Dziękujemy za wszystkie owoce duchowe Wieczerników Czerwcowych

Dziękujemy za wszystkie owoce duchowe Wieczerników Czerwcowych  :: 29-06-2008 r. ::

  Kończymy miesiąc poświęcony Sercu Bożemu, który ubogacony został wieloma owocami duchowymi na naszej wspólnej drodze wieczernikowej. W ostatnim tygodniu tego szczególnego miesiąca modliliśmy się na Wieczernikach w Tolkmicku i Sątocznie. Tworząc liczną grupę zjednoczonych w modlitwie serc mogliśmy doświadczyć wielkiej miłości otwartego Serca Zbawiciela. Jego hojność ośmielała nas w upraszaniu wszelkich łask potrzebnych każdemu z nas, całej Wspólnocie, naszym polskim rodzinom i całej Ojczyźnie. Nasze poświęcenie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa daje nam nową nadzieję na triumf miłości nad wszelkimi przejawami zła, o co z żywą wiarą prosiliśmy. Dziękujemy kapłanom, osobom zaangażowanym w przygotowanie i posługiwanie podczas wspólnych spotkań, organizatorom grup pielgrzymkowych i wszystkim uczestnikom, a także zespołowi muzycznemu za tworzenie kolejnych wieczernikowych spotkań.

 

Orędzie NMP Królowej Pokoju z dnia 25 czerwca 2008 roku

Orędzie NMP Królowej Pokoju z dnia 25 czerwca 2008 roku  :: 25-06-2008 r. ::

„Drogie dzieci! Również dzisiaj, z wielką radością w moim sercu, wzywam was, byście mnie naśladowali i słuchali moich orędzi. Z radością nieście pokój i miłość w tym  niespokojnym świecie. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię z moim Synem Jezusem Królem Pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 

Z Panią Gietrzwałdzką w głębokościach Serca Bożego

Z Panią Gietrzwałdzką w głębokościach Serca Bożego  :: 23-06-2008 r. ::

  W sobotę 21 czerwca w godzinach wieczornych w sanktuarium maryjnym w Gietrzwałdzie po raz kolejny licznie zgromadziliśmy się na kolejnym Wieczerniku Modlitwy. Uczestnicząc w bogatym bloku modlitewnym; modlitwie Różańcowej, Eucharystii, Adoracji Najświętszego Sakramentu, Apelu Jasnogórskim, odczuwaliśmy zjednoczenie z Dwoma bliskimi nam Sercami Jezusa i Maryi. Piękno, słodycz i szczęście płynące z otwartych Serc odczuwały i przyjmowały nasze słabe i spragnione prawdziwej miłości ludzkie serca. Otrzymaliśmy wiele, otrzymaliśmy bardzo wiele i za to jesteśmy Bogu Wszechmogącemu i Jego Matce niezmiernie wdzięczni. Jakże Bóg i Jego i nasza Niebieska Mama oraz całe Niebo troszczą się o swoje najmniejsze dzieci! Doświadczaliśmy tego zatroskania spotykając się na kolejnym etapie realizowanej przez nas drogi wieczernikowej, która stała się i dalej realizuje się przez decyzję podjętą w wielu sercach na kroczenie Maleńką Drogą Miłości. Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym, wiernym świeckim, zwłaszcza posługujących na rzecz Wspólnoty za ten wielki dar wzajemnego ubogacania się trwając w jedności na modlitwie razem z Maryją Panią Gietrzwałdzką. Bardzo dziękujemy zespołowi muzycznemu „Adoramus” z Tczewa za kolejną posługę na rzecz naszego spotkania, jak również za nową pieśń ku czci sługi Bożej s. M. Konsolaty Betrone – jest super!!!

 

Ach, co to był za jubileusz!!!

Ach, co to był za jubileusz!!!  :: 19-06-2008 r. ::

  W dniu wczorajszym Wspólnota w Czerwińsku świętowała jubileusz 15 lecia kapłaństwa swojego Opiekuna. Po nabożeństwie w bazylice MB Pocieszenia wszyscy uczestnicy spotkania zostali mile zaskoczeni muzyczną niespodzianką, którą był koncert znanego solisty Teatru Wielkiego w Warszawie pana Ryszarda Morki. W godzinnym okolicznościowym występie znalazły się znane utwory z bogatego repertuaru Artysty, które zostały przyjęte wielkimi owacjami licznie zebranej publiczności. Z całego serca dziękujemy organizatorom i wykonawcom koncertu-niespodzianki, który na długo pozostanie w naszej pamięci jako niezapomniane wydarzenie w życiu naszej Wspólnoty.

 

Zapraszamy na kolejne dni skupienia i Wieczernik w Gietrzwałdzie

Zapraszamy na kolejne dni skupienia i Wieczernik w Gietrzwałdzie  :: 19-06-2008 r. ::

  Już w dniu jutrzejszym w sanktuarium maryjnym w Gietrzwałdzie rozpocznie się kolejne nasze spotkanie, które będzie ubogacone poprzedzającymi Wieczernik dniami skupienia. Rozpoczęcie wspólnej modlitwy w domu rekolekcyjnym Mszą św. o godz. 18:00, następnie Adoracja Najświętszego Sakramentu poprzedzona konferencją. W sobotę przed południem kolejne spotkania w kaplicy z konferencją i pracą w grupach, wieczorem od godz. 17:00 do 21:00 Wieczernik Modlitwy w bazylice. Podczas miesięcy letnich zawieszamy dni skupienia a w zamian proponujemy pięciodniowe rekolekcje w trzech odwiedzanych przez nas ośrodkach w Czerwińsku, Różanymstoku i Gietrzwałdzie. We wrześniu organizujemy kolejną pielgrzymkę do Medjugorje w terminie od 12 do 21, a na przełomie września i października kolejne rekolekcje, tym razem w Śirokim Brijegu, które poprowadzi dla naszej Wspólnoty o. Jozo Zovko OFM. Do zobaczenia na wakacyjnych już szlakach formacyjnych.

 

Dziękujemy za kolejny Wieczernik Różanostocki

Dziękujemy za kolejny Wieczernik Różanostocki  :: 16-06-2008 r. ::

  W minioną sobotę w Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku odbył się kolejny Wieczernik gromadzący wielu pielgrzymów z diecezji białostockiej, warmińskiej, drohiczyńskiej i krakowskiej. Było to kolejne wielkie święto dusz najmniejszych, które pozwalało wszystkim uczestnikom przeżyć czas w doświadczeniu Bożej miłości i Bożego pokoju. Całodniowy program modlitewny wprowadzający uczestników spotkania w tajemnicę miłości Serca Jezusowego i w triumf Niepokalanego Serca NMP był czasem kształtowania naszych serc w szczególnym ubogaceniu Bożymi łaskami. Z pewnością zawdzięczamy to wstawiennictwu całego Nieba a zwłaszcza sługi Bożej s. Konsolacie Betrone, która już na stałe zagościła na naszym szlaku kroczenia drogą wieczernikową. Wieczernik w Różanymstoku był dla wielu z nas czasem szczególnej decyzji podjętej w sercach do realizacji maleńkiej drogi miłości według wskazań samego Pana Jezusa w Jego Orędziu Miłości przekazanym przez siostrę. Dziękujemy wszystkim kapłanom, a zwłaszcza Salezjanom za poprowadzenie spotkania, posługę na rzecz pielgrzymów i prawdziwie gościnne przyjęcie nas w Świątyni Różanostockiej Wspomożycielki. Dziękujemy wszystkim osobom przygotowującym i uczestniczącym w tym Wieczerniku; Organizatorom grup autokarowych, posługującym w Liturgii, a nade wszystko zespołowi muzycznemu „Adoramus” z Tczewa za posługę muzyczną. Już dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w tym Sanktuarium w drugą sobotę lipca, tj. 12.07.2008r.

 

Orędzie NMP Królowej Pokoju z 2 czerwca 2008 r.

Orędzie NMP Królowej Pokoju z 2 czerwca 2008 r.  :: 04-06-2008 r. ::

  „Drogie dzieci, jestem z wami dzięki łasce Bożej, aby uczynić wielkimi, wielkimi w wierze i w miłości was wszystkich: was, których serce przez grzech i przez winę stało się twarde jak kamień*. A was, dusze pobożne, pragnę oświecić nowym światłem. Módlcie się, aby moja modlitwa znalazła serca otwarte, aby mogła oświecić je siłą wiary i otworzyć drogi miłości i nadziei. Wytrwajcie. Ja będę z wami”.
Matka Boża pobłogosławiła wszystkich obecnych i wszystkie dewocjonalia.
* Kiedy Matka Boża to mówiła, popatrzyła na obecnych, do których się to odnosi, z bólem na twarzy i łzami w oczach.
Za: www.medjugorje.ws

 

Miesiąc poświęcony Sercu Bożemu

Miesiąc poświęcony Sercu Bożemu  :: 02-06-2008 r. ::

  Miesiąc czerwiec poświęcony jest Sercu Bożemu, jest szczególnym miesiącem. To niezmiernie ważne, że Kościół poświęca cały miesiąc na modlitwę do Serca Bożego. Istnieje bowiem konieczność okazywania czci Temu Sercu. A zatem, czym jest Serce Boga? Jest istotą Bożego bytu. On cały jest Sercem. Stąd cały jest Miłością. Nie ma w Sercu Boga niczego oprócz miłości. Cały sens stworzenia świata, powołania do życia ludzi tkwi w miłości wypływającej nieustannie z Serca. Cały świat jest w Sercu Boga. Ma w nim swoje zakorzenienie, w nim ma swoje tchnienie życia, moc, siłę do rozwoju i pokarm. Gdyby Bóg umieścił świat poza swoim Sercem – przestałby istnieć. Wszystko, co istnieje, jest w Bogu. Jest dzięki miłości.
Jednak człowiek zgrzeszył raniąc niejako od wewnątrz Boże Serce. Rana oznacza krwawienie. Od tego momentu Serce Boga stale krwawi. A że Krew Boska jest zdrojem miłosierdzia, to, co było winą, stało się jednocześnie przyczynkiem do okazania światu jeszcze większej miłości, bo Miłości Miłosiernej. Ta wina, choć to wydaje się paradoksalne, była w pewnym sensie szczęśliwą, bo oczy ludzkie mogły oglądać wylew Bożego miłosierdzia, którego kulminacja nastąpiła wraz z przyjściem na świat Syna Bożego. On z samego siebie uczynił ofiarę Miłości Miłosiernej. On, który został poczęty z Ducha Miłości w Sercu Bożego Serca – w Cudownym Stworzeniu, doskonałym, będącym Niepojętym Odzwierciedleniem Bożej Miłości – w Maryi, On stał się widzialnym znakiem Bożej miłości, a więc Bożego Serca. Przez 33 lata ludzkość doświadczała niebywałej łaski oglądania Bożego Serca, które to ucieleśniło się w Jego Synu. Już sam ten fakt powinien przekonać ludzkość o wielkiej Bożej miłości. Jednak Bóg zapragnął jeszcze głębszego ucieleśnienia Miłości. Zapragnął, by ta Miłość „wchłonęła”, zabrała ze świata wszystko to, co złego uczynił człowiek na przestrzeni wieków, a przede wszystkim, by zgładziła grzech pierworodny, by czyniąc z siebie ofiarę za wszelkie zło, zadośćuczyniła Bożemu pękniętemu Sercu.

 

Dziękujemy Dwom Sercom za kolejne Wieczerniki

Dziękujemy Dwom Sercom za kolejne Wieczerniki  :: 01-06-2008 r. ::

  W miniony czwartek i piątek odbyły się kolejne spotkania w ramach Wieczerników Modlitwy w świątyniach w Czerwińsku, w Tolkmicku i Sątocznie. Odbywały się one w atmosferze obchodzonych uroczyście dni zakończenia oktawy Bożego Ciała, Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa i Święta Nawiedzenia NMP połączonego z liturgicznym wspomnieniem Niepokalanego Serca NMP. Świadomość ogromnej miłości, jaką Bóg i Jego Matka mają dla nas potęgowała miłość serc uczestników. Zgromadzone serca ludzkie doświadczały szczególnego zjednoczenia i uczestnictwa w tych Dwóch kochających nas niepojętą miłością Sercach Jezusa i Maryi. Wszystkim udzieliła się szczególna atmosfera związana z doświadczeniem Miłości Bożej oraz wynikającego z niej pokoju Bożego i wewnętrznego rozradowania. Dziękujemy kapłanom i wszystkim wiernym za tworzenie Wieczerników z otwarciem się na miłość Bożą. Szczególnie dziękujemy zespołom muzycznym: „Echo Maryi” z Łomianek i „Adoramus” z Tczewa za posługę muzyczną na tych Wieczernikach.

 

Lekarze nie dawali Adasiowi szans, ale s. Konsolata uprosiła zdrowie

Lekarze nie dawali Adasiowi szans, ale s. Konsolata uprosiła zdrowie  :: 01-06-2008 r. ::

  Czteroletniemu Adasiowi lekarze dawali niewielkie szanse na przeżycie. Złośliwy rak nadnerczy zaatakował niemal całe jego małe ciałko. Matka chłopca straciła już nadzieję. Została jej tylko żarliwa modlitwa. O zdrowie syna prosiła sł. B. Konsolatę Betrone, zakonnicę mistyczkę, której obrazek dostała od znajomego księdza. I stal się cud! Złośliwy guz się wchłonął, a Adaś odzyskał zdrowie.
Adam Przybylski z Pleszewa (woj. wielkopolskie) choć ma zaledwie cztery lata, nacierpiał się więcej niż wielu dorosłych. – Syn urodził się zdrowy. Dostał dziesięć punktów w skali Apgar – opowiada Aleksandra Przybylska [29 lat), mama chłopca. Jednak w Wielki Tydzień zeszłego roku na lewej powiece Adasia pojawił się siniak, synek dostał wytrzeszczu oka. Potem sparaliżowało mu lewą część twarzy. Kiedy okazało się, że to złośliwy rak nadnerczy, mój świat runął – opowiada. Kolejne badania potęgowały rozpacz matki. Adaś miał przerzuty na kościach, w szpiku kostnym. Duży naciek na plecach spowodował złamanie kręgosłupa u czterolatka. Od kwietnia do grudnia ubiegłego roku cierpiący Adaś prawie nie wychodził ze szpitala. Przeszedł kilka zabiegów chemioterapii. – Miałam momenty zwątpienia – wspomina pani Aleksandra. – To właśnie wtedy od znajomego księdza dostałam obrazek z Marią Konsolatą Betrone, klaryską kapucynką, która pochodziła z Turynu – mama Adasia pokazuje obrazek. – Wielebny powiedział mi, że Watykan zbiera właśnie dowody na jej świętość. Zaczęłam się modlić właśnie do niej – dodaje. Po kilku miesiącach schorzenia, które męczyły organizm małego chłopca, zaczęły się cofać. Guz się wchłonął, i to bez żadnej operacji. Zniknęły też przerzuty. Lekarze uważają, że to cud – cieszy się pani Aleksandra. – I ja nie mam co do tego wątpliwości – dodaje. Tempo, w jakim jej syn zdrowieje, jest oszałamiające. – Mam nadzieję, że jak najszybciej siostra Konsolata Betrone zostanie beatyfikowana. Adaś będzie dowodem jej świętości – zapowiada mama chłopca.
Publikacja gazety „Fakt” z dnia 30 maja 2008 r.