Nowenna przed Ogólnopolskim Wieczernikiem w Gietrzwałdzie


  W dniu dzisiejszym rozpoczynamy dziewięciodniową nowennę przygotowującą nas wszystkich do spotkania w Gietrzwałdzie. Wszystkich uczestników Wieczernika zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Dzień 1
„Tylko miłość może uratować ludzkość i świat od klęski” (Bł. Jan Paweł II).
Miłość i tylko miłość jest największą siłą, mocą we wszechświecie. I tak jak miłość stworzyła świat, zrodziła życie, a potem powołała do istnienia Kościół, w którym możemy żyć i rozwijać się, tak teraz ta miłość będzie od wewnątrz odradzać Kościół.
Prośmy w naszych modlitwach o przyjęcie miłości i o dar życia miłością, o takie zjednoczeniu z miłością i utożsamienie się z nią, iż cali przemienimy się w miłość, upodobnimy się do Jezusa i będziemy w Kościele duszami świętymi, poprzez które Bóg rozlewać będzie miłość na innych.
Prośmy, by świętość wielu dusz stawała się świętością Kościoła i jego mocą. Prośmy, by miłość zapłonęła w całym Kościele. Niech od maleńkich dusz rozpali się wielki płomień, tak jak wielki pożar może zacząć się od jednej małej zapałki. Niech maleńkie dusze będą iskierkami, które zapoczątkują ten pożar.

Więcej…>>

Nasza pielgrzymka do Wilna


  W dniach od 25 do 27 maja przedstawiciele naszej Wspólnoty udali się na pielgrzymkę do Wilna. Celem pielgrzymów było nawiedzenie miejsc związanych z Miłosierdziem Bożym (Sanktuarium NMP Matki Miłosierdzia, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, klasztor sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym przebywała św. s. Faustyna Kowalska, kościół Swiętego Ducha) i odnowienie zawierzenia Wspólnoty Dusz Najmniejszych Miłosierdziu Bożemu. Podczas wspólnej modlitwy prosiliśmy o łaskę dobrego przygotowania naszych serc na Zesłanie Ducha Swiętego i tworząc Wieczernik Modlitwy w uroczystość Pięćdziesiątnicy w Ostrej Bramie wraz z Matką Bożą tam królującą wzywaliśmy Ducha Pocieszyciela, prosząc o wszelkie Jego dary dla Wspólnoty i całego Kościoła. Bogu w Trójcy Jedynemu i Matce Najświętszej dziękujemy za dar pielgrzymki i otrzymane podczas jej trwania błogosławieństwo. Dziękujemy także organizatorom i osobom troszczącym się o właściwy przebieg pielgrzymki za poniesiony dla nas trud.

Wieczernik Modlitwy w Sątocznie


  Czas oczekiwania na bliskie już przyjście obiecanego Ducha Pocieszyciela wyraził się także licznym uczestnictwem wiernych tworzących Wieczernik Modlitwy w kościele parafialnym w Sątocznie w północnej części Archidiecezji Warmińskiej. Uczestnictwo w programie modlitewnym, na który złożyły się: nabożeństwo majowe, różaniec, Msza św. i Adoracja Najświętszego Sakramentu przyczyniło się z pewnością do jeszcze bardziej świadomego wkroczenia w czas Zesłania Ducha Swiętego i usposobienia serc na Jego liczne dary. Dziękujemy kapłanom i wiernym za możliwość trwania na modlitewnym czuwaniu w przeddzień Uroczystości Pięćdziesiątnicy i przyjmowaniu łask, które Niebo przygotowało Kościołowi na ten liturgiczny ważny czas.

Czuwanie Wspólnoty i oczekiwanie na Ducha Swiętego


  23 maja w Centrum Duchowym w Olsztynie przedstawiciele Wspólnoty z różnych miejscowości uczestniczyli w czuwaniu modlitewnym związanym ze zbliżającą się Uroczystością Zesłania Ducha Swiętego. Podczas wieczornego programu modlitewnego (modlitwy różańcowej, Eucharystii, Adoracji Najświętszego Sakramentu, Apelu Jasnogórskiego) uczestnicy spotkania mieli możliwość duchowego przeżywania namiastki tego, co było udziałem Apostołów modlących się wraz z Maryją w Wieczerniku. Przyczyniły się do tego przygotowane rozważania i żywa, płynąca z serc, modlitwa. Wszystkim osobom, które uczestniczyły w tym spotkaniu, a szczególnie tym z nich, które bezpośrednio zaangażowane były w różne posługi z serca dziękujemy.

Wieczernik w Gietrzwałdzie – Wniebowstąpienie Pańskie


  Podczas ostatniego Wieczernika Modlitwy w Gietrzwałdzie rozważaliśmy tajemnicę Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Spotkanie było kolejną okazją wspólnotowego jednoczenia się z bohaterami Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich i utożsamiania się z nimi poprzez żywe uczestnictwo w wydarzeniach zbawczych. Dziękujemy Bogu za dar Liturgii Kościoła, która przybliża nas tak realnie do samego Jezusa i pozwala uczestniczyć w owocnej modlitwie. Dziękujemy także kapłanom, siostrom zakonnym i wszystkim wiernym za dar wspólnego trwania w Wieczerniku i oczekiwania w nim obiecanego Ducha Pocieszyciela.

Warto przeczytać:
Konferencja na Wniebowstąpienie…>>
Konferencja z dnia skupienia w Gietrzwałdzie…>>

Wieczernik Modlitwy w Różanymstoku


  Miesiąc maj zachęca nas do liczniejszego uczestnictwa we Wspólnotowych spotkaniach i kolejnych Wieczernikach Modlitwy. Tak też wierni z terenu wschodniej Polski, lecz nie tylko, bardzo licznie zgromadzili się w minioną sobotę w Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku na kolejnym Wieczerniku. Szczególne nabożeństwo jakie wierni mają do Wspomożycielki Różanostockiej sprzyjało w tworzeniu duchowej atmosfery Wieczernika, w którym rozmodlone serca doświadczały przemian dzięki mocy wzywanego Ducha Pocieszyciela. Dziękujemy Salezjanom, kapłanom, wszystkim siostrom zakonnym i uczestnikom świeckim za ten niezwykły czas skupienia i modlitwy.

Wieczernik Modlitwy w Ostrowie – Gorzycach


  Majowy Wieczernik Modlitwy w Ostrowie Wlkp. zgromadził wielu wiernych w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w dzielnicy Ostrów-Gorzyce. Podczas tego modlitewnego spotkania wierni zapoznali się z duchowością Maleńkiej Drogi Miłości i prosili Boga bogatego w miłość o zwycięstwo miłości Bożej w sercach ludzkich, w naszych rodzinach i w całym Kościele. Czuwaniu modlitewnemu i oczekiwaniu na Ducha Miłości sprzyjał okres wielkanocny i rozważane w tym czasie Słowo Boże. Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym i wiernym za dar wspólnego spotkania i modlitwy.

Uczymy się kroczyć drogami Maryi


  Rozpoczęcie miesiąca Maryjnego w bieżącym roku łączyło się dla nas z odbywającą się w tym czasie pielgrzymką do Medjugorje. Uczestnicząc po raz kolejny we wspólnym pielgrzymowaniu do wspomnianego miejsca modlitwy podjęliśmy kolejny trud poznawania życia Najświętszej Maryi Panny i uczenia się kroczyć Jej drogami. Pomagały nam w tym okolicznościowe nabożeństwa i uczestnictwo w Eucharystiach odprawianych w miejscach naznaczonych obecością Matki Bożej, w tym m. in. w sanktuarium w Tihaljinie i w chorwackim Lourdes (Veprić). Dziękujemy wszystkim osobom ze Wspólnoty zaangażowanym na rzecz przygotowania i przeprowadzenia pielgrzymki za ten szczególny czas łaski.

Wieczernik Modlitwy w Czerwińsku


  Jak ma to miejsce w każdym miesiącu roku także w obecnym miesiącu Maryjnym spotkaliśmy się na Wieczerniku Modlitwy w I sobotę miesiąca w sanktuarum Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą. Spotkanie to było dalszą naszą wspólnotową kontynuacją oczekiwania na Zesłanie Ducha Swiętego, a tym samym czasem poświęconym przygotowaniu naszych serc na przyjście obiecanego Ducha Pocieszyciela. Dziękujemy kapłanom i wszystkim osobom świeckim za trud przygotowania i przeprowadzenia tego spotkania. Szczególnie dziękujemy zespołowi ECHO MARYI za posługę muzyczną.