Wakacyjny Wieczernik Modlitwy w Gietrzwałdzie


  Mimo lata i czasu wakacyjnego odpoczynku nasza Wspolnota spotkała się na wspólnej modlitwie, by u stóp samego Jezusa wraz z Panią Gietrzwałdzką zaczerpnąć mocy i doświadczyć wytchnienia pośród naszej bogatej w różne zajęcia i wydarzenia codzienności. Rozważając po raz kolejny tajemnicę Bożej Miłości odkrywaliśmy bogactwo tego Daru zarówno we wspólnocie Kościoła jak również w pięknie stworzenia. Wnikanie w tę takjemnicę nie tylko ubogaciło nas Bogiem, który jest Miłością, lecz przyczyniło się do umocnienia naszej wiary w otaczającą nas zewsząd Miłość Ojca Niebieskiego. I ufamy, że nasze życie mimo różnych doświadczeń i ciężarów może być radosne, radosne w zjednoczeniu z Bogiem. Dziękujemy wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i licznie zebranym wiernym za dar tego kolejnego Wieczernika. Szczególnie pragniemy podziękować zespołowi muzycznemu, Regince Bociek i „Najmniejszym” za ich posługę na naszym spotkaniu.

Różanostocki Wieczernik Modlitwy


  Czas kolejnego spotkania w Różanymstoku wypełniała modlitwa bardzo potrzebna uczestnikom naszej Wspólnoty, naszym rodzinom i całemu Kościołowi. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Różanostockiej prosiliśmy o odnowienie życia duchowego dla wszystkich wierzących, o rozeznanie woli Bożej względem nas i o przyjęcie na nowo naszego powołania na Meleńką Drogę Miłości. Ufni w potężne wstawiennictwo Wspomożycielki królującej w Sanktuarium Różanostockim polecaliśmy Bogu wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, szczególnie upraszając dar Miłości Bożej i Bożego Miłosierdzia oddając w miesiącu lipcu cześć Najdroższej Krwi Jezusowej. Dziękujemy Salezjanom, siostrom zakonnym i uczestnikom świeckim zgromadzonym w Wieczerniku Różanostockim za dar kolejnego wspólnego spotkania. Szczególnie wyrażamy naszą wdzięczność zespołowi „Najmniejsi” za ich posługę muzyczną.

Wieczernik w miesiącu Najdroższej Krwi Jezusowej


  Kościół daje swoim wiernym miesiąc poświęcony Najdroższej Krwi Jezusowej. Gromadząc się wraz z uczestnikami Wieczernika w Czerwińsku nad Wisłą na kolejnym naszym spotkaniu prosiliśmy Jezusa aby obdarzył nas i cały Kościół darem Najdroższej swojej Krwi. Przeżywana wspólnie Eucharystia, modlitwa u stóp Jezusa podczas Adoracji i rozważane tajemnice naszej wiary podzas modlitwy różańcowej i modlitwy u stóp Krzyża św. kierowały nasze serca na Bożą Miłość. Był to także czas odpowiedzi na wiele pytań, Miłość podpowiadała co i jak czynić, zarówno w sprawach duchowych, jak i w szarej codzienności. A wszystko dzięki przyjmowaniu z miłością każdej kropli Boskiej Krwi, dzięki przyjmowaniu z miłością tego wielkiego Daru. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania w Czerwińsku za tworzoną wspólnotę modlitwy, szczególnie Gospodarzom tego spotkania i zespołowi muzycznemu „Echo Maryi” z Łomianek.