Orędzie NMP Królowej Pokoju

  Orędzie, 25 czerwca 2010
„Drogie dzieci! Z radością wzywam was wszystkich byście z radością żyli moimi orędziami, dziatki, jedynie w ten sposób będziecie mogli być bliżsi mojemu Synowi. Tylko do Niego pragnę was wszystkich prowadzić, bo w Nim znajdziecie prawdziwy pokój i radość swego serca. Wszystkich was błogosławię i kocham niezmierną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl/

Wieczernik Modlitwy w Tolkmicku, w Sątocznie i Zawadzie

  Kontynuując naszą wspólną szkołę życia w zawierzenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny zgromadzimy się w tych dniach na kolejnych Wieczernikach Modlitwy, podczas których modlić się będziemy o łaskę pogłębionego zjednoczenia z Jezusem Eucharystycznym i nieustannego adorowania wraz z Maryją obecnego pośród nas Boga Zbawiciela. Modlitwą naszą uczcimy Boskie Serce i wypraszać będziemy wszelkie łaski dla nas, naszych rodzin, całej Wspólnoty i Dzieła. Obejmiemy duchową troską naszą dziatwę i młodzież w czasie kończącej się nauki w szkole, a także polecać będziemy osoby tworzące Zarząd stowarzyszenia Konsolata, które w najbliższym czasie rozpoczną swoje pierwsze rekolekcje. Wciąż naszą troską obejmujemy całą naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków. A czas tej modlitwy jakże sprzyja z racji przypadającej w tych dniach 29 rocznicy rozpoczęcia Objawień Maryjnych w Medjugorje. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.

Lekcja pierwsza z Maryją po zawierzeniu – u tronu Pani Gietrzwałdzkiej

  Dziękujemy Wam wszystkim za pierwszą wspólną lekcję na drodze zawierzenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, która została poprowadzona dla nas wszystkich w Gietrzwałdzie, w tamtejszym Wieczerniku Modlitwy. Można jeszcze powracać do niej słuchając fragmentów naszego spotkania w Radiu Konsolata. Dziękujemy realizatorom naszego Radia za transmisję i retransmisję tego wydarzenia – Wieczernika Modlitwy u tronu Pani Gietrzwałdzkiej. Adres naszego Radia: http://konsolata.pl/radio/. Tematyka tej lekcji obejmowała potrzebę ubogacania się realną i rzeczywistą obecnością Jezusa w sakramencie Eucharystii oraz potrzebę nieustannego życia i dzielenia wszystkiego z Maryją. Niech miłość naszych serc do Jezusa Eucharystycznego i naszej wspólnej Matki i Królowej będzie naszą siłą w walce z wszelkimi przejawami zła i niewierności.

Nowe płyty CD dla Wspólnoty Wieczerników Modlitwy

  W ostatnich dniach ukazały się nowe płyty CD zespołów posługujących na naszych Wieczernikach Modlitwy. Jedną z nich mogliśmy już posłuchać, bo była prawdziwym, zaskakującym prezentem dla uczestników Ogólnopolskiego Wieczernika Modlitwy w Częstochowie. To płyta nagrana przez naszych Piotrków i pana Zygmunta zatytułowana „W drodze do Nieba”. Bardzo starannie dobrane pieśni, słuchając których naprawdę można przenieść się w atmosferę naszych spotkań. Okładkę tej płyty CD widzimy obok na zdjęciu. Kolejna nowa płyta, to owoc twórczej pracy zespołu „Adoramus” z Tczewa. Nazwa krążka CD: „Adorujcie Mego Syna”. Ta płyta będzie dostępna na Wieczerniku w Gietrzwałdzie. Na niej 18 nowych utworów muzycznych w wykonaniu Zespołu, któremu towarzyszą liczni muzycy z Polski i z zagranicy. Również bardzo ciekawa i warto posłuchać. Płytę można obejrzeć i ewentualnie zamówić odwiedzając stronę Zespołu ADORAMUS. Obu Zespołom gratulujemy!

Zapraszamy do Gietrzwałdu na dni skupienia i Wieczernik

  Przed nami kolejne dni skupienia i Wieczernik w Gietrzwałdzie – spotkania, podczas których Boża miłość szukać będzie serc otwartych, oddanych, chętnych, by ją przyjąć. Będzie to czas miłości, czas wtulenia się w matczyne ramiona, nauka życia dzieci Maryi, z naszą Mamą. Pouczenia, jakie będą płynąć, mają na celu nasze głębsze zrozumienie tego, co takiego dokonało się podczas Ogólnopolskiego Wieczernika Modlitwy na Jasnej Górze. Tak więc tłumaczone nam nadal będzie, czym jest relacja dziecka Bożego do Matki – danej przez Boga. Jaka ona ma być? Jaka jest ze strony Maryi oraz jakiej odpowiedzi Ona oczekuje od nas. A wszystko to w otoczeniu cudownej Boskiej Miłości, w którą jesteśmy włączeni, w której jesteśmy zanurzeni i przeniknięci. Niech macierzyńskie błogosławieństwo obejmie całą Wspólnotę – serca oddane Maryi, spragnione miłości. Słabe, ale gorące.
Wieczernik w Gietrzwałdzie w najbliższą sobotę, 19 czerwca br. w Sanktuarium Maryjnym w godzinach: 17:00 – 21:00. Zapraszamy!

Dziękujemy za dar Zawierzenia Dusz Najmniejszych

  Dwa dni naszego pobytu w Częstochowie na Ogólnopolskim Wieczerniku Modlitwy skoncentrowane były na przygotowaniu naszych serc i zawierzeniu nas wszystkich Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Wszystko odbywało się w Tajemnicy Miłości, w którą Liturgia Kościoła wprowadzała nas poprzez przypadającą w tym czasie Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Dla Wspólnoty kroczącej Drogą Miłości były to znaczące dni w roku duszpasterskim przeżywanym pod hasłem „Bądźcie świadkami Miłości”. Pielgrzymka Wspólnoty, która wychodzi z Serca Jezusa i jednoczy w Wieczerniku – Sercu Maryi, pozwoliła nam tej prawdziwej Miłości doświadczyć i umocnić na dawanie Jej świadectwa w naszym codziennym życiu. Za wszystko, co było naszym wspólnym udziałem, świętowaniem i przeżyciem, za wszystkich Pasterzy – kapłanów, wszystkich posługujących i uczestników Wieczerników Modlitwy, za prawdziwe świadectwo Miłości dusz najmniejszych, z całego serca dziękujemy i wyrażamy staropolskie: Bóg zapłać!

AKT Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi

  AKT Zawierzenia Wspólnoty i Dzieła Dusz Najmniejszych Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny
O Maryjo! Królowo Nieba i Ziemi. Pani całego świata. Ciebie Bóg uczynił swoją Matką. Tobie dał tytuł Matki Zbawiciela. Zostałaś wpisana w plany Boże od samego początku stworzenia i Bóg wyniósł Ciebie do największej chwały. W Tobie uczynił sobie świątynię swoją i złożył wszystkie skarby Bóstwa. Obdarzył Ciebie Łaską najwyższą, bowiem w Tobie zrodził Syna. Ciebie Jego Duch uczynił swoją Oblubienicą na wieczność. Twój Syn dał Tobie udział w swym zbawczym dziele i uczynił Współodkupicielką rodzaju ludzkiego. Ojciec postanowił, iż jako Matka Jego Syna, która przywróciła wraz z Nim synostwo Boże wszystkim ludziom, będziesz najdoskonalszą Matką ludzi. Dlatego z woli Ojca, ustami Syna, pod natchnieniem Ducha zostałaś powołana do wspaniałej misji rodzicielstwa. Od tej pory, mocą Ducha, rodzisz w Synu nowe dzieci dla Boga. Ukryta w sercu Trójcy Świętej, objęta Jej chwałą, przeniknięta Bożą Miłością zlewasz na dzieci swoje zdroje łask nieprzebranych, wstawiasz się za nimi i wypraszasz wszelkie dobro.
Pragniemy dzisiaj, o Przeczysta Dziewico, oddać się Tobie w całkowitą niewolę.  Pragniemy, jako dusze najmniejsze całkowicie i zupełnie zawierzyć Tobie – Matce Kościoła, nasze życie, naszą drogę, nasze zbawienie. Chcemy, przynagleni Twoją Miłością, powierzyć się cali Twemu cudownemu, Matczynemu Sercu. Doznawszy od Ciebie tak wielkiej troski, czując nad sobą Twoją opiekę, ośmieleni Twoimi pouczeniami i zaproszeniem, jakie stale ma dla nas Twoje miłujące Serce, prosimy dzisiaj – weź każdego z nas w swoje objęcia. Okryj każdą duszę najmniejszą swoim płaszczem. Ukryj swoje najmniejsze dzieci w Twoim Sercu pełnym Bożej dobroci. Ufając całkowicie i bezgranicznie, zarówno Bożym słowom czyniącym Ciebie naszą Matką, jak i licznym Twoim zapewnieniom, które dawałaś tak wielu swoim umiłowanym świętym, chcemy uczynić zadość Bożemu Sercu i w pełni wolności, bez przymusu, z wielkim pragnieniem w naszych małych, słabych duszach zawierzyć Tobie samych siebie, nasze rodziny, Wspólnotę Dusz Najmniejszych w Polsce i na całym świecie. Ponieważ mali jesteśmy, więc licząc na czułość i szczególną miłość Matki do jej najmniejszych dzieci, zwracamy się do Ciebie wprost. Otaczamy Ciebie kołem, tulimy się do Twoich kolan i chwytając Ciebie za ręce, z całą mocą naszych małych serc prosimy.

NOWENNA przed zawierzeniem się Niepokalanemu Sercu NMP – Dzień 9

  Dzień 9
Boże, Królu, Panie Niepokalanego Serca Maryi, Władco całego świata, Stwórco Nieba i Ziemi. Klękam dziś przed Tobą, który jesteś Skarbem największym Matki Bożej, by trwać na modlitwie razem z dziećmi Maryi. Zobacz, przyjechało ich do Częstochowy tyle. Ale to nie wszystkie. Jeszcze więcej pozostało w domach, przy swoich obowiązkach. Jednak i one jednoczą się duchowo i są razem z nami dzisiaj w tym znaczącym miejscu. Składając je w Sercu Maryi w tym ostatnim dniu Nowenny wypraszam potrzebne łaski dla nich i ich bliskich. Miłości Niepojęta! Piękności Niestworzona! Serce Maryi wypełnia szczęście, że oto już niedługo będzie mogła przyjąć z ich rąk akt zawierzenia się Jej Sercu. Akt ten bardzo ważny w swej istocie, uczyni te dusze jeszcze bliższymi Maryi i Tobie. Przecież powierzą się Jej dłoniom zupełnie i do końca. Swoje życie oddadzą Jej, aby mogła je składać codziennie na ołtarzu Miłości. Pragnie też je dzisiaj, w te ostanie godziny  w sposób szczególny przygotować. Powierzam więc Tobie, Jezu serca te najmniejsze, byś je zanurzył w swych ranach i udzielił daru Zdrojów Miłosiernych. Oddaję ich Tobie Duchu Stworzycielu, abyś je stale na nowo odradzał i przemieniał ich życie ku doskonałości. Składam je przed Tobą Ojcze Mój Niebieski, abyś pobłogosławił ich swym ojcowskim błogosławieństwem i w ten sposób wyraził swoją wolę przyjęcia ich zawierzenia. Błogosław im Trójco Święta, by otwarte na Świat Ducha, rzeczywistość tak cudowną, choć nieznaną im, potrafiły kroczyć w niej wytrwale, stale ponawiając próbę przyjmowania i odwzajemniania Miłości. Proszę Ciebie Boże, abyś zabrał to, co jeszcze je ogranicza, zniewala, rozprasza, co wzbudza w nich wątpliwości. Daj im odwagę, daj ufność bez granic. Udziel daru Miłości. Ucz pokory. Prowadź ku jedności. Pragnę ukryć je w Sercu Maryi tak, jak Ty ukryłeś Maryję w Sobie, a Jezusa w Maryi. Niech nadal poucza je o drodze, którą wcześniej sama przeszła – drodze maleńkiej, drodze ukrytej, drodze całkowicie powierzonej Tobie. Proszę, pozwól Maryi poprowadzić ich ku wielkiej świętości na wzór świętych Twoich, umiłowanych w Niebie. Niech to zawierzenie rozpocznie nie tylko w ich życiu nowy etap. Niech będzie ono krokiem stumilowym w Triumfalnym pochodzie Miłości, która już obejmuje świat. Chociaż zło szaleje i wydaje się, że ciemności ogarniają ziemię, to pragnę, by Twoja Miłość zwyciężała w sercach Tobie oddanych. Są one ratunkiem dla świata, jego odrodzeniem. Niosą w sobie nowe życie. Z czasem staną się zalążkiem Nowego Kościoła, Twojego Kościoła. Kościoła, o którym mówił już papież Jan Paweł II. Kościoła, który ogarnięty Duchem Miłości rozkwitnie niczym cudowny kwiat na piaszczystej, skamieniałej, wysuszonej ziemi, jałowej ziemi. Jednak Twój Duch będzie jego rosą, wodą, pokarmem. I wzbudzi zachwyt, zadziwienie, że oto Bóg sam odradza swój Kościół, Bóg sam tchnie w niego nowego Ducha, Bóg sam swój Kościół prowadzi, a czyni to wręcz w namacalny sposób. O Panie Mój, powierzam tobie dusze najmniejsze, abyś ty przysposobił je na jutrzejsze spotkanie w Niepokalanym Sercu Maryi. Niech prawdziwie stanie się Ono dla nich Wieczernikiem Modlitwy, Namiotem Spotkania, Świątynią Najświętszą, Domem Słowa, Arką Nowego Przymierza. Niech zstąpi na nich Duch Pana i odnowi ich serca.
Niech błogosławi was cała Trójca Święta: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

Cała 9-dniowa Nowenna>>

NOWENNA przed zawierzeniem się Niepokalanemu Sercu NMP – Dzień 8

  Dzień 8
Modlę się dzisiaj Stwórco całego świata, za duszami najmniejszymi. Już tylko dwa dni dzielą je od tego dnia, na który czekają one i Maryja. Na który czekasz również i Ty Boże. Pragnę prosić Ciebie o wielką wiarę i ufność w tych maleńkich sercach. Pragnę wypraszać łaskę nadziei. Pragnę błagać Ciebie o dar Miłości. Ja wiem, Mój Panie, że w chwili zawierzenia siebie Sercu Maryi, dusza zaznaje łaski spotkania z Tobą. Czyli z Miłością. Maryja chciałaby, aby dusze najmniejsze nabrały wielkiego pragnienia, by spotkać się z Tobą. Chciałaby, aby serca ich wyrywały się do Ciebie z tęsknoty, aby wypatrywały, jak Maryja wypatrywała Syna, gdy wracał z kolejnej wyprawy nauczycielskiej. Chciałaby, by zapragnęły spotkania tak, jak Ona pragnęła Twoich narodzin Jezu. Chociaż cieszyła się Tobą w swoim łonie i często przemawiała do Ciebie z miłością, to pragnęła jak najszybciej zobaczyć Ciebie, wziąć w ramiona i przytulić. Miłość, jakiej doświadczała skłaniała serce do tęsknoty. Miłość sprawiała, że czekała z niecierpliwością na swojego Synka i Boga. A te chwile oczekiwania były zarazem piękne i wypełnione cierpieniem serca. Kto prawdziwie kocha, ten tęskni ogromnie. A cierpienie stale mu towarzyszy. A jednak Maryja nie zamieniłaby się z żadną inną kobietą na świecie. Jej tęsknota dotyczyła Boga – Człowieka! Teraz pragnie, abyś Ty Panie, wlał w te małe serca ogrom miłości swojej. Abyś poprzez tę miłość dał im poznanie siebie. Gdy doświadczą Miłości, gdy sercem poczują, Kim jesteś, zapragną Ciebie ogromnie. Gdy będą pragnąć, serca ich wybiegać będą Tobie naprzeciw. Wyrywać się będą do Ciebie ich dusze. Oczekiwać z niecierpliwością na spotkanie z Tobą. Wtedy będą przygotowane do tego wydarzenia. Maryja chciałaby, abyś uzmysłowił Jej dzieciom, iż zawierzając się Maryi, idą na spotkanie z Bogiem. Pomóż im sercem przyjąć fakt, iż należeć będą do Jej Serca, w którym zamieszkanie znalazł sam Bóg. Pomóż im zobaczyć, jak wielkim darem dla dusz maleńkich jest Serce Matki wypełnione Bożą Miłością, Bożą Łaską. Spraw, by napełnione wiarą z ufnością czekały na to zjednoczenie. Daj im zatem wiarę, daj ufność, iż to wydarzenie będzie bardzo ważnym i znaczącym w ich życiu. Nastąpi pewien przełom.
Maryja pragnie poprowadzić swoje dzieci do Serca samego Boga. Serce Matki jest niejako pierwszym, ale ono nie zatrzymuje dzieci dla siebie. Ono je rodzi dla Boga. Dlatego pragnie zgromadzić wszystkie dusze najmniejsze w swoim Sercu, by wszystkie oddać Bogu. Dokona się to w swoim czasie. Prosimy Cię więc, udziel dzisiaj duszom najmniejszym łaski wiary, nadziei, ufności, a nade wszystko daru Miłości Czystej, Wiecznej, Nieskalanej, Doskonałej. Pozwól im, mimo licznych ułomności, zaznawać tej miłości, jaką zarezerwowałeś dla wielkich świętych. Czasy są trudne, okoliczności szczególne, na świecie panoszy się Zło. Zatem i Twoja pomoc, łaska, ingerencja też nie może być zwykła, codzienna. Sam powiedziałeś, że są to czasy wielu świętych, czasy naznaczone charyzmatem Ducha Świętego, czasy wielkiej łaski jako odpowiedź na wielki grzech. Dlatego prosimy, udzielaj im wszelkich potrzebnych łask, by nie zachwiały się, nie zrezygnowały, ale szły naprzód, ku Miłości, ku Zbawieniu, ku odnowie, ku nawróceniu. Zjednocz ich ze sobą – Miłości Odwieczna. Pobłogosław duszom najmniejszym Trójco Przenajświętsza i zanurz je w przepaściach swojego Miłosierdzia.
I Ja wam błogosławię, dusze najmniejsze.

Cała 9-dniowa Nowenna>>

NOWENNA przed zawierzeniem się Niepokalanemu Sercu NMP – Dzień 7

  Dzień 7
Pragnę dzisiaj modlić się, Moja Miłości, o dar oderwania się od spraw tego świata, o wyciszenie serc, dusz, umysłów, o umiejętność wejścia w głąb siebie. Prosić chcę o to dla każdej duszy najmniejszej. Udzieliłeś Boże Maryi tak cudownej łaski ukrycia się przed światem i życia od maleńkości w atmosferze modlitwy. Dałeś Jej świętych Rodziców, którzy wiedli życie skromne, przeniknięte modlitwą, oddane Bogu. Zapragnąłeś mieć Ją bliżej siebie i umieściłeś przy Świątyni, gdzie jako mała dziewczynka służyła Tobie i poznawała Ciebie. Zakosztowawszy Twojej cudownej bliskości nie wyobrażała sobie, że mogłaby należeć do kogoś innego, jak tylko do Ciebie. Ty w swojej mądrości dałeś Maryi świętego męża – Opiekuna, który wspierał Ją i razem mogli iść drogą wytyczoną przez Ciebie nawzajem sobie pomagając i służąc Tobie. Dzięki życiu, jakie dałeś Maryi, dzięki bliskim osobom, mogła Mój Boże, stale być zanurzona w Twojej obecności. Największym darem był oczywiście Jezus. Jej życie skupiło się na Nim. Żyła dla Niego. Jej oczy, uszy, Jej serce i dusza, Jej umysł, wszystko było nastawione na Jezusa. Na Niego skierowane. Żyjąc dla Niego, nasłuchując w swoim sercu Twego głosu, wpatrując się w Twoje oblicze w Synu, żyła zostawiając na boku wszelkie sprawy świata.
Pragnę prosić Ciebie Boże, abyś dzieciom Maryi udzielił tej łaski wyciszenia w nich wszystkiego, oderwania się od świata. Wiem, że w dzisiejszych czasach jest to niezwykle trudne i wydawać się może wręcz niemożliwe, by żyć życiem duszy, a nie duchem świata. Jednak w Tobie wszystko jest możliwe. Ty możesz sprawić, że dzieci Maryi pójdą z Nią drogą życia ukrytego, drogą życia duchowego, życia całkowicie skierowanego na Boga. Gdzie nic nie jest ważniejsze od Niego samego. Proszę Ciebie, udziel tej łaski, by miały siły codziennie od nowa odrzucać zainteresowanie światem, a skupiać się na Twojej Miłości. Pomóż im żyć z Tobą i dla Ciebie. Pozwól, że Maryja weźmie je do swojego serca i nieść będzie by uchronić przed wichrami i burzami losów. Naucz w milczeniu i cichości przyjmować Twoją wolę objawiającą się we wszelkich wydarzeniach i napotkanych osobach. Ufam, że Maryja pomoże im godzić się na zapomnienie w oczach świata, by rodziły się na nowo w Tobie. Nauczy odnajdywać Ciebie żyjącego w głębi duszy.
Pobłogosław Boże dzieciom Maryi i udziel im swego Ducha, by pod Jego natchnieniem zapragnęły tylko jednego – Ciebie, Boga. Niech On oświeci je swoją mądrością, udzieli prawdy i objawi Miłość.
Błogosławię was, dusze najmniejsze.