ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Wielkanoc 2022Niech czas Wielkanocy będzie dla nas

czasem  spotkania z Jezusem, który żyje!

Niech serca nasze wypełni

przeogromna radość!

Niech nigdy nie opuszcza nas pokój serca!

Niech słońce nieustannie

rozprasza wszelkie mroki!

Niech wraz z tym niezwykłym

wydarzeniem Paschalnym

i w naszych sercach zagości wola walki z tym,

co nie od Boga pochodzi!

Niech tak, jak wiosna przemienia świat,

Zmartwychwstanie odradza w nas

wiarę i miłość do Zmartwychwstałego!

 

W imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia Konsolata

i Wspólnoty Dusz Najmniejszych z darem modlitwy 

Ks. Sławomir Brewczyński Kapelan Stowarzyszenia

Mirosław Niedźwiedzki Prezes Zarządu SK

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

JezusKochane dusze najmniejsze, postarajmy się w czasie Nowenny do Miłosierdzia Bożego szczególnie jednoczyć się duchowo na modlitwie i wypraszać Boże Miłosierdzie dla całego świata. Ale też módlmy się za siebie nawzajem, za całą naszą Wspólnotę, zanurzając ją w Ranach Pana Jezusa, w Jego Zdrojach Miłosiernych, byśmy umieli rozpoznawać Wolę Bożą wobec nas, wobec Wspólnoty i ją realizowali.

Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze!

Za stroną Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia…>>

Dzień pierwszy

Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ich w morzu miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz.

Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas wszystkich do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen. Czytaj dalej

KAPŁANOM

Wielki Czwartek to dzień, w którym w sposób szczególny dusze najmniejsze kierują swoje myśli i modlitwy ku kapłanom. Jest to bowiem dzień, w których wspominamy ustanowienie Sakramentu Kapłaństwa.

IMG_20240327_180133Wdzięczni za wszelką posługę kapłańską pragniemy podziękować naszemu Kapelanowi, Księdzu Sławkowi oraz wszystkim Kapłanom posługującym zarówno obecnie, jak i  poprzez wszystkie minione lata, za Waszą obecność i posługę dla nas, dusz najmniejszych. Dziękujemy za każdy Wieczernik modlitwy, za każde dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki, za każdą Eucharystię, posługę w konfesjonałach, za rozmowy, uśmiechy, życzliwość.

Z naszych maleńkich serc wyrywają się słowa życzeń, ciepłych, serdecznych, pełnych troski i miłości. Niech Jezus, Najwyższy Kapłan, będzie dla Was mocą i siłą w niełatwej posłudze. Niech Maryja, Matka Kapłanów, pomaga Wam wypełniać Wasze powołanie kapłańskie. Niech Duch Święty dodaje sił, mocy a także radości i pokoju w prowadzeniu powierzonych Wam owieczek do Pana. Niech każdy dzień Waszego kapłańskiego posługiwania będzie wypełniony nadzieją dobrze wykonanego zadania. I niech nigdy nie zabraknie Wam wdzięczności i modlitwy tych, do których zostaliście posłani.

My, dusze najmniejsze, obiecujemy wspierać Was każdego dnia naszą żarliwą i szczerą modlitwą.

Jezu, Maryjo Kocham Was, ratujcie dusze!

Nowenna do św. Józefa

sw.jozef6

Wszystkie rozważania…>>

„Św. Józef, opiekun rodzin”

Jezus w Ewangelii wypowiada takie słowa: „Opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem” (Mt 19, 3-12). By być mężem, by być żoną, trzeba poświęcenia. Żeby stworzyć rodzinę, dobrą i świętą rodzinę, trzeba też opuścić ojca i matkę. Opuścić – a więc umieć zrezygnować z tego, co mnie do tej pory absorbowało, co mnie tworzyło. Nie da się jedną nogą być kawalerem, a drugą nogą, tak na trochę, w małżeństwie. Ja to też bardzo dobrze rozumiem, bo tak też jest w kapłaństwie. Tak samo. Trzeba opuścić ojca i matkę, opuścić świat, aby być kapłanem. Jeśli kapłan stara się być światowy i próbuje cały czas być w świecie, to w jakiś sposób cierpi. Cierpi na tym także jego powołanie i cierpią wierni, wśród których pracuje. Podobnie jest z siostrami zakonnymi.

Czytaj dalej