Zapraszamy na kolejny Wieczernik Modlitwy do Sątoczna


  W dniu dzisiejszym o godz. 17:00 w parafii p.w. Chrystusa Króla odbędzie się kolejne spotkanie modlitewno-ewangelizacyjne naszej Wspólnoty, na które wszystkich zapraszamy. W programie Wieczernika: Eucharystia, Nabożeństwo Czerwcowe, Różaniec i Adoracja Najświętszego Sakramentu. Spotkanie zakończymy Apelem Jasnogórskim. Posługę muzyczną podejmie nasza siostra Reginka.

Poniżej podajemy linki do ciekawych konferencji ks. dra Włodzimierza Cyrana – kapłana archidiecezji Częstochowskiej, biblisty, egzorcysty i Moderatora Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre”. Jego nauki dotyczą charyzmatów w Kościele. Polecamy!
konferencja o charyzmacie proroctwa
konferencja o charyzmacie mówienia językami, mądrości i słowa poznania

32 Rocznica Objawień w Medjugorje


  W przypadającą w dniu dzisiejszym 32 Rocznicą Objawień w Medjugorje jednoczymy się duchowo ze wszystkimi dziećmi Medjugorja, by na nowo rozmiłować się w tym szczególnym miejscu Objawień Maryjnych, by zapragnąć ponownie pielgrzymować własnie tam. W Medjugorje bowiem wszyscy rozumieją mowę Objawienia. Nie chodzi oczywiście o język ludzki, który jest tłumaczony na różne języki różnych narodów; chodzi o dotknięcie Ducha Świętego każdej duszy. Tam bowiem Duch Święty każdej duszy objawia Bożą miłość, stąd też można mówić o swoistym działaniu, wylaniu Ducha Świętego właśnie w tym miejscu. To Boża łaska, która posługując się Sercem Maryi zjednoczonym, należącym do Ducha Świętego, poślubionym Duchowi Świętemu przemawia do tysięcy i milionów tak, iż rozumieją tę mowę, choć pochodzą z różnych krajów. To jest niezwykłe, jeśli się nad tym głębiej zastanowić.

Więcej: konferencja 1 >>
            konferencja 2 >>

Wspólnota Dusz Najmniejszych – nowy etap Wieczernikowej Drogi


  Od Wieczernika Jubileuszowego nasza Wspólnota rozpoczęła nowy etap drogi – wdrażania Bożej Miłości w życie osobiste i wspólnotowe. Kolejne nasze Wieczerniki: w Różanymstoku, w Szczytnie, Gietrzwałdzie i Ostrowie Wlkp. były okazją do głębokiej refleksji nad naszym duchowym postępem i wzrostem w Miłości Bożej. Dziękujemy wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i licznym wiernym, gromadzącym się na naszych spotkaniach, za dar wspólnego kontynuowania modlitewno-ewangelizacyjnego dzieła. Za dar wspólnego trwania na modlitwie i doświadczania Miłości Bożej we Wspólnocie Dusz Najmniejszych. Szczególną wdzięczność wyrażamy osobom przygotowującym spotkania i podejmującym różne posługi, w tym także posługę muzyczną.

Dziękujemy Bogu za dar 10 lat Wieczerników Czerwińskich


  Nadal trwamy w nieustannej wielkiej wdzięcznością do Boga za dar: Wspólnoty, Wieczerników i za dar Miłości, która prowadzi naszą Wspólnotę. Spotkanie Jubileuszowe napełniło nasze serca wielką chwałą Boga i Bogu wciąż tę chwałę oddają. Bóg wprawdzie nie potrzebuje naszej wdzięczności, naszych modlitw i uwielbienia. To raczej potrzebne jest nam, ponieważ to nasze dusze umacnia, nasze dusze przemienia, nasze dusze wypełnia łaską Bożą. To nasze dusze potrzebują tego. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia naszego Jubileuszowego Spotkania wyrażamy naszą wielką wdzięczność. Również wszystkim tworzącym ten niezapomniany Wieczernik dziękujemy za dar wspólnego spotkania i modlitwy.

Zapraszamy do naszej Galerii Zdjęć:
Czuwanie modlitewne>>
Wieczernik Ogólnopolski>>