Inauguracja Roku Miłości w Sątocznie

  Nasze kroczenie drogą wieczernikową w tym miesiącu związane jest z inauguracją Roku Miłości. który przeżywamy w naszej Wspólnocie. W miniony piątek ta inauguracja miała miejsce w małej parafii na północy Archidiecezji Warmińskiej, to znaczy w parafii Chrystusa Króla w Sątocznie. Nie przeszkodziły trudne warunki pogodowe i trudności w dotarciu na Wieczernik, by dokonało się to, o co wspólnie w tych dniach prosimy, a mianowicie, by przyszedł wielki wylew Ducha Miłości na serca ludzkie, cały Kościól i cały świat. Dziękujemy wszystkim, którzy także w tym zakątku Polski, czy to fizycznie, czy duchowo trwali na tak bardzo potrzebnej nam wszystkich modlitwie. Bóg zapłać za wasze gorące serca.

Inauguracja Roku Miłości w Tolkmicku

  W zimowej scenerii, w pięknej bieli i we wspólnocie gorących miłością ludzkich serc przeżywaliśmy kolejny Wieczernik Modlitwy w małym rybackim miasteczku położonym nad Zalewem Wiślanym. Życzliwość Gospodarzy świątyni i Parafii św. Jakuba Apostoła, wspaniała atmosfera odczuwalnego ducha salezjańskiego i obecność św. Jana Bosko w darze Nowenny przed uroczystością tego wielkiego i świętego Wychowawcy z Turynu nadała temu spotkaniu prawdziwie świąteczny charakter. Najcenniejszym jednak darem dla nas była obecność samego Boga i Jego Matki, w ramionach których jako maleńkie dzieci Boże napełniani byliśmy Miłością Dwóch ukochanych przez nas Serc. W tym zjednoczeniu i otuleniu nikt nie odczuwał zimowych trudów trwania kilka godzin na modlitwie, co zaowocowało kolejnym doświadczeniem Boga w Jego niepojętym umiłowaniu, w Jego zatroskaniu o umiłowane najmniejsze dzieci. Wszystkim Wam, tworzącym ten Wieczernik, czy to fizycznie, czy duchowo dziękujemy za dar zjednoczonych i pełnych miłości serc.
W dniu dzisiejszym, za kilka godzin zapraszamy Was do uczestnictwa i jednoczenia się w Wieczerniku w Sątocznie. Do zobaczenia!

Co Kościól w Polsce proponuje na najbliższe lata.

  Czytając dzisiejszy komunikat Konferencji Episkopatu Polski możemy dostrzec jak wiele z tego, co przygotowuje Kościół Katolicki w Polsce na najbliższe lata duszpasterskie, my już realizujemy w naszej Wspólnocie. Sami przeczytajcie poniżej, zapraszamy!

„W komunii z Bogiem” – to temat roku duszpasterskiego 2010/2011 przyjętego podczas obrad Komisji Duszpasterstwa KEP. Celem programu jest pogłębienie tożsamości chrześcijańskiej Polaków m.in. poprzez pełniejsze odkrywanie treści Pisma Świętego. Hasło „W komunii z Bogiem” jest tematem pierwszego roku programu duszpasterskiego na lata 2010-2013 a zatytułowanego „Kościół domem i szkołą komunii”.
Abp Gądecki ocenił, że istotnym obecnie zadaniem Kościoła w Polsce jest rozbudzenie mistyki, a więc odbudowanie wrażliwości na więź z Bogiem. Podkreślał, że owa więź istnieje, bo Bóg nie opuszcza człowieka, a Kościół ma mu pomóc „przemyć oczy”, żeby to zobaczyć. (..) Kolejnym zadaniem dla Kościoła w Polsce jest, podkreślał wiceprzewodniczący KEP, praktykowanie przez całą wspólnotę miłości miłosiernej. (..) Wiele miejsca poświęcono podczas obrad konieczności pogłębienia znajomości Pisma Świętego przez katolików w Polsce. Nie chodzi tu, jak powiedział w rozmowie z KAI abp Gądecki, o lekturę dla niej samej, niebezpieczny „biblicyzm” czy protestantyzację Kościoła, ale właściwe podejście do Słowa Bożego, dzięki czemu tworzy się prawdziwy Kościół. Podczas dyskusji postulowano m.in. popularyzację i odkrywanie Pisma Świętego podczas specjalnych nabożeństw, a nie tylko w trakcie Mszy świętych, organizowanie studium formacji biblijnej w kolejnych diecezjach, czy szerzenie działających już w niektórych diecezjach Kręgów Biblijnych. Zwracano też uwagę, że dobrą formą popularyzacji i odkrywania głębi Pisma Świętego jest zadawanie lektury poszczególnych fragmentów penitentom podczas sakramentu spowiedzi. „Bez Słowa Bożego trudno wyobrazić sobie i komunię z Bogiem i drugim człowiekiem, rozumianą na sposób chrześcijański – powiedział KAI metropolita poznański. – Budowanie wspólnoty Kościoła na Słowie Bożym jest budowaniem na skale, na materiale, który nie poddaje się skruszeniu i objawia swoją stabilność także podczas wstrząsów” – dodał.
Na pytanie KAI jak realizować program zatytułowany „W Komunii z Bogiem” w społeczeństwie, w którym dostrzec można symptomy dechrystianizacji abp Gądecki odparł, iż najważniejsze jest aby człowiek dostrzegł Boga, który go miłuje i z tej rzeczywistości ‘wyprowadził’ swoją tożsamość chrześcijańską, która jest zakorzeniona w Trójcy Przenajświętszej. „Dopiero wtedy możemy mówić o tym, że w centrum życia wspólnoty Kościoła i w centrum człowieka ochrzczonego znajduje się Chrystus a nie nasze własne imaginacje, które potem prowadzą do tego, że traktujemy Kościół jako zakład usługowy, który albo nam te usługi świadczy albo dziękujemy i idziemy gdzie indziej” – tłumaczył hierarcha.

Przeczytaj cały artykuł na stronie ekai.pl

Orędzie NMP Królowej Pokoju

  Orędzie 25 stycznia 2010
„Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was czasem osobistej modlitwy, tak aby w waszych sercach wzrastało nasienie wiary i aby wyrosło w radosne dawanie świadectwa innym. Jestem z wami i wszystkich was pragnę zachęcić: wzrastajcie i radujcie się w Panu, który was stworzył. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl/>>

Inauguracja Roku Miłości we Wspólnocie w Gietrzwałdzie

  W miniony piątek i sobotę odbyły się w Gietrzwałdzie kolejne spotkania formacyjne a zarazem pierwsze dni skupienia i Wieczernik w nowym roku, który przezywamy jako Rok Miłości. Duchowo staraliśmy się zgłębiać tajemnicę Miłości w odniesieniu do Jej źródła – Serca Bożego. Tak podczas konferencji i rozważania Słowa Bożego oraz podczas wspólnej Adoracji i Eucharystii przyjmowaliśmy Miłość płynącą z otwartego dla nas na oścież Serca Jezusa. Aktem wynagrodzenia i ofiarowania się była decyzja przyjęcia tego daru, jakim jest Serce Boga z bogactwem niewypowiedzianej Miłości. Wszystko czyniliśmy za wstawiennictwem MB Gietrzwałdzkiej prosząc właśnie Tę najlepszą z matek o przewodnictwo i patronowanie na naszej wspólnej wieczernikowej drodze. Dziękujemy wszystkim włączającym się fizycznie i duchowo za kolejny piękny czas, który stał się ubogaceniem Wspólnoty. Szczególnie dziękujemy kapłanom i osobom posługującym na dniach skupienia i Wieczerniku.

Wieczernik Różanostocki w 3 rocznicę działalności

  W ostatnią sobotę mimo ostrej zimy, trudnych warunków na drogach i innych przejawów niewygody zgromadziliśmy się bardzo licznie na Wieczerniku Modlitwy w Różanymstoku, by świętować jubileusz trzechlecia naszych różanostockich spotkań i czynić ekspiację za profanację jaka miała miejsce w tej pięknej bazylice maryjnej w Różanymstoku, o czym wcześniej wspominaliśmy. Podczas naszej wspólnej modlitwy doświadczaliśmy szczególnej więzi we Wspólnocie, co zachęcało nas do wytrwałości i całkowitego ofiarowania się Bogu przez wstawiennictwo Maryi. Cała oprawa Wieczernika, tak liturgiczna, jak i muzyczna nadawała szczególnego świątecznego charakteru, co dało naszym sercom odczucie obecności Jezusa – Miłości w nas i pośród nas. Mimo, iż nie tak dawno nikczemnym czynem przeprowadzono tu atak na Boga, to smutek, który tu wcześniej zagościł z chwili na chwilę zamieniał się w ogólną radość, jak wierzymy radość Boga emanującą w rozradowaniu naszych dusz. Dziękujemy Organizatorom i wszystkim Wam za tworzenie tej pięknej Wspólnoty w tajemnicy Niepokalanego Serca NMP. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę osób, które posługiwały muzycznie, niech Pan Bóg i Matka Najświętsza błogosławią im w ich wielkim zapale ducha, który emanował na nasze serca i ogrzewał ciała i dusze.

Medziugorje – Orędzie Matki Bożej z 1 stycznia 2010 roku

  Orędzie Matki Bożej z 1 stycznia 2010 (Medziugorje)
Objawienie Matki Bożej miało miejsce na „Podbrdo” przy białej figurze Maryi. W nocy 1 stycznia 2010 r. W miejscu gdzie miało miejsce pierwsze objawienie „Królowej Pokoju” i gdzie według widzących ma pozostać cudowny znak. Przez kilka godzin przed objawieniem padał ulewny deszcz. Pielgrzymi wychodzili po kamieniach, między którymi płynęły strumienie wody. Ale byli szczęśliwi, i wraz z Mariją Pavlović-Lunetti – widzącą odmawiali kolejne tajemnice różańca św. i śpiewali. Było bardzo wielu pielgrzymów z całego świata.

„Drogie dzieci! Dziękuję wam. Jesteście moją nadzieją. Błogosławię was wszystkich. Jesteście moją radością. Nawracajcie się i żyjcie moimi orędziami z radością. Wzywam was abyście żyli moimi orędziami z radością.”

Maryja była zadowolona i radosna. Długo patrzyła na nas i modliła się nad nami. Jak zawsze była na obłoku. Miała biały welon. Przybyła z wieloma aniołami.
Marija Pavlović – Lunetti powiedziała, abyśmy schodzili powoli z góry, bo będą nam towarzyszyć aniołowie.

Za: www.medziugorje.com

Orędzie Matki Bożej przekazane Mirjanie 2 stycznia 2010 r

  Orędzie Matki Bożej przekazane Mirjanie 2 stycznia 2010 r.

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was abyście z całkowitym zaufaniem i miłością poszli ze mną, bo pragnę was poznać ze swoim Synem. Nie lękajcie się moje dzieci. Jestem tu z wami, jestem przy was. Wskazuje wam drogę, jak wybaczyć sobie, przebaczyć innym i ze szczerym żalem w sercu uklęknąć przed Ojcem. Sprawcie, by umarło w was wszystko to, co przeszkadza wam kochać i zbawiać, by być przy Nim i w Nim. Zdecydujcie się na nowy początek, początek szczerej miłości Boga samego. Dziękuję wam!”

Za: www.medziugorje.com

Dlaczego ekspiacja? (Dotyczy Wieczernika w Różanymstoku)

  „Dotyczy profanacji Ołtarza w Różanymstoku
   Ołtarz jest najbliższym świadkiem cudu Eucharystycznego, Przymierza przypieczętowanego Krwią Zbawiciela, w jego bezpośredniej bliskości, objęty żywą obecnością Boga konającego na Krzyżu. Dotykać Ołtarza to jak dotknąć Krzyża Chrystusa. Całować Ołtarz to jak całować Jego Krzyż. Zatem waga jego jest wielka, Świętość ogromna, znaczenie nieopisane. Ten, kto dopuszcza się bezczeszczenia Ołtarza, świadomy swego czynu, popełnia grzech straszny. A czyn ten domaga się ekspiacji. Potrzeba zatem wielkiego oczyszczenia. Potrzeba przebłagania za ten czyn. Zadośćuczynienia Bogu za wielki ból Mu zadany. Niejako odkupienia tej winy.
Można to uczynić sercami czystymi, sercami szczerymi, sercami miłującymi. Można tego dokonać ofiarowując siebie Bogu w zamian, dając wszystko, aby pocieszyć Jego Serce, aby przeprosić za grzech. Takie ofiarowanie siebie, taka szczera miłość, czysta intencja pocieszenia Go, może być ukojeniem tego bólu. Bólu spowodowanego bezpośrednim atakiem na Boga.
   Toteż Najświętsza Maryja Panna czeka na nas w Sanktuarium Maryjnym jako miejscu smutku, abyśmy swoją obecnością, swoją miłością przemienili je w miejsce uwielbienia Boga, miejsce oddania Bogu wielkiej chwały, miejsce, które zapłonie wielkim ogniem miłości ludzkich serc, gdzie popłynie pieśń miłości do samego Nieba i otrze łzy na obliczu naszego Ojca. Wierzymy, że Wspomożycielka Różanostocka przygarnie nas całym Swoim matczynym Sercem, by razem z nami i w nas pocieszać Jej Syna i zapewniać Go o wielkiej miłości małych serc. Ufamy, iż wypraszać nam będzie otwartość na Ducha, byśmy na nowo Go przyjąwszy, poznali, czym jest i jakie ma znaczenie to wielkie oddanie Bogu czci.
   Niech Bóg w Trójcy Świętej będzie uwielbiony przez wszystkie serca Go miłujące.

   Wieczernik w Różanymstoku odbędzie się w najbliższą sobotę, 9 stycznia. Początek godz. 10:30. Zapraszamy!

Ekspiacja w Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku

  Wieczernik Modlitwy o charakterze ekspiacji
W związku z profanacją Ołtarza, jaka miała miejsce w różanostockiej bazylice najbliższy Wieczernik Różanostocki, który odbędzie się w najbliższą sobotę, tj. 9 stycznia bm. będzie miał charakter ekspiacji. Wszystkich czcicieli MB Różanostockiej Wspomożycielki i uczestników Wieczerników gorąco zachęcamy do wspólnej modlitwy. Przypominamy, że w tym miesiącu przypada trzecia rocznica powstania Wieczerników Modlitwy w Różanymstoku, niech będzie to dodatkową mobilizacją do naszego wspólnego spotkania się na modlitwie w tym ważnym dla nas miejscu. Organizatorzy Wieczerników Różanostockich liczą na liczny udział wiernych w tym wydarzeniu. Początek Wieczernika o godz. 10:30.

Pijany 42-latek, który miał 1,5 promila w wydychanym powietrzu podpalił ołtarz w Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku. Do zdarzenia doszło w Nowy Rok rano ok. godz. 7:10. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Parafianie, którzy czekali na poranną Mszę św. wspólnie z organistą szybko zagasili ogień i zatrzymali sprawcę podpalenia. Mężczyzna wszedł do kościoła kilkanaście minut przed siódmą. Podszedł pod ołtarz i oblał go łatwopalną cieczą. Po chwili odpalił zapałkę i rzucił ją w kierunku ołtarza. Stół błyskawicznie zaczął się palić. Parafianie, którzy czekali na poranną mszę wspólnie z organistą szybko zagasili ogień i zatrzymali 42-latka.
(Informacja podana za :(podlaska.policja.gov.pl, maa)więcej informacji: www.radio.bialystok.pl