Pielgrzymujemy do Ziemi Świętej w Roku Wiary, by uczyć się wiary


  Podczas rozpoczynającej się naszej wspólnotowej pielgrzymki do Ziemi Świętej będziemy się uczyć wiary od tych, jakże często prostych ludzi, których w pewnym momencie ich  życia Bóg powoływał do swojej służby. Którym też stawiał wymagania, dawał swoje błogosławieństwo, pomagał, ale i oczekiwał posłuszeństwa. Wielu z nich wypełniło swoje powołanie zgodnie z wolą Bożą. Dzięki temu Słowo Boże w swoim czasie stało się Ciałem. My kontynuujemy dalej tę drogę narodu wybranego. Kościół stał się wybraną przez Boga – Jego oblubienicą i teraz jest tym „narodem”, który żyje w wielkiej łączności z Bogiem. Jest prowadzony tak jak przedtem naród żydowski. Zapraszamy Was wszystkich do duchowego uczestnictwa w tej pielgrzymce, podczas której Bóg pokazywał nam będzie wiarę, jakiej nie znamy, ale potrzebujemy. Wszystko zaś na Ziemi Jezusa i Maryi, do której zostaliśmy zaproszeni w trwającym Roku Wiary.

Pierwszy Wieczernik w Gietrzwałdzie w 2013 r.


  W sanktuarium maryjnym w Gietrzwałdzie odbyło się nasze pierwsze w roku 2013 spotkanie w Wieczerniku Modlitwy, który mimo typowo zimowej aury tworzyło wielu pielgrzymów przybyłych do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Ta pełna podziwu wytrwałość na modlitwie zaowocowała doświadczeniem pokoju i radości, co z pewnością można odczytać jako szczegolny dar samego Boga dla modlącej się wspólnoty. Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym i wszystkim wiernym zebranym w bazylice gietrwałdzkiej za dar tego spotkania i przeżycia zarazem pięknego czasu. Szczególnie dziękujemy zespołowi muzycznemu „Najmniejsi” z Warszawy za ich posługę podczas Wieczernika.

UWAGA! Kolejne nasze spotkanie odbędzie się w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku n/Wisłą, dnia 2 lutego br. W związku z przypadajacym w tym dniu świętem Ofiarowania Pańskiego i odprawianymi dodatkowymi nabożeństwami, nasze spotkanie rozpoczniemy Mszą św. o godz. 11:30. Za zmianę godziny rozpoczęcia Wieczernika przepraszamy. Po Mszy św. zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, a po przerwie ok. 14:30 na modlitwę dla uczczenia Krzyża św.

Spotkanie Wspólnoty Dusz Najmniejszych w Ostrowie Wlkp.


  W klasztorze siostr klarysek kapucynek, przy ul. kard. Edmunda Dalbora w Ostrowie Wlkp. po raz kolejny spotkała się tamtejsza Wspólnota Dusz Najmniejszych, by podczas przeżywanego w cyklu comiesięcznym Wieczernika Modlitwy doświadczyć daru Nowonarodzonego Syna Bożego, Jego Miłości i Pokoju. Dziękujemy wszystkim organizatorom spotkania, a zwłaszcza „naszym” Siostrom za możliwość naszego wspólnego uczestnictwa w spotkaniu, które coraz bardziej wiąże nas z Maleńką Drogą Miłości. Dziękujemy także kapłanom i licznie przybyłym do klasztoru wiernym za możliwość wspólnej modlitwy i doświadczania pełnej miłości i pokoju obecności i przychylności Bożej.

Zapraszamy na kolejne nasze spotkania, które już w najbliższy piątek i w sobotę odbędą się Gietrzwałdzie. Na dzień skupienia w piątek, od godz. 18:00 i w sobotę na kolejny Wieczernik Modlitwy, od godz. 10:00.

Bożonarodzeniowy Wieczernik Modlitwy w Różanymstoku


  W zimowej scenerii, w bazylice pokrytej grubą warstwą śniegu, przy łagodnym mrozie, ale w gronie gorących serc odbył się pierwszy w Nowym Roku 2013 Wieczernik Modlitwy w Różanymstoku, który przeżywaliśmy w szóstą już rocznicę powstania tam naszej Wspólnoty. Serdecznie dziękujemy wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym oraz licznie przybyłym do Matki Bożej Wspomożycielki Różanostockiej pielgrzymom za dar wspólnoty modlitwy i współtworzenie tamtejszego Wieczernika. Nasze wdzięczne serca pragną wyrazić podziękowanie także wszystkim osobom przygotowującym od sześciu lat nasze spotkania w tym szczególnym miejscu, za gorliwą posługę i otwarcie na wszelkie potrzeby licznych wiernych. Dziękujemy także zespołowi „Najmniejsi” z Warszawy za ich stałą posługę muzyczną na różanostockich spotkaniach modlitewnych i formacyjnych.

Nasz kolejny Wieczernik Modlitwy w Szczytnie


  W czwartek, 10 stycznia br. po raz drugi spotkaliśmy się w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Szczytnie, by w gronie kilkudziesięciu osób wraz z Siostrami tworzyć Wieczernik Modlitwy. Spotkanie odbywało się w atmosferze Bożonarodzeniowej, stąd przewodnim tematem, a zarazem rozważaną tajemnicą było Narodzenie Pana Jezusa. Uczestnicy Wieczernika rozważali tajemnice różańcowe, uczestniczyli w uroczystej Mszy św. i Adoracji Najświętszego Sakramentu. Spotkanie zakończyło się wspólnym odmówieniem brewiarzowej Modlitwy na zakończenie dnia (Komplety) oraz uczestnictwem w Apelu Jasnogórskim. Dziękujemy Siostrom, jak również wszystkim wiernym tworzącym Wieczernik w Szczytnie za dar tego duchowego wspolnego przeżycia modlitwy w tamtejszym Wieczerniku. Wdzięczność szczególną wyrażamy Regince Bociek za jej posługę muzyczną podczas naszego spotkania.

Wieczernik Modlitwy w Czerwińsku nad Wisłą


  Podczas naszego ostatniego spotkania formacyjnego i Wieczernika Modlitwy w Czerwińsku jeszcze raz zastanawialiśmy się, na ile każdy z nas prawdziwie spotkał się z Bogiem, doświadczając bliskości Maleńkiego Jezusa, który właśnie się narodził. Na ile każdy z nas otworzył serce, by tego Jezusa wziąć w swoje objęcia? Na ile okazuje Mu miłość? Jest to bowiem bardzo ważne, ponieważ przy takim  przeżyciu Bożego Narodzenia doświadczamy prawdziwej  miłości Bożej i napełniamy się pokojem. Wspólnie też prosiliśmy Boga, by odtąd każdy z nas w tym duchowym towarzyszeniu Jezusowi, nadal doświadczał tych darów, by nadal przyjmował pokój i miłość i żyjąc nimi potrafił dzielić się z innymi. Dziękujemy Bogu, za tę łaskę ponownego doświadczenia spotkania się z Nim i możliwość rozpoczęcia wspólnej drogi życia z Jezusem, by z Nim wzrastać i rozwijać się. Dziękujemy również wszystkim kapłanom i licznie zgromadzonym w bazylice Matki Bożej Pocieszenia pielgrzymom za dar wspólnej modlitwy.
>

Więcej…>>

Z Imieniem Jezus wyruszamy w Rok Jubileuszowy 2013


  Uświadamiamy sobie w tych dniach, że Imię Jezus ma wielką MOC. Z tym Imieniem wyruszamy w Rok Jubileuszowy 10-Lat Wieczerników i Wspólnoty. Zapraszamy Was do przyjęcia tego Imienia i Osoby niosącej to Imię z większą świadomością i otwarciem na ten niezwykły Dar, a zarazem do dalszego kroczenia z Tym Imieniem Maleńką Drogą Miłości. Dzisiaj spotkamy się w Czerwińsku na dniach skupienia, by przygotować serca na dar Objawienia Pańskiego. Jutro podczas kolejnego Wieczernika Modlitwy w Czerwińsku, w piątym miesiącu Nowenny przygotowującej nas do Jubileuszowego Wieczernika (1 czerwca 2013 r.), z tej właśnie tajemnicy Objawienia Pańskiego czerpać będziemy potrzebne dla nas wszystkich łaski, prosząc o jedność serc i jedność naszych Wspólnot. Na te spotkania bardzo gorąco Was wszystkich zapraszamy i zachęcamy jednocześnie do przeżywania tego czasu w duchowej, modlitewnej jedności. Z sobotniego Wieczernika Modlitwy będzie przeprowadzona bezpośrednia transmisja poprzez intretowe radio Konsolata…>>

więcej…>>

Wkroczyliśmy w Nowy Rok 2013


  Nowy Rok 2013 niech przyniesie każdemu z nas uczestnictwo w cudownej miłości samego Boga, byśmy jeszcze bardziej ją odkryli i nią się zachwycili. Niech nasze maleńkie serca zobaczą jak cudownym i wspaniałym, a zarazem pięknym jest Bóg. Niech nasza wiara się ugruntuje i sięga do głębi naszego jestestwa, a zrośnięta z naszym wnętrzem, z naszą istotą stanie się nierozdzielna z nami. Niech życie każdego z nas stanie się jednym wielkim świadectwem wiary w Boga, aby każdy z nas mógł powiedzieć za Apostołem: „Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus”. Niech miłość Boża rozświetla każdą drogę! Niech w naszych sercach Jego miłość rozjaśnia wszystkie zakamarki i przynosi nam radość i pokój!