Pielgrzymka Wspólnoty do Medjugorje

  Już jutro wielu z nas wyrusza na kolejną pielgrzymkę do Medjugorje. Jedziemy na tę pielgrzymkę w okresie bardzo smutnym dla całej Polski. W czasie, gdy rany się jeszcze nie zabliźniły, gdy serca płaczą, a już rozpoczyna się walka polityczna. Dlatego swoje serca ofiarujemy Bogu za nasz kraj, z nastawieniem, z intencją wzbudzoną w sercu, że oto pragniemy należeć do Boga, pragniemy oddać Mu serce, by mógł naszym życiem pokierować, posłużyć się nami dla dobra dusz. Naszą troską obejmujemy ojczyznę w sposób szczególny i prosimy o potrzebne łaski, by to ogromne cierpienie wielu Polaków przyniosło owoce w postaci odrodzenia wiary w Polsce, powrotu do Kościoła, prawdziwego zwrócenia się ku  Bogu, ku Chrystusowi, który jest Królem. Czas, jaki zaplanował Bóg dla nas, jest pięknym czasem spotkania duszy z Nim samym. Czasem, gdy Bóg pragnie dotykać nas swoją miłością, gdy pragnie, abyśmy doświadczyli tej miłości, abyśmy poczuli ją swoim sercem, abyśmy zachwycili się nią i samym Bogiem. To czas głębszego wejścia w rzeczywistość Boga, w rzeczywistość Świata Duchowego. To czas spojrzenia na siebie, swoje życie i zobaczenie jego sensu, celu, istoty. To czas, abyśmy zobaczyli swoje korzenie i do nich się zwrócili. To czas, abyśmy zobaczyli, iż jesteśmy częścią winnej latorośli, a bez Winnego Krzewu nie możemy żyć. To również czas, abyśmy zobaczyli, że mamy Matkę, która w sposób szczególny nas ukochała i pragnie poprowadzić do szczęścia. To czas, abyśmy i Maryi zaufali, zbliżyli się do Niej i powierzyli tak prosto i szczerze, jak dziecko, siebie samego, swoją rodzinę, bliskich, całe życie. To czas wejścia w rzeczywistość Nieba, by przez te kilka dni żyć przede wszystkim Niebem, zakosztować Nieba i zapragnąć go na wieczność. Zapragnąć tak bardzo, by o niczym innym już nie myśleć i niczego innego nie pragnąć.

Wezwanie NMP Królowej Pokoju

  Orędzie, 25 kwietnia 2010 r.

„Drogie dzieci! W tym czasie, gdy w szczególny sposób modlicie się i prosicie o moje wstawiennictwo, wzywam was dziatki, módlcie się, abym poprzez wasze modlitwy mogła wam pomóc, aby jak najwięcej serc otworzyło się na moje orędzia. Módlcie się w moich intencjach. Jestem z wami i oręduję przed moim Synem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl/

Czas naszej wspólnej i gorącej modlitwy w Gietrzwałdzie

  Ostatnie dni skupienia i Wieczernik w Gietrzwałdzie były zdominowane naszą wspólną modlitwą w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w intencji Prezydenta i jego Małżonki, pozostałych osób lecących z parą prezydencką, w intencji ich rodzin, a także wszystkich pogrążonych w bólu i żałobie Polaków oraz naszej Ojczyzny. Wszyscy wciąż odczuwamy w naszych małych sercach potrzebę trwania na modlitwie, dlatego licznie zgromadzeni w Wieczerniku Gietrzwałdzkim wzywaliśmy orędownictwa naszej wspólnej Matki i Królowej. Jeszcze bliższa stała nam się potrzeba wypraszania, w takich miejscach jakim jest sanktuarium maryjne w Gietrzwałdzie, rychłego triumfu Niepokalanego Serca NMP i przyjścia poprzez Serce naszej Królowej Królestwa Jej Syna Jezusa Chrystusa. Wszystkim tworzącym ten tak bardzo rozmodlony Wieczernik, posługującym kapłanom oraz służbie liturgicznej i zespołowi „Adoramus” dziękujemy

Kazanie z dni skupienia w Gietrzwałdzie. Czytaj tutaj>>
Konferencja z dni skupienia w Gietrzwałdzie. Czytaj tutaj>>

Watykan: obradowała komisja ds. Medjugorja

  W Watykanie zebrała się międzynarodowa komisja do zbadania sprawy Medjugorja. Została ona powołana przy Kongregacji Nauki Wiary 17 marca, a 26 marca odbyło się jej pierwsze posiedzenie. Komisją kieruje kard. Camillo Ruini, emerytowany wikariusz papieski dla diecezji rzymskiej i wieloletni przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch. W spotkaniu wzięło udział 17 osób – kardynałów, biskupów i ekspertów. W komisji jest dwóch Polaków: o. Zdzisław Kijas OFMConv z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oraz prał. Krzysztof Nykiel z Kongregacji Nauki Wiary, pełniący w zespole funkcję sekretarza pomocniczego. Jak przypomniano w komunikacie watykańskiego biura prasowego, prace komisji odbywają się przy drzwiach zamkniętych, a ich wyniki zostaną przedstawione bezpośrednio Kongregacji Nauki Wiary.

Za: www.oecumene.radiovaticana.org/pol/

Byliśmy w tym trudnym czasie na Jasnej Górze

  W czasie dla Polski tak trudnym i bolesnym nasza Wspólnota – kierowana jak wierzymy Duchem Świętym – pielgrzymowała do duchowej stolicy naszego Narodu i Tronu NMP Królowej Polski. Podczas dwudniowej pielgrzymki, którą podjęliśmy w dniach 10-11 kwietnia modliliśmy się z licznie zgromadzonymi Polakami różnych stanów o Boże Miłosierdzie dla nas, a zwłaszcza dla naszych braci i sióstr tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem i dla ich rodzin. Przez wstawiennictwo naszej Niebieskiej Matki i Królowej naszego Narodu wypraszaliśmy triumf Miłości Miłosiernej dla wszystkich serc, a zwłaszcza dla uczestników Maleńkiej Drogi Miłości i naszego Wspólnego Dzieła Najmniejszych. Wszystkim wiernym, którzy pielgrzymowali razem z nami i podjęli wspólną modlitwę w łączności także duchowej, z całego serca dziękujemy.

Niedziela Miłosierdzia to niebywałe Święto

  Jednoczmy się we wspólnym pielgrzymowaniu.
W najbliższą sobotę i niedzielę podejmiemy wspólną pielgrzymkę do Częstochowy, by tam pod opieką Matki Bożej Królowej Polski przeżyć Święto Bożego Miłosierdzia. Jak ważny będzie to dla nas czas wyjaśniają poniższe pouczenia:
Niedziela Miłosierdzia to niebywałe Święto. To czas, kiedy Bóg obdarza dusze niezwykłymi łaskami! Jezus wylewa na świat swoje Miłosierdzie! Spływa ono z Jego ciała, Jego Serca, z Jego Ducha, Jego duszy! Cały Jezus przemienia się w Miłosierdzie i jako uosobione Miłosierdzie schodzi na ziemię! Pragnie zawitać do każdej duszy! Pragnie gościć w każdym sercu! Bowiem tego dnia, tak szczególnego dnia, dusza może dostąpić odpustu zupełnego. Bóg daruje winy i kary! Jeśli dusza odpowiednio przygotuje się do tego spotkania – rodzi się odnowiona! Jest czysta czystością doskonałą! Jest święta! O, jakże Bóg pragnie, abyśmy tego dnia wszyscy byli święci! I chociaż nasze słabości szybko dadzą o sobie znać, jednak ten krótki czas, kiedy zgromadzeni wspólnie na modlitwie Eucharystycznej, zjednoczeni w Miłości staniemy przed Bogiem wielbiąc Go i wysławiając sercami kryształowo czystymi, może stać się wielkim triumfem Miłości Miłosiernej! Wszyscy znajdziemy się w samym Sercu Boga! Z Nim zjednoczeni, napełnieni Jego Miłością uczestniczyć będziemy w niepojętym „wybuchu” Miłości na świat! Rozpoczniemy życie od nowa, z duszami czystymi jak w chwili wyłaniania się z wnętrzności Boskich, kiedy Stwórca poczynał nas i powoływał do istnienia!
Uczyńmy, co nam Mówi Jezus. Niech każdy przystąpi do Sakramentu pojednania i przyjmie Komunię w Niedzielę w to wielkie Święto Miłosierdzia Bożego. Niech każdy uwielbi Boga nadaną mu przez Niego świętością! Niech ogarnie nas Duch uwielbienia, umiłowania, Duch Miłości! Niech ten czas będzie dla nas prawdziwym świętowaniem w Bogu!
Niech Bóg błogosławi nas na czas pielgrzymki i przezywanie Święta Miłosierdzia. Niech MB Królowa Polski przyjmie nas z sercem otwartym i z wielką miłością.

Orędzie NMP Królowej Pokoju

  Orędzie dla Mirjany z 2 kwietnia 2010 r
„Drogie Dzieci! Dzisiaj błogosławię was w szczególny sposób i proszę, abyście powrócili na właściwą drogę do Mojego Syna, waszego Zbawiciela, waszego Odkupiciela, do Tego, który dał wam życie wieczne. Myślicie o tym wszystkim co jest ludzkie, o tym wszystkim co wam nie pozwala pójść za moim Synem, o tym co przemijające, co niedoskonałe i co ograniczone, a dopiero potem myślicie o moim Synu, o Jego niezmierzonej boskości. Przez oddanie i modlitwę uszlachetniajcie wasze ciało i udoskonalajcie duszę. Bądźcie gotowi, moje dzieci! Dziękuję wam!”.

Za: www.medjugorje.republika.pl

Ta Moc może w jednej chwili przemienić świat!

  Wielka Sobota – przy Grobie Jezusa
„Czy rozumiesz? Duszo Moja. Moc, jaka temu będzie towarzyszyć, może w jednej chwili przemienić świat! Potrzeba tylko jednego – dusz, które będą się o to modlić z wiarą i ufnością. Dusz, które będą o to prosić. Dusz, które siebie dadzą w zamian za odrodzenie świata, za odrodzenie ludzkich serc! Dusz ofiarnych! Dusz zupełnie oddanych Bogu, Jemu całkowicie zawierzonych! Duszo Moja umiłowana! Świat umiera! Potrzeba Zmartwychwstania! Skoro świat żyje nienawiścią, potrzeba miłości. Skoro świat żyje kłamstwem potrzeba Prawdy. Skoro świat żyje obłudą, potrzeba świadectwa bardzo czytelnego. Skoro idzie ku przepaści, ku otchłaniom piekła, potrzeba dusz, które już na ziemi żyć będą Niebem. Odrzucenie Boga wymaga dusz, które Jemu zupełnie i całkowicie się oddadzą!  I tu nie chodzi o osoby konsekrowane, kapłanów, zakonników! Tu chodzi o rzesze dusz najmniejszych, zwykłych, szarych ludzi, żyjących w różnych środowiskach! Złu należy przeciwstawić Dobro! Nienawiści należy przeciwstawić Miłość. Ale to musi być Miłość Totalna, Doskonała, Czysta. Po prostu Boska! Nie jesteśmy w stanie taką miłością kochać! Trzeba całego siebie oddać Bogu, by On mógł całkowicie przejmując człowiecze serce, kochać w nim innych ludzi. Tylko wtedy, gdy będziemy cali należeli do Boga, Bóg będzie poprzez nasze serca kochał nasze otoczenie. Wtedy Miłość Doskonała będzie w nas, pośród nas. Będzie nas przemieniać i nasze środowiska. Wtedy nastąpi wielki triumf Miłości!”

Przeczytaj całość konferencji na Wielką Sobotę

Życzenia na Wielkanoc 2010

  NIEDZIELA WIELKANOCNA – Pusty Grób
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy, by każdy z nas przeżywszy łaskę spotkania z Bogiem Żywym jeszcze bardziej dostrzegł Go obecnego pośród nas i w nas w wyjątkowym bogactwie łask i nieustannego błogosławieństwa jakie spoczywa nad nami. Byśmy z wielką odwagą czerpiąc z łaski nadprzyrodzonej Obecności, jaką Bóg obdarza nas za pośrednictwem Matki Zbawiciela i naszej, pozwolili Bogu posłużyć się nami w głoszeniu „Orędzia Miłości Serca Jezusa do świata”. Niech Duch Święty – pierwszy dar Jezusa Zmartwychwstałego, którego przychodzi dzisiaj tchnąć na zdumionych Apostołów sam Jezus, napełni nas mocą, wielką wiarą i miłością i poprowadzi nas na krańce świata głosić Triumf Boga w dzisiejszym świecie.

Wszystkim Wam, dziękując za wspólny czas przezywania Wielkiego Tygodnia i Świętych Dni Triduum Paschalnego, życzymy radosnych i pełnych pokoju Świąt.
ALLELUJA!!! JEZUS ŻYJE!!!

Teraz twoją staje się miłość ofiarna

  Wielki Piątek – Droga Krzyżowa
„Jesteś, duszo wybrana, już w Sercu Jezusa, z Nim zjednoczona. Zatem, co Jego, to i twoim jest. Teraz twoją staje się miłość ofiarna, twoim jest Jego cierpienie, do ciebie należy Zbawienie. Dysponuj, duszo umiłowana przez Jezusa, Jego męką, Zdrojami Miłosiernymi, Jego ranami, cierpieniem, bólem. Dysponuj Jezusem, bo cały jest twój. W tej męce cały się oddaje tobie, wszystko, co Jego – do ciebie należy. Po to przyszedł, po to stał się człowiekiem, po to zgodził się przyjąć wolę Ojca, by teraz oddać wszystko duszy, która Go przyjmuje. Jesteś dla Niego pomocą, jesteś dla Niego wsparciem, jesteś umocnieniem, nadzieją i ufnością. Jesteś ukojeniem w bólu, zabliźnieniem ran. Pocałunkiem złożonym na zbolałym Sercu. Z miłością, czułością zabiera ciebie teraz na ostatnią Drogę swoją po ziemi, ziemi niegościnnej, choć tak przez Niego umiłowanej. Towarzysz Mu sercem, myślą, wolą. Będzie Mu lżej nieść ten Krzyż. Niech Bóg błogosławi nas, dusze najmniejsze, które idą z Jezusem na sam szczyt Golgoty. Niech poprowadzi nas Duch Święty.”

Czytaj całość konferencji na Wielki Piątek