Orędzie NMP Królowej Pokoju z dnia 25 listopada br.

Orędzie NMP Królowej Pokoju z dnia 25 listopada br.  :: 25-11-2008 r. ::

„Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście się modlili w tym czasie łaski, aby Dzieciątko Jezus zrodziło się w waszym sercu. On, który jest samym pokojem niech poprzez was podaruje pokój całemu światu. Dlatego, dziatki módlcie się nieustannie za ten wzburzony świat pozbawiony nadziei, abyście stali się świadkami pokoju dla wszystkich. Niech nadzieja popłynie do waszych serc jak rzeka łaski. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 

Powracamy do czytania Ewangelii, by bardziej poznać Jezusa

Powracamy do czytania Ewangelii, by bardziej poznać Jezusa  :: 03-11-2008 r. ::

  Jednym z Orędzi Najświętszej Dziewicy jest wezwanie do codziennego czytania Pisma świętego. Proponujemy wszystkim odwiedzającym naszą stronę wspólną lekturę tej świętej Księgi począwszy od Ewangelii św. Mateusza połączoną z rozważaniem poszczególnych fragmentów. Czytając słowa natchnione, starać się będziemy wejść za każdym razem w opisywane sytuacje, zagłębić się w ducha tamtych czasów, prosić Ducha Świętego, by umieszczał nas w czasach życia i wędrowania Jezusa po ziemi. Ten codzienny trud wgłębiania się w Ewangelię przyjmujmy jako przejaw wielkiej Miłości Boga do nas, jako przejaw wielkiego pragnienia przygotowania nas i całej Wspólnoty do wkroczenia w Nowy Rok Liturgiczny, na przyjście Boga w Jego Tajemnicy Wcielenia.
Każdego dnia zatem, począwszy od dzisiaj odwiedzajmy podstronę „Słowo na dziś” i czytajmy razem Ewangelię.
Więcej słów zachęty na podstronie z .

 

Troska o jedność Kościoła przez doskonalenie jedności we Wspólnocie

Troska o jedność Kościoła przez doskonalenie jedności we Wspólnocie  :: 03-11-2008 r. ::

  Coraz bardziej uświadamiamy sobie, że nasze spotkania modlitewne, które gromadzą coraz więcej wiernych przyczyniają się do odnowy duchowej Kościoła. Przejawem tego jest coraz większa jedność, o którą wciąż powinniśmy się troszczyć. Bowiem to nasze mocne więzy w gronie uczestników Wieczerników Modlitwy przede wszystkim przyczynić się mogą do jedności odradzającej się wspólnoty katolików w Kościele Chrystusowym. Dostrzegamy to coraz wyraźniej i zaczynamy pokonywać z Bożą pomocą nasze ludzkie słabości w konkretnych przejawach życia wspólnotowego. Zapraszamy wszystkich wiernych włączających się w nasze Dzieło do kolejnej refleksji dotyczącej jedności we wspólnocie. Jest ona zamieszczona na podstronie poświęconej „rozważaniom”. Zapraszamy!

 

Budowanie więzi ze Światem Duchowym poprzez zawierzanie się Maryi.

Budowanie więzi ze Światem Duchowym poprzez zawierzanie się Maryi.  :: 02-11-2008 r. ::

  Podczas ostatniego Wieczernika w Tolkmicku rozważaliśmy głębię i bogactwo naszego powołania. Został nam ukazany cel, jaki dusze najmniejsze, czyli najsłabsze muszą postawić sobie, a mianowicie: zrywanie więzi łączących ze światem zewnętrznym, a budowanie ich ze Światem Duchowym. Każda modlitwa, każdy akt miłości, to kolejna nić łącząca z Bogiem. Tych nici ma być jak najwięcej. Jedna – szybko zostanie zerwana. Ale gdy jest ich więcej, tworzą sznur, linę, pomost, który tak szybko nie zostanie przerwany. Dlatego tworząc więzy ze Światem Duchowym możemy trwać nieustannie w akcie miłości. Jednocześnie bacznie musimy obserwować, gdzie jeszcze związani jesteśmy ze światem zewnętrznym więzami uzależnień, więzami żądzy posiadania, więzami pychy, egoizmu i próżności. Jak najszybciej winniśmy je zerwać całkowicie zawierzając się Maryi i codziennie to zawierzenie ponawiając. Ona może pomóc nam pokonać szatana, który wkradł się we wszystkie dziedziny życia i oplątuje niczym siecią pajęczą coraz bardziej świat i dusze.
Dusze najmniejsze muszą wyrwać się z tego kręgu wpływów szatańskich, by napełniając się czystą miłością nieść ją światu. By ratować inne dusze i przyprowadzać je do źródła miłości – do Boga. By coraz więcej dusz zobaczyło te nici pajęcze szatana i zapragnęło je zerwać raz na zawsze. By świat uwolnić od więzów szatańskich zniewalających wszystko.
Więcej na podstronie zawierającej „rozważania”. Zapraszamy!

 

Orędzie NMP Królowej Pokoju z dnia 2 listopada br.

Orędzie NMP Królowej Pokoju z dnia 2 listopada br.  :: 02-11-2008 r. ::

„Drogie dzieci, dziś wzywam was do pełnej jedności z Bogiem. Wasze ciało jest na ziemi ale, proszę was, aby wasza dusza była jak najczęściej blisko Boga. Osiągniecie to przez modlitwę, przez modlitwę i otwarte serce. W ten sposób podziękujecie Bogu za bezgraniczną dobroć, którą wam daje przez mnie, i ze szczerym sercem zaangażujecie się, aby traktować z taką samą dobrocią innych, których spotkacie. Dziękuję wam moje dzieci!”.

Matka Boża dodała: „Proszę całym sercem Boga, aby dał moc i miłość waszym pasterzom, aby wam w tym pomogli i prowadzili was”.