Wieczernik w Sątocznie z tajemnicą świętych obcowania


  Wieczernik w Sątocznie, który przypadł na czas szczególnej łączności Kościoła pielgrzymującego z Kościołem triumfującym i Kościołem oczyszczającym, koncentrował naszą modlitwę na tajemnicy świętych obcowania. Był to czas budowania naszej świadomości, że Niebo jest pośród nas, tylko jakby w innym wymiarze. Trwaliśmy w przekonaniu, że otaczają nas święci, że znajdujemy się w cudownym świetle, które jest obecnością samego Boga, jest Jego Miłością, świętością. Święci byli z nami. To jest rzeczywistość, o której zapominamy, ale i nie umiemy z niej korzystać. Próbowaliśmy uświadomić sobie, iż świat duchowy jest dla nas, a święci pragną uczestniczyć w naszym życiu i nam pomagać. Potrzebna jest ta wiedza szczególnie tym, którzy usiłują z tajemnicy świętych obcowania zrobić zupełnie coś innego – co jest wielkim oszustwem, wręcz zabieraniem wierzącym wielkiej prawdy o świecie ducha. A ci, co tak czynią okłamując ludzi i uniemożliwiając im właściwe przyjmowanie świętych obcowania popełniają ogromne zło. Niech owoce tego Wieczernika pomogą nam przeżyć rozpoczynającą się Uroczystość Wszystkich Świętych. Wszystkim kapłanom i uczestnikom Wieczernika dziękujemy za dar tak bardzo potrzebnego spotkania. Szczególnie dziękujemy Reginie Bociek za jej posługę muzyczną.

Kolejne spotkania na drodze wieczernikowej


  W tych dniach Wspólnota Wieczernika spotyka się na kolejnych comiesięcznych spotkaniach. Odbywają się one w kościołach parafialnych prowadzonych przez Salezjanów w Tolkmicku, Sątocznie i w Głoskowie. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w naszych Wieczernikach Modlitwy zapraszamy do wspólnej modlitwy. Nasze spotkania odbywają się w formie programu modlitewnego proponowanego pielgrzymom w Medjugorje. Rozpoczynamy je modlitwą różańcową, uczestniczymy we wspólnej Eucharystii ubogaconej głoszonym Słowem Bożym, trzecią natomiast część spotkania stanowi godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie Wieczernika udzielane jest błogosławieństwo chorych. Podczas naszych spotkań posługę muzyczną podejmują zespoły: „Echo Maryi”, „Adoramus”, „Najmniejsi”, lub Regina Bociek OVC. Do zobaczenia zatem na drodze wieczernikowej!

Ks. kard. Stanisław Ryłko: „Wiara żąda radykalnych postaw”


  Dziś nie wystarczy mówić o Chrystusie, za słowem musi stać świadectwo życia, wiara żąda postaw radykalnych, podkreślił w Krakowie, zwracając się do liderów ruchów, stowarzyszeń i organizacji katolickich, ks. kard. Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich. W sobotę w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach gość z Watykanu celebrował Mszę św. o wyniesienie do chwały ołtarzy Sługi Bożego Jana Pawła II.

Zbyt często obraz chrześcijaństwa we współczesnym świecie jest zniekształcany, zwracał uwagę ks. kard. Stanisław Ryłko. – W dobie apoteozy wolności bez granic często patrzy się nań [chrześcijaństwo] wyłącznie poprzez pryzmat zakazów i ograniczeń, jakie nakłada na wierzących – podkreślił przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich. – Chrześcijaństwo nie jest zniewoleniem człowieka, jak to chcą nam wmówić niektórzy, lecz drogą ku pełni wolności – dodał. Wskazał, że podstawowe zadanie i misja, jakie spoczywają na ruchach, stowarzyszeniach, organizacjach katolickich, to czynić Boga obecnym w świecie.

Za: www.naszdziennik.pl

Orędzie NMP Królowej Pokoju


  
Orędzie, 25. października 2010

„Drogie dzieci! Niech ten okres będzie dla was czasem modlitwy. Dziatki, moje wezwanie, pragnie być dla was wezwaniem, byście się zdecydowali iść drogą nawrócenia, dlatego módlcie się i proście o wstawiennictwo Wszystkich Świętych. Niech będą dla was przykładem i bodźcem i radością ku życiu wiecznemu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl/

Kolejny biuletyn Wspólnoty Wieczernika


  Ukazał się wznowiony po wakacjach nasz wspólnotowy biuletyn „Wieczernik Modlitwy”, a w nim przypominamy wydarzenia i podajemy bieżące informacje dotyczące naszej wspólnej wieczernikowej drogi. Zwrócić pragniemy uwagę Czytelników na zamieszczoną w biuletynie szeroką relację z letnich rekolekcji „Fiat”, ponadto na ponowną zachętę do życia pieśnią miłości: „Jezu, Maryjo kocham Was, ratujcie dusze!”, wyjaśnienie tego, co dokonuje się podczas naszych spotkań modlitewnych, czy też ciekawe spostrzeżenia dotyczące trwającej w świecie walki duchowej. Przeczytać także można artykuł ukazujący działalność Stowarzyszenia „Konsolata”, oraz informacje dotyczące uczestników Wieczerników. Jednocześnie dziękujemy Zarządowi Stowarzyszenia „Konsolata” za redagowanie wspólnotowej gazetki.
Informujemy, że na stronie Stowarzyszenia dostępna jest wersja internetowa biuletynu. Adres: www.konsolata.pl/pdf/biuletyn

TABLICA OGŁOSZEŃ – czyli mogę, chcę pomóc…


  Z inicjatywy Stowarzyszenia „Konsolata”, które zostało powołane do koordynowania wszelkimi działaniami we Wspólnocie Dusz Najmniejszych i troski materialnej z myślą o każdym uczestniku naszych Wieczerników, na stronie tego Stowarzyszenia utworzono tzw. „TABLICĘ OGŁOSZEŃ”, na której każdy z nas może umieszczać informacje dotyczące szeroko rozumianej pomocy. Każdy w swoim domu, wśród przeróżnych przedmiotów i ubrań, sprzętu i wyposażenia mieszkań ma braki lub nadmiar. I to może służyć okazywaniu sobie nawzajem pomocy, jeśli tylko otworzymy swoje serca wyrażając oczekiwaną pomoc lub pragnienie bezinteresownego oddania czegoś Bratu czy Siostrze. W tym celu prosimy o umieszczanie swoich ogłoszeń z podaniem numeru telefonu lub adresu e-mail. Ta inicjatywa jeszcze bardziej zjednoczy nas jako Wspólnotę w budowaniu jedności i naśladowaniu pierwszych chrześcijan, którzy dzielili się wszystkim z potrzebującymi.
Zapraszamy zatem na stronę z Tablicą Ogłoszeń.
Dziękujemy za zrozumienie i odwagę!

Miłość zbuduje nasz dom


  Dziękujemy wszystkim, którzy fizycznie lub duchowo wspierali wczorajsze prace przy wyrastającym ze zjednoczonych w Miłości Bożej serc dusz najmniejszych Domu. Dziękujemy tym duszom, które mimo, że nie mogły przyjechać, to jednak ofiarowywały samych siebie poprzez modlitwę, wyrzeczenie, cierpienie. Pamiętajmy, że wszyscy przyczyniają się do wspólnego dobra. Wszyscy budujemy jedność Wspólnoty. Wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni. Nie zapominajmy też o wspólnej modlitwie. Ofiara Jezusa jest tą najlepiej wyrażoną wdzięcznością za opiekę Nieba. Więc z radością po pracy przystępujmy do stołu Pańskiego, by dziękować, wielbić i wspólnie radować się z kolejnych poczynań, którym Bóg nieustannie błogosławi. Uwierzmy, że każdy wysiłek najmniejszy, najdrobniejszy, czyniony w ukryciu, ofiarowany Bogu, każda trudna łaska przyjęta z pokorą, ze zgodą na nią w sercu, jest dla Wspólnoty umocnieniem, buduje jej jedność i pomaga pozostałym jej członkom w kształtowaniu siebie. Żyjmy Miłością. Ten dom powstawać będzie z Miłości naszych zjednoczonych serc. Stanie się to szybciej niż przewidujemy. Jeśli tylko każdy prawdziwie żyć będzie miłością, jeśli będzie stale próbował jednoczyć się z Miłością. Jeśli Bogu ofiaruje siebie w intencji tej Wspólnoty i jej jedności. Miłość zbuduje nasz dom. I ona będzie w tym domu królować. Każdy, kto raz tam wejdzie, stale będzie pragnął do niego wracać. Potrzeba wielkiej naszej mobilizacji, mobilizacji serc, dusz, wielkiego szturmu miłości. Niech Bóg przez wstawiennictwo Maryi błogosławi nas.

Modlitwa o jedność na kolejnych Wieczernikach


  Modlitwa o jedność w Duchu Świętym jednoczyła nas zgromadzonych na kolejnych Wieczernikach w Gietrzwałdzie i Różanymstoku. Zjednoczeni przy Jezusie Eucharystycznym, zgromadzeni w wokół Krzyża, w Sercu Jezusa, obdarowani darem Bożej Obecności i Miłości tworzyliśmy wspólnotę osób, w których bije jedno Serce. Jedność bowiem polega na tym, że Bóg żyje w nas. Dzięki temu nasze serca, myśli, czują to samo. Są jednakie, bowiem to Serce Jezusa, Jego myśli, Jego Duch nami kieruje. Dlatego tak bardzo prosiliśmy o zjednoczenie z Jezusem. Czyniliśmy to z wiarą, że Bóg naprostuje nasze ścieżki wiary, sprawi, abyśmy jedno myśleli, jedno serce mieli. I z ufnością, że Bóg zjednoczy tę Wspólnotę, by jeden Duch ogarnął wszystkich, by rzeczywiście nastąpił wielki wylew Ducha, który niczym Pięćdziesiątnica obejmie wszystkich członków Wspólnoty, ich myśli, serca, umysły. Toteż zgromadzeni, przywołani staraliśmy się odpowiedzieć na kolejne zaproszenie do tej ważnej modlitwy. I dziękujemy Bogu, Jego i naszej Matce, Pani Gietrzwałdzkiej i Wspomożycielce Różanostockiej za wspólne trwanie pod Krzyżem, w tajemnicy męki, konania na Krzyżu i Eucharystii, Najświętszego Sakramentu. Dziękujemy za to, że zgromadzeni wokół Jezusa, wokół Jego Krzyża, wokół Ołtarza, wokół Jego Ofiary coraz bardziej możemy zbliżać się ku Prawdzie, coraz bardziej ją poznawać i doświadczać światła Bożego wchodzącego w nasze dusze. Także wszystkim posługującym kapłanom i zgromadzonym na Wieczernikach wiernym wyrażamy wdzięczność za dar tych modlitewnych ważnych spotkań.

Zapraszamy na kolejne spotkania


  Przed nami kolejne spotkania na wspólnej drodze wieczernikowej, już dzisiaj spotkamy się w Gietrzwałdzie na dniach skupienia, w dniu jutrzejszych tworzyć będziemy dwa Wieczerniki – w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie (już od godz. 10:00) oraz w sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Różanostockiej w Różanymstoku. Wszystkich Was na te spotkania zapraszamy. Informujemy jednocześnie słuchaczy Radia Konsolata, że w sobotę przeprowadzona zostanie bezpośrednia transmisja ze spotkania w Gietrzwałdzie. Bardzo dziękujemy Realizatorom tego Radia za to, że umożliwiają nam jednoczyć się ze Wspólnotą Wieczernika trwającą na modlitwie.

Kolejne spotkanie w Wieczerniku Czerwińskim


  Nowy rok formacyjny w naszej Wspólnocie Wieczernikowej ubogacony został kolejnym naszym spotkaniem zorganizowanym pod czułym, matczynym okiem Matki Bożej Pocieszenia, Pani Czerwińskiej. Po raz kolejny dziękując Bogu za łaskę powrotu Cudownego Wizerunku po długim czasie jego renowacji, ubogacaliśmy się Bożą Miłością, którą przybliża nam w tym miejscu obecność Matki. Nasze spotkanie przypadło na początku Miesiąca Różańcowego, był to zatem czas modlitwy wyrażającej wdzięczność Bogu za dar tej ważnej modlitwy i czas upraszania łaski potrzebnej do właściwego jej przyjęcia i realizacji w życiu wiary. Dziękujemy wszystkim za dar tworzenia wspólnoty modlitwy w tym ważnym i umiłowanym przez nas miejscu.