Orędzie NMP Królowej Pokoju

  Orędzie, 25 lutego 2010 r.
„Drogie dzieci! W tym czasie łaski, gdy również przyroda przygotowuje się by pokazać najpiękniejsze kolory w roku, dziatki, ja was wzywam, byście otworzyli wasze serca Bogu Stworzycielowi, aby On was przemienił i ukształtował na Swój obraz i podobieństwo, aby wszelkie dobro, które zasnęło w waszym sercu przebudziło się do nowego życia i pragnienia wieczności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr

Pierwsza Rocznica internetowego Radia KONSOLATA

  W lutym 2009 roku z Bożego natchnienia zaczęło swoją działalność internetowe radio KONSOLATA – radio Dusz Najmniejszych. I tak, pośród wielu katolickich stacji radiowych, zaistniała rozgłośnia ewangelizacyjno-modlitewna, której celem jest prezentacja duchowości „Najmniejszych” i zaproszenie słuchaczy do kroczenia prostą drogą zawierzenia i miłości Serc Jezusa i Maryi – Maleńką Drożyną Miłości.
W pierwszą rocznicę od chwili, gdy dusze najmniejsze usłyszały kierowane do nich audycje radiowe, wyrażamy wielką wdzięczność Bogu, Jego Matce Maryi oraz gronu osób świeckich za stały cykl audycji pomagających iść Maleńką Drogą Miłości, wskazaną na obecne czasy przez przykład życia sługi Bożej s. M. Konsolaty Betrone – patronki Dzieła Najmniejszych, a wcześniej realizowaną przez wielu Świętych Kościoła Katolickiego.
W imieniu wszystkich „Najmniejszych” dziękujemy Panu Michałowi i całemu gronu Jego Współpracowników za podjęcie trudu tworzenia programu Radia KONSOLATA, tym samym za podjętą służbę na rzecz „Dzieła Najmniejszych”. Życzymy także, by błogosławieństwo Ojca Niebieskiego, Syna Bożego i Ducha Świętego, a także wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, opieka Świętych Dusz Najmniejszych i modlitwa „Najmniejszych” – gdziekolwiek są – ubogaconych audycjami i transmisjami tworzonymi z myślą o nich, towarzyszyła nieustannie w życiu osobistym, rodzinnym i wszystkich przejawach dnia codziennego.
Wspólnota Dusz Najmniejszych.

Wielki Post w Roku Miłości koncentruje na MIŁOŚĆ

  Wspólne dni formacyjne i modlitwa we wspólnocie Wieczernika, podczas ostatniego naszego spotkania w Gietrzwałdzie, były wprowadzeniem dusz najmniejszych w czas pokuty, jakim jest Wielki Post. Tegoroczne przygotowanie Wspólnoty do Wielkanocy to jeszcze szersze otwarcie naszych serc na Miłość Bożą, to jeszcze gorliwsze kroczenie drogą ufności i zawierzenia. Z pomocą Matki Bożej i naszych Patronów decydujemy się na żywy kontakt z Jezusem poprzez Słowo Boże i Eucharystię. W tym czasie zwrócimy również uwagę na miłość czynną, dostrzegając w każdym bliźnim zamieszkującego duszę ludzką Boga. Powierzamy się zatem Miłości, Jej ubogaceniu i kształtowaniu naszych serc i sumień. Wszystkie dni Wielkiego Postu w Roku Miłości zawierzamy Pani Gietrzwałdzkiej prosząc przez Jej wstawiennictwo o potrzebne łaski i błogosławieństwo. Dziękujemy wszystkim kapłanom i wiernym za dar wspólnego trwania w Wieczerniku Modlitwy. Szczególnie dziękujemy Radiu Konsolata za transmisję naszego spotkania, a z racji Jubileuszu życzymy wszystkim tworzącym to Radio bogactwa łask Boga i Opieki Matki Najświętszej. Nasze wdzięczne serca kierujemy również w kierunku posługujących muzycznie: Pani Zosi i Państwu Beacie i Ryszardowi.

Przeczytaj konferencję na Wielki Post>>

Wieczernik z Jubileuszem Radia Konsolata

  W dniu dzisiejszym rozpoczyna się kolejne spotkanie naszej Wspólnoty w Gietrzwałdzie. Spotykamy się w miejscu Objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej prosząc Ją o uproszenie u Jej Syna wszelkich łask dla nas i całego Kościoła na czas rozpoczynającego się okresu Wielkiego Postu. Pragniemy przeżyć ten liturgiczny okres w Duchu Miłości, który napełnił Serce Maryi, a poprzez Jej Pośrednictwo przychodzi, by napełnić serca wierzących. Powierzać będziemy wszystkie intencje związane z naszym wspólnym Dziełem i jego uczestnikami. Szczególnie modlić się będziemy o rozwój nowych inicjatyw w naszej Wspólnocie, tzn. za Radio Konsolata i Stowarzyszenie Konsolata. Okazją do modlitwy za nasze Radio internetowe jest przypadająca w tych dniach pierwsza rocznica jego powstania.  W sobotę z racji Jubileuszu zostanie odprawiona Msza św. w intencji Radia i wszystkich tworzących jego program. Na tę Eucharystię zapraszamy szczególnie tych, którzy czują się związani w Radiem dla Najmniejszych. Po Mszy św. spotkamy się na okolicznościowym poczęstunku. Początek Wieczernika w sobotę o godz. 10:00.

Zwróćmy serca na Miłość zwyciężającą szatana

  W dniu, w którym rozpoczynamy okres Wielkiego Postu w Kościele Katolickim warto pogłębić swoją wiedzę dotyczącą walki z szatanem i jego zakusami. Może posłużyć nam ku temu jedna z konferencji na „Rok Miłości”, która stanowi swoiste pouczenie dla dusz najmniejszych w tym wszystkim co dotyczy rozeznania zła i obrony przed nim. Zapraszamy zatem na stronę „Rok Miłości” (Archiwum), na której zamieszczone są ćwiczenia duchowe na ten rok duszpasterski, który przeżywamy pod hasłem „Bądźmy świadkami miłości” oraz konferencje poświęcone Miłości Bożej:
1. Bóg jest miłością
2. Serce Maryi jest pełne Miłości
3. Konferencja o Piśmie Świętym
4. Bóg stworzył nas „łąką”
5. Miłość zwycięża zakusy szatańskie
Zapraszamy.

Byliśmy na kolejnym Wieczerniku u naszych Sióstr

  W miniony poniedziałek, 15 lutego br. nasza Wspólnota gościła w Ostrowie Wielkopolskim u sióstr ze zgromadzenia Klarysek Kapucynek. Trwając na modlitwie we wspólnym Wieczerniku Modlitwy powierzaliśmy Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej z Lourdes wszystkich chorych, zwłaszcza z grona uczestników naszych licznych spotkań. Wielką ufność w upraszaniu wszelkich łask pokładaliśmy, jako dusze najmniejsze, w Patronce Dzieła Najmniejszych – w wstawiennictwie sługi Bożej s. Marii Konsolaty Betrone. Uroczystą Mszę św. koncelebrowało trzech kapłanów oddanych wspomnianemu Dziełu; ks. Adam, ks. Krzysztof i ks. Tadeusz. Dziękujemy wszystkim księżom, siostrom zakonnym i wiernym przybyłym m. in. z Żywca, Olsztyna, Płocka, Płońska, Gniezna oraz z Ostrowa i okolic za tworzenie tego Wieczernika i za dar wspólnej modlitwy dającej doświadczyć naszym sercom wiele Bożej miłości.

Ależ to był super fajny czas!!!

  Wypowiedź uczestników Wieczernika w Różanymstoku:
„Cóż za piękny Wieczernik. Trudno nawet znaleźć słowa, aby ująć tą wielką Miłość. Pomimo zimna, które wszyscy na pewno odczuwaliśmy, byliśmy szczęśliwi, że możemy tam być. Ależ to był super fajny czas!!!. Dzięki Ci Mamusiu Różanostocka, dzięki ukochany Tatusiu za Waszą niepojęta Miłość.”

Tak chyba najlepiej opisać spotkanie, które przeżywaliśmy w minioną sobotę w Różanymstoku. Dziękujemy Bogu, dziękujemy Matce Bożej Różanostockiej Wspomożycielce, kapłanom, zespołowi posługującemu na Wieczerniku oraz wszystkim pielgrzymom i wam, jednoczącym się z nami duchowo za ten „super fajny czas!”.

W dniu jutrzejszym zgromadzimy się ponownie na spotkaniu modlitewnym, tym razem tworzyć będziemy Wieczernik Modlitwy w Ostrowie Wielkopolskim u Sióstr Klarysek Kapucynek. Początek naszego spotkania o godz. 19:00. Zapraszamy!

Kolejne spotkanie Wspólnoty Wieczernika Różanostockiego

  W najbliższą sobotę zapraszamy wszystkich Was do uczestnictwa w kolejnym naszym wspólnym spotkaniu w przepięknej Bazylice Maryjnej na Różanym Stoku. Mimo wciąż nieustępującej zimy, ale z sercami naszymi małymi i gorącymi podążajmy na to Wzgórze, z którego na całą Polskę roznosi się przepiękna woń róż – „kwiatów miłości”. Niech one nas otoczą, przenikną i ubogacą, a urzeczywistnią się już nie tylko w tej pięknej analogii lecz w rzeczywistości Serca Pani Różanostockiej, która już przygotowuje nam w swym sanktuarium kolejny piękny czas spotkania w Wieczerniku Modlitwy. Jako kochające Jej maleńkie dzieciaki zgromadźmy się tam jak najliczniej, by doświadczyć wielkiego wylewu i triumfu Ducha Miłości, który przez Serce swej Oblubienicy udziela się najobficiej Kościołowi. Przypominamy, że początek naszego Wieczernika w sobotę o godz. 10:30. Więcej na stronie saktuarium>>

Modlilismy się o to, by patrzeć na siebie i innych z miłością.

  Podczas Wieczernika w Czerwińsku nasze serca po raz kolejny zachwycały się Miłością, z jaką Bóg stworzył właśnie nas. Wspólna modlitwa oparta na rozważaniach Bożej Miłości pozwoliła spojrzeć nam na siebie przez pryzmat Miłości jaką Bóg ma ku nam – Jego oczami. Mogliśmy dzięki temu bardziej pokochać siebie, siebie samych i siebie nawzajem. A tym samym od tej pory starać się zawsze patrzeć na siebie z miłością. Modliliśmy się o taką otwartość serca, o ufność, o wiarę. Modliliśmy się o to, żeby skaza grzechu, nasze słabości, nie przesłaniały nam tej Miłości Boga. Bo największy grzech niczym jest wobec Miłości Bożej. Zawierzaliśmy się także Sercu Maryi, bowiem Bóg w Jej Sercu złożył całą Swoją Miłość i ta Miłość nieustannie jest w Jego Matce. Cały Wieczernik, przeżywany w tajemnicy Jej Niepokalanego Serca, był takim nieustannym trwaniem w tej Miłości. Prosiliśmy przez Jej wstawiennictwo, by Bóg – Miłość największa, przeczysta, Miłość nieskalana, Miłość, która jest niepojęta, Miłość, której nie da się objąć żadnym ludzkim umysłem, która jest wszechmocna, która jest życiem, która jest radością i szczęściem świętych w niebie, pobłogosławił nam na dalsze wspólne kroczenie drogą miłości. Dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli fizycznie i duchowo ten Wieczernik. Dziękujemy szczególnie Kapłanom za posługę sakramentalną, zespołowi „Echo Maryi” na posługę muzyczną, Radiu „Konsolata” za umożliwienie jednoczenia się z nami poprzez internetową transmisję oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego wspaniałego przeżycia duchowego.

Orędzie NMP Królowej Pokoju

  Orędzie dla Mirjany 2 luty 2010 r.
„Drogie dzieci, z macierzyńską miłością wzywam was dzisiaj, abyście byli światłem wskazującym drogę dla wszystkich dusz błądzących w mroku nie znając miłości Bożej. Abyście mogli najmocniej jak to jest możliwe oświecić i pociągnąć, jak największą liczbę dusz, nie pozwólcie, aby fałsz, który wychodzi z waszych ust zagłuszał wasze sumienia. Bądźcie doskonali! Ja was prowadzę macierzyńską ręką, ręką miłości. Dziękuję wam”.

Za: www.medjugorje.republika.pl>>