Orędzia NMP Królowej Pokoju

  Orędzie, 25 lipca 2009 r.„Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”Orędzie dla Ivana 10 lipca 2009, przy Niebieskim Krzyżu o 22:00.„Drogie dzieci, również i dziś, w tym czasie łaski wzywam was: otwórzcie wasze serca, otwórzcie je Duchowi Świętemu. Drogie dzieci, szczególnie dzisiaj wzywam was do modlitwy o dar przebaczenia. Przebaczajcie, drogie dzieci, kochajcie. Wiedzcie, drogie dzieci, że Matka modli się za wami i oręduję przed moim Synem. Dziękuję, drogie dzieci, że przyjęliście mnie również i dzisiaj, że przyjęliście moje orędzia i, że żyjecie moimi orędziami”.

Orędzia NMP Królowej Pokoju

  Orędzie, 25 czerwca 2009 r.”Drogie dzieci! Radujcie się ze mną, nawracajcie się w radości i dziękujcie Bogu za dar mojej obecności pośród was. Módlcie się, aby w waszych sercach Bóg był w centrum waszego życia i swoim życiem dawajcie świadectwo, kochane dzieci, tak, aby każde stworzenie odczuło Bożą miłość. Bądźcie moimi wyciągniętymi rękoma nad każdym stworzeniem, tak, aby się przybliżyło do Boga miłości. Błogosławię was moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.Doroczne objawienie dla Ivanki 25 czerwiec 2009 r.Objawienie doroczne dla Ivanki Ivakovic-Elez miało miejsce w jej domu rodzinnym i trwało 10 min. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci. Po objawieniu Ivanka powiedziała: „Matka Boża była ze mną przez 10 min. i mówiła mi o dziesiątej tajemnicy. Matka Boża powiedziała: „Drogie dzieci, wzywam was, abyście byli apostołami pokoju. Pokój, pokój, pokój”.Objawienie dla Mirjany 2 lipca 2009 r. „Drogie dzieci. Wzywam was, ponieważ was potrzebuję. Potrzebuję serc gotowych do nieograniczonej miłości. Serc nie obciążonych próżnością. Serc, które są gotowe kochać tak, jak kochał mój Syn, które będą gotowe do poświęcenia tak, jak poświęcił się mój Syn. Potrzebuję was. Abyście mogli ze mną pójść, przebaczcie sobie samym, przebaczcie innym i adorujcie mojego Syna. Adorujcie Go również za tych, którzy Go nie poznali, którzy Go nie kochają. Do tego was potrzebuję, do tego was wzywam. Dziękuję wam”.Za: www.medjugorje.republika.pl/