Wieczerniki Modlitwy w ostatnich dniach wakacji


  Wieczerniki Modlitwy, które odbyły się w ostatnim tygodniu wakacji w Zawadzie, w Tolkmicku, w Sątocznie i w Głoskowie były okazją do uwielbienia Boga za dar letnich pielgrzymek i rekolekcji. Tak bowiem większość z nas wykorzystywała wolne dni wakacyjne, który były okazją do umocnienia życia duchowego. Wdzięcznymi więc sercami wyrażaliśmy w tych ostatnich dniach gorącego lata nasze uwielbienie Bogu i cześć Najświętszej Maryi Pannie, otwierając się na bogactwo łask spływających jak „obfity deszcz” z Nieba. I mamy w sercach przekonanie, że tak przygotowani do nowego roku szkolnego i duszpasterskiego zdołamy podjąć trud pracy na rzecz tych, do których jesteśmy posłani.

Zakończyliśmy drogę rekolekcyjną


  W piątek, 27 sierpnia zakończyliśmy ostatnią serię rekolekcji dla Wspólnoty Dusz Najmniejszych, które zaplanowane były na czas kończących się wakacji. W ostatnim tygodniu sierpnia swoje rekolekcje przeżywała Wspólnota z regionu Czerwińsk. W domu rekolekcyjnym przy sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia trwaliśmy na modlitwie wraz z Maryją jak niegdyś Apostołowie i uczniowie Jezusa trwali na modlitwie w Wieczerniku Jerozolimskim. Podobnie też jak pierwsi chrześcijanie i my oczekiwaliśmy obiecanego Ducha Miłości, który ożywiał nasze serca i jednoczył w jednej Wspólnocie. Tak ubogaceni pragniemy wspólnie podjąć dalszą drogę nieustannej troski o Mistyczne Ciało Chrystusa, który posyła także nas z Orędziem Miłości do współczesnego świata. Dziękujemy Bogu, Matce Bożej oraz wszystkim osobom z grona Wspólnoty za przygotowanie i przeprowadzenie tych ważnych i ubogacających nasze maleńkie dusze rekolekcji.

Orędzie NMP Królowej Pokoju


  Orędzie z dnia, 25.08.2010 r.

Drogie dzieci! Również dziś z wielką radością pragnę was ponownie wezwać: módlcie się, módlcie się, módlcie się. Niech ten czas będzie dla was czasem osobistej modlitwy. W ciągu dnia znajdźcie miejsce, gdzie w skupieniu będziecie z radością modlić się. Kocham was i błogosławię was wszystkich. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Za: www.medjugorje.hr/pl/

Benedykt XVI o Maryi. Podczas naszej drogi rekolekcyjnej


  W dniu, w którym Wspólnota Dusz Najmniejszych rozpoczyna kolejną turę rekolekcji, tym razem w Czerwińsku, pragniemy zwrócić uwagę na wczorajsze słowa papieża Benedykta XVI – są zachętą do realizacji programu rekolekcji „FIAT”.
Maryja jest jednym z cudów, które objawiają Serce Boże. Przypomniał o tym Benedykt XVI w czasie niedzielnego spotkania z wiernymi w Castelgandolfo. Głównym tematem jego rozważania była królewska godność Matki Bożej, w której ujawnia się tajemniczy zamysł Boga i Jego logika działania w świecie. Ewangeliczne słowa, że „ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi” w sposób szczególny odnoszą się do Maryi – zauważył Papież. – Podobnie także w Niej doskonale spełnia się ewangeliczne proroctwo o Bogu, który „strąca władców z tronów, a wywyższa pokornych”. Maryja otrzymuje w końcu od Chrystusa godność królewską i jako pierwsza wchodzi do Królestwa Bożego. „Mała i prosta dziewczyna z Nazaretu stała się Królową świata! Oczywiście królewskość Maryi jest całkowicie powiązana z królewskością Chrystusa. On jest Panem, którego po upokarzającej śmierci na krzyżu, Ojciec wywyższył ponad wszelkie stworzenie na niebie, na ziemi i pod ziemią. Maryja jest pierwszą, która przeszła «drogą» otwartą przez Chrystusa, by wejść do Królestwa Bożego. Drogą dostępną dla pokornych, którzy ufają Słowu Bożemu i wcielają je w praktyce” – stwierdził Benedykt XVI.

Więcej na stronie: Radia Watykańskiego

Pięćdziesiątnica w Wieczerniku Gietrzwałdzkim


  Posłuchaj w Radiu Konsolata

Tak rzeczywiście można określić to doświadczenie duchowe, które było naszym udziałem podczas wspólnego spotkania na modlitwie w Gietrzwałdzie. Już podczas Mszy św., rozpoczynającej nasz Wieczernik odczuwaliśmy Miłość Bożą w niebywałej jedności naszych rozmodlonych serc. Gdy podczas Dziękczynienia zaśpiewaliśmy „Jezu, Maryjo kocham Was, ratujcie dusze!,” Boża Miłość prawdziwie czyniła wielkie rzeczy pośród nas i w każdym z nas. Owocem przeżycia wspólnej Eucharystii w jedności i miłości Bożej było wyrażone przez wszystkich uczestników pragnienie uwielbienia Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Do Apelu Jasnogórskiego trwaliśmy wraz z Maryją w uwielbieniu Boga, a Duch Święty zlewał coraz większą obfitość Bożych Darów – to co się działo w Sanktuarium Maryjnym trudno wyrazić słowami. Wielkie rzeczy uczynił Bóg przez Matkę Bożą Gietrzwałdzką, której się zawierzyliśmy i pozwolił razem z Maryją wyśpiewać nasze Uwielbienie. Dziękujemy Gospodarzom Sanktuarium w Gietrzwałdzie – Księżom Kanonikom, wszystkim posługującym na naszym spotkaniu – Służbie Liturgicznej i zespołowi muzycznemu „Najmniejsi” oraz bardzo licznie zebranym wiernym z wielu miejscowości naszego kraju za ten niezapomniany czas Pięćdziesiątnicy.

Staliśmy się Nowym Ludem


  Trzecia tura rekolekcji dla Dusz Najmniejszych, która zakończyła się w minioną sobotę w Gietrzwałdzie, była duchowym jednoczeniem się z bohaterami Ewangelii i Dziejów Apostolskich, w gronie których mogliśmy przeżyć wydarzenia znane nam z Pisma św. Przewodniczką naszą na tej pięknej drodze duchowej była NMP Matka Kościoła, która w trosce o całą ludzkość ofiarowała się Bogu swoim „Fiat”. Poznając postawę Maryi w Jej całkowitym zdaniu się na Boga i realizowaniu Woli Bożej prosiliśmy Boga, by jednoczył nasze życie z Jej drogą wiary i ufności. Bogactwo tych rekolekcyjnych dni można sprowadzić do znanego nam terminu „Wiosny Kościoła”, czy też „Nowej Pięćdziesiątnicy”, której prawdziwie kosztowały nasze serca. Dziękujemy Bogu i Maryi oraz wszystkim z grona osób przygotowujących i prowadzących nas drogą rekolekcyjną za ten bogaty w łaski czas.

MB Wniebowzieta zaprasza na kolejne rekolekcje


  To zaproszenie na kolejną turę rekolekcji skierowane jest do osób bardziej zaawansowanych na Maleńkiej Drodze Miłości. To Dusze Najmniejsze, przygotowywane niczym naród wybrany do przyjęcia Nowego Prawa – Prawa Miłości. Bóg nas stworzył, byśmy żyli Jego Prawem – Nowym Przymierzem, jakie zawarł z ludzkością Jezus poprzez Krzyż. Tak, jak w Jezusie zostało zawarte Nowe Przymierze z ludzkością i ustanowione zostało nowe Prawo – Prawo Miłości, a widoczne znaki na Jego ciele są niejako konsekwencją tego, tak pragniemy, by Bóg z każdym z nas zawarł takie przymierze, gdzie my damy Mu siebie, jak Chrystus dał siebie nam. Będziemy prosili, by Bóg poprzez Prawo Miłości uczynił nas nowym ludem – nowym narodem, który Jego Prawo ukryte będzie miał w głębi swego jestestwa. Który będzie z nim zrośnięty na wieczność. Żyć będzie w zgodzie z tym Prawem, bowiem ono stanie się jego życiem wewnętrznym. By Prawo Miłości było naszym Prawem. Nie chcemy znać innego. Tak, jak Maryja chcemy złożyć przed Bogiem samych siebie i powiedziecie Mu: „Fiat”. I oddamy Bogu swoje serca, by w nich swoje Prawo ustanowił. Niech Bóg błogosławi nas na czas ostatnich przygotowań do tych dni.

Wigilia Wniebowzięcia NMP w Różanostockim Sanktuarium


  W dniu wspomnienia św. Maksymiliana Marii Kolbe zgromadziliśmy się bardzo licznie w Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku, by we Wspólnocie Wieczernika przygotować się na Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Pod szczególnym patronatem Matki Bożej Różanostockiej Wspomożycielki i św. Maksymiliana przeżywaliśmy ten czas łaski w modlitewnym rozważaniu naszego apostolstwa i jednocześnie naszej troski o Kościół Chrystusowy, który przeżywa trudny czas, także w naszej Ojczyźnie. Wpatrując się w autentyczną postawę Świętych, którzy ze względu na Chrystusa i Jego Mistyczne Ciało – Kościół, nie szczędzili nawet własnego życia, upraszaliśmy Boga o Ducha Miłości dla nas i wszystkich wyznawców obecnych czasów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom kolejnego Różanostockiego Wieczernika za dar modlitewnej Wspólnoty – Kościoła zatroskanego o Dom Boży. Wyrażamy także wdzięczność Kapłanom, którzy licznie włączyli się w posługę i modlitwę oraz wszystkim posługującym, od Służby Liturgicznej począwszy aż do zespołu muzycznego „Najmniejsi” z zaproszonymi Gośćmi skończywszy. Wszystkim wyrażamy staropolskie Bóg zapłać!

Wspólnota Różanostocka zakończyła rekolekcje


  Dziękujemy Bogu i NMP Wspomożycielce Wiernych za dar kolejnych rekolekcji, które przeprowadzone były w tym tygodniu w Różanymstoku. Była to już druga tura rekolekcji, które zorganizowane zostały w tym roku dla Wspólnoty Dusz Najmniejszych. Wzięło w nich udział 53 osoby z grona uczestników Różanostockich Wieczerników, którzy już po raz trzeci mieli możliwość uczestniczyć w formacji podejmowanej co roku w tym miejscu dla Najmniejszych. Był to czas doświadczenia prawdziwej Miłości Bożej, którą Bóg obdarza Kościół Chrystusowy od samego początku. Był to jednocześnie czas ukazujący, co pozbawia nas – ludzi wierzących tego autentycznego otwarcia się na Bożą łaskę, której Bóg nigdy nie cofnął, wręcz przeciwnie, w czasach trudnych jeszcze obficiej zlewa na ziemię. Dziękujemy, że mogliśmy doświadczyć Boga w Jego niepojętej miłości, jaką ma ku nam. Dziękujemy, że na nowo zrodził nas do dawania świadectwa Miłości Bożej, czyniąc apostołami na obecne czasy. Wielką wdzięczność wyrażamy wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia tych rekolekcji; Gospodarzom – Salezjanom z Różanegostoku, pani Wandzie i zespołowi koordynującemu prace na rzecz wspólnoty rekolekcyjnej, zespołowi muzycznemu „Najmniejsi” i Służbie Liturgicznej. Dziękujemy też regionalnej kuchni z siedzibą na plebani Maryjnego Sanktuarium za dobre jedzonko.

Kolejne spotkanie w Wieczerniku Modlitwy


  Po tygodniowych rekolekcjach, które przeżywaliśmy we Wspólnocie Wieczernikowej w Gietrzwałdzie, w minioną sobotę zgromadziliśmy się na kolejnym Wieczerniku Modlitwy w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą. Był to czas wspólnej modlitwy uczestników rekolekcji z pozostałymi uczestnikami drogi wieczernikowej i wzajemnego doświadczania łask uproszonych na rekolekcjach. Podczas spotkania u stóp Pani Czerwińskiej prosiliśmy także o opiekę Matki Bożej i Jej wstawiennictwo w uproszeniu łask dla kolejnych grup osób, które w tym miesiącu podejmą rekolekcje dla dusz najmniejszych w Różanymstoku, Gietrzwałdzie i Czerwińsku. Dziękujemy wszystkim tworzącym ten Wieczernik i kapłanom posługującym oraz służbie liturgicznej i zespołowi „Echo Maryi” za kolejny dar wspólnego spotkania na ważnej dla nas wszystkich drodze, którą wspólnie kroczymy.
Zapraszamy do wysłuchania retransmisji z Wieczernika w internetowym Radiu Dusz Najmniejszych – Radiu Konsolata. Jednocześnie dziękujemy realizatorom tego radia za bezpośredni przekaz i codzienne relacje z wydarzeń naszej Wspólnoty.