Orędzie NMP Królowej Pokoju


  Zobacz – Orędzie w Gloria TV
Orędzie, 25. lutego 2011

„Drogie dzieci! Przyroda się budzi i na drzewach widać pierwsze pączki, które dadzą przepiękny kwiat i owoc. Dziatki, pragnę, abyście i wy pracowały nad waszym nawróceniem i byście dawali świadectwo własnym życiem, aby wasz przykład był dla innych znakiem i bodźcem do nawrócenia. Jestem z wami i oręduję przed moim Synem Jezusem o wasze nawrócenie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl

Wieczernik w Sątocznie


  W dniu wczorajszym w Sątocznie zgromadziliśmy się na wspólnej modlitwie, by podziękować Bogu za dar pielgrzymki i rekolekcji, które przeżywaliśmy w ostatnich dniach w Ziemi Świętej. Tworząc Wieczernik Modlitwy w kościele Chrystusa Króla w Sątocznie upraszaliśmy też łaski potrzebne do dalszego kroczenia drogą wieczernikową i realizacji wspólnego powołania. Dziękujemy wszystkim uczestnikom wczorajszego spotkania za rozmodlenie i podjęty trud pielgrzymowania w zimowych warunkach. Dziękujemy kapłanom i osobom posługującym na naszym spotkaniu.

Dziękujemy Bogu za dar wspólnotowej pielgrzymki


  Pozdrawiamy wszystkich po powrocie Wspólnoty do Ojczyzny. Jednocześnie zapraszamy uczestników drogi wieczernikowej i wszystkich maleńkich do wspólnego dziękczynienia za dar tych niezapomnianych dni. Będziemy mieli do tego okazję podczas naszych najbliższych spotkań. Już w dniu dzisiejszym zapraszamy na kolejny Wieczernik Modlitwy do Sątoczna. W imieniu ks. Adama – proboszcza parafii Chrystusa Króla zapraszamy do uczestnictwa w Eucharystii, która rozpocznie się o godzinie 17:00, następnie do wspólnej modlitwy różańcowej i Adoracji Najświętszego Sakramentu. Posługę muzyczną na dzisiejszym spotkaniu podejmie Regina Bociek OVC. Zapewniamy wszystkim wiernym uczestnictwo w niezapomnianej duchowej atmosferze spotkania. Następne nasze spotkania odbędą się zgodnie z podanym na stronie głównej programem.

Pole Pasterzy miejscem zakończenia naszej pielgrzymki i rekolekcji


  W Betlejem, na Polu Pasterzy, podczas uroczystej Mszy św. odprawianej dla uczczenia Tajemnicy Narodzenia Jezusa hymnem „Gloria” dziękowaliśmy Bogu za dar tych niezapomnianych dni naszego pobytu w Ziemi Świętej i naszych wspólnotowych rekolekcji. Uświadamiając sobie, właśnie w tym miejscu, że Bóg narodził się, że Bóg żyje pośród nas, że Bóg nas zbawia, dostrzegliśmy kilka ważnych rzeczy. Pierwszą ważną rzeczą jest to, że Bóg w Ziemi Świętej ukazuje nam prawdę o swojej bliskości, swojej obecnej wszechmocy, miłości i miłosierdziu. Drugą ważną rzeczą jest to, że wszyscy możemy w tej prawdzie uczestniczyć, czyli w Bożej mocy, w Jego dobroci bez granic. Możemy doświadczać tego, co doświadczali apostołowie, pierwsi chrześcijanie i to bez konieczności fizycznej obecności w Galilei i Judei. Bowiem łaska ta dostępna jest tam, gdzie przebywamy, w naszych kaplicach i kościołach. Trzecią ważną rzeczą jest to, byśmy wciąż starali się otwierać na tę prawdę nasze serca, które coraz bardziej skłonne są do tego, gdy poznają Jezusa i wszystko, co dotyczy Jego życia i działalności mesjańskiej. Niech Bogu będą dzięki za to wszystko co dokonało się podczas naszych rekolekcji. Niech też każdy z nas dozna łask, z którymi Bóg i dzisiaj schodzi na ziemię, by narodzić się w każdym człowieku.

Ain Karem i Betlejem na szlaku naszej pielgrzymki


  W dniu dzisiejszym przed południem odwiedziliśmy miejscowość św. Elżbiety, Zachariasza i św. Jana Chrzciciela. Uczestniczyliśmy w wydarzeniach znanych nam z kart Ewangelii nawiedzając dwa sanktuaria upamiętniające narodzenia Jana Chrzciciela i Nawiedzenie św. Elżbiety. Poznając bogatą historię tych miejsc czuliśmy się po raz kolejny zaproszeni do modlitwy, w której prosiliśmy o łaski dla nas wszystkich i całej Wspólnoty. Po południu nawiedziliśmy po raz drugi w tych dniach miejsce narodzenia Pana Jezusa w Betlejem. To kolejna okazja trwania na modlitwie potrzebnej nam wszystkim. Dziękujemy Bogu i Jego Matce za wszystko, co stało się naszym udziałem, jednocześnie zapewniając was wszystkich o naszym wstawiennictwie w powierzonych nam intencjach. W dniu jutrzejszym zapraszamy Wspólnotę na Pole Pasterzy w Betlejem, by wspólnie uwielbić Boga za dar przezywanych w Ziemi Świętej rekolekcji.

Góra Kuszenia i Betania


  Kolejny dzień, który przeżywaliśmy na szlaku naszej pielgrzymki był czasem odpoczynku nad Morzem Martwym. Wyjeżdżając z hotelu w Jerycho udaliśmy się wpierw na Górę Kuszenia, gdzie w łączności z Jezusem trwaliśmy na modlitwie prosząc o umocnienie naszych słabych serc w realizacji wspólnego dzieła. Po południu natomiast, wracając z nad Morza Martwego udaliśmy się do Betanii, miejscowości Łazarza, Marii i Marty. Nawiedzając to miejsce wspólnie uczestniczyliśmy w Eucharystii upraszając łaski, które były udziałem wspomnianego rodzeństwa. Każdy z nas w łączności z wszystkimi duszami najmniejszymi zszedł też do grobu Łazarza, by tam doznać wewnętrznej przemiany i rozpocząć nowe życie, które tu stało się udziałem wskrzeszonego brata Marii i Marty. Tak kolejny dzień naszych wspólnotowych rekolekcji stał się podobnie jak w dniach poprzednich wielkim ubogaceniem naszych serc. W dniu jutrzejszym udamy się do Ain Karem, by odwiedzając miejsca związane z Nawiedzeniem św. Elżbiety upraszać dla nas wszystkich kolejne łaski. Zapraszamy więc wszystkich do domu Zachariasza i Elżbiety oraz miejsca narodzin Jana Chrzciciela.

Nowe Przymierze na górze Nebo


  W dniu dzisiejszym nasza Wspólnota podjęła modlitwę na górze Nebo w Jordanii. Tam też podczas wspólnej Eucharystii rozważając wydarzenia, które opisuje Stary Testament, przeżywaliśmy spotkanie z Bogiem znaczące dla nas wszystkich. Zgromadzeni w tym miejscu jako Kościół pod przewodnictwem samego Jezusa przyjęliśmy dar Nowego Przymierza prosząc, by Bóg pomógł nam przyjąć i wiernie realizować Prawo Miłości, wpisując je w głębię naszego jestestwa. Modlitwę na górze Nebo poprzedził obrzęd odnowienia chrztu św. w tym samym miejscu, gdzie św. Jan Chrzciciel udzielił chrztu Jezusowi. Był to kolejny bardzo bogaty duchowo dzień naszej pielgrzymki i przeżywanych w Ziemi Świętej rekolekcji. Wszystkim wam, którzy jednoczycie się z nami i wspieracie swoją modlitwą wyrażamy wielką wdzięczność i zapewniamy o naszej modlitwie za was wszystkich. Jutro mamy dzień odpoczynku nad Morzem Martwym. Po południu będziemy modlić się w Betanii, w miejscowości Marty, Marii i Łazarza. I na ten czas wspólnego trwania na pielgrzymim szlaku w modlitwie wszystkich was zapraszamy.

Pozdrowienia z Ziemi Świętej


  Wszystkich odwiedzających naszą stronę pozdrawiamy z pielgrzymki i rekolekcji jakie w tych dniach podejmuje nasza Wspólnota w Ziemi Świętej. Przybyliśmy tutaj, by modlić się za wszystkich wiernych kroczących drogą wieczernikową i ich rodziny. Przebywamy drogę naznaczoną obecnością samego Jezusa, by w miejscach Jego nauczania, tam gdzie dokonywał wielu znaków i cudów, a w końcu w miejscu Jego śmierci i zmartwychwstania, upraszać nam wszelkie łaski. Odwiedziliśmy już Galileę, obecnie przebywamy w Jerozolimie. Tutaj przygotowujemy się bezpośrednio do zawarcia z Bogiem Nowego Przymierza, co dokona się w dniu jutrzejszym na górze Nebo w Jordanii. Nie na Synaju, jak to planowaliśmy, ze względu na nasze bezpieczeństwo. Zapewniamy Wspólnotę, że wszędzie jesteście z nami i uczestniczycie w naszym pielgrzymowaniu i w rekolekcjach. Przesyłamy też Wam trochę pustynnego, gorącego słońca, które tutaj coraz śmielej czyni wokół wiosnę. Z błogosławieństwem z Ziemi Jezusa i Maryi ks. Tadeusz.

Podjęliśmy przygotowanie do pielgrzymki i rekolekcji


  Podczas spotkania w Różanymstoku, które odbyło się w dniu wczorajszym, Wspólnota Dusz Najmniejszych przygotowywała się na czas rekolekcji i pielgrzymki do Ziemi Świętej. Radosne oczekiwanie oraz modlitwa do Ducha Świętego o Jego światło i dary tworzyło atmosferę Wieczernika, który przypadł w przeddzień rozpoczynającej się pielgrzymki. Świadomi ważności dni, które w całej Wspólnocie chcemy przeżyć jako wspólnotowe rekolekcje, upraszaliśmy wszystkie łaski potrzebne do kroczenia drogą naszego powołania i realizacji wspólnego dzieła. Modliliśmy się również o wypełnienie się wszystkiego, co dotyczy tegorocznych planów i zamierzeń, które Wspólnota pragnie podjąć. Jednocześnie w dniu Wieczernika, który przypadł bezpośrednio po obchodzonym w Kościele Dniu Chorego, prosiliśmy o zdrowie dla wszystkich, którzy potrzebują łaski uzdrowienia. Dziękujemy całej Wspólnocie i wszystkim wiernym, którzy tworzyli kolejny Wieczernik Różanostocki, a szczególnie osobom przygotowującym i posługującym w tym ważnym dla nas dniu.

Śp. Henryk Brzeziński – informacje dla Wspólnoty


  Informujemy, że uroczystości pogrzebowe śp. Henryka Brzezińskiego – ojca Alicji Brzezińskiej-Krocz, odbędą się w Olsztynie w najbliższą sobotę 12 lutego br. Godz. 10:30 Wystawienie trumny ze szczątkami doczesnymi zmarłego w kaplicy przy ul. Mariańskiej (przy szpitalu miejskim). O 11:45 przewiezienie do Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kopernika. Eucharystia. Złożenie do grobu – na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej.
Polecajmy śp. Henryka Brzezińskiego Miłosierdziu Bożemu:
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj mu świeci.  
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen!

Alu, jesteśmy z Tobą! Wspólnota Dusz Najmniejszych i uczestnicy Wieczerników Modlitwy.