To już 6 lat Wieczerników w Szczytnie

Szczytno_AdoracjaW czwartek 13 grudnia , w liturgiczne wspomnienie św. Łucji, Dusze Najmniejsze spotkały się na kolejnym Wieczerniku . Klasztor Sióstr Klarysek Kapucynek w Szczytnie,  jak zwykle gościnny i tym razem otworzył swoje drzwi przed Maleńkimi. Msza św. – centralny punkt Wieczernika, sprawowana przez 3 kapłanów, to dziękczynienie Bogu za Wspólnotę , za Siostry – gospodynie i za nas samych.

Ks. Dziekan Andrzej Wysocki, przewodzący celebrze, w homilii podkreślił, że Bóg w stosunku do nas odnosi się z wielką miłością i czułością. Ilustrują to szczególnie słowa „robaczku , nieboraczku”, jakimi Pan Bóg zwraca się do Narodu Wybranego, dając do zrozumienia , że Sam obdarza go pomocą i troską. My w życiu również oczekujemy takich słów czułości. Czytaj dalej

„Królestwo Boże” – z poezji Izy Z.

Klęczę przed Tobą, Królu mój i Panie

I proszę Cię, wysłuchaj mnie.

Ukaż mi Twoje Królestwo Miłości

I powiedz mi, gdzie ono jest?

„Królestwo Boże, w sercu jest ukryte

I jest, jak promienie słońca.

Królestwo Boże, nie ma żadnych granic,

Nie ma początku, ni końca.

Jest ono piękne, jak gwiazdy na niebie,

Złote i lśniące wśród nocy.

Jest ono tam, gdzie Jego Król króluje,

Pełen miłości i mocy.

Należy kroczyć ukrytą drożyną,

Małą Drożyną Miłości,

By na Niej znaleźć Królestwo Boże

I tajemnicę świętości”.

Gdy znajdę Królestwo i Jego Króla,

Oddam Mu pokłon i powiem:

„Zjednocz mnie z Sobą i przemień w Siebie,

Wiem, że uczynić to możesz”.

Ref. Królestwo Boże, to ukryty skarb

W sercu Je szukać trzeba. (Bis).

Iza Z. Olsztyn, 08.12.2005.

„Śpiewaj duszo” – z poezji Groszka

W  moim  sercu  tron  dla  Syna  w  moim  sercu  tron  dla  Matki

W  moim  sercu  aniołowie  rozsypują  róży  płatki

W  moim  sercu  ukojenie  w  moim  sercu  radość  wielka

Bo  w  nim  mieszka  Jezus  Chrystus  i  Maryja  Matka  Święta

 

Moja  dusza  śle  westchnienia  jest  szczęśliwa,  rozśpiewana

Bo  należy  do  Mateńki  i  do  Boga  swego  Pana

Śpiewaj  więc  duszo  dla  Króla  śpiewaj  także  swej  Królowej

Śpiewaj  Trójcy  Przenajświętszej  najpiękniejszym  śpiewaj  słowem

 

Śpiewaj,  śpiewaj  bez  wytchnienia  śpiew  miłości  ślij  błagalnie

Śpiewaj  niechaj  Chwała  Nieba  rozbrzmiewa  już  nieustannie

Porwij  głosem  inne  dusze  niech  twa  pieśń  popłynie  chórem

By  świat  cały  ją  usłyszał  i  hołd  złożył  przed  swym  Królem

Groszek

„Armia dusz” – z poezji Groszka

Przysłano już wici z nieba

Rozesłać je szybko trzeba

I ogniem miłości przeczystej

Rozpalać serca wszystkie

Już czas by wojownik Boży

Swym duchem do walki się stawił

Niech armia co liczy miliony

Otwarcie już Boga sławi

Bez lęku z uśmiechem na twarzy

W rytm pieśni co w sercu wyryta

Ruszajmy w bój przeciw złemu

Orężem nam Miłość przebita

Sam Jezus wytycza nam drogę

Nam Wodzem my Jego żołnierze

Pancerzem miłości nas okrył

I ręka Jego nas strzeże

A tarczą nam Matka Niebieska

Swój płaszcz rozpościera nad nami

Miłością nas karmi, pokojem

Jest przy nas więc się nie lękamy

I bracia anieli w orszakach

W pozłocie szat białych i lśniących

Torują nam drogę do nieba

Kanałem miłości płynącej

I nie jest to żadna krucjata

Krew brata nie będzie przelana

My walczyć będziemy miłością

Pokojem zwyciężym szatana

 ‘’Groszek’’

„Grota” – z poezji Groszka

grota-monte-san-angelo

Do groty, dzieci, Matka woła,

Każdy przy sobie ma Archanioła.

Śpieszcie się, dzieci, już nadszedł czas,

Ojciec i Matka wzywają was!

Do groty, biegiem, cicho już wszędzie

I z trąbą Anioł zaraz przybędzie.

Ogłosi światu koniec istnienia,

Grota więc dla was – dom ocalenia.

Ma resztko mała, dzieci Me drogie,

Ja wasza Matka tu was wspomogę.

Gdy zło będzie zbierać swe żniwa,

Ty, Moja resztko, będziesz szczęśliwa.

Pomogę przetrwać wam czasy trudne,

Nie dam żyć życiem, które jest złudne.

Wraz z Moim Synem dam ocalenie,

W was, Moja resztko, przetrwa istnienie.

A gdy Bóg Ojciec w otchłań strąci złego,

Będzie szczęśliwość dla świata całego.

Ziemia i Niebo wspólnie istnieć będzie,

A miłość oraz pokój zapanuje wszędzie.

„Groszek”

Po trzykroć Święty

Po  trzykroć  Chwała  po  trzykroć  Święty
Pan  Bóg  wszechświata  w  Trójcy  Przenajświętszy
Co  Ojciec  przez  Syna  w  Duchu  przygotuje
Nie  jedną  to  duszę  dźwignie  uratuje
                                     ***
Więc  po  trzykroć  wołam Panie, Panie, Panie
Usłysz  mego  serca  tęskliwe  wołanie
Ześlij  miłość, wiarę, daj  nadzieję  wielką
A  przez  swoją  Matkę  zsyłaj  pomoc  wszelką
                                     ***
By  za  Jej  przewodem  i  za  Jej  przyczyną
Radować  się  w  Tobie  być  małą  dzieciną
I  z  sercem  na  dłoni  otwarcie  Cię  chwalić
Boś  mnie  Panie  Boże  ocalił
‘’Groszek’’

PO TRZYKROĆ CHWAŁA

PO  TRZYKROĆ  CHWAŁA  PO  TRZYKROĆ  ŚWIĘTY

PAN  BÓG  WSZECHŚWIATA  W  TRÓJCY  PRZENAJŚWIĘTSZY

CO  OJCIEC  PRZEZ  SYNA  W  DUCHU  PRZYGOTUJE

NIE  JEDNĄ  TO  DUSZĘ  DŻWIGNIE  URATUJE

 *

WIĘC  PO  TRZYKROĆ  WOŁAM  PANIE, PANIE, PANIE

USŁYSZ  MEGO  SERCA  TĘSKLIWE  WOŁANIE

ZEŚLIJ  MIŁOŚĆ, WIARĘ, DAJ  NADZIEJĘ  WIELKĄ

A  PRZEZ  SWOJĄ  MATKĘ  ZSYŁAJ  POMOC  WSZELKĄ

 *

BY  ZA  JEJ  PRZEWODEM  I  ZA  JEJ  PRZYCZYNĄ

RADOWAĆ  SIĘ  W  TOBIE  BYĆ  MAŁĄ  DZIECINĄ

I  Z  SERCEM  NA  DŁONI  OTWARCIE  CIĘ  CHWALIĆ

BOŚ  MNIE  PANIE  BOŻE  OCALIŁ

 *

‘’GROSZEK’’