Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa


  Patrzmy na Świętą Rodzinę. Niech Ona będzie dla nas wzorem prawdziwej miłości, wzorem doskonałych relacji międzyludzkich. Józef przyjął z rąk Maryi Jezusa. Jego serce doznało przemiany. Stał się prawdziwym opiekunem Jezusa i Jego Matki. Jego serce wypełniała miłość pochodząca z Nieba. Była darem Boga otrzymanym w momencie przyjęcia Nowonarodzonego Dzieciątka. Serce Jezusa i Maryi pełne były Bożej miłości. Zatem trzy serca wypełniała Miłość Doskonała. To ona jednoczyła w sobie czyniąc relacje w tej Rodzinie pełne Bożej miłości i uświęcając wszystkich. Czyniąc prawdziwie świętą Rodzinę.
Zwracamy naszą uwagę na fakt, iż to Miłość jednoczyła serca Świętej Rodziny i to ona była „atmosferą” Jej domu. Wszyscy w niej stanowili mały Kościół. Każdy wzrastał nieustannie w nim. To Boży dar dla Rodziny z Nazaretu. Jezus, Maryja i Józef otoczeni Bożą miłością, bardzo ściśle otuleni Bożą miłością mogli wypełniać swoje powołanie pomimo licznych zewnętrznych przeciwności.
I my dzisiaj przyjmijmy dar Świętej Rodziny do naszych serc. Przyjmijmy również jako Wspólnota. Bowiem mamy wzorować się na Świętej Rodzinie tworząc wspólnotę serc złączonych miłością Boga. My również w niej mamy wzrastać. My również tworzymy mały Kościół. W Świętej Rodzinie otrzymuje z Nieba łaskę. To ona będzie nas umacniać i jednoczyć. Ona będzie nas wspierać i „podpowiadać” drogę do jedności.
Zaprośmy dzisiaj do naszych serc Jezusa, Józefa i Maryję, abyśmy mogli uczyć się, jak być Kościołem, jak kochać, jak trwać w miłości, jak pełnić swoje powołanie dla dobra dusz, dobra Kościoła. Niech Święta Rodzina błogosławi nas.

Zapraszamy na Wieczernik Sylwestrowy – Czerwińsk n/Wisłą


  Czas sylwestrowej nocy spędzany jest często w sposób świecki. I zazwyczaj nie mając tyle siły, ulegamy temu, co proponuje świat. Zatem, gdy istnieje możliwość trwania w tym czasie blisko Boga, możliwość jednoczenia się z Nim, zróbmy wszystko, aby móc uczestniczyć, chociażby w proponowanym przez naszą Wspólnotę, Wieczerniku Sylwestrowym. Podczas wspólnej modlitwy powierzymy Bogu kończący się rok 2013, i zawierzymy Nowy Rok 2014. Będziemy dziękować Bogu za wszystkie otrzymane łaski i prosić o następne. W obecności Bożej wkroczymy w kolejny etap życia całej Wspólnoty.
Zatem warto uczestniczyć w tym Wieczerniku, by przyjąć całym sobą błogosławieństwo Nieba na cały Nowy Rok kalendarzowy i liturgiczny. By przyjąć błogosławieństwo dane Wspólnocie jako żywemu organizmowi, jako cząstce Kościoła, jako duszom, które zjednoczone z Jezusem pragną odpowiadać jeszcze bardziej, jeszcze żywiej całymi sobą na powołanie, które On daje. Odpowiadać całymi sobą na wszelkie łaski ku temu dawane, odpowiadać na Boże oczekiwania.
Ten czas będzie dla każdego z nas czasem błogosławionym, czasem spędzonym wraz z Bogiem, czasem, kiedy nasze dusze otworzą się na głębsze zrozumienie istoty powołania. Sam Bóg i Matka Najświętsza pobłogosławią nas! Matka Boża, Pani Czerwińska wypraszać nam będzie łaski, ważne dla nas, dla Wspólnoty, dla całego Kościoła.

Wieczernik Sylwestrowy – Czerwińsk nad Wisłą, 31 grudnia 2013 r., początek godz. 21:00, zapraszamy! Spotkanie będzie transmitowane przez internetowe Radio Konsolata

Boże Narodzenie 2013


  Jako Wspólnota, coraz bogatsza w Bożą miłość, oczekujemy Świąt Narodzenia Pańskiego z głębszą świadomością, że Bóg przychodzi, by dać nowe życie wszystkim duszom, czyniąc to z miłości absolutnej i całkowitej, z miłości oblubieńczej. Oczekujemy Oblubieńca naszych dusz, który przyjdzie aby zrodzić w głębi naszych jestestw niezwykłą miłość. A uczyni to by nasze dusze umiłowały Nowonarodzonego Syna Bożego jako oblubienice, które oddają całe siebie i wszystko Oblubieńcowi.
Niech w sercu każdego z nas, podczas zbliżających się Świąt, pojawi się ta miłość Boża. Usposabiajmy swoje serca na spotkanie z wielką miłością Bożą, z Oblubieńcem naszych dusz, z niezwykłą miłością Bożą, która również i nam pragnie się objawiać; miłością, która jest ponad wszystko, której piękna nie da się wysłowić. Tylko ona jest potężna, tylko ona jest najdelikatniejsza, tylko ona jest czuła, tylko ona jest wrażliwa. Tylko ona.

Więcej…>>

Spotkanie Opłatkowe w naszej Wspólnocie


  Nasze adwentowe oczekiwanie na przyjście Mesjasza ubogaciło wspólne Spotkanie Opłatkowe, które odbyło się niemalże w przeddzień Bożego Narodzenia w Olsztynie. Po wspólnej modlitwie, której przewodniczył ks. Tadeusz – moderator wspólnoty i kapelan naszego Stowarzyszenia, licznie zgromadzeni uczestnicy tego okolicznościowego spotkania, przełamali się opłatkiem, składając sobie wzajemnie świąteczne życzenia. Wspólny świąteczny posiłek, który został przygotowany przez Wspólnotę, był okazją, by przy wigilijnym stole dzielić się dobrym słowem, wymienić swoje spostrzeżenia, a przede wszystkim by doświadczyć rodzinnej atmosfery obchodzonej Tajemnicy. Wszystkim uczestnikom świątecznego spotkania, a zwłaszcza osobom bardziej zaangażowanym w przygotowanie Opłatka i jego przeprowadzenie z całego serca dziękujemy. Wyrażamy też wielką wdzięczność zespołowi muzycznemu „Najmniejsi” z Warszawy za ich posługę muzyczną podczas naszego spotkania.

Rekolekcje Adwentowe dla dusz najmniejszych


  We wtorek, 17 grudnia br. rozpoczęły się w naszej Wspólnocie trzydniowe rekolekcje adwentowe, w całości poświęcone Oblubieńczej Miłości Bożej. Ta Miłość jest niepojęta, jednak pragniemy w tych dniach chociaż trochę do niej się zbliżyć, otworzyć serca, również tą miłością odpowiedzieć. Wiemy jednak, że przed nami całe życie poznawania tej miłości. Nie da jej się poznać raz jeden i potem trwać w tym poznaniu. Trzeba ciągle ją poznawać, by odkrywać stale nowe jej strony, by móc zachwycać się, iż jest jeszcze piękniejsza niż do tej pory myśleliśmy, iż jest jeszcze cudowniejsza, potężniejsza. Miłość ta wprowadza duszę na najwyższy poziom zjednoczenia z Bogiem, zjednoczenia mistycznego. Będziemy starać się otwierać serce, starać się w tych dniach szczególnie wpatrywać w Boga i prosić, by uszczknął, choć niewielką część tajemnicy tej niezwykłej miłości, by nam objawił tę miłość.

Więcej:
Konferencja 1 – Miłość objawiona w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej
Konferencja 2 – Miłość objawiona w tajemnicy Krzyża Chrystusowego
Konferencja 3 – Miłość objawiona w życiu duszy zjednoczonej z Bogiem

Czuwanie adwentowe w Sanktuarium Różanostockim


  Kolejne nasze spotkanie w Sanktuarium Różanostockim rozpoczęliśmy dniem skupienia i całonocną Adoracją Najświętszego Sakramentu. Ten szczególny czas formacyjny dotyczył trwającego Okresu Liturgicznego i nawiązywał do sposobu przeżywania Adwentu. Sam Wieczernik Modlitwy budził w sercach uczestników pragnienie uczestnictwa w prawdziwej Miłości Bożej i potęgował tęsknotę za Bogiem. Prosiliśmy, aby Bóg udzielił nam swego Ducha, swojej mądrości, poznania, byśmy zapragnęli, zatęsknili za Oblubieńcem swojej duszy. By w naszych duszach niejako odezwała się tęsknota wszystkich pokoleń, tęsknota za Bogiem! By w nas było wielkie pragnienie wszystkich serc, by zjednoczyć się na powrót ze Źródłem swego istnienia. By Bóg czynił z naszymi sercami to, co On sam uzna za właściwe! By na nowo nasze serca zabiły mocniej myśląc o Bogu! By na nowo zapłonęły miłością ku swemu Oblubieńcowi!
Wyrażamy wielką naszą wdzięczność pielgrzymom, którzy mimo zimowej aury okazali wytrwałość w modlitwie i czuwaniu u stóp Boga i Jego Matki Maryi. Dziękujemy też zespołowi muzycznemu „Najmniejsi” z Warszawy za ich posługę muzyczną podczas Wieczernika.

Więcej…>>

Pierwsza rocznica Wieczerników Modlitwy w Szczytnie


  To już rok, jak Wspólnota Dusz Najmniejszych zaczęła spotykać się na modlitwie w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Szczytnie. Spotkanie, które przeżywaliśmy w drugi czwartek grudnia, miało szczególny charakter. Atmosferę świąteczną Wieczernika zawdzięczamy miejscowym kapłanom, którzy wspólnie uczestniczyli w uroczystej Eucharystii, jak również posłudze połączonych zespołów muzycznych, co zostało przyjęte przez wiernych jako dar ubogacający nasze dusze. Dzięki życzliwości sióstr i wielu uczestników naszych spotkań przeżyliśmy również wspaniałą okolicznościową agapę, która miała już charakter wigilijnego opłatka. Wszystkim osobom przygotowującym i prowadzącym to piękne spotkanie w Szczytnie z całego serca dziękujemy. Jednocześnie przypominamy, że Wieczerniki Modlitwy w Szczytnie odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca od godz. 17:00. Zapraszamy!

Wspólna modlitwa w klasztorze sióstr w Ostrowie Wlkp.


  Podczas Wieczernika Modlitwy w Ostrowie Wlkp., również trwaliśmy w rozważaniu tajemnicy Niepokalanego Poczęcia NMP. Trwając we wspólnocie modlitwy dziękowaliśmy Bogu za to, że powołał Maryję, że obdarował Ją czystością od samego początku, że uchronił Ją przed skazą grzechu. Dziękowaliśmy Mu, iż jednocząc się z Maryją obdarował całą ludzkość Synem Bożym, Zbawicielem. Jednocześnie pokazał, do czego każda dusza może dążyć, czego może zapragnąć, co może być w przyszłości życiem duszy. Patrząc na obdarowanie, które Maryja otrzymała od Boga, patrząc na to wszystko, co już za życia na ziemi było udziałem Jej Serca, Jej duszy i my możemy radować się, ponieważ to jest również udziałem naszych dusz.
Wszystkim uczestnikom spotkania, zgromadzonym w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Ostrowie Wlkp., dziękujemy za dar modlitwy i adwentowego czuwania.

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP


  W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia br., podczas okolicznościowego spotkania, które przeżywaliśmy w naszej Wspólnocie, zgłębialiśmy dar Niepokalanego Poczęcia Maryi, który jest darem dla wszystkich. Z jednej strony darem dla wszystkich, ponieważ z tego daru czystości rodzi się Bóg dla wszystkich. Jednocześnie patrząc na to, czym Bóg obdarował Maryję każdy z nas może mieć nadzieję, że również i nas Bóg powołuje do czystości, by w ostatecznym celu zjednoczyć się z nami w niezwykły, niepojęty sposób. Dokona się to w wieczności. Teraz mamy się do tego przygotować. Ta czystość, nieskalaność, której doświadczała Maryja od samego początku będzie doświadczeniem, udziałem, darem dla każdego człowieka po śmierci, którego Bóg zaprosi do wiecznej szczęśliwości. Wtedy każdy człowiek będzie bez skazy, inaczej nie mogłoby dojść do doskonałego zjednoczenia z Bogiem.
Szczególną chwilą dla nas w tym pięknym dniu, była możliwość wspólnego trwania na modlitwie podczas Godziny Łaski, którą przeżywaliśmy w wielkiej ufności na wysłuchanie wszystkich naszych modlitw.

Czuwanie adwentowe w Czerwińsku nad Wisłą


  Podczas naszego adwentowego czuwania w Wieczerniku Modlitwy, który miał miejsce w Czerwińsku nad Wisłą, zostaliśmy zaproszeni, by wspólnie otworzyć się na nowe spojrzenie, na zgłębienie tego tematu, by czas Adwentu nie był czasem, który jest znany, a więc nieatrakcyjny i nie przeżywany, ale by był czasem nowym; czasem pełnym ciekawych wydarzeń. Byśmy każdego dnia stawali przed Bogiem zaciekawieni, co też wydarzy się i w jaki sposób będzie wyglądało to oczekiwanie. Aby ten czas był czasem radości, niecierpliwego oczekiwania; byśmy mogli w jakimś stopniu, choć trochę zrozumieć, czym to oczekiwanie jest dla nas wszystkich, czym było dla narodu wybranego, czym było dla Maryi, czym było dla każdej świętej duszy?
Dziękujemy wszystkim za dar kolejnego spotkania na naszej wieczernikowej drogi.

Więcej…>>