Kolejny Wieczernik Modlitwy w Sątocznie


  Nasza droga wieczernikowa ubogacona została w dniu wczorajszym kolejnym spotkaniem Wspólnoty w parafii Chrystusa Króla w Sątocznie k/Bartoszyc. Podczas czterogodzinnej modlitwy jednoczyliśmy nasze serca z Sercami Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Panny, rozważając najważniejsze prawdy wiary. Zachęceni Słowem Bożym modliliśmy się o świętość życia dla nas, naszych bliskich i wszystkich ludzi. Prosiliśmy w naszych błaganiach Kościół triumfujący w niebie i oczyszczający się w czyśćcu, byśmy stanowili jedno w naszym doświadczaniu wspólnoty ochrzczonych rozumianej jako Mistyczne Ciało Chrystusa. Wszystkim kapłanom i wiernym, którzy tworzyli kolejny Wieczernik w Sątocznie wyrażamy naszą wielką wdzięczność i zapraszamy do tworzenia kolejnych, tak bardzo bogatych w Ducha Bożego spotkań.

Wieczernik Modlitwy w Tolkmicku


  W Parafii św. Jakuba w Tolkmicku k/Elbląga zgromadziliśmy się w dniu wspomnienia św. Marty. Ta Święta wraz ze swoją siostrą, świętą Marią, pobudziły nas do refleksji dotyczącej naszej relacji względem samego Jezusa. Wspólnie modliliśmy się za przyczyną Świętych Patronów o wydoskonalenie się w Bożej Miłości. Wzywaliśmy Ducha Świętego, by rozpalił nasze serca prawdziwą Miłością. Powierzaliśmy się Bogu przez Niepokalane Serce Maryi, by Ona prowadziła nas drogą ku doskonałej miłości do Boga i bliźnich. Dziękujemy kapłanom i wszystkim uczestnikom spotkania za kolejny, wspólnie tworzony Wieczernik, czas wielu łask i błogosławieństw. Wdzięczność naszą wyrażamy Służbie Liturgicznej i zespołowi „Adoramus” z Tczewa, za podjętą w dniu dzisiejszym posługę.

„Fiat” – Rekolekcje letnie dla Wspólnoty Dusz Najmniejszych


  „Fiat” – to słowo zmieniło życie ludzkości, przyniosło zbawienie. To słowo jest niezmiernie ważnym i wypowiadane z odpowiednim nastawieniem serca przed Bogiem niesie zbawienie. Podczas rekolekcji wakacyjnych będziemy rozważali Maryjne „Fiat” w odniesieniu do naszego życia, powołania, w odniesieniu do Wspólnoty i ludzkości. Będziemy starali się podczas tych dni wejść głęboko w siebie z jednoczesnym spojrzeniem na współczesność i potrzeby współczesnego człowieka. To zagłębianie się z jednej strony w cud i tajemnicę Maryjnego „tak” na wolę Boga i rozważanie konsekwencji tego, a z drugiej strony zobaczenie siebie przed Bogiem, stanu ludzkich dusz i wejrzenie w nadchodzącą przyszłość, ma naprowadzić nas na odczytanie woli Boga wobec nas, Jego planów i oczekiwań. Nie będzie to łatwe. Nie nastawiajmy się na czas biernego przyjmowania wskazań i katechez. To będzie intensywny czas poznania. Czas walki wewnętrznej oraz czas podjęcia bardzo ważnej decyzji w naszym życiu. Niech każdy z uczestników przywiezie na rekolekcje ze sobą Pismo św. Będziemy obcować z Bogiem również poprzez Słowo. Będziemy uczyć się patrzenia, słuchania, otwierania się na naszego Boga. Niech każdy przyjedzie z sercem już czystym, już gotowym, by przyjmować każde słowo. Szkoda każdej minuty na rekolekcjach. Pamiętajmy, aby każdą dobrze spożytkować. Niech Bóg błogosławi nas.

Orędzie NMP Królowej Pokoju


  Orędzie, 25 lipca 2010 r.

„Drogie dzieci! Ponownie was wzywam: naśladujcie mnie z radością. Wszystkich was pragnę prowadzić do mego Syna, a waszego Zbawiciela. Nie jesteście świadomi, że bez Niego nie macie radości i pokoju, ani przyszłości ani życia wiecznego. Dlatego kochane dzieci, wykorzystajcie ten czas radosnej modlitwy i zawierzenia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Za: www.medjugorje.hr/pl/

Dziękujemy za cztery lata wieczerników w Zawadzie


   *** Posłuchaj w Radio *** Obejrzyj zdjęcia ***

W dniu dzisiejszym, 25 lipca, spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie w parafii Narodzenia NMP w Zawadzie k/Zielonej Góry. Trwając na modlitwie w Wieczerniku razem z Maryją oraz z licznie zebranymi wiernymi i przybywającymi z różnych stron Polski pielgrzymami wyraziliśmy Bogu i Matce Bożej naszą wielką wdzięczność za czteroletnią obecność Wieczerników Modlitwy w tej parafii. Był to zarówno czas doświadczania w poszczególnych sercach i całej Wspólnocie Miłości Bożej, jaką Duch Święty wlewa w serca wierzących. Wierzymy, że to obdarowanie nie dotyczy tylko fizycznie obecnych w Zawadzie lecz także Was wszystkich łączących się z nami duchowo w tej modlitwie. Dziękujemy za to wszystko Bogu i Maryi oraz wszystkim ludziom, którzy przygotowali i włączyli się w przeprowadzenie Wieczernika, szczególnie tę wdzięczność kierując w stronę Ks. Michała, Proboszcza Parafii oraz posługujących na spotkaniu członków Wspólnoty i zespołu muzycznemu.

Dziękujemy za dar Wieczernika Gietrzwałdzkiego


   *** Posłuchaj w Radio

Nasze kolejne spotkanie w minioną sobotę, 17 lipca u stóp Pani Gietrzwałdzkiej to kolejne doświadczenie prawdziwej Miłości Bożej. To właśnie Ona staje się coraz większym ubogaceniem naszych serc za przyczyną i wstawiennictwem Matki Bożej. To Ona uczy nas coraz ściślejszego jednoczenia się z Jej Synem oraz owocnego uczestnictwa w bogactwie Jego niezliczonych łask. Przez posługę kapłanów i tworzoną Wspólnotę Wieczernika, z licznie zgromadzonymi wiernymi, mogliśmy w tym Bożym zjednoczeniu kosztować tego, co najcenniejsze dla naszych serc. Dziękujemy naszej Niebieskiej Matce oraz naszym Pasterzom za wprowadzenie nas w to ubogacające wszystkich doświadczenie Bożej Miłości, która nie zamyka nigdy swoich Źródeł. Przede wszystkim za wskazanie skąd i w jaki sposób ten Skarb Bożego Serca możemy czerpać do naszych spragnionych miłości serc ludzkich. Dziękujemy wszystkim tworzącym ten Wieczernik, Służbie Liturgicznej i zespołowi „Adoramus” z Tczewa.
Informujemy, że obszerne fragmenty z ostatniego Wieczernika Gietrzwałdzkiego można posłuchać w naszym Radiu „Konsolata” – o godzinie 8:00; 16:00; i 22:00.

Zapraszamy na kolejny Wieczernik do Gietrzwałdu


  Już jutro, w sobotę 17 lipca br. w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie odbędzie się nasze kolejne spotkanie we Wspólnocie Wieczernika Modlitwy. Rozpoczęcie Eucharystią ku czci Matki Bożej Gietrzwałdzkiej o godz. 18:00, po Mszy św. odmówimy Różaniec i podejmiemy Adorację Najświętszego Sakramentu, którą zakończymy błogosławieństwem chorych. Na koniec spotkania (godz. 21:00) zaśpiewamy Apel Jasnogórski. Posługę muzyczną podejmie zespół „Adoramus” z Tczewa. W imieniu Gospodarzy – Księży Kanoników oraz Duszpasterzy Wspólnoty wszystkich wiernych zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Wieczernik Różanostocki – czas uwielbienia i wdzięczności


  Kolejne nasze spotkanie w Wieczerniku Różanostockim, które przeżywaliśmy w miesiącu poświęconym czci Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa, było czasem wyrażania naszego uwielbienia i dziękczynienia Bogu za dar Odkupienia i cenę naszego obmycia z win. Adorując Jezusa Chrystusa wraz z Maryją – Różanostocką Wspomożycielką, upraszaliśmy dla całego Kościoła łaskę mocy Bożej płynącej z tajemnicy Krwi naszego Zbawiciela. Uczestnicząc w Eucharystii prosiliśmy dla całego Kościoła i wszystkich wierzących o dar umocnienia Zdrojami Miłosiernymi w walce z naszymi słabościami i złem obecnym w dzisiejszym świecie. Dziękujemy Salezjanom – gospodarzom, za dar zorganizowania i przeprowadzenia wspomnianego spotkania, dziękujemy również wszystkim wiernym za dar współtworzenia Wspólnoty trwającej z Maryją na modlitwie. Szczególnie tę wdzięczność wyrażamy zespołowi muzycznemu, który podjął posługę na Wieczerniku.

Zaproszenie do sanktuarium maryjnego w Różanymstoku


  W dniu jutrzejszym spotkamy się na kolejnym Wieczerniku Różanostockim. Początek spotkania o godz. 10:30. Rozpoczniemy modlitwą różańcową, następnie podejmiemy wspólną Adorację Najświętszego Sakramentu. O 12:00 uczestniczyć będziemy w uroczystej Eucharystii, a po południu u stóp Krzyża Chrystusowego prosić będziemy o Boże Miłosierdzie. Wszystkich wiernych, szczególnie z okolic tego miejsca, gdzie króluje Różanostocka Wspomożycielka, zapraszamy! Więcej o sanktuarium i Wieczerniku Różanostockim na stronie www.rozanystok.pl

Dziękujmy za wspólny czas formacji i modlitwy


  W dniu wczorajszym zakończyliśmy czas formacji i modlitwy z bezpośrednim udziałem osób tworzących Zarząd stowarzyszenia „Konsolata”. Były to pierwsze podczas rozpoczynającego się lata rekolekcje dla naszej Wspólnoty Wieczernikowej, a jednocześnie rekolekcje przygotowujące osoby prowadzące Dzieło Najmniejszych do ich posługi na rzecz nas wszystkich. Dziękujemy całemu Zarządowi oraz osobom, które przygotowywały i pomagały w przeprowadzeniu tych rekolekcji. Dziękujemy także każdemu z Was za duchową jedność i modlitwę podjętą w łączności z uczestnikami tych rekolekcji.