Dziękujemy za kolejne Wieczerniki majowe

  Ostatni tydzień maryjnego miesiąca na naszej drodze wieczernikowej bogaty był w spotkania modlitewne w naszych lokalnych wspólnotach. Podczas wspólnej modlitwy rozważaliśmy tajemnice miłości Bożej w odniesieniu do Osoby samego Boga jak i do Osoby Najświętszej Maryi Panny. Miłość ta, poprzez nasze wspólne trwanie na modlitwie po raz kolejny dała nam doświadczyć hojności dwóch świętych Serc; Jezusa i Maryi i jak wierzymy, dokonała kolejnych przejawów triumfu miłości tych Serc w naszych słabych ludzkich sercach, jak i w sercach osób polecanych w naszym wstawiennictwie. Dziękujemy kapłanom i wszystkim uczestnikom tych spotkań, które miały miejsce w Zawadzie, Tolkmicku, Sątocznie i Głoskowie. Wdzięczni jesteśmy wszystkim tym, którzy z grona naszej Wspólnoty włączyli się w przygotowanie naszych spotkań i ich przeprowadzenie.

Wieczernik Ogólnopolski z udziałem Najmniejszych z Turynu

  Dostaliśmy wiadomość od Sióstr Klarysek Kapucynek z klasztoru macierzystego sł. Bożej s. Marii Konsolaty Betrone z Turynu-Moncalieri, że w naszym Ogólnopolskim Wieczerniku Modlitwy, który odbędzie się 12 czerwca w Częstochowie br., wezmą udział Dusze Najmniejsze z Turynu. Będziemy mogli wysłuchać ich świadectw i relacji z realizacji Dzieła Najmniejszych na terenie Włoch – Ojczyzny s. Konsolaty. Jesteśmy bardzo wdzięczni za międzynarodowy charakter naszego spotkania. Przypominamy program wspomnianego spotkania na Jasnej Górze: o godz. 9:30 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnej Góry, godz. 11:00 – Uroczysta Eucharystia z aktem zawierzenia Niepokalanemu Sercu NMP, godz. 14:00 – konferencja, świadectwa, modlitwa i błogosławieństwo w sali Ojca Kordeckiego. Wszystkich zapraszamy!

Orędzie NMP Królowej Pokoju

  Orędzie, 25. maja 2010 r.
„Drogie dzieci! Bóg dał wam łaskę, abyście żyli i głosili całe dobro jakie jest w was i wokół was i abyście motywowali innych, aby byli lepsi i bardziej święci, ale i szatan nie śpi i poprzez modernizm ukierunkowuje was i prowadzi na swoją drogę. Dlatego, dziatki, w miłości do mego Niepokalanego Serca kochajcie Boga ponad wszystko i żyjcie według Jego przykazań. W ten sposób wasze życie będzie miało sens i pokój zapanuje na ziemi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl/

Niech Polacy wzywają Ducha Świętego!

  Módlmy się za Polskę. Niech Otworzą się serca Polaków na tchnienie Ducha Bożego. Niech pozwolą się poprowadzić, aby nie czynili niczego, co jedynie może ich pogrążyć jeszcze bardziej w cierpieniu. Niech otworzą serca na Boga i w Nim zobaczą swoją ostoję, swoje bezpieczeństwo, pokój i ratunek.
Dziś wielkie Święto. Niech Polacy wzywają Ducha Świętego, który jest mocą. Pamiętajmy, że to Duch jest życiem, że to Duch tchnie życie w materię, że to Duch jest siłą, to On dotyka ludzkich serc, porusza je i prowadzi. Duch Święty jest mocą! Poddajmy się Jego mocy! Otwórzmy się na Jego moc! Wzywajmy Go! Oczekujmy Go! Wyglądajmy Go! Wierzmy i ufajmy!
W swoich sercach zjednoczmy się dzisiaj w nieustannej modlitwie o wielki wylew Ducha Świętego na Polskę! Niech dusze nasze trwają w akcie miłości ze świadomością bycia razem na modlitwie. Razem! Pokonajmy w swoich umysłach tę barierę świata materialnego i połączmy się w Duchu przed tronem Matki, w Jej Sercu na Jasnej Górze, gdzie w chwilach dla Polski bardzo trudnych nasi przodkowie wzywali Jej pomocy i pod Jej panowanie się oddawali! Razem stawajmy tam szczególnie w godzinach naszego jednoczenia się na modlitwie i wypraszajmy z wiarą pomoc dla naszego narodu, łaskę i błogosławieństwo Tej, którą Matką swoją nazywamy.
Módlmy się! Bo Bóg jest hojny, bo Bóg jest litościwy, bo jest pełen miłosierdzia. Czeka jednak na zwrócenie się naszych serc do Niego. Na siłę nic czynić nie będzie. My Go zaprośmy, my poprośmy o przemianę serc Polaków, my powierzmy Mu Polskę, my oddajmy się Mu na służbę, my bądźmy świadomymi Jego poddanymi, my kochajmy Go największą miłością, my wstawiajmy się za cierpiącymi z powodu powodzi, z powodu tragedii narodowej, z powodu całej sytuacji w Polsce.
Niech Bóg błogosławi nas. A my przyjmijmy błogosławieństwo Boga, który oczekuje na otwarte nasze serca, aby móc już poprzez nie zlewać swoje łaski.

Co jest najważniejsze w naszym przygotowaniu się do tego Wydarzenia?

  Zjednoczmy się we wspólnym pragnieniu otwarcia naszych serc na Bożą Miłość
Wspólnie z Maryją – Matką, rozpoczynamy czas bezpośredniego już przygotowania się do Ogólnopolskiego Wieczernika Modlitwy. Jest to czas otwierania serc na Miłość, która będzie do nas przychodzić, która będzie się w nas objawiać, która będzie dotykać. Wspólnie z Maryją prośmy i dziękujmy. Wspólnie uwielbiajmy Bożą Miłość. Aby w ten sposób powoli, stopniowo przygotować się na to wielkie wydarzenie zawierzenia nas, każdej duszy maleńkiej Miłości Matczynego Serca. A tą Miłością jest Bóg. Tak naprawdę, zawierzając się Sercu Maryi, powierzając wszystko Jej Matczynemu, Niepokalanemu Sercu, powierzamy się Bogu. Bo w Jej Sercu jest pełnia Bożej Miłości, bo w Jej Sercu będziemy od razu przekazywani Bogu, jednoczeni z Bogiem, prowadzeni ku Bogu. W Jej Sercu otwierany będzie świat Boży dla nas. Módlmy się wspólnie wyrażając pragnienie otwarcia serc. Niech Matka Najświętsza te nasze pragnienia zbierze wszystkie razem. W Swym Sercu połączy z ofiarą Jej Syna i złoży u stóp Boga, prosząc, aby On dokonywał reszty, aby On udzielił Ducha Świętego, który pomoże nam otworzyć się na Bożą Miłość. My jedynie wyraźmy swoje pragnienie, aktem woli. To wystarczy. Pozwólmy naszej Niebieskiej Matce złożyć te pragnienia przed Bogiem.

Przeczytaj pełny tekst konferencji.

Ogólnopolska Pielgrzymka i Wieczernik Modlitwy w Częstochowie

  Częstochowa – Jasna Góra, sobota 12 czerwca 2010
Zapraszamy wszystkich wiernych, którzy głównie w salezjańskich sanktuariach maryjnych (Czerwińsk nad Wisłą, Różanystok, ale też Gietrzwałd, Ostrów Wielkopolski) oraz w salezjańskich (lecz nie tylko) parafiach tworzą wspólnoty modlitewne i uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach zwanych: „Wieczerniki Modlitwy NMP” na Pielgrzymkę Ogólnopolską i Ogólnopolski Wieczernik Modlitwy do Częstochowy na Jasną Górę. Sanktuarium Maryjne na Jasnej Górze to szczególne miejsce związane z tegorocznym programem duszpasterskim realizowanym w naszych parafiach pod hasłem: „Bądźmy świadkami Miłości”. Pielgrzymujemy do Częstochowy – do Serca Najświętszej Maryi Panny, by przez Jej pośrednictwo odnowić nasze życie w Miłości Bożej. U Tronu MB Królowej Polski pragniemy prosić o prawdziwe odrodzenie w Miłości Bożej naszych serc, naszych rodzin i Wspólnot. Celem naszym jest też zawierzyć się Niepokalanemu Sercu naszej Matki i Królowej, które jest Pełne Łaski (pełne Boga – Miłości). Dokonać ma się to w dniu szczególnym dla czcicieli Niepokalanego Serca Matki Bożej, tzn. w liturgiczne Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, które w roku obecnym przypada w sobotę, 12 czerwca, podczas uroczystej Mszy św., która została zaplanowana w Bazylice Jasnogórskiej o godz. 11:00.
Całościowy program naszej Pielgrzymki przedstawia się następująco:
  9:30 – Wały Jasnogórskie – Droga Krzyżowa,
11:00 – Bazylika – Uroczysta Msza św. z aktem zawierzenia Niepokalanemu Sercu NMP,
14:00 – Sala Ojca Kordeckiego – konferencja, modlitwa, błogosławieństwo.
16:00 – Zakończenie Pielgrzymki.
ZAPRASZAMY!

Dziękujemy za czas łaski ofiarowany nam w Gietrzwałdzie

  Dziękujemy Pani Gietrzwałdzkiej za kolejny czas wspólnego trwania i jednoczenia się na modlitwie w Jej miejscu Objawień. Już w piątek, w godzinach wieczornych zgromadziliśmy się na kolejnym dniu skupienia, ubogaconym celebrowaną Eucharystią, rozważaniem Słowa Bożego i Adoracją Najświętszego Sakramentu. W sobotę, w kolejnym dniu naszej formacji, od rana trwaliśmy wraz z Maryją u stóp Jezusa, wprowadzani w tajemnice Boga i Matki Najświętszej. Wieczorem tego dnia zgromadziliśmy się wraz z gronem licznie przybyłych pielgrzymów na kolejnym Wieczerniku Gietrzwałdzkim, który był czasem rozlewania licznych łask na nasze serca. Dziękujemy wszystkim za ten czas pełny łaski i Bożego błogosławieństwa. Dziękujemy Kapłanom, zwłaszcza Kanonikom Regularnym – Gospodarzom miejsca, jak również wszystkim posługującym na modlitwie za dar wspólnego spotkania. Dziękujemy zespołowi „Adoramus” oraz realizatorom i słuchaczom Radia Konsolata za wspólnie ofiarowany czas Bogu i Matce Bożej w intencjach tak bardzo ważnych dla nas.

W miesiącu Maryi spotkajmy się w Gietrzwałdzie

  Zapraszamy na kolejne dni skupienia i Wieczernik
Jedziemy do Gietrzwałdu w tym pięknym czasie, by modlić się w intencji naszego wspólnego Dzieła. By prosić NMP Panią Gietrzwałdzką o Jej błogosławieństwo, By upraszać w Jej świątyni łaski. By uklęknąć razem z Nią i wypraszać potrzebne łaski. Aby rozważać udział Matki Bożej w Zbawczym Dziele. Bóg udzielił Jej tak wielkiej łaski współcierpienia z Synem i współodkupienia ludzkości. Obdarzył Jej Serce tak wielkim Dobrem. Wlał swoją Miłość. Jako jedyny człowiek Maryja została tak sowicie obdarowana. Wszystko zaś po to, by nam torować drogę do Nieba, by nam to Niebo przybliżać, byśmy mogli zbliżać się do Boga.  Maryja jest przejawem Bożego Miłosierdzia w stosunku do ludzi. Jest Łaską Boga daną nam dla Zbawienia. Jest Drogą i Bramą, jest Namiotem Spotkania. W Niej, my, Jej dzieci, możemy spotkać się i zjednoczyć z Bogiem. Jak mało człowiek rozumie z tak wielkiej łaski Boga. Jak mało widzi, mało pojmuje, jeszcze mniej przyjmuje sercem. Zapragnijmy w tym miesiącu tej niepojętej łaskawości Stwórcy w stosunku do nas, szczególnie do nas – dusz najmniejszych. Zapragnijmy tego, abyśmy poprzez Serce Maryi mogli zobaczyć Boga, Jego Miłość i Miłosierdzie! Zachwyćmy się Bożą Miłością! Wierzmy, że Maryja modli się o to i nieustannie wstawia za nami. Zapragnijmy, aby nasze serca były gorące, zakochane w Bogu, wpatrzone w Niego! Niech Bóg nam błogosławi.

UWAGA! Wieczernik rozpocznie się nabożeństwem wieczornym i trwać będzie do Apelu Jasnogórskiego (17:00 – 21:00).
Wieczernik będzie transmitowany przez Radio internetowe „Konsolata”. Posługę muzyczną podejmie zespół „Adoramus” z Tczewa. Wszystkich Was zapraszamy!

Modliliśmy się w Czerwińsku i w Różanymstoku

  W minioną sobotę, 8 maja, w uroczystość św. Stanisława Biskupa – patrona Polski jednoczyliśmy się na modlitwie tworząc Wieczerniki Modlitwy w Czerwińsku nad Wisła i w Różanymstoku. Trwając na modlitwie z Najświętszą Maryją Panną – naszą Matką i Królową upraszaliśmy potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny, dla naszych rodzin, wspólnot, dzieła najmniejszych i wszystkich ludzi. Ufni w wielkie wstawiennictwo naszych świętych patronów, a zwłaszcza w potężne wstawiennictwo Matki Bożej polecaliśmy wszystkie ważne sprawy i zawierzaliśmy siebie. Wszystkim tym, którzy zgromadzili się na naszych spotkaniach modlitewnych i łączyli się z nami duchowo dziękujemy. Wdzięczność tę wyrażamy względem wszystkich kapłanów posługujących na Wieczernikach, wszystkim z Was, którzy podjęliście trud przygotowania i przeprowadzenia ważnych dla nas spotkań.

Orędzie NMP Królowej Pokoju

  Orędzie dla Mirjany z 2 maja 2010 r.

„Drogie dzieci. Dziś, wasz dobry Ojciec wzywa was przeze mnie, abyście z sercem wypełnionym miłością weszli na drogę duchową. Drogie dzieci, napełnijcie się łaską, żałujcie szczerze za grzechy i mocno pragnijcie dobra. Pragnijcie również w imieniu tych, którzy nie poznali doskonałości dobra. Będziecie milsi Bogu. Dziękuje wam”.

Za: www.medjugorje.republika.pl/