Kolejny Wieczernik Modlitwy w Sątocznie

Kolejny Wieczernik Modlitwy w Sątocznie  :: 22-08-2008 r. ::

  W dniu dzisiejszym (Wspomnienie NMP Królowej) w parafii Chrystusa Króla w Sątocznie odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Wieczerników Modlitwy. Zaprasza na nie nowy proboszcz, ks. Adam, który od 1 sierpnia przejął obowiązki tego urzędu po ustępującym ks. Zygmuncie. Temu ostatniemu powierzono parafię w Głoskowie koło Warszawy, gdzie już mówi się o kolejnych Wieczernikach. Przypominamy, że Wieczerniki w Sątocznie odbywają się w ostatnie piątki miesiąca (w sierpniu wyjątkowo tydzień wcześniej) w godzinach od 17:00 do 21:00. Zawiązała się już tam liczna wspólnota tworzona przez pielgrzymów z Sępopola, Korsz, Kętrzyna i nawet Giżycka. Zapraszamy wszystkich wiernych z parafii i okolic Sątoczna do tworzenia kolejnego Wieczernika Modlitwy, tym bardziej, że będzie to dla nas okazja przywitania nowego Pasterza Parafii. Posługę muzyczną podejmą muzycy z zespołu „Echo Maryi”.

 

Orędzie NMP Królowej Pokoju z dnia 15 sierpnia 2008 r.

Orędzie NMP Królowej Pokoju z dnia 15 sierpnia 2008 r.  :: 21-08-2008 r. ::

Objawienie dla Ivana, 15 sierpnia 2008, na Podbrdo o godz. 22:00
„Drogie dzieci, również i dzisiaj wzywam was, abyście z odpowiedzialnością przyjęli moje orędzia. Żyjcie, drogie dzieci, moimi orędziami. Dziś wzywam was szczególnie do odnowienia modlitwy rodzinnej. Drogie dzieci, tylko poprzez odnowienie modlitwy rodzinnej, można odnowić dzisiejszy świat. Drogie dzieci wiedzcie że: Matka modli się z wami, Matka wstawia się do swego Syna za wami wszystkimi, Matka kocha was wszystkich. Drogie dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

 

Dziękujemy za Legiony Dusz Najmniejszych

Dziękujemy za Legiony Dusz Najmniejszych  :: 20-08-2008 r. ::

  Podczas rekolekcji wakacyjnych już ok. 200 osób zostało wprowadzonych na Maleńką Drożynę Miłości i dały początek Legionom Dusz Najmniejszych w naszej Ojczyźnie. Legiony te stały się faktem w Czerwińsku, Różanymstoku i Gietrzwałdzie. To początek wielkiego Dzieła Najmniejszych, które jest realizacją drogi życia duchowego wskazanej przez św. s. Faustynę Kowalską i sł. Bożą s. M. Konsolatę Betrone. Ukazywał nam tę drogę życia duchowego Jan Paweł II, który wskazał współczesnemu światu Miłość Miłosierną jako jedyny ratunek dla świata. Dziękujemy wszystkim, którzy otaczają swoją pasterską troską powstające Dzieło i pomagają we wszystkich przejawach jego rozwoju na naszej polskiej ziemi. Dziękujemy za wspólny trud rekolekcyjny, który już owocuje świadectwem i porywem wielu następnych serc pragnących dołączyć do grona Dusz Maleńkich i gotowością tworzenia kolejnych legionów, które nieść będą Miłość Miłosierną w swoją codzienność, pozwalając temu Płomieniowi Miłości ogarnąć coraz więcej serc ludzkich i obszary naszej Ojczyzny i świata. Wdzięczność serc kierujemy w stronę grona osób, które w przeróżny sposób włączają się w nasze wspólne Dzieło.

 

Kolejne rekolekcje i Wieczernik Modlitwy

Kolejne rekolekcje i Wieczernik Modlitwy  :: 10-08-2008 r. ::

  Zakończyliśmy drugą serię rekolekcji wakacyjnych wprowadzających nas na Maleńką Drogę Miłości, w których uczestniczyło 50 osób. Przeprowadzone były w Różanymstoku, gdzie od półtora roku uczestniczymy w comiesięcznych spotkaniach w ramach tak zwanych Wieczernikach Różanostockich. Podobnie jak poprzednie rekolekcje przeprowadzone w Czerwińsku i na tych doświadczyliśmy hojności Serc: Jezusa i Maryi. Z wielką wdzięcznością w naszych sercach dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia drugiej serii rekolekcji. Dziękujemy także za kolejny Wieczernik, który zgromadził wielu wiernych w sanktuarium maryjnym w Różanymstoku. Wdzięczność pragniemy okazać kapłanom i zespołowi „Adoramus” za podjętą posługę. Od dnia jutrzejszego podobny czas łaski przeżywać będziemy w Gietrzwałdzie. Tygodniowe rekolekcje zakończymy Wieczernikiem Modlitwy, który odbędzie się w najbliższą sobotę, to jest 16 sierpnia br. w godzinach od 17:30 do 21:00. Na to kolejne spotkanie wszystkich zapraszamy!

 

Orędzie Królowej Pokoju z dnia 2 sierpnia 2008 r.

Orędzie Królowej Pokoju z dnia 2 sierpnia 2008 r.  :: 03-08-2008 r. ::

  „Drogie dzieci, w moim przyjściu tutaj do was, odzwierciedla się wielkość Boga i otwiera się droga z Bogiem do szczęścia wiecznego. Nie czujcie się słabymi, samotnymi i opuszczonymi. Z wiarą, modlitwą i miłością wchodźcie na górę zbawienia. Niech Msza święta, wasza najbardziej delikatna i mocna modlitwa, będzie centrum waszego życia duchowego. Wierzcie i kochajcie moje dzieci. W tym wam pomogą również i ci, których mój Syn wybrał i powołał. Wam, a w sposób szczególny im, daję moje macierzyńskie błogosławieństwo. Dziękuję wam.”

Za: www.medjugorje.ws

 

Wspólnota Wieczerników Modlitwy „na wakacjach!”

Wspólnota Wieczerników Modlitwy „na wakacjach!”  :: 03-08-2008 r. ::

  Czas wakacyjny w naszej Wspólnocie wykorzystujemy na modlitwę i formację. Za nami kolejny Wieczernik w Czerwińsku, ale także pierwsza seria rekolekcji, która została przeprowadzona z udziałem 57 uczestników w tutejszym Domu Rekolekcyjnym. Dni te naznaczone były tak wielką obfitością łask, iż można tu mówić o rzeczywistym uobecnieniu się Triumfu dwóch Serc: Jezusa i Maryi. Dziękujemy wszystkim, którzy w łączności duchowej wspierają nas w tym czasie „Żniwa” dla Pana, szczególnie naszym Siostrom i Braciom, którzy trwają na modlitwie w Medjugorje, gdzie udali się z pielgrzymka. Wszystkim życzliwym nam i wspólnemu Dziełu kapłanom, wspólnotom, grupom, zespołom muzycznym, osobom w różny sposób śpieszącym nam z posługą z całego serca dziękujemy wyrażając to staropolskim Bóg zapłać! Jednocześnie zapraszamy wszystkich na kolejne rekolekcje i Wieczernik, tym razem do Sanktuarium Maryjnego w Różanymstoku.