Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – 31 maja

Nawiedzenie, które w dniu dzisiejszym liturgicznie wspominamy jest naszym udziałem każdego dnia, kiedy pozwalamy Maryi przemawiać do naszych serc, kiedy słuchamy, kiedy nastawiamy uszu, aby usłyszeć. To Nawiedzenie dokonuje się za każdym razem, gdy zbieramy się na modlitwie, Matka Najświętsza przychodzi do nas, by przybliżać nam Jezusa. Niesie nam Go w swoim Sercu, opowiada o Nim i modli się razem z nami, aby serca nasze otworzyły się na Jego obecność.

Spotkanie Maryi z Elżbietą było dosyć niezwykłe. Całe to wydarzenie było niezwykłe, bowiem odbywało się w Duchu Świętym. Maryję do Elżbiety poprowadził Duch Święty, Elżbietę Duch Święty oświecił z Kim do niej Maryja przychodzi. Duch Święty połączył Dzieci Maryi i Elżbiety, obmył Jana i napełnił Sobą. A więc to spotkanie, to wydarzenie jest pełne Ducha Świętego, zatem dokonują się w Nim wielkie, istotne rzeczy, które mają wpływ znaczący, wpływ na życie poszczególnych uczestników tego wydarzenia. Bardzo ważnym to wydarzenie było dla Świętego Jana – pierwszy raz spotkał się wtedy z Jezusem. Konsekwencje tego spotkania oglądamy w Jego życiu, w całym Jego życiu. To, kim był, to konsekwencja spotkania z Jezusem, to konsekwencja napełnienia Duchem Świętym.

Elżbieta, również, niewiasta, która była bardzo pobożna, przygotowywana była przez Boga do tego by zostać matką Jana, Ona również otworzyła się na Ducha Świętego, sercem rozpoznała, Kto do niej zawitał. Jej dusza rozradowała się tym spotkaniem, została umocniona w jej powołaniu, bo przecież chwile, które miały później nadejść nie zawsze były dla niej łatwe. Jednak to spotkanie dało jej moc do tego, by być wierną Bogu, by być posłuszną Bogu, by słuchać Boga i czynić wszystko w zgodzie z Jego wolą.

To spotkanie było też ważne dla Maryi. Stało się radością Jej Serca i swego rodzaju zapewnieniem, że to co przeżywa, czego doświadcza, za czym idzie, jest Prawdą, Jedyną, Nieskończoną; Prawdą Świętą. Czytaj dalej

Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

Modlitwa wstępna (odmawiana w każdym dniu nowenny)
Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. (Za http://sanctus.pl/)
25-IMG_7449
Na poszczególne dni nowenny:
W pierwszym dniu:
W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus „zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7,37.39).
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.
Ojcze nasz…
Módlmy się: Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Czytaj dalej

To było wielkie święto w naszej wspólnocie – Sątoczno, 25 maja br

13-IMG_7437W dniu wczorajszym, 25 maja 2017 r. minęło dziesięć lat naszego wspólnego kroczenia drogą Wieczerników w parafii p.w. Chrystusa Króla i NMP Wspomożycielki Wiernych w Sątocznie (Archidiecezja Warmińska). W tym dniu zgromadziliśmy się na Wieczerniku Jubileuszowym, by podziękować Bogu za owoce dziesięcioletniego trudu modlitewno-ewangelizacyjnego, a także za powstałą w latach 2007-2017 Wspólnotę, która coraz liczniej i odważniej włącza się w dzieło Nowej Ewangelizacji w naszym kraju. W Wieczerniku uczestniczyli nasi duszpasterze, członkowie wspólnoty powstałej przy kościele parafialnym w Sątocznie oraz liczni przedstawiciele wspólnot wieczernikowych z Czerwińska nad Wisłą, z Gietrzwałdu, ze Szczytna i Mrągowa. Rolę gospodarza spotkania pełnił proboszcz parafii Chrystusa Króla i NMP Wspomożycielki Wiernych ks. Adam Malak, który wyraził wdzięczność swojemu poprzednikowi; ks. Zygmuntowi Wolaninowi za duszpasterską opiekę w pierwszych dwóch latach nad powstającą wspólnotą Wieczernika, oraz wspomniał śp. ks. prał. Edwarda Passona z Kętrzyna, który regularnie starał się uczestniczyć w życiu Wspólnoty i służył tej Wspólnocie posługą sakramentalną do końca swojego życia. Uroczystej Mszy św. sprawowanej ku czci NMP Wspomożycielki Wiernych, przewodniczył ks. kan. dr hab. Krzysztof Bielawny z Gietrzwałdu, przybliżając uczestnikom spotkania jubileuszowego Orędzie Gietrzwałdzkie. Na zakończenie Eucharystii został odmówiony uroczysty akt zawierzenia MB Gietrzwałdzkiej. Następnie podczas wspólnej Adoracji Najświętszego Sakramentu świątynia wypełniła się wspólną modlitwą uwielbienia, wśród śpiewów i hymnów pochwalnych rozlewała się radość i szkoda, że to wszystko trwało tak krótko… Tej radości dopełniła wspólna agapa przygotowana przez parafian z Sątoczna, za co im z serca dziękujemy.

Wyrażając Bogu naszą wdzięczność za dar wspaniałego święta i duchowej uczty dziękujemy wszystkim, którzy współtworzyli wczorajszy Wieczernik, wszystkim kapłanom: ks. Adamowi, ks. Zygmuntowi, ks. Krzysztofowi, ks. Januszowi, ks. Tadeuszowi, liderkom wspólnoty: Halince Kosiorek i Krystynie Balik, Grażynie Kot i wielu osobom, które czynnie włączyły się w przygotowanie i przeprowadzenie jubileuszowego spotkania. Dziękujemy wszystkim organizatorom grup przybywających na nasze spotkanie, dzięki którym wzięli udział wierni przybywający z licznych miejscowości tego zakątka Kraju i nie tylko. Wyrażamy też ogromną wdzięczność osobom posługującym muzycznie, w ten sposób ubogacającym naszą ewangelizacyjno-modlitewną działalność. Przede wszystkim niestrudzonej Regince Bociek, która jest wierna w tej służbie od początku trwania Wieczerników. Dziękujemy też za wczorajszą posługę zespołowi „Najmniejsi”, który przyjechał do nas z Ząbek k/Warszawy. Wszystkim za wszystko składamy serdeczne Bóg zapłać!

Więcej zdjęć…>>

Sątoczno_galerias

Obdarowanie ludzkości Matką – Dzień Matki, 26 maja

Fatima_MB_NiepokalanaBóg jest Miłością i to, co czyni, czyni z miłości. Zatem, miłością Jego Serca jest również obdarowanie ludzkości Matką. Maryja uwielbia Boga, rozważając ten niezwykły Dar, jaki najpierw Bóg uczynił Jej, a potem całej ludzkości. Niezwykłym wyrazem Jego Miłości było to, iż zechciał, by Jego Syn przyszedł na ziemię poprzez Osobę Maryi, czyniąc Ją Matką swego Syna. Dla Maryi jest to najwyższy Dar i niezwykły przejaw Jego Miłości. Całe życie spędzone z Jezusem to kolejny dar, w którym Maryja nieustannie odkrywała Miłość Boga. A kiedy Jezus wisiał na Krzyżu i wspólnie ze swą Matką przeżywał ten trudny czas, a jednocześnie doświadczał szczytu miłości, wtedy Jezus podarował Maryi całą ludzkość jako Jej dzieci. Skoro On ofiarował Siebie Ojcu za wszystkich, to wszystkich uczynił Jej dziećmi. Nie mogło być inaczej. On był Synem Maryi, uczynił wszystkich dziećmi Boga, a więc uświadomił swojej Matce, że wszyscy są również i Jej dziećmi. W ten sposób jednocześnie każdemu człowiekowi wskazuje, iż otrzymał Matkę. Dzięki łasce, która uczyniła Maryję Matką Boga, Bóg podarował ludzkości niezwykły Dar, bo w Jej Osobie podarował człowiekowi pełnię łaski. Skoro Maryja otrzymała wszystko w Osobie Jezusa – całego Boga, wszystko, co w Nim jest – każdy człowiek otrzymując Ją za Matkę jest obdarowany niezwykłą łaską.

Patrząc na Osobę Matki oczami ludzkimi, możemy sobie wytłumaczyć, kim jest Matka Jezusa dla każdego człowieka. Pojęcie „matka” jest dobrze zrozumiałe dla każdego człowieka, bo sercem czuje się, kim jest matka dla dziecka. W słowie „matka” ukryta jest pełnia miłości, niezwykła czułość, delikatność, wielka wyrozumiałość, zrozumienie, a także usprawiedliwienie, opieka, troska; po prostu wielka, pełna, doskonała, ofiarna miłość, bo matka zdolna jest do ofiary na rzecz swojego dziecka. Wszystkie te cechy zawierają się w Bogu w pełni, w sposób doskonały. A jako że On zamieszkał w Maryi, zamieszkały w Niej i wszystkie te cechy. Obdarzona nimi mogła stać się Matką każdego człowieka. Maryja może być blisko każdej osoby poprzez fakt, iż sama jest człowiekiem. Chodzi tutaj o zrozumienie przez człowieka, bo łatwiej człowiekowi przyjąć człowieczą Matkę, uwierzyć, zaufać Jej niż Bogu Ojcu, który często wydaje się być niektórym duszom bardzo odległy. A ponieważ obraz Ojca nie zawsze w sercu człowieka jest obrazem prawidłowym z powodu ziemskiego ojca, tym bardziej trudno jest człowiekowi zbliżyć się do Boga. Łatwiej do Matki, bo Ona jest człowieczą Matką.    Czytaj dalej

Już dzisiaj wspólnie uwielbimy Boga za dar Wieczerników w Sątocznie

Sątoczno_ArchiwumW dniu dzisiejszym spotkamy się na kolejnym naszym jubileuszowym spotkaniu, tym razem w małej warmińskiej parafii, gdzie obok Chrystusa Króla patronuje nam od 10 lat NMP Wspomożycielka Wiernych. To za Jej Matczyną przyczyną otrzymywaliśmy i nadal otrzymujemy wiele łask od Boga. Pragniemy w tym świątecznym dla nas dniu wspólnie wyrazić naszą wdzięczność – uwielbić Boga i złożyć hołd naszej Matce i Królowej. Zapraszamy wszystkich do Sątoczna. Zaczynamy o godz. 16:30. Uroczysta Msza św. zostanie odprawiona o godz. 17:00. Po Adoracji zapraszamy wszystkich na wspólną agapę.

Przy tej okazji przypominamy, że dla nas – dusz najmniejszych Wieczerniki są Światłem, które świeci blaskiem Bożej Miłości, blaskiem czystości Niepokalanej, blaskiem mądrości Ducha Świętego. Wieczerniki są źródłem, z którego, jak wierzymy wytryska nieustannie Boża Miłość, Boża Prawda, Boża Mądrość. Wieczerniki są dla nas także oazą, która daje schronienie naszym duszom, karmi serca, umacnia ciała. Są prawdziwie Wieczernikiem z czasów apostołów, kiedy to oni wraz z Maryją oczekiwali na światło Ducha Świętego. I my tak trwamy. I my tak pragniemy modlić się i tak ufać.

Wieczerniki umacniają naszą wiarę, modlitwa tu staje się coraz bardziej żarliwa, a serca gorące. Jedni drugich pobudzamy do jeszcze większej gorliwości i wytrwałości w modlitwie. Jeszcze bardziej jedni drugich zagrzewamy do miłości. A wszystko czynimy z Niepokalaną Dziewicą. To Ona jest dla nas wzorem. Ona jest przewodnikiem. Ona jest Tą, która przynosi nam Ducha Świętego. Tak, jak na apostołów w obecności Maryi zstąpił Duch Jezusa, tak na nas, którzy trwamy wraz z Jego Matką zstępuje Duch Pocieszyciel. On już wypełnia nas. Już wielu doświadcza Jego działania. Już wielu posługuje Jego darami. Czytaj dalej

Jeszcze jedno zaproszenie na nasze spotkanie – w Dniu Wspomożycielki

Bazylika NMP Wspomożycielki Wiernych w Turynie - 2008

Kochani! W dniu dzisiejszym przypada w Kościele Wspomnienie Obowiązkowe NMP Wspomożycielki Wiernych, w Rodzinie Salezjańskiej obchodzone jako Uroczystość. I my w ten salezjański uroczysty obchód Wspomożycielki wpisujemy się poprzez nasze uroczyste zawierzenie się Maryi w „kolebce salezjanów” – na Valdocco w Turynie, podczas naszej pielgrzymki w 2008 r. Od tamtego czasu staramy się każdego roku odnawiać to zawierzenie Maryi i prosić Ją jako Wspomożycielkę o szczególną matczyną pomoc i obronę w każdej sferze naszego życia osobistego i wspólnotowego.

Kochani! W tym roku tak się składa, że możemy oddać hołd Wspomożycielce i razem odnowić nasze zawierzenie podczas spotkania Jubileuszowego w dniu jutrzejszym – 25 maja br. To jest bardzo ważne dla naszej wspólnoty, dla naszego dzieła i dla każdego z nas. Dlatego ponownie proszę o Wasze uczestnictwo w jutrzejszym Wieczerniku Modlitwy, który przeżywać będziemy jako nasze wspólne Święto, oddając cześć NMP Wspomożycielce Wiernych, patronującej w kościele w Sątocznie. Ks. Tadeusz.

Więcej zdjęć z naszej pielgrzymki…>>

Wspomożycielka_Turyn

24 maja – NMP Wspomożycielki Wiernych

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna, i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

Zapraszam, byśmy wspólnie jeszcze raz zanurzyli się w scenę Zwiastowania. Mówię, abyśmy się zanurzyli, ponieważ nie chodzi tutaj o zewnętrzne oglądanie wydarzenia, ale o to, by sercem zanurzyć się w sam sens, w sedno wydarzenia, by odkryć istotę, by zobaczyć wszystko od wewnątrz, by przeniknąć duchem. Oczywiście nie będziemy poznawać wszystkiego, nie da się tego zrobić. Możemy poznać jakąś część, pewien aspekt, jakąś jedną stronę, a i to będzie wielkim poznaniem dla naszych serc.

Kiedy Anioł przyszedł i zwrócił się do Maryi: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk 1,28) – słowa te niejako wypełniły całą rzeczywistość. Anioł przyniósł to pozdrowienie, błogosławieństwo i wraz z jego słowami ono zstąpiło na Maryję i Ją wypełniło. Nie na darmo mówi się, iż ktoś jest czyimś posłańcem, pośredniczy; prawdziwie Anioł przyniósł błogosławieństwo Boga, które objęło duszę Maryi, Jej Serce. To błogosławieństwo usposobiło Jej Serce na przyjęcie niezwykłej wieści od Boga. Anioł mówił, iż Maryja jest pełna łaski. Same te słowa można długo rozważać. Niezwykła jest głębia tych słów, niezwykła jest prawda tych słów, rzeczywistość, którą wyrażają. To cała tajemnica, na temat której teologowie piszą długie wywody.

Pełna łaski! Serce Maryi pod wpływem tych słów doznało niezwykłego poruszenia. To sam Bóg dotknął Jej Serca i Maryja ten dotyk poczuła. Czasem Bóg daje duszy doświadczyć swego dotyku. Wtedy dusza mówi, iż czuje rozkosz, czuje wielką słodycz, czuje Bożą obecność, wypełnia się pokojem, jest szczęśliwa, doświadcza miłości, nieziemskiej miłości. Maryja również poczuła ten dotyk. A wszystkie te określenia, owszem w pewnym stopniu wyrażają to doznanie, ale ten dotyk był czymś więcej, bowiem Ona doświadczyła wypełnienia swego Serca. Na początku podczas samego Zwiastowania nie zdawała sobie sprawy z tego wszystkiego, czego doświadcza. Dopiero potem, podczas swojego życia ziemskiego, rozważając te słowa, żyjąc wraz z Jezusem, jednocząc się z Bogiem coraz bardziej zagłębiała się w znaczenie tych słów i rozumiała coraz więcej. Czytaj dalej

Obudź mnie do wiary, Matko, obudź mnie, bym nie zasnął…

Niech słowa tej pięknej piosenki w wykonaniu zespołu „Guadalupe” z Lublina pomogą nam w ożywieniu naszej wiary i w wyproszeniu żywej wiary dla całego naszego narodu.

O co chodzi z tymi Wieczernikami i z tym Jubileuszem w Sątocznie – jechać, czy nie…

Kochani! Proszę, przeczytajcie te słowa zanim podejmiecie ostateczną decyzję, by nie jechać do Sątoczna i na inne nasze spotkania, rekolekcje, pielgrzymki. Dziękuję też tym z Was, którzy już zdecydowaliście się na trwanie w jedności na modlitwie, ale też nie pomijajcie tej budującej ducha lektury. Pozdrawiam Was, zapewniam o modlitwie i z serca błogosławię. Ks. Tadeusz. (PS. Wspierajcie modlitwą nasz wyjazd do Sątoczna, wspierajcie wiarę Mirka i tych, którzy zamówili dla Was autokary ufając, że się zapełnią).

(…) Wielokrotnie mówiliśmy o tym, jak ważne mamy czasy, jak trudne, ale równocześnie, jak mogą być piękne, ponieważ wobec wielkich trudności, wielkich nawałnic złego, Bóg daje nam swoją moc – moc swej miłości. Wylewa przeobfitość łaski swojego błogosławieństwa. Żyjemy w czasach ciekawych. Na naszych oczach dokonywać się będzie triumf Boga. Od każdego serca zależy, z jakiej perspektywy będzie w tym uczestniczyć. Bóg wybrał nas, aby poprzez nasze serca triumf przychodził na ziemię. Jeśli na to pozwolimy, z tej perspektywy będziemy mogli patrzeć na wszystko. Jednocześnie trudno będzie tym sercom, które nie oddadzą pod władanie Maryi swego życia, ponieważ one szczególnie narażone będą na nawałnice, które już się przetaczają i które z jeszcze większą siłą przetaczać się będą. Tym duszom będzie trudniej. One z innej perspektywy będą wszystkiego doświadczać i na wszystko patrzeć.

Mówiliśmy też wielokrotnie o tym, jak wielkie znaczenie ma wspólnota i jedność we wspólnocie. Każdy z nas z osobna jest słabością samą i nie jest w stanie oprzeć się różnym zakusom złego. Ulegnie wątpliwościom, zrezygnuje z drogi powołania, zaniecha tego, czego się podjął. Gdy jesteśmy razem takiego przystępu do nas nie ma już szatan, a nasza wspólna modlitwa przemieniona zostaje w wielką moc dla naszych serc, w wielką wiarę i ufność, abyśmy mogli przeżywać kolejny dzień. Czytaj dalej

Kilka informacji o spotkaniu Jubileuszowym w Sątocznie

Sątoczno_lokalizacja2To już w najbliższy czwartek, 25 maja br., odbędzie się nasze kolejne spotkanie jubileuszowe w ramach naszych Wieczerników Modlitwy. Gdzie??? Oczywiście w Sątocznie. I tam 10 lat modlimy się pod czułym okiem NMP Wspomożycielki Wiernych i u Tronu naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla. (zobacz zdjęcia…>>)
Na ten wyjazd zamówionych zostało kilka autokarów. Ich trasa może przebiegać przez różne miejscowości. Gdziekolwiek jesteście dajcie znać o gotowości wyjazdu, zabierzemy Was. (autokarami koordynuje – Mirek Niedźwiecki, kontakt kom. 602 455 072). Autobusy zostaną podstawione w czwartek (25 maja) na stacji benzynowej przy ul Śliwy o godz. 14:00. Wcześnie, ale możemy poczekać na spóźnialskich, też dajcie znać o spóźnieniu. Jedziemy na Wieczernik Jubileuszowy i zarazem na wielką majówkę. Zabierzcie swoje rodziny, przyjaciół, znajomych, sąsiadów, no i jakąś słodką „wałówkę”.
PROGRAM:
16:30 – nabożeństwo majowe;
17:00 – uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. prał. Krzysztofa Bielawnego, ojca duchownego kapłanów w Archidiecezji Warmińskiej; Dyrektora Domu Rekolekcyjnego w Gietrzwałdzie. W koncelebrze będą kapłani z poszczególnych naszych wspólnot wieczernikowych.
18:00 – Modlitwa Uwielbienia, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec.
19:00 – Agapa w szkole w Sątocznie.
UWAGA! Nawet, gdybyście mieli przyjechać na samą agapę, jesteście też mile widziani.
UWAGA! Roześlijcie tę wiadomość wszystkim znajomym, na całą Polskę
My cały czas modlimy się, by nas było jak najwięcej, i Was zapraszamy do tej duchowej troski w intencji tego Jubileuszu i Wieczernika.
Liczymy na Was!!!
Z modlitwą i błogosławieństwem ks. Tadeusz i Zarząd Stowarzyszenia KONSOLATA.