„Kronika wieczerników modlitwy” – już jest

Kronika_okładkaInformujemy, że za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej Warmińskiej, została wydana „Kronika wieczerników modlitwy”, w której ukazana została całość modlitewno-ewangelizacyjnego dzieła, podejmowanego przez naszą wspólnotę. „Kronika wieczerników modlitwy”, to pamiątkowy album ze zdjęciami, ukazujący w zarysie historię i działalność wspólnoty i Stowarzyszenia Katolickiego „Konsolata”. Inspiracją do zredagowania „Kroniki” był zbliżający się czas jubileuszu 10-lecia spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych organizowanych w sanktuarium maryjnym w Gietrzwałdzie. Liczymy, że album ten stanie się dla licznego grona uczestników spotkań oryginalną pamiątką, jak również zaproszeniem do dziękczynienia i dalszego współtworzenia ukazanego w „Kronice” dzieła. Prezentacja „Kroniki” z możliwością jej otrzymania ma miejsce podczas naszych Wieczerników Modlitwy.

Więcej o Kronice…>>

Nowa płyta na nasz Jubileusz

Plyta_Dzielmy_sieInformujemy, że na nasz Jubileusz 10 lecia Wieczerników w Gietrzwałdzie została nagrana nowa płyta z pieśniami religijnymi, które towarzyszą nam podczas naszych wspólnych spotkań w bazylice gietrzwałdzkiej. Płyta zatytułowana: „Dzielmy się wiarą jak chlebem” zawiera 17 pieśni. Jest to dar naszych sióstr: Reginki i Ewy dla Pani Gietrzwałdzkiej z racji wspomnianej rocznicy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ten kolejny prezent dla Matki Najświętszej, przygotowany przez członków naszej wspólnoty. Jednocześnie informujemy, że prezentacja płyty, z możliwością jej otrzymania, będzie miała miejsce podczas naszego święta w Gietrzwałdzie w dniach 15-16 kwietnia br.