Wielkopostny Wieczernik w Sątocznie


  W dniu wczorajszym odbył się kolejny Wieczernik Modlitwy w Sątocznie. Podczas wspólnej Drogi Krzyżowej, Eucharystii i Adoracji Najświętszego Sakramentu, połączonej z modlitwą różańcową modliliśmy się o łaskę owocnego przeżywania rozpoczętego nowego okresu liturgicznego – Wielkiego Postu. Za wstawiennictwem Matki Bolesnej, zawierzając się Jej Niepokalanemu Sercu, prosiliśmy u stóp Jezusa Ukrzyżowanego o Bożą Miłość dla naszych serc, dla naszych rodzin, dla naszych wspólnot i całego Kościoła. Dziękujemy kapłanom i wszystkim uczestnikom świeckim za tworzenie wczorajszego Wieczernika. Szczególnie naszą wdzięczność wyrażamy naszej siostrze Regince i osobom, które wspierały ją za posługę muzyczną podczas naszego spotkania.

Popielec we wspólnocie dusz najmniejszych


  W Środę Popielcową rozpoczęliśmy piękny czas zbliżania się coraz bardziej do Miłości, czas Wielkiego Postu, który Bóg daje nam, byśmy mogli doświadczyć życia. Podczas wspólnej modlitwy we Wspólnocie Dusz Najmniejszych modliliśmy się oto, byśmy mogli odnowić swoje życie, byśmy mogli zacząć żyć na nowo, by nasze serca odrodziły się, by nasze dusze mogły się uświęcić. Prosiliśmy Boga, by rozpoczęty czas Wielkiego Postu umacniał naszą wiarę i ufność. Dziękujemy wszystkim za dar wspólnego spotkania i oficjalnego rozpoczęcia tego czasu łaski we Wspólnocie. Szczególnie wyrażamy wdzięczność Regince Bociek i zespołowi Najmniejsi za ich posługę podczas naszej wspólnej modlitwy.
W dniu jutrzejszym będziemy kontynuować naszą modlitwę podczas Wieczernika Modlitwy w Sątocznie k/Bartoszyc. Zapraszamy!

Więcej na temat Wielkiego Postu  >>

Radio Konsolata ma trzy lata


  Mija już trzeci rok działalności radia internetowego dla dusz najmniejszych „Radia Konsolata”. Dzięki audycjom tego Radia coraz więcej dusz najmniejszych obejmowanych jest Bożą Miłością. Zapewne dzięki temu jest radością nie tylko nas maleńkich lecz także Boga i Jego Matki. Niech każdy, kto pracuje na rzecz tego Radia, kto w jakiś sposób przyczynia się do jego kształtu, zyskuje sobie w niebie wielkie plusy, a Bóg niech im błogosławi. Niech nadal poprzez to Radio rozlewa się na wszystkich słuchających Boża miłość. Niech Bóg dotyka wielu serc ludzkich i nakłania je do dążenia ku Bogu. Niech Bóg to Radio podtrzymuje, temu Radiu błogosławi i prowadzi. W sposób szczególny niech błogosławi temu, kto jest trzonem tego Radia. Ale niech też błogosławi wszystkim, którzy niosą pomoc, swoje siły, swój pomysł, swój głos, swój trud, aby to Radio mogło istnieć, aby miało taką, czy inną formę.

Słuchaj

Rozpoczynamy przygotowanie do Wielkiego Postu


  Na dniach skupienia w Gietrzwałdzie staraliśmy się już przygotowywać do kolejnego okresu liturgicznego – do Wielkiego Postu. Chcielibyśmy bowiem, aby każdy z nas, dusz najmniejszych ten czas rozpoczął świadomie, aby każda dusza oczekiwała i pragnęła tego czasu. By czas Wielkiego Postu był dla dusz czasem wielkiego umiłowania Jezusa, czasem jednoczenia się z Jego Męką, czasem uczestniczenia w Jego cierpieniu, czasem wzięcia udziału w Jego zbawczej misji. Otwierając nasze serca na Słowo Boże, które dotykało tych serc, uświadamialiśmy sobie, iż czas Wielkiego Postu, który często jest kojarzony jedynie ze smutkiem i przygnębieniem, powinien być kojarzony z miłością, z największą Boską Miłością, ze szczytem tej Miłości. Powinien kojarzyć się, owszem, z ofiarą, ale ofiarą z miłości. Powinien nakłaniać serca do ochotnego, a nie jak to często ma miejsce, do niechętnego, zbliżania się do Krzyża. Powinien to być czas wielkiego umiłowania Krzyża, a więc wielkiego umiłowania Jezusa, wielkiego z Nim zjednoczenia. To powinien być czas niejako wniknięcia w Jego cierpienie, w Jego rany, przejęcia Jego cierpienia, przyjęcia swojego życia i wszystkiego co na co dzień w życiu przydarza się, jako naszego krzyża codzienności. Tego krzyża, który mamy podejmować każdego dnia, naśladując Jezusa.

Więcej>>

U progu Wielkiego Postu spotkaliśmy się w Gietrzwałdzie


  Wszystkim duszom maleńkim dziękujemy za miniony czas formacji i modlitwy podczas dnia skupienia oraz Wieczernika w Gietrzwałdzie. Było to piękne przygotowanie naszych serc do rozpoczynającego się Wielkiego Postu. Powierzaliśmy się Matce Bożej, prosząc Ją, by złożyła w naszych sercach cierpiącego, ukrzyżowanego Syna; by sam Jezus zjednoczył nas ze sobą we wspólnym dźwiganiu krzyża. Postarajmy się przyjąć ogrom łask, którymi zostaliśmy obdarzeni, by każdy dzień przeżywania przez nas Wielkiego Postu przyczyniał się do zwycięstwa miłości w naszych sercach, rodzinach, Wspólnocie i całym Kościele.
Jak zawsze wyrażamy wielką wdzięczność wszystkim posługującym, zwłaszcza Kapłanom, Gospodarzom Gietrzwałdzkiej Bazyliki, zespołowi ” Adoramus” i tym, którzy nieustannie wkładają swój trud, by mogły rozwijać się Wieczerniki Modlitwy.

Pytania i odpowiedzi


Zapraszamy odwiedzających naszą stronę internetową do zapoznania się z najnowszymi odpowiedziami na często zadawane pytania. Dotyczą one m. in. zagadnień:

Jak w duchu miłości wychowywać dziecko dorastajace, z którym rodzice mają coraz więcej problemów?

Dlaczego w formacji dusz maleńkich konieczne jest systematyczne uczestnictwo w Wieczernikach, Dniach skupienia, Rekolekcjach, wspólnotowych Pielgrzymkach?

Kiedy i gdzie odbywają się Dni Skupienia dla Dusz Najmniejszych, jakie planowane są pielgrzymki w tym roku oraz w jakim czasie i gdzie odbędą się najbliższe rekolekcje dla dusz pragnących kroczyć Maleńką Drożyną Miłości?

Zapraszamy także na najbliższe nasze spotkania formacyjne do Gietrzwałdu w najbliższy piątek i sobotę.

Różanostocki Wieczernik w dniu Najświętszej Maryi Panny z Lourdes


  Miniony Wieczernik w Różanymstoku przypadł we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Był on okazją do modlitwy za wszystkich chorych spośród nas i naszych rodzin. Dziękujemy Bogu za dar spotkania w tym ważnym dniu i możliwość wspólnego wypraszania łask przez wstawiennictwo Matki Bożej dla wszystkich cierpiących.
Wyrażamy wdzięczność uczestnikom, Kapłanom, posługującym muzycznie „Najmniejszym”- wszystkim tworzącym to piękne spotkanie.

Wieczernik w Ostrowie Wlkp.


  W poniedziałek, 13 lutego odbyło się kolejne spotkanie Wspolnoty Dusz Najmniejszych w Ostrowie Wlkp. Był to kolejny w cyklu comiesięcznych spotkań Wieczernik Modlitwy zorganizowany przez siostry klaryski kapucynki w tej miejscowości. Podczas Mszy św. i Adoracji Najświętszego Sakramentu modliliśmy się za wszystkich chorych, nawiązując jeszcze do minionego Dnia Chorego, który obchodzony był 11 lutego, w dniu wspomnienia NMP z Lourdes. Dziękujemy Siostrom i wszystkim wiernym, zwłaszcza mieszkańcom Ostrowa za dar wspólnej modlitwy.