Kolejne spotkania na drodze wielkopostnej przemiany serc


  W minionym czasie podczas kolejnych spotkań na Wieczernikach Modlitwy w Różanymstoku i Gietrzwałdzie podejmowaliśmy dalsze przygotowanie naszych serc do spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Był to piękny czas ubogacania się miłością wypływającą z Ran Jezusa i czerpania sił do dalszego kroczenia drogą Wielkiego Postu – jednoczenia się z Chrystusem cierpiącym, dźwigania razem z Nim codziennego krzyża i nieustannego nawracania się, zwłaszcza z wszelkich braków miłości w naszym życiu.
Modlitwie towarzyszyła posługa muzyczna zespołów „Najmniejsi” (podczas poprzedzającego sobotni Wieczernik dnia skupienia) oraz „Adoramus”. Serdecznie dziękujemy! Ogromną wdzięczność kierujemy ku prowadzącym Kapłanom. Dziękujemy Księżom Kanonikom z Gietrzwałdzkiej Bazyliki i wszystkim zaangażowanym w służbę na rzecz Wieczerników Modlitwy i dusz maleńkich.
Niech nasze serca pełne wdzięczności uwielbią Boga i Matkę Najświętszą za ten piękny czas.

Ubogacenie miłością cierpiącego Jezusa- Wieczernik w Czerwińsku


  Podczas Wieczernika Modlitwy w Czerwińsku nad Wisłą w minioną sobotę w wielkopostnej atmosferze uświadamialiśmy sobie potrzebę nawrócenia z perspektywy każdego przejawu braku miłości w naszym życiu. W poczuciu słabości, która uniemożliwia nam samym odrodzenie się w miłości, prosiliśmy, by ona spływała na nas z Krzyża w tajemnicy cierpiącego Boga. Aby tak się stało musimy jednak starać się trwać w zjednoczeniu z Nim, towarzysząc Mu w tym szczególnym czasie i przyjmując krzyże naszej codzienności.
Za piękny czas wspólnego ubogacania się Miłością Ukrzyżowaną dziękujemy Bogu i Matce Najświętszej, Wam wszystkim tworzącym Wieczernik- obecnym w Sanktuarium, jak jednoczącym się duchowo. Szczególną wdzięczność wyrażamy Kapłanom- naszemu Księdzu Tadeuszowi, posługującym w konfesjonałach oraz Gospodarzom Czerwińskiej Bazyliki. Dziękujemy niezawodnym muzycznym- „Echu Maryi” i „Najmniejszym” oraz wszystkim organizatorom.
Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach.