Wieczernik w Sątocznie – w Uroczystość Świętych Apostołów


  W Uroczysość Świętych Apostołów Piotra i Pawła uczestniczyliśmy w kolejnym Wieczerniku Modlitwy w parafii Chrystusa Króla w Sątocznie. W gronie uczestników tego spotkania modliliśmy się w intencji Piotra naszych czasów, papieża Benedykta XVI oraz wszystkich pasterzy Kościoła. Rozważając Słowo Boże z Liturgii Uroczystości uświadamialiśmy sobie, iż to Miłość daje moc do codziennego wypełniania zadań i obowiązków wynikajacych z powołania i realizacji powierzonych dzieł. I właśnie o tę Miłość prosiliśmy Boga u stóp Ołtarza, powierzając się Sercu Pana Jezusa, w ostatnim dniu miersiąca poświęconego Sercu Bożemu. Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za dar wspólnego tworzenia wspólnoty modlitwy.

31 Rocznica Objawień


  W dniu dzisiejszym przypada 31 Rocznica Objawień w Medjugorje. Starajmy się rozważać, jaki cel ma wyrażona w tych Objawieniach tak wielka hojność Boga. Starajmy się sobie uświadamiać, jak wielka musi być potrzeba dusz, skoro Bóg okazuje tak wielką hojność. Dziękujmy Bogu za Medjugorje i za wszystko, co Bóg dokonuje na ziemi, za to co jest dokonywane w naszej wspólnocie. Otwierajmy serca na Objawienia, starajmy się przyjmować Bożą miłość, traktujmy poważnie każde słowo i w swoich sercach nośmy te słowa, rozważając je. Nie dajmy się zwieść tym, którzy lekceważąco wypowiadają się na temat Medjugorje. Poprzednio podobnie działo się z innymi miejscami Objawień, a ci, którzy byli ich świadkami przechodzili szykany i cierpienia; teraz wynoszeni są na Ołtarze. Bądźmy tymi, którzy widzą w Objawieniach w Medjugorje Bożą miłość, którzy przyjmując tę miłość doświadczają wzrostu wiary, wzrostu ufności, wzrostu miłości w swoich sercach, którzy uświęcają się. W każdym Objawieniu można doszukiwać się sensacji, a można spotkać się z Bogiem. My starajmy się o to spotkanie z Bogiem; o to, by nasza dusza odnosiła korzyść z tego spotkania, by stawała się świętą. Niech każda chwila spędzona w Medjugorje (również te, w których łączymy się duchowo z Medjugorje), niech będzie chwilą oddechu naszej duszy, chwilą odpoczynku przy Bogu, chwilą nabierania sił, chwilą patrzenia Bogu prosto w oczy, uwielbiania Go i dziękowania Mu, chwilą napełniania się Bogiem, Jego miłością; chwilą, kiedy niczym kwiat rozkwitamy zroszeni łaską Bożą, by potem w swojej codzienności przekazywać dalej tę łaskę, ratując dusze.

Więcej…>>

Wieczernik Niepokalanego Serca NMP


  W dniu liturgicznego Wspomnienia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny spotkaliśmy się w Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku, by tworzyć kolejny Wieczernik Modlitwy. Podczas wspólnej modlitwy różańcowej i Adoracji Najświętszego Sakramentu odnawialiśmy nasze zawierzenie się Bogu przez Przeczyste Serce Matki Najświętszej. Uczestnicząc w Eucharystii wypraszaliśmy wszelkie łaski przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca NMP, a trwając na modlitwie w Godzinie Miłosierdzia prosiliśmy o zwycięstwo Miłości Bożej w dzisiejszym świecie. Dziękujemy wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i wiernym świeckim za współtworzenie tego spotkania.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa


  W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie, by rozważać cud otwartości Bożego Serca. Modląc się o zrozumienie nieskończonej Bożej miłości i własnej słabości, upraszaliśmy dla nas wszystkich łaskę właściwego postrzegania Boga jako kochającego Ojca. Prosiliśmy, by ta Ojcowska Miłość Boża zatriumfowała w naszych sercach nad ludzkim lękiem, obawą, niepewnością, dając jednocześnie naszym sercom właściwy obraz Boga, już nie z przewagą srogiego Sędziego, lecz umiłowanego, łagodnego Ojca. W tym dniu szczególną modlitwą otaczaliśmy naszych kapłanów, upraszając im gorliwość w posłudze pasterskiej dla dobra całego ludu Bożego oraz dla naszego uświęcenia.

Dziękujemy Bogu za dar naszego Swięta


  W dniu wczorajszym w Bazylice Maryjnej w Gietrzwałdzie zgromadziło się ok. dwóch tysięcy wiernych, którzy tworzą Wspolnoty Dusz Najmniejszych na terenie całej Polski. Było to siódme spotkanie w cyklu organizowanych Ogólnopolskich Wieczernikików Modlitwy przez wiernych, którzy zrzeszyli się w Katolickim Stowarzyszeniu „Konsolata”, z siedzibą w Olsztynie. Tegoroczne Swięto Dusz Najmniejszych poświęcone było Dziełu Nowej Ewangelizacji, do którego zachęca wszystkich wiernych nauczanie Papieży; bł Jana Pawła II i Benedykta XVI. Do uczestnictwa w tym ważnym dla współczesnego Kościoła Dziele zachęcał również uczestników spotkania Pasterz Kościoła Warmińskiego, Ordynariusz ks. Arcybiskup Wojciech Ziemba z Olsztyna podczas uroczystej Eucharystii. Za wszystko, co było naszym wspólnym ubogaceniem niech będzie Bóg uwielbiony.

Ewangelizacja poprzez Miłość


  Ogólnopolski Wieczernik w Gietrzwałdzie jeszcze bardziej utwierdził nas w kroczeniu Drogą Miłości, na której dusze maleńkie włączają się w Dzieło Nowej Ewangelizacji poprzez Miłość – poprzez otwieranie serc na Miłość Bożą, świadczenie o niej całym swoim życiem, w swoich rodzinach i środowisku. Dziękujemy naszym Pasterzom za przybliżenie duchowości odpowiadającej potrzebom naszych malenkich serc i za podjętą modlitwę w intencji naszego wiernego kroczenia drogą powołania. Dziękujemy również wszystkim osobom, które przyczyniły się do przygotowania i przeprowadzenia spotkania w Gietrzwałdzie. Niech wszystkim Bóg wynagradza swoim błogosławieństwem Miłości.

Galeria zdjęć z Wieczernika Ogólnopolskiego


  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Wieczernika w Gietrzwałdzie. Ukazują one pewne fragmenty tego, co było naszym udziałem podczas przeżywanego Swięta Dusz Najmniejszych. Zwróćmy uwagę na radość, która emanowała z serca uczestników. Jest to charakterystyczne wśród ludzi żyjących prawdziwie Bogiem. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim tym, którzy uczestniczyli fizycznie lub duchowo w naszym Swięcie. Jednocześnie zapraszamy na dalszy wspólny etap kroczenia Maleńką Drożyną Miłości. Nasze spotkania odbywają się w kilku miejscach w Polsce w cyklu comiesięcznym, najbliższe spotkania: 11 czerwca – w Ostrowie Wlkp.; 16 czerwca – w Różanymstoku, 25 czerwca – w Zawadzie; 29 czerwca – w Sątocznie; 7 lipca – w Czerwińsku nad Wisłą. Najbliższe spotkanie w Gietrzwałdzie – 21 lipca br

Ogólnopolski Wieczernik Dusz Najmniejszych


  Dzisiaj wielkie Swięto Dusz Najmniejszych
Dzisiejszy dzień jest szczególnym w naszej Wspólnocie, spotykając się bowiem w gronie dusz najmniejszych z całej Polski pragniemy wspólnie odpowiedzieć na Boże powołanie do współuczestnictwa w Dziele Nowej Ewangelizacji. Jako wierni zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszeniu „Konsolata” będziemy dziękować Bogu za otrzymane łaski i prosić o dalsze Jego błogosławieństwo dla nas i wszystkich dusz maleńkich. Centralnym wydarzeniem tego dnia będzie wspólna uroczysta Eucharystia, której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja Ks. Abp Warmiński Wojciech Ziemba. Na zakończenie naszego Wieczernika uwielbimy Boga wspólnym śpiewem i wyrazimy wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym we wspólne dobro Wspólnoty i Kościoła.

Uwaga! Nasze spotkanie będzie transmitowane przez radio internetowe Radio Konsolata. Zapraszamy do duchowej jedności z nami.

9 Dzień Nowenny przed Ogólnopolskim Wieczernikiem w Gietrzwałdzie


  W dziewiątym dniu Nowenny przygotowującej naszą Wspolnotę do Ogólnopolskiego Wieczernika spotkaliśmy się już u stóp Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Podczas wspólnego programu modlitewnego: modlitwy różańcowej, Eucharystii, nabożeństwa czerwcowego, procesji eucharystycznej, Adoracji Najświętszego Sakramentu i Apelu Jasnogórskiego modliliśmy się o jeszcxze pełniejsze zrozumienie naszego powołania i uczestnictwa w Dziele Nowej Ewangelizacji. Staraliśmy się odpowiedzieć na Boże zaproszenie uczestnictwa w Jego powołaniu nas, jako dusz maleńkich na Drogę Miłości. Odnowiliśmy także nasze wspólne zawierzenie się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Bogu i Matce Boga i ludzi dziękujemy za ten piękny czas wspólnego trwania w Wieczerniku tworzonym przez Wspólnoty Dusz Najmniejszych i wspólnie wyśpiewujemy pieśni uwielbienia.

8 Dzień Nowenny przed Ogólnopolskim Wieczernikiem w Gietrzwałdzie


  Dusze maleńkie nie mogłyby żyć bez Matki.
Ze względu na swoją małość, maleńkość czujemy się dziećmi, a więc potrzebujemy Matki. Ofiarowujemy swoje życie Matce Boga. Poprzez Jej pośrednictwo ofiarowujemy się Bogu. Tak bardzo czujemy się słabi, że nieustannie prosimy Maryję, Matkę Jezusa o opiekę nad naszymi sercami. Prosimy, aby stale nas pouczała, aby stale nas prowadziła, aby stale opiekowała się nami. Powierzamy Maryi całe swoje życie ufając, że tak jak Bóg oddał w Jej ręce swojego Syna, z wielką ufnością zawierzył Jego życie człowieczej Matce, tak i teraz my, dusze maleńkie, z tą samą ufnością możemy powierzyć siebie. Pragniemy poprzez to zawierzanie swojego życia Maryi doświadczyć w Jej Sercu obecności Jezusa. Wiemy, że w Jej Sercu spotkamy się z Nim i że w Jej Sercu, jeśli na to pozwolimy i się otworzymy, będzie nieustannie dochodziło do tego spotkania – zjednoczenia z Jezusem.

Więcej…>>

W ostatni dzień Nowenny spotkamy się na wspólnej modlitwie w Gietrzwałdzie. Nasze spotkanie rozpoczniemy o godz. 17:15 modlitwą różańcową u stóp MB Gietrzwałdzkiej. Zapraszamy!