Dziękujemy za styczniowe spotkania w Wieczernikach Modlitwy

Dziękujemy za styczniowe spotkania w Wieczernikach Modlitwy  :: 31-01-2008 r. ::

  Kończący się miesiąc styczeń był bardzo bogaty w spotkania Wspólnoty, które pozwoliły nam wszystkim przeżywać czas karnawału w wielkim ubogaceniu Bożymi darami, zwłaszcza pokoju, który przyniósł na ten świat Pan Jezus – Książę Pokoju. Wyrażamy wielką wdzięczność wszystkim uczestnikom kolejnych spotkań, którzy mimo różnych przeciwności mobilizowali się dla dobra prowadzonego przez nas dzieła. Szczególnie dziękujemy Salezjanom, którzy od początku towarzyszą Wspólnocie Wieczernika na naszej „drodze wieczernikowej”. W dniu Założyciela licznych dzieł salezjańskich – św. Jana Bosko, obiecujemy całej Rodzinie Salezjańskiej naszą modlitwę i życzymy wielu łask Bożych oraz wstawiennictwa Maryi Wspomożycielki w ich pracy wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży. Wyrazy naszej wdzięczności kierujemy również w stronę osób posługujących na naszych spotkaniach. Dziękujemy zespołom instrumentalno-wokalnym „Echo Maryi” z Łomianek i „Adoramus” z Tczewa za regularną posługę muzyczną. Niech Wam wszystkim Bóg błogosławi.

 

W gronie Dwunastu

W gronie Dwunastu  :: 21-01-2008 r. ::

  Na ostatnich dniach skupienia w Gietrzwałdzie uczestnicy przyjęli za Patronów w naszym wspólnym dziele ewangelizacyjno-modlitewnym grono Dwunastu Apostołów. Każdy z nas obierając jednego z bliskich uczniów Chrystusa pokłada ufność w szczególną pomoc Patrona na podjętej drodze życia duchowego. Wierzymy, że nasze naśladowanie pierwszych chrześcijan, którzy stanowili grono bliskie naszemu Zbawicielowi będzie pełne entuzjazmu w duchowym zjednoczeniu z bohaterami Dziejów Apostolskich. Sprzyja ku temu nowy rok liturgiczny, który przeżywamy pod hasłem „Bądźmy uczniami Chrystusa”. Zapraszamy wszystkich uczestników drogi wieczernikowej do tworzenia tego coraz liczniejszego grona bohaterów wydarzeń opisanych przez św. Łukasza. Zapraszajmy nieustannie jednego z Dwunastu na szczególnego Przewodnika. Niech duchowa bliskość i wstawiennictwo wspomnianych Świętych pomoże nam wrócić do korzeni i w mocy Ducha Świętego podejmować dzieło nowej ewangelizacji. Przypominamy o lekturze Dziejów Apostolskich i wspólnym ubogacaniu się zawartymi tam świadectwami.

 

Wieczernik w Gietrzwałdzie

Wieczernik w Gietrzwałdzie  :: 20-01-2008 r. ::

  Dziękujemy wszystkim uczestnikom Wieczernika Gietrzwałdzkiego za kolejne, pełne ducha spotkanie modlitewne, które podjęliśmy po raz kolejny w Sanktuarium Maryjnym. Tematem naszych rozważań i podjętą intencją modlitwy był Boży pokój, którym Bóg przez wstawiennictwo NMP Pani Gietrzwałdzkiej wszystkich umacniał. Podczas wspólnej Adoracji Najświętszego Sakramentu uwielbialiśmy Nowonarodzone Dziecię Jezus i prosiliśmy przychodzącego na ziemię Księcia Pokoju o błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i całej Ojczyzny. Uroczysta Eucharystia pozwoliła nam doświadczyć prawdziwej jedności przy Stole Pańskim, z którego czerpaliśmy obfitość Miłości. Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia jeszcze bardziej skierowała nasze serca na Ukrzyżowanego za nasze grzechy naszego Zbawiciela. Upraszając Jezusa wiszącego na Krzyżu Jego zdrojów miłosierdzia staliśmy się jeszcze bardziej umocnieni w prawdziwej wierze i ufności w Bożą miłość i Jego prawdziwy pokój. Wyrażamy naszą wdzięczność Gospodarzom – księżom kanonikom za przyjęcie nas w tej pięknej warmińskiej świątyni oraz za ich posługę na rzecz Wspólnoty. Nasze pełne wdzięczności słowa kierujemy także do zespołu ADORAMUS z Tczewa, który podjął po raz kolejny posługę muzyczną na Wieczerniku. Kolejne nasze spotkanie w Sanktuarium Gietrzwałdzkim za miesiąc, tj. 16 lutego br. Zapraszamy.

 

Zapraszamy na kolejne dni skupienia i Wieczernik do Gietrzwałdu

 Zapraszamy na kolejne dni skupienia i Wieczernik do Gietrzwałdu  :: 17 stycznia 2008

W dniach 18 – 19 stycznia br. organizujemy kolejne nasze spotkania w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie k/Olsztyna. W piątek wieczorem rozpoczniemy kolejne skupienie formacyjne, podczas którego zagłębimy się w wydarzenia wspólnoty chrześcijan opisanych w Dziejach Apostolskich, do czego zobowiązalismy się u progu Nowego Roku 2008. Wspólna Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu i refleksja nad Słowem Bożym pozwoli nam doświadczyć duchowego bogactwa, jakie przenikało Pierwotny Kościół. W sobotę natomiast od godziny 10:00 rozpoczniemy kolejne spotkanie w Wieczerniku Modlitwy. W programie nabożeństwa: Adoracja Najświętszego Sakramentu, Modlitwa Różańcowa, Msza św. (godz. 12:00), Adoracja Krzyża (od 14:00) i Koronka do Bożego MIłosierdzia. Na zakończenie Wieczernika kapłani udzielą uczestnikom indywidualnego błogosławieństwa. Do uczestnictwa w tych spotkaniach wszystkich zapraszamy.

Poznajemy dzieje pierwszych chrześcijan

 Poznajemy dzieje pierwszych chrześcijan  :: 14 stycznia 2008

W nowym roku kalendarzowym nasza wspólnota postanowiła zgłębiać ducha chrześcijan opisanych w Dziejach Apostolskich. Zrodziło się pragnienie upodobnienia naszej drogi wiary z bohaterami tej Księgi ukazującej wydarzenia związane z pierwszą Pięćdziesiątnicą i pierwszą ewangelizacją. Rozważając Słowo Boże spisane przez św. Łukasza Ewangelistę pragniemy dołączyć do grona bohaterów tak ważnych i aktualnych wciąż w Kościele wydarzeń biblijnych. Czynimy to przede wszystkim w odniesieniu do nauczania papieża Jana Pawła II, który wprowadzając nas w nowe tysiąclecie chrześcijaństwa niejednokrotnie zachęcał do odnowy życia chrześcijańskiego idąc śladami tych, którzy tworzyli Pierwotny Kościół. Zapraszamy wszystkich odwiedzających naszą stronę wspólnoty do wspólnego poznawania życia chrześcijan wskazanych nam przez Papieża Polaka jako wzór do naśladowania.

 

Bóg potrzebuje nas, by realizować pochód triumfalny Miłości!

 Bóg potrzebuje nas, by realizować pochód triumfalny Miłości! :: 10 stycznia 2008

Kochani, moc nasza tkwi we wzajemnej modlitwie. Moc tkwi w ofiarach złożonych Bogu. Każdą najdrobniejszą rzecz możemy złożyć Mu w ofierze. Każde spojrzenie na Krzyż, każdy akt miłości wypowiedziany mimo zniechęcenia, każde złe samopoczucie, każdy najmniejszy ból, najmniejszy wysiłek, maleńkie cierpienie, krzywe spojrzenie bliskiej osoby, ton głosu, który nas dotknął, słowa, które zabolały, oskarżenia, które zraniły. Przez cały dzień uzbierać możemy tyle ofiar, że w ciągu jednego dnia wszystkie ofiary szczere złożone dokonać mogą natychmiastowego Triumfu Bożej Miłości! Dysponujemy taką mocą! Mamy daną taką siłę, a zbyt mało wykorzystujemy ją! Siłą jest cierpienie! Siłą jest miłość! Siłą jest wzajemna modlitwa! Korzystajmy z mocy, którą dał nam Bóg. Módlmy się za Dzieło! Módlmy za prowadzących. Ofiarowujmy w ich intencjach drobne, codzienne sprawy! Potrzeba naszego wzajemnego zjednoczenia w modlitwie, miłości, ofiarowaniu wzajemnym. Bóg, który jest Miłością daje nam swego Ducha, aby nas prowadził. W czasie minionych Świąt w sercach naszych narodziło się Dziecię Jezus. Ono zlewa na nas swoje błogosławieństwo miłosierdzia. Matka Najświętsza jest wraz z Nim w każdym z nas. Niebo schyla się do nas nieustannie. Bóg potrzebuje nas, by realizować pochód triumfalny Miłości. Potrzebuje nas, aby łaska jeszcze obficiej rozlała się po wszystkich sercach, aby zalała cały świat. Bóg potrzebuje nas, aby mógł dokończyć swego Dzieła Odnowy Kościoła Świętego. Aby zatriumfowała Miłość. Aby nastało Królestwo Miłości. Jednoczmy się zatem na modlitwie. Mobilizujmy się i postarajmy uczestniczyć w kolejnych Wieczernikach Modlitwy. Przypominamy, że nastepne nasze spotkanie już w sobotę 12 stycznia w Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku. Początek Wieczernika o godz. 10:30. Ks. Tadeusz.

 

Abyśmy razem stanowili jednego ducha zatopionego w Duchu Świętym!

 Abyśmy razem stanowili jednego ducha zatopionego w Duchu Świętym! :: 10 stycznia 2008

Nie mądrości oczekuje od nas Bóg, bo On jest Mądrością. Nie wiedzy i obeznania w nauce teologicznej, bo jest Bogiem. Bóg oczekuje od nas miłości. Tego pragnie od swoich stworzeń. Miłości! Jedyną myślą każdego z nas powinno być jak największe umiłowanie Boga. Powinniśmy nieustannie jednoczyć się z Jezusem i miłować Go. To, czym obdarza nas Bóg, jest wielkim darem Stwórcy zarówno dla każdego z nas, jak i dla Wspólnoty i Kościoła. Bóg wiedząc jak słabą mamy naturę daje nam ludzi, którzy mają być duszami siostrzanymi i bratnimi. Z tymi ludźmi chce połączyć nas silnymi więzami. Chce nas zjednoczyć do tego stopnia, abyśmy razem stanowili jednego ducha zatopionego w Duchu Świętym. Każdy z nas wnosi coś do tego zjednoczenia. Każdy naznaczony jest swoistym charyzmatem, który jest niezmiernie potrzebny dla rozwoju Dzieła, dla pełnienia swego powołania w nim. Bóg łącząc nas, składa w każdym człowieku niezbędne dla wszystkich dary i łaski. Przez kolejne spotkania formacyjne i Wieczerniki Modlitwy możemy doświadczać coraz większego zjednoczenia naszych dusz. Dokonuje tego (zjednoczenia) Duch Święty – Duch Miłości. A więc do Niego szczególnie się modlimy i Go przyzywamy. Ale to nie wszystko. Matką tego Dzieła jest Maryja – Niepokalana Dziewica. Jej zawierzamy się nieustająco. Odnawiamy akt zawierzenia się Jej, oddania poprzez Jej Serce, Sercu Jezusa. To ważne! Kościół zna i często rozważa znaczenie Matki Bożej i Jej rolę w zesłaniu Ducha Świętego i Jego działaniu w Kościele Świętym. Często rozważany jest związek Przeczystej Dziewicy z Duchem Świętym. Tam, gdzie Duch Święty, tam i Maryja. Zatem nie zapominamy o Matce Najświętszej, tej niezwykłej Świętej, Przeczystej Oblubienicy Ducha Miłości Ojca do Syna i Syna do Ojca. Ks. Tadeusz.

Zaproszenie na dni skupienia do Różanegostoku

 Zaproszenie na dni skupienia do Różanegostoku  :: 8 stycznia 2008

W piątek 11 stycznia o godz. 18:00 rozpoczniemy kolejne spotkanie formacyjne dla uczestników Wieczerników Modlitwy, tym razem w domu pielgrzyma przy Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku. W programie: Masza św., katechezy i Adoracja Najświętszego Sakramentu. Osoby zainteresowane tym spotkaniem prosimy o zgłaszanie się do ks. Kustosza w Różanymstoku, kontakt na: www.rozanystok.pl. Przyjeżdżającym zapewniamy nocleg. Podobne spotkania organizowane będą każdego miesiąca, a rozpoczynać się będą wieczorem w przeddzień Wieczernika. Szczególnie zapraszamy osoby uczestniczące w Wieczernikach Różanostockich.

 

Wieczernik Modlitwy w Czerwińsku nad Wisłą

 Wieczernik Modlitwy w Czerwińsku nad Wisłą :: 5 stycznia 2008

W sobotę, 5 stycznia od godz. 11:00 do 16:00 trwaliśmy zgromadzeni na modlitwie w kolejnym Wieczerniku Czerwińskim. Tworzyli go pielgrzymi, którzy reprezentowali wiele miejscowości naszej Ojczyzny od Olsztyna do Kielc i od Lublina do Zielonej Góry. W wypełnionej Bazylice Matki Bożej Pocieszenia prosiliśmy Boga o Jego obfitość łaski i błogosławieństwo dla wszystkich uczestników i ich rodzin oraz całego Kościoła i świata. Dziękujemy wszystkim wiernym za przybycie, mimo mrozu, do Czerwińska i wspólną modlitwę, dziękujemy kapłanom spowiednikom, a także zespołowi „Echo Maryi” z Łomianek za animację muzyczną, którą podejmują już czwarty rok na tutejszych spotkaniach Wspólnoty Wieczernika. Jednocześnie informujemy, że kolejne nasze spotkanie w Czerwińsku odbędzie się wyjątkowo w ostatnią sobotę stycznia tj. 26.01.2008r. Już dzisiaj na kolejne spotkanie wszystkch zapraszamy.

 

Kolejne dni skupienia w Czerwińsku

 Kolejne dni skupienia w Czerwińsku :: 4 stycznia 2008

 W miniony piątek grupa licząca ponad 50 osób zgromadziła się na kolejnym spotkaniu formacyjnym w Czerwińsku nad Wisłą. Pierwszy w tym roku kalendarzowym dzień skupienia rozpoczęliśmy Mszą św. w Bazylice MB Pocieszenia. Uczestnicząc w Nabożeństwie Pierwszopiątkowym a następnie odmawiając wspólnie z wiernymi tutejszej Parafii Różaniec wynagradzaliśmy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie grzechy i zniewagi dzisiejszego świata. Po wysłuchaniu konferencji prowadzącego spotkanie kapłana podjęlismy nocne czuwanie, podczas którego adorowaliśmy Dzieciątko Jezus z Maryją i św. Józefem. Naśladując wielką miłość, jaką darzyli Nowonarodzone Dzieciątko Jego ziemscy opiekunowie zapragnęliśmy i my adorować maleńkiego Jezusa wraz z pokornymi pasterzami, klęcząc u wrót ubogiej stajenki. Żywa i bliska zarazem obecność Jezusa Eucharystycznego coraz bardziej mobilizowała nas do modlitwy za wszystkimi, którzy będą na Wieczerniku, aby w pokorze jak pastuszkowie czuwali przy Dzieciątku Jezus w świątyni. Modlitwa trwająca całą noc przepełniła serca uczestników wdzięcznością i miłością do Nowonarodzonego Boga.