie i prosiliśmy – modliliśmy się o Ducha Świętego, o wielkie wylanie Jego darów na to Dzieło, na serca najmniejszych. By Boża miłość się rozszerzała, by zapłonął ogień miłości we wszystkich duszach powołanych do życia w ukryciu wzorem Matki Najświętszej! By zapłonęła miłość – Boża, czysta, nieskalana! By objęła nasze Wspólnoty Wieczernika! By otworzyła dusze najmniejszych i je objęła! By przygotowała je na dzień Zesłania Ducha Świętego! Dzień, w którym Bóg pragnie, by dusze Jego umiłowane dostąpiły łask i darów Bożych za sprawą Ducha Świętego! By spadł na nas deszcz błogosławieństw! By obmył nas swymi łaskami Duch Święty! By objął nas szumem wiatru, płomieniem ognia! By powstały dusze najmniejsze! By teraz przejęły Dzieło, które już jest w Kościele. Wzięły do serc swoich. By było naszą miłością, dzieckiem pierworodnym! Otoczone miłością wielką i byśmy żyli dla niego! Mamy przekonanie, że te Wieczerniki rozpoczęły Dzieło Najmniejszych w naszych sercach. Błogosławię was, umiłowani przez Jezusa i Maryję najmniejsze z najmniejszych. Wy jesteście zaczynem tego Dzieła. Od was – maleńkich – rozpoczyna się rozwój tego Dzieła w tych miejscach.
Dziękujemy kapłanom, wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg naszych okolicznościowych spotkań, organizatorom grup pielgrzymkowych, zespołom muzycznym: „ECHO MARYI” i „ADORAMUS” i wszystkim uczestnikom Wieczerników, także tym włączającym się duchowo. Bóg Wam zapłać za wielkie doświadczenie Boga w naszych sercach.
Zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

 

W oczekiwaniu na wielkie wylanie Ducha Świętego

W oczekiwaniu na wielkie wylanie Ducha Świętego  :: 10-05-2008 r. ::

  W wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego gromadzimy się w Wieczernikach modlitwy w sanktuarium czerwińskim i różanostockim, by wraz z Maryją Oblubienicą Ducha Świętego modlić się o dar nowej pięćdziesiątnicy. Zapraszamy wszystkich do łączności we Wspólnocie Serc i jednomyślnego trwania na modlitwie z Maryją, by czas ponownego przyjścia Ducha Pocieszyciela objął swym wylewem miłości i wszelkich łask cały Kościół i ludzi na całej ziemi. Dwadzieścia dziewięć lat po błagalnym wołaniu papieża Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa w Warszawie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”, łączmy się w modlitwie z Kościołem przeżywającym swoją wiosnę, bądźmy jedno duchowo mimo, że fizycznie w różnych miejscach. Niech w naszych sercach rozbrzmiewa chwała Bożej Miłości i Miłosierdzia, z którą przychodzi Duch Święty. Niech płynie Pieśń Miłości: Jezu, Maryjo kocham Was, ratujcie dusze! i opasze ziemię. Jako dusze małe, najmniejsze, powstańmy! Podnieśmy oczy ku górze. Oto nadchodzi kres naszym smutkom. Oto nadchodzi nasze wybawienie. Odtąd słabość, małość i nędza stanie się naszą mocą. Bo Duch Boży przejmie naszą nicość i wypełni swoją Miłością. Niech serca nasze maleńkie wypełnią się tą Miłością. Niech obmyje je Miłosierdzie. Niech ufność i wiara wstąpi w nie. Błogosławię Wam! Błogosławię dusze najmniejsze!

 

Dziękujemy NMP Królowej Pokoju za dar pielgrzymki do Medjugorje

Dziękujemy NMP Królowej Pokoju za dar pielgrzymki do Medjugorje  :: 05-05-2008 r. ::

  W dniu wczorajszym zakończyliśmy naszą kolejną (w tym roku pierwszą) pielgrzymkę do Medjugorje. Podczas kilkudniowego pobytu w miejscu Objawień NMP Królowej Pokoju trwaliśmy razem z Maryją na modlitwie upraszając daru miłości i pokoju. Do jednoczenia się w Wieczerniku zachęcała nas jedna z Widzących (Vicka), o. Jozo Zovko, o.o. franciszkanie oraz ks. Tadeusz prowadzący podczas tych dni rekolekcje. Zgromadzeni na licznych nabożeństwach w gronie kilku tysięcy pielgrzymów doświadczaliśmy miłości Boga i Jego Matki podejmując modlitwę różańcową, korzystając z Sakramentu Pokuty i Pojednania, uczestnicząc codziennie w Eucharystii, Adorując Najświętszy Sakrament i modląc się u stóp Krzyża św. Z tak bogatej w duchowe dary pielgrzymki wracamy przemienieni, a serca nasze promieniują tym, o co wspólnie prosiliśmy (miłością i Bożym pokojem). Teraz pragniemy dzielić się z Wami tym, co stało się udziałem naszych serc – zapraszamy zatem wszystkich na najbliższe spotkania w Wieczernikach Modlitwy. Już w sobotę, w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego podejmiemy wspólną modlitwę upraszając wielki wylew Ducha Miłości, w sanktuariach w Czerwińsku i Różanymstoku. Przygotowaniem naszym do tych spotkań niech będzie podjęta w tych dniach w Kościele Nowenna do Ducha Świętego. Zapraszamy również do naszej galerii zdjęć.