Czuwanie i Wieczernik z zamknięciem Roku Wiary


  W sobotę, 23 listopada br. nasza Wspólnota zgromadziła się na wspólnym czuwaniu modlitewnym w sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Sadowiu-Golgocie, by w łączności z całym Kościołem przeżyć duchowe przygotowanie przed zakończeniem Roku Wiary. Natomiast w niedzielę, 24 listopada, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, jednocząc się z Papieżem Franciszkiem i wszystkimi wiernymi, podczas okolicznościowej Liturgii sprawowanej w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Ostrowie Wlkp., w gronie dusz najmniejszych, przybyłych z różnych stron Polski, zakończyliśmy Rok Wiary. Organizatorom, Gospodarzom miejsc, w których trwaliśmy na modlitwie i wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za dar wspólnego przeżycia ważnych wydarzeń w Kościele.

Więcej:
Pierwszy dzień Triduum
Drugi dzień Triduum
Trzeci dzień Triduum
Konferencja na zamknięcie Roku Wiary
Czy doświadczamy nowego życia w sobie?

Triduum przed zakończeniem Roku Wiary


  Zbliża się dzień zamknięcia Roku Wiary. Czeka nas przeżycie obrzędu „Redditio Symboli”, czyli uroczystego „wyznania wiary” wobec kapłana. Gdy wypowiemy nasze Credo, kapłan będzie się modlił, aby wiara była jeszcze bardziej programem naszego życia. Teksty zamieszczone poniżej mogą pomóc zarówno duszpasterzom, jak i wiernym świeckim, w dobrym przeżyciu ostatnich dni Roku Wiary i jego zamknięciu w uroczystość Chrystusa Króla.

Propozycję obrzędu zamknięcia Roku Wiary przygotowała Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji (patrz: „Żyć Rokiem Wiary. Program duszpasterski, Częstochowa 2012, s. 176-182).

Triduum przed zakończeniem Roku Wiary
Uroczystość Chrystusa Króla
Zamknięcie Roku Wiary w rodzinie

Więcej: http://rokwiary.diecezja.pl/

Przygotowujemy się na zamknięcie Roku Wiary


  Podczas naszego kolejnego Wieczernika Modlitwy w Gietrzwałdzie czyniliśmy refleksję nad sobą i nad przeżytym Rokiem Wiary. Stając przed Bogiem, stając w prawdzie, staraliśmy się zobaczyć jeszcze raz tę relację; dusza – Bóg. Czy rzeczywiście potrafię rozmawiać z Bogiem bezpośrednio, czy jest On dla mnie Kimś bliskim, kogo kocham i czy potrafię przebywać z Nim; z Kim mogę też porozumiewać się bez słów? Czy doświadczam, czy wierzę, czy czuję, że każde moje słowo ma odpowiedź od Boga? Czy jest ta bliskość, niezwykła więź z Panem? Jaka jest moja wiara? Czy rzeczywiście prawdziwie wierzę? Czy ta moja wiara ma swój odpowiednik w moim życiu? Czy ja żyję tak, jak uważam, że wierzę? Czy moje wybory są zgodne z tą wiarą? Czy moje postawy, relacje z innymi ludźmi są właśnie wynikiem wiary i mojej relacji do Boga? Uświadamialiśmy sobie, że należy też spojrzeć na swoje serce – na ile w tej relacji do Boga jest miłość. Bo można różnie wierzyć…

Więcej: dzień skupienia cz. I
Więcej: dzień skupienia cz. II

Listopadowe spotkanie w sanktuarium maryjnym w Różanymstoku


  W miesiącu listopadzie nieustannie staramy się wzbudzać w sobie wiarę w obecność wszystkich dusz, szczególnie tych, które odeszły, a jednak są. Podczas naszego spotkania w Wieczerniku Różanostockim uwielbialiśmy Boga za dar niezwykłego życia wszystkich istot, które Bóg stworzył, za tajemnicę tego życia; za to, jakie ono jest wspaniałe, przepełnione mądrością Bożą i Jego miłością. Człowiek pojmuje w sposób bardzo prosty, czym jest życie. Widzi przede wszystkim stronę fizjologiczną, a tak naprawdę cała głębia życia, całe bogactwo, całe piękno jest w duchu. Razem ze Świętymi, z duszami czyśćcowymi, razem z Aniołami, razem z całym Kościołem uwielbialiśmy Boga za to, że stworzył człowieka, za to, że dał mu duszę, za to, że dał mu życie wieczne, za to, że przez całą wieczność będziemy mogli poznawać niezwykłość daru życia, będziemy mogli poznawać miłość Bożą, Byt, w którym zanurzymy się, przeżywając nieustannie szczęście.

Więcej…>>

Uroczystość Wszystkich Świętych


  Bóg uszczęśliwia swoich Świętych. W Niebie żyją ci, którzy dzięki Bożej miłości, dzięki Bożej łasce, dzięki Bożemu błogosławieństwu, dzięki otwarciu się na tę łaskę otrzymali Niebo.
 Dzisiejszy dzień jest czasem, by dziękować Bogu za niezwykłą Jego miłość objawiającą się w darze Nieba dla każdej duszy. Jest czasem uwielbienia Boga za dar Świętych, za dusze świętych.
 Dzisiejszy dzień to czas niezwykłej radości, podczas której nasze serca mają starać się wyśpiewywać Bogu wielką chwałę, wielkie uwielbienie i wielkie dziękczynienie za dar Nieba.
 Dzisiejszy dzień to czas, kiedy wyznawana wiara w obcowanie Świętych może mieć swój kształt niemalże namacalny, bowiem:
- Dzisiaj Święci zstępują z Nieba.
- Dzisiaj Bóg niejako pozwala im przebywać pośród żyjących na ziemi.
- Dzisiaj zstępując na ziemię jednoczą się z całym Kościołem, by pobudzić wszystkie dusze do jednego wielkiego uwielbienia Boga, jednocześnie, by wzbudzić w duszach wiarę i miłość.
- Dzisiaj nie należy zapominać o Świętych.
- Dzisiaj należy ich wzywać.
- Dzisiaj należy ich prosić, by pomagali nam modlić się, adorować, wielbić Boga.
- Dzisiaj też możemy poprzez ich pośrednictwo wyprosić wiele łask dla wielu dusz.
- Dzisiaj szczególnie łaski związane z duszą i z Duchem będą płynęły z Nieba, chociaż i inne też; te bardziej przyziemne również mogą otrzymać swoje błogosławieństwo.

Więcej…>>