WIELKANOC 2013


  Jezus Zmartwychwstał!
To znaczy, pokonał zło i śmierć. Zwyciężyła miłość i życie. Zwyciężyła prawda i dobro. Zwyciężył Bóg. Bóg jest Zwycięzcą i Jego zwycięstwo jest również w naszym życiu – może odnosić się do każdej sfery naszego życia. Stąd cieszmy się, ponieważ Bóg obdarza nas swoim zwycięstwem. Tym zwycięstwem obdarza naszą codzienność, uczynił możliwym pokonywanie w naszej codzienności wszystkiego, co ma znamiona zła, co ma znamiona bólu, cierpienia, co ma znamiona braku miłości.
Niech każdy z nas żyje Miłością, niech każdy żyje Triumfem Miłości w najzwyklejszej, szarej sytuacji. Niech Miłość nadal zwycięża w drobiazgach, a życie każdego z nas stanie się ZWYCIĘSTWEM BOGA w naszych sercach, w sercach bliskich nam osób, w naszym otoczeniu. Pozwólmy, by Zmartwychwstanie Jezusa i Jego Zwycięstwo na stałe zagościło w nas i w naszych rodzinach.
Niech Króluje Jezus Zmartwychwstały! Alleluja!

Wieczernik u progu Wielkiego Tygodnia


  Podczas Wieczernika Modlitwy w Sątocznie, który został zorganizowany u progu Wielkiego Tygodnia, uświadamialiśmy sobie, iż  Jezus pragnie zaprosić nas do wspólnego przeżywania tych ważnych dni. Odczytując pragnienie Serca Bożego, które zapragnęło przeżywać ten czas razem z nami, modliliśmy się o to, by nasze serca choć trochę mogły doświadczyć wraz z Jezusem czasu oczekiwania, czasu Jego Męki, czasu Jego konania. Byśmy będąc wszyscy razem i wspólnie zagłębiali się w Jego Serce, w wielką niepojętą boleść jaką przeżywał, jaką przeżywać będzie. Dziękujemy kapłanom i wiernym przybyłym na to spotkanie za dar wspólnego przeżycia czasu refleksji i modlitwy.

Więcej…>>

Wieczernik Modlitwy w Gietrzwałdzie


  Podczas naszego kolejnego Wieczernika Modlitwy w Gietrzwałdzie wszyscy ponownie zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z Miłością. Człowiek za swego ziemskiego życia, choćby codziennie pogłębiał zrozumienie cudu Bożej miłości i tak nie jest w stanie zrozumieć, jak wielkim darem został obdarzony. Dostępuje niezwykłej łaski – Bóg zaprasza go na swoją Drogę Krzyżową, a więc do swojego Dzieła Zbawczego – największego Dzieła w historii całej ludzkości. Być zaproszonym to wybranie, to wyróżnienie, to wywyższenie, to łaska. A jednocześnie, jeśli człowiek zaczyna rozumieć, czym jest obdarowywany, to również budzi się w nim większa odpowiedzialność za otrzymany dar. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego spotkania za uobecniający się dar wspólnoty otwartej na Bożą miłość i za wspólną modlitwę w tym ważnym dla nas wszystkich czasie Wielkiego Postu.

Więcej…>>

Dziękujemy Bogu za dar Wieczernika Modlitwy w Szczytnie


  Kolejną stacją na naszej wspólnotowej drodze wielkopostnej był klasztor sióstr klarysek kapucynek w Szczytnie, gdzie spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie różańcowej, na Eucharystii i Adoracji. Był to także czas dziękczynienia za dar nowego Papieża Franciszka I, którego nasza wspólnota przyjęła z szeroko otwartymi sercami i którego pragnie duchowo wspierać w Jego trudnej posłudze na rzecz całego Kościoła. Dziękujemy wszystkim zgromadzonym w murach klasztoru za dar spotkania, które ubogaciło po raz kolejny nasze maleńkie serca Bożą Miłością. Dziękujemy także Regince Bociek za jej posługę muzyczną podczas tego spotkania.

Następne nasze spotkanie formacyjne odbędzie się już w piątek w domu rekolekcyjnym w Gietrzwałdzie, natomiast najbliższy Wieczernik Modlitwy będzie miał miejsce w bazylice gietrzwałdzkiej w sobotę, 16 marca br. Początek Wieczernika o godz. 10:00. Zapraszamy!

Nowy Papież: Franciszek I; kard. Jorge Mario Bergoglio


  Był arcybiskupem Buenos Aires. Ukończył studia na kierunku chemia, po czym rozpoczął swoją formację w seminarium. W 1958 roku wstąpił jednak do zakonu jezuitów, tam też kontynuował naukę, zgłębiając nauki humanistyczne: filozofię, literaturę i psychologię. Święcenia kapłańskie przyjął w 1969 roku. Śluby wieczyste złożył cztery lata później. W Villa Barilari był mistrzem nowicjatu. Uczył też na Wydziale Teologii. Był również rektorem kolegium w San Miguel, członkiem konsulty prowincji zakonnej w tym samym mieście, a także prowincjałem Argentyny. Przez pewien czas pracował w Niemczech, gdzie kończył doktorat. Po powrocie do kraju pełnił funkcję dyrektora duchownego w Colegio del Salvador w Cordobie, a później rektora Kolegio Maximo San José w San Miguel. W 1992 roku został mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires, a po śmierci kard. Quarraciono objął tę diecezję. Jednocześnie pełnił też funkcję ordynariusza dla wiernych rytów orientalnych, mieszkających w Argentynie. Był także Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Argentyny oraz wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny. Brał udział w sesjach Światowego Synodu Biskupów w Watykanie. Do godności kardynalskiej został wyniesiony w 2001 roku. Podczas konklawe w 2005 roku był w gronie papabile. W latach 2005-2011 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny.

Wieczernik z modlitwą o wybór papieża


  Podczas naszego kolejnego Wieczernika Modlitwy, który zorganizowany został w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Ostrowie Wlkp., łączyliśmy nasze wielkopostne przygotowania do zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa z modlitwą o wybór nowego papieża. Dziękujemy naszym kapłanom, wszystkim siostrom zakonnym oraz licznie zgromadzonym mieszkańcom Ostrowa za dar kolejnego spotkania i wspólnego podjęcia ważnej dla całego Kościoła modlitwy.
Jednocześnie informujemy, że nasze kolejne spotkanie na drodze wieczernikowej odbędzie się już w najbliższy czwartek, 14 marca, w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Szczytnie, Archidiecezja Warmińska. Początek o godz. 17:00. Również na to spotkanie wszystkich zapraszamy.

Więcej…>>

Kolejny krok na naszej drodze wieczernikowej – Różanystok


  Podczas kolejnego Wieczernika Modlitwy w sanktuarium maryjnym w Różanymstoku staraliśmy się rozważać mękę Pana Jezusa, aby w jej świetle bardziej, lepiej zobaczyć samych siebie. Jednocześnie, by poprzez to poznanie zbliżyć się do Jezusa przepraszając Go i otaczając miłością, ze swej strony, choć trochę rozluźnić zniewalające Go powrozy, którymi są nasze grzechy. W tej refleksji i modlitwie polecaliśmy się Najświętszej Maryi Pannie  Wspomożycielce Różanostockiej, ufając w Jej potężne wstawiennictwo. Dziękujemy wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i licznie przybyłym do Różanegostoku pielgrzymom za dar tego spotkania. Szczególnie dziękujemy zespołowi „Najmniejsi” z Warszawy za ich posługę muzyczną podczas Wieczernika.

Więcej…>>

UWAGA! W poniedziałek, 11 marca zapraszamy wszystkich na kolejny Wieczernik Modlitwy do Ostrowa Wlkp.

Szczególne dni modlitwy za Kościół


  Nadchodzące dni, to dni szczególnej modlitwy za Kościół i ofiarowania się w intencji Kościoła. To czas, kiedy mamy podejmować próby ciągłego jednoczenia się z Bogiem z tą myślą, że każda dusza w Kościele jest cenną i każda ma wpływ na jakość Kościoła. A więc żadna dusza świadoma stanu Kościoła, żadna maleńka dusza uczestnicząca w życiu naszej Wspólnoty nie może czuć się zwolniona z tej ważnej modlitwy za Kościół, z odpowiedzialności za Kościół. Każda, choćby najmniejsza, choćby szara, niezauważalna, każda ma wpływ na to, co dzieje się w Kościele.
Niech nie zabraknie ani jednej duszy najmniejszej na codziennym łączeniu się duchowym wszystkich nas:
- na codziennej modlitwie,
- na codziennej adoracji,
- na codziennym ofiarowaniu się Bogu.
Niech każda Msza św. w naszych sercach będzie ofiarowana w intencji Kościoła, w intencji wyboru nowego papieża, w intencji kardynałów.
DOPÓKI NIE BĘDZIE WYBRANY PAPIEŻ NIE JESTEŚMY ZWOLNIENI Z TEJ MODLITWY, Z TEGO OFIAROWYWANIA CAŁYCH SIEBIE BOGU.

Więcej…>>

Adoracja do pobrania…>>

Kroczmy razem dalej dla dobra Kościoła i ludzkości (Benedykt XVI)


  Jeszcze do godz. 8. wieczorem jestem dla was Papieżem, ale o 8. – jak wiecie – rozpocznie się zupełnie nowy, ten ostatni etap mojego pielgrzymowania po ziemi. Chciałbym jeszcze poprzez moje serce, moją miłość, moją modlitwę oraz refleksję teologiczną służyć nadal Kościołowi. Kroczmy razem dalej dla dobra Kościoła i ludzkości. Dziękuję wam za wszystko. Z całego serca udzielam wam błogosławieństwa. Niech błogosławi was Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. (Z ostatniego przemówienia Papieża Benedykta XVI.
I my dziękujemy Bogu za Papieża Benedykta XVI. Niech on w naszych sercach pozostanie dłużej. Pamiętajmy o nim w codziennej modlitwie, łączmy się z nim duchowo. On łączyć się będzie z nami, ze wszystkimi duszami. Niech czuje od nas modlitewne wsparcie. Niech doświadcza miłości, bo wybrał trudniejszą drogę.

Więcej…>>

UWAGA! Wieczernik Modlitwy w Czerwińsku nad Wisłą, przypadający w najbliższą sobotę, rozpoczniemy Mszą św. o godz. 10:30. Za zmianę przepraszamy! Liczymy na liczne uczestnictwo wiernych.