Wieczernik Modlitwy w Sątocznie


  Jak co miesiąc nasza Wspólnota spotkała się pod koniec miesiąca na Wieczerniku Modlitwy w Sątocznie k/ Sępopola na Warmii. Spotkanie to było czasem rozważania prawd zawartych w Dziejach Apostolskich, czytanie których towarzyszy nam w obecnym czasie liturgicznym. Poznawanie przeżyć, jakie towarzyszyły pierwszym uczniom Jezusa tworzącym fundament Chrystusowego Kościoła było inspiracją do naszej modlitwy, w której dziękowaliśmy Bogu za Jego dobroć i hojność względem ludzi wierzących, a także prosiliśmy o ubogacenie naszych serc i całej Wspólnoty potrzebnymi nam łaskami. Wszystkim tym, którzy tworzyli to spotkanie w parafialnym kościele Chrystusa Króla, bardzo dziękujemy.

Wieczernik Gietrzwałd


  Podczas sobotniego Wieczernika w Gietrzwałdzie nasza wspólnota rozpoczęła  czas przygotowywania na przyjście Ducha Świętego. Podczas wspólnej modlitwy uwielbialiśmy Boga. Przyzywaliśmy Ducha Świętego, prosiliśmy o Jego prowadzenie nas na drodze naszego powołania. Dziękowaliśmy Bogu za wszystko, co przeżywamy, czego doświadczamy, za otrzymane dary, łaski, za życie. I uwielbialiśmy Go z radością, z wielką energią, całym sercem, ze wszystkich swoich sił. Pragnęliśmy, by to dziękczynienie, uwielbienie objęło nas całych. Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym, wszystkim pielgrzymom wypełniającym Bazylikę za ten piękny czas naszego trwania na modlitwie w Wieczerniku wraz z Panią Gietrzwałdzką.

Swięto Miłosierdzia Bożego


  W Swięto Bożego Miłosierdzia nasza Wspólnota spotkała się na wspólnej modlitwie, by z ufnością oddać cześć Bogu w Jego największym Przymiocie. Modląc się z Godzinie Miłosierdzia polecaliśmy całą ludzkość, od początku istnienia świata po jego kres, żyjące na ziemi i będące w czyśćcu; dusze, które wierzą i nie wierzą; dusze, które starają się iść w zgodzie z przykazaniami Bożymi i te, które o nich nawet nie słyszały. Zanurzaliśmy w Bożym Miłosierdziu wszystko, co aktualnie dzieje się w świecie. Wszystkie dramatyczne i tragiczne sytuacje, wszystkie kraje i narody będące w stanie klęski, będące w stanie wojny, przeżywające straszne dramaty. Staraliśmy się zanurzać wszystkich, którzy przychodzili nam na myśl. Staraliśmy się cały Kościół obejmować swoim sercem i zanurzać w Bożym Miłosierdziu. W sposób szczególny mając na uwadze Papieża, aby Bóg miał go w swojej opiece i chronił. Zanurzaliśmy w Bożym Miłosierdziu jego duszę, aby była nieustannie otwarta na natchnienia Ducha Świętego. Zanurzaliśmy w Bożym Miłosierdziu wszystkich kapłanów, wszystkie dusze konsekrowane, które poświęciły swoje życie Bogu, aby ich życie było święte. Zanurzaliśmy w Bożym Miłosierdziu cały Kościół, bowiem Bóg umiłował każdą duszę i z powodu każdej cierpiał i cierpi i każdą pragnie widzieć u swego boku w wieczności.

Wieczernik w Ostrowie Wielkopolskim


  W czasie szczególnej modlitwy całego Kościoła upraszającej Miłosierdzie dla całego świata nasza Wspólnota spotkała się na kolejnym Wieczerniku Modlitwy w Ostrowie Wlkp. W klasztorze sióstr klarysek kapucynek, w gronie prowadzących kapłanów, wielu osób konsekrowanych i wielu przybyłych wiernych, rozważaliśmy i upraszaliśmy Boże Miłosierdzie dla wszystkich, a zwłaszcza dla rozwijającego się w Kościele Dzieła Dusz Najmniejszych. Mając na uwadze, że to Dzieło i uczestniczące w nim dusze najmniejsze – to dar Miłosierdzia Bożego, zanurzaliśmy nasze dusze i wszystko co jest nam dane i powierzone, w Zdrojach Miłosierdzia, by w Miłosierdziu wszystko znalazło swoje dopełnienie. Za przyczyną św. s. Faustyny Kowalskiej, bł. Jana Pawła II, bł. ks. Michała Sopoćko i wszystkich świętych czcicieli Boga bogatego w Miłosierdzie upraszaliśmy także łaskę rychłej beatyfikacji sługi Bożej s. M. Konsolaty Betrone.

Zaproszenie na Ogólnopolski Wieczernik Modlitwy


  Drodzy uczestnicy Wieczerników Modlitwy Wspólnot Dusz Najmniejszych!
Jak każdego roku tak i w tym pragniemy spotkać się z Wami na corocznym spotkaniu organizowanym w ramach istniejących od sześciu lat Ogólnopolskich Wieczerników Modlitwy. Po dotychczasowych spotkaniach w Czerwińsku nad Wisłą (2006-2008), po spotkaniu w Krakowie-Łagiewnikach (2009), na Jasnej Górze w Częstochowie (2010) i w Ostrowie Wlkp. (2011), tegoroczny Wieczernik odbędzie się u stóp Pani Gietrzwałdzkiej, w Jej sanktuarium na Warmii. Jako wspólnota zatroskana o Kościół – nasz Dom, w łączności wraz ze wszystkimi katolikami w Polsce i na świecie proponujemy poświęcić go bardzo aktualnej tematyce, a mianowicie Dziełu Nowej Ewangelizacji.
Po kilku latach naszej wspólnej formacji wiemy już, że ewangelizacja, aby nią prawdziwie była musi być życiem danej duszy, życiem zgodnym z tym, co się głosi. A więc ewangelizuje ten, kto otwiera się na rzeczywistość Boga, Jego miłością żyje i świadczy o Bożej miłości. Dlatego przygotowując się do spotkania w Gietrzwałdzie i przezywając wspólnie czas zapowiedzianego Wieczernika pragniemy przede wszystkim zbliżyć się do Bożej miłości, aby poprzez życie miłością świadczyć o niej w swoich rodzinach i środowiskach...>>

Plakat do pobrania>>

Kolejny Wieczernik Modlitwy w Różanymstoku


  W dniu dzisiejszym nasza Wspolnota uczestniczyła w kolejnym Wieczerniku Modlitwy zorganizowanym w sanktuarium maryjnym w Różanymstoku. Pielgrzymi, którzy licznie przybyli na kwietniowe spotkanie, w duchu radości wielkanocnej trwali na modlitwie wielbiąc Boga za cud Zmartwychwstania Syna Bożego. W Godzinie Miłosierdzia wszyscy łączyli się z całym Kościołem podejmując nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego połączonego z Nowenną przygotowującą nas do jutrzejszego Swięta. Wszystkim kapłanom., siostrom zakonnym, służbie liturgicznej, zespołowi muzycznemu „Najmniejsi” oraz wiernym wypełniającym świątynię dziękujemy za dar wspólnej modlitwy.

Zapraszamy na Wieczernik Ogólnopolski do Gietrzwałdu


  Informujemy wszystkich uczestników naszych spotkań, że tegoroczny Ogólnopolski Wieczernik Modlitwy Wspólnot Dusz Najmniejszych odbędzie się w czerwcu w sanktuarium maryjnym w Gietrzwałdzie. Informacje na temat ogólnopolskich spotkań i wszelkie dane dotyczące uczestnictwa w tegorocznym Wieczerniku znajdziemy na stronie internetowej www.wieczernikmodlitwy.pl/. Zapraszamy wszystkich do wspólnego przygotowania się do kolejnego ważnego Wieczernika, który w tym roku zostanie poświęcony tematyce NOWEJ EWANGELIZACJI.
Ogólnopolski Wieczernik Modlitwy Wspólnot Dusz Najmniejszych już wkrótce – 8-9 czerwca 2012 r. w Gietrzwałdzie.

więcej>>

Niech radość Zmartwychwstania będzie w nas!


  Niech radość Zmartwychwstania Jezusa będzie cały czas w naszych sercach. Nie dajmy sobie tej radości niczym zabrać. Pamiętajmy – Jezus Zmartwychwstał, to znaczy pokonał zło, śmierć. Zwyciężyła miłość, życie. Zwyciężyła prawda, dobro. Zwyciężył Bóg. I to zwycięstwo jest również w naszym życiu. To zwycięstwo Bóg nam podarował, ono jest w nas. A więc w swoim życiu możemy tego zwycięstwa doświadczać na każdym kroku, w różnych sytuacjach, dlatego warto się radować, warto pamiętać o tym zwycięstwie, bo to Zmartwychwstanie jest nowym życiem nam danym już teraz. Każda sytuacja, od momentu Zmartwychwstania Jezusa jest nową, bo przepełnioną Jego zwycięstwem. To nic, iż wydaje się nam, że widzimy nadal to samo życie, te same obowiązki, ten sam trud, ale mamy w sercu zwycięstwo; mamy w sercu miłość, która pokonała wszystko. Tylko żyjmy tą miłością, żyjmy jej triumfem w swojej codzienności, w najzwyklejszej, szarej sytuacji. Pamiętajmy o tym, niech nadal zwycięża w drobiazgach. Niech nasze życie stanie się tym zwycięstwem Boga  w naszych sercach, w sercach bliskich, w naszym otoczeniu. Pozwólmy, by to zwycięstwo na stałe zagościło w nas, w naszych rodzinach. Otwórzmy się na to zwycięstwo.
Niech Króluje Jezus Zmartwychwstały! Alleluja!

Warto przeczytać!
„Czy serce nie pałało w nas…” (Łk, 24,13-35)

Wielkanoc 2012


  
Życzę Wam, Dusze Najmniejsze, byście jutro obudzili się pełni radości, radości, jaką daje tylko Bóg. Byście  w swoich sercach mieli nieustanne Alleluja! Niech Bóg obdarzy Was swoim pokojem i miłością. A Wy rozgłaszajcie całemu światu, że oto Chrystus Zmartwychwstał, żyje i do tego życia zaprasza każdego z Was, tym życiem obdarzył każdego z Was. Niech jutrzejszy dzień będzie Dniem Wielkiego Święta, radości i uwielbienia Boga za to, czego dokonał.
Na ten czas błogosławię Was, dołączam moje błogosławieństwo do błogosławieństwa Bożego, które spoczywa nad Wami nieustannie + W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Spotkania Wieczernikowe wprowadzające w Wielki Tygodzień


  Nasze kolejne Wieczerniki Modlitwy- w Sątocznie (w miniony piątek) i Czerwińsku nad Wisłą (w sobotę) bezpośrednio poprzedzały rozpoczynający się już Wielki Tydzień- dni tak ważne dla naszego zbawienia. Zanurzeni w modlitwie staraliśmy się towarzyszyć Jezusowi wraz z Maryją w Jego cierpieniu. Zawierzaliśmy swe serca Matce Najświętszej, by Ona pomogła nam otworzyć się na niepojętą miłość objawiającą się w męce Zbawiciela; jednocześnie zachwycić się nią i ubogacić. Byśmy mogli, przyjmując tę pełną mocy miłość do swego życia, śpiewać podczas Świąt Zmartwychwstania radosne Alleluja. Niech ten błogosławiony czas obfitej łaski zaowocuje jak najpiękniejszym przeżyciem Wielkiego Tygodnia oraz Świąt Wielkanocnych.
Z głębi serca dziękujemy naszemu Pasterzowi- Księdzu Tadeuszowi za prowadzenie nas po wielkopostnej drodze przemiany serc. Dziękujemy wszystkim posługującym Kapłanom, zespołowi muzycznemu „Echo Maryi”, Panu Michałowi za bezpośrednią transmisję Czerwińskiego wieczernika w Radio „Konsolata” oraz wszystkim jednoczącym się w modlitwie Duszom Maleńkim.

Warto przeczytać:
Wskazania na Wielki Tydzień – Wielki Poniedziałek>>
Wskazania na Wielki Tydzień – Wielki Wtorek>>