Wieczernik w Sątocznie


  Podczas Wieczernika w Sątocznie uświadamiane nam było, że dusza wybrana, dusza przez Boga szczególnie umiłowana, to ta, której Bóg daje więcej niż zwykłym duszom i od której więcej oczekuje. O kim myśli osoba cierpiąca? O kimś bliskim i oczekuje, że będzie przy niej. Sama obecność tej osoby przynosi ulgę. Właśnie z tego względu dusze wybrane powinny już w czwartek starać się jednoczyć z Jezusem. Ktoś mógłby zarzucić, że przecież zwykły człowiek nie jest w stanie pomóc Jezusowi, który jest Bogiem. Ale czyż ci, którzy chorują i leżą w szpitalach nie czekają na odwiedziny swoich bliskich, choć mają opiekę lekarską, choć mają przy sobie pielęgniarki, a więc tych, którzy dbają o ich zdrowie? A jednak osoba leżąca w szpitalu potrzebuje kogoś bliskiego, mimo, że ta nie uleczy, nie zrobi koniecznego zabiegu, nie da zastrzyku, nie zbada. Ale robi coś bardzo ważnego: jest i współczuje, stara się zrozumieć, okazać swoją miłość; swoją obecnością chce pomóc. Nie jest przecież lekarzem, pielęgniarką, nie jest lekiem, nie jest tabletką przeciwbólową, a jednak jest tak samo ważna, a czasem ważniejsza niż lekarstwa. Analogicznie, Jezus jest spragniony bliskich osób, bliskich dusz, bliskich, czyli tych, którzy go miłują. Dusze takie nie obronią Go przed tymi, którzy chcą Go pojmać, nie obronią Go przed sądzeniem, biczowaniem, ukrzyżowaniem. A jednak Jezus potrzebuje ich miłości. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego spotkania za dar wspólnego rozważania Męki Pana Jezusa i podjętej, dla dobra całego Kościoła, modlitwy. Szczególną wdzięczność wyrażamy Regince Bociek za jej posługę muzyczną na Wieczerniku.

Więcej…>>

Wielkopostny Wieczernik Modlitwy w Gietrzwałdzie


  Nasza Wspólnota po raz kolejny spotkała się w Gietrzwałdzie, w bardzo ważnym czasie Wielkiego Postu, w czasie danym nam od samego Boga, aby rozważać niepojętą tajemnicę miłości wyrażającą się w Jezusie, w Jego cierpieniu, w Jego Krzyżu. Miłość Boża ma w sobie wielką głębię, jest wielka i nieskończona, zawiera w sobie niezwykłe tajemnice, iż trudno ją sobie wyobrazić, o niej opowiedzieć; można jedynie pragnąć ją poznać i prosić Ducha Świętego, by sercu tę miłość objawił. Zatem prosiliśmy o to, by każdy z nas potraktował czas Wielkiego Postu, nie z pewną niechęcią, z udawanym smutkiem, ale jako niezwykłą łaskę daną od Boga; jako czas, który pomoże nam, jeśli będziemy z tą łaską współpracować, a w ostateczności da nam spotkać się podczas Świętego Triduum Paschalnego z niezwykłą Miłością, z samym Bogiem, który rozjaśni nasze dusze, udzieli swojej mądrości, pozwoli więcej zrozumieć, być bliżej Niego, by zjednoczyć się z Nim. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Wieczernika za dar wspólnego trwania na modlitwie, która jak wierzymy, pomnoży w naszych sercach łaskę Bożą. Dziękujemy wszystkim osobom przygotowującym i prowadzącym to spotkanie, szczególnie też wyrażamy naszą wdzięczność zespołowi muzycznemu „Echo Maryi” z Łomianek za oddaną Bogu i Wspólnocie posługę.

Więcej…>>

Wspólnie wchodzimy w rozpoczęty czas Wielkiego Postu


  Podczas Wieczernika Modlitwy, zorganizowanego 14 lutego w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Szczytnie, weszliśmy w rozpoczety w Kościele najwspanialszy i najpiękniejszy czas w Liturgii Kościoła, którym jest Wielki Post. Podczas rozważania Słowa Bożego i modlitwy uświadamialiśmy sobie, iż jest to czas, kiedy dusza ma przygotować się na niezwykłe spotkanie z Bogiem i objawienie Jego miłości. Bowiem Triduum Paschalne i Zmartwychwstanie – to sens przyjścia Jezusa na ziemię, to jednocześnie wyraz doskonałej Bożej miłości, objawiająca się jej pełnia. Poprzez nasze uczetnictwo w Eucharystii i trwanie w adoracji Najświętszego Sakramentu szukaliśmy zrozumienia tego, co wydarza się w tych dniach, by właściwie się przygotować do tego, by poznać istotę Bożej miłości i szeroko otworzyć się na to Objawienie. Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym i licznie uczestniczącym wiernym za dar tego spotkania. Sczególną wdzięczność wyrażamy Regince Bociek za jej posługę muzyczną podczas Wieczernika.
Więcej…>>

Uwaga! Już w dniu dzisiejszym zapraszamy wszystkich na kolejne nasze spotkanie, tym razem do Gietrzwałdu. W domu rekolekcyjnym o godz. 18:00 rozpoczniemy kolejne dni skupienia, a jutro w bazylice od godz. 10:00 trwać będziemy na modlitwie w kolejnym Wieczerniku Modlitwy. Posługę muzyczną podejmie zespół „Echo Maryi” z Łomianek.

Wieczernik Modlitwy w Dniu Chorego


  Światowy Dzień Chorego, który przypada 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes, jednoczył nas we wspólnej modlitwie w łączności z klasztorem sióstr klarysek kapucynek w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie zorganizowany został kolejny comiesięczny Wieczernik Modlitwy Wspólnoty Dusz Najmniejszych. Podczas wieczornego nabożeństwa licznie uczestniczący wierni wspólnie rozważali tajemnice radosne Różańca św., uczestniczyli w Eucharystii połączonej z obrzędem udzielenia Sakramentu Chorych, a także w Adoracji Najświętszego Sakramentu w duchu uwielbienia i wdzięczności za otrzymane łaski. Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym i wszystkim wiernym za dar tego spotkania.

Wieczernik w Różanymstoku


  Powiedzenie: wiara czyni cuda, jest prawdą. Podczas kolejnych dni skupienia i Wieczernika Modlitwy w Różanymstoku wielbiliśmy Boga za odnowienie naszej wiary, obdarzenie nas łaską miłości i swojej Obecności podczas zakończonej tydzień temu pielgrzymki do Ziemi Świętej. A otrzymaliśmy to wszystko po to, by nasze serca mogły przybliżać się do Boga. Uczynił to dlatego, że nas ukochał, wybrał i pragnie poprzez nasze dusze odradzać Kościół. To co otrzymaliśmy, jest więc darem nie tylko dla nas, ale dla całego Kościoła. Podczas uwielbienia i dziękczynienia jeszcze bardziej zostaliśmy utwierdzani w odpowiedzialności za Kościół i w wielkiej wdzięczności w stosunku do Boga. Jednocześnie uświadamialiśmy sobie, iż mamy starać się, by to, co otrzymaliśmy prawdziwie procentowało w naszym życiu. Aby poprzez naszą otwartość na wszelkie łaski stały się one udziałem innych w otoczeniu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tych spotkań za owocny czas modlitwy.

Więcej…>>

Zapraszamy na kolejne nasze spotkania do Różanegostoku


  Już w dniu dzisiejszym rozpoczną się kolejne dni skupienia w domu rekolekcyjnym przy sanktuarium maryjnym w Różanymstoku. Jutro natomiast zapraszamy wszystkich wiernych do uczestnictwa w kolejnym Wieczerniku Różanostockim. Początek o godz. 10:30. W programie Wieczernika: Modlitwa Różańcowa, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Eucharystia (12:00), Modlitwa dla uczczenia Krzyża św., Koronka do Bożego Miłosierdzia (15:00). Podczas tych dni modlitwy i formacji dzielić się będziemy owocami zakończonej tydzień temu pielgrzymki do Ziemi Świętej. Posługę muzyczną podejmie zespół muzyczny „Najmniejsi” z Warszawy. Na wszystkich Was czekamy!

Więcej na stronie sanktuaryjnej www.rozanystok.pl…>>

Dziękujemy Bogu za łaski otrzymane w Ziemi Świętej


  Pielgrzymując do Ziemi Świętej otrzymaliśmy ogromną łaskę, która formuje naszą wiarę, a tą łaską jest Duch Boży, który tę Ziemię nieustannie przenika, unosi się nad nią, promieniuje ze wszystkich miejsc. I nas Duch Boży przenika i przemienia naszą wiarę, daje światło, zrozumienie, poznanie, daje siły, by formować się i pociąga ku sobie. Udziela się duszy, której niejako łatwiej jest dokonywać pewnych wyborów związanych z wiarą, podejmować pewne decyzje związane z wiarą, ufać, zawierzać się. Warto, w trwającym Roku Wiary szczególnie, odwoływać się do Świętych, do Proroków, do Apostołów szczególnie, prosząc ich o wstawiennictwo Boga, prosząc ich o prowadzenie, prosząc, by ich wiara ubogacała nasze dusze, by ich wiara stawała się częścią naszych dusz, by włączali nas w swoje życie z Bogiem.

Więcej…>>

Wieczernik w Święto Ofiarowania Pańskiego


  Kolejny Wieczernik Modlitwy w sanktuarium MB Pocieszenia w Czerwińsku n/Wisłą odbył się w Święto Ofiarowania Pańskiego. Podczas tego spotkania rozważaliśmy niezwykłość podwójnej natury Jezusa, poprzez którą nadał On człowiekowi wielką godność i wywyższył go ponad inne stworzenie. Oddawaliśmy Jezusowi cześć jako Królowi i staraliśmy się otworzyć nasze serca, aby doświadczyły tego wywyższenia. Dziękujemy wszystkim kapłanom i licznie zgromadzonym w bazylice czerwińskiej pielgrzymom za dar tego Wieczernika. Szczególnie naszą wdzięczność wyrażamy osobom przygotowujacym nasze spotkania i podejmujacym różne posługi.
UWAGA! Retransmisja Wieczernika w Radiu Konsolata o godz. 16:00 i 22:00. Zapraszamy…>>

Więcej…>>