Wieczernik Modlitwy w Sątocznie i w Czerwińsku nad Wisłą


  Kolejne spotkanie w Wieczerniku Modlitwy w Sątocznie ubogacała refleksja i modlitwa dotycząca Roku Wiary, a tym samym naszego pełniejszego uczestnictwa w rozpoczetym roku łaski. Dziękujemy wszystkim osobom, tak kapłanom, siostrom zakonnym i licznie przybyłym wiernym za możliwość tworzenia tego spotkania. Jednocześnie informujemy, że najbliższy Wieczernik Modlitwy odbędzie się w sobotę, 3 listopada br. w Czerwińsku nad Wisłą. Początek spotkania o godz. 10:30. Wieczernik poprzedzony będzie dniem skupienia, który przeprowadzony zostanie w piątek od godz. 18:00. Przypominamy, że nasz pobyt w Czerwińsku będzie związany z przygotowaniem wszystkich wspólnot wieczernikowych do zbliżającego się jubileuszu 10-Lecia Wieczerników Czerwińskich. Wszystkich na to spotkanie serdecznie zapraszamy!

Więcej o Nowennie w Czerwińsku …>>

Wieczernik Modlitwy w Ostrowie Wlkp.


  W miesiącu Różańcowym uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym w kaplicy sióstr klarysek kapucynek w Ostrowie Wlkp. poświęconej NMP Królowej Różańca świętego. Podczas wspólnej modlitwy w tamtejszym Wieczerniku prosiliśmy Boga przez wstawiennictwo Maryi i błog. Jana Pawła II o potrzebne nam wszystkim łaski. Dziękujemy kapłanom, wszystkim siostrom zakonnym i świeckim uczestnikom spotkania za dar tej ważnej modlitwy. Informujemy jednocześnie, że kolejny Wieczernik w klasztorze sióstr w Ostrowie Wlkp. odbędzie się w poniedziałek 19 listopada br. Już dzisiaj wszystkich w imieniu klarysek kapucynek zapraszamy.

Wieczerniki Modlitwy w Gietrzwałdzie i w Różanymstoku


  W sobotę, 20 paŸdziernika br. uczestniczyliśmy w Wieczernikach Modlitwy w dwóch sanktuariach maryjnych w Gietrzwałdzie i w Różanymstoku. Tworząc duchowy most upraszaliśmy w zjednoczeniu naszych maleńkich serc wszelkie potrzebne dary na zainaugurowany Rok Wiary. Podczas naszych spotkań rozważaliśmy, jak ważny jest ten czas łaski ofiarowany nam przez Kościół i uciekaliśmy się do wstawiennictwa Matki Najświętszej, prosząc także o Jej poprowadzenie naszych Wspólnot ku pełniejszemu doświadczeniu tej łaski jaką jest wiara. Dziękujemy wszystkim kapłanom i osobom zakonnym oraz wiernym świeckim za dar ubogaconych żarliwą modlitwą spotkań. Wdzięczność naszą wyrażamy wszystkim osobom podejmującym posługę na Wieczernikach, a zwłaszczaz zespołom muzycznym, „Adoramus” z Tczewa i „Najmniejszym” z Warszawy.

Oficjalne rozpoczęcie Roku Wiary w naszej Wspólnocie


  W dniu dzisiejszym w sanktuarium maryjnym w Gietrzwałdzie w gronie uczestników Maleńkiej Drogi Miłości rozpoczynamy Rok Wiary. Uważamy, iż ważne jest to, by wszyscy członkowie Kościoła żyli jednym duchem. By wszyscy słuchali Głowy Kościoła i postępowali w zgodzie z pouczeniami Papieża. Ważne też, by wszyscy realizowali wspólnie to, co jest głoszone przez Ojca świętego. Tak więc i my wsłuchujemy się w nauczanie papieża Benedykta XVI i staramy się żywo na jego naukę reagować. Staramy się odpowiadać żywo na to, co mówi Ojciec święty, na to, do czego wzywa. (…) Wkraczając w Rok Wiary, postanawiamy sobie być bardziej aktywnymi, ale aktywnymi w odpowiednim znaczeniu. Chodzi tu o aktywność duszy, o czujność duszy, o nieustanne staranie się otwierania duszy na obecność Boga; o to, by w swoim życiu wiary angażować swoją wolę; o to, by być świadomym, iż nie uczucia a wola nasza decyduje o tej wierze. (…) W tym Roku Wiary zawierzamy nas i całą Wspólnotę Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny i ufamy, że Maryja będzie razem z nami kroczyć każdego dnia ku wzrostowi w wierze. Niech Matka Kościoła i nasza dopomaga nam wzrastać w dojrzałości chrześcijańskiej, byśmy stawali się prawdziwie apostołami, świadkami samego Jezusa. Pragniemy pod matczyną opieką Maryi wkraczać w ten cudowny tajemniczy świat Boży – świat duchowy. I przez Jej Niepokalane Serce prosić o to, by Duch święty rozjaśniał nam tajemnice wiary i dał poznanie swojego życia.
Więcej…>>

Rok Wiary – okazją i dla naszej Wspólnoty do ponownego odkrycia wiary


  11 paŸdziernika 2012 r., weszliśmy w Rok Wiary. Został on otwarty w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy się w uroczystość Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku. 11 paŸdziernika 2012 r. upłynęło także dwadzieścia lat od opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego, tekstu promulgowanego przez błogosławionego papieża Jana Pawła II, aby ukazać wszystkim wiernym siłę i piękno wiary. Rok ten będzię i dla naszej Wspólnoty dobrą okazją do wprowadzenia w czas szczególnej refleksji i ponownego odkrycia wiary. Zapraszamy wszystkich uczestników naszych modlitewnych spotkań do wspólnego wkroczenia w rozpoczęty Rok Łaski. Będzie to miało miejsce na najbliższych dniach skupienia i wieczernikach.
Już jutro, w piątek zapraszamy na dzień skupienia do Gietrzwałdu, w najbliższą sobotę natomiast na Wieczernik Modlitwy organizowany w sanktuariach maryjnych w Gietrzwałdzie i w Różanymstoku. Początek spotkania w piątek o godz. 18:00. W sobotę w Gietrzwałdzie początek wieczernika o godz. 10:00, w Różanymstoku o godz. 10:30. Zapraszamy również na kolejny Wieczernik Modlitwy do Ostrowa Wielkopolskiego, odbędzie się on w najbliższy poniedzialek, tj. 22 paŸdziernika br., początek o godz. 19:00.

W Roku Wiary pragniemy powrócić do korzeni wiary i Kościoła


  Zaproszenie do Ziemi świętej
Korzenie Kościoła tkwią daleko, głęboko w Starym Testamencie, w historii narodu wybranego. A jest to historia życia z Bogiem, historia uczenia się jak żyć i wierzyć. Zatem, aby zrozumieć w pełni swoją wiarę dobrze jest sięgać do korzeni, by z tych korzeni zaczerpnąć mądrość, by doświadczyć tak ważnej podstawy, mocnej podstawy, na której można stanąć i z której można wzrastać. Człowiek, który traci pamięć, nie zna swojej przeszłości, swoich korzeni, rodziny; to człowiek niejako zawieszony w próżni. Człowiek, który nie zna swojej tożsamości, nie wie kim jest, to nieszczęśliwy człowiek, który nie ma podstawy, od której mógłby się odbić, by piąć się w górę, by się rozwijać, wzrastać. Warto zaczerpnąć u samych korzeni tej mądrości wiary, by nasza wiara się umocniła, by zrozumieć tajemnicę wiary, by poznać Boga, by lepiej zrozumieć relacje pomiędzy Bogiem a człowiekiem, Bogiem a duszą wybraną.
Stąd zaproszenie do Ziemi świętej od samego Jezusa, byśmy mogli otworzyć się na zrozumienie samych siebie i swojej wiary oraz relacji swojej z Bogiem. Stąd to zaproszenie do tego, byśmy lepiej poznali i uwierzyli.
Zapraszamy Was, by w tym Roku Wiary każdy z was poprzez między innymi tę pielgrzymkę mógł prawdziwie pogłębić swoje życie z Bogiem, by mógł umocnić swoją wiarę, byście mogli powiedzieć: tak, wierzę w Ciebie Boże!, by te słowa wychodziły z głębi waszych serc, by były wypowiadane z wielką pewnością, byście w sobie poczuli ten pień; sięgając do korzeni, byście doświadczyli w sobie mocy swojej wiary, która wyrośnie niczym wielkie drzewo, będzie mocne i przyniesie owoce rodząc kolejne rośliny. Proszę, byście swoje serca zaczęli przygotowywać do tej pielgrzymki. Błogosławię was w tych przygotowaniach – W imię Ojca i Syna, i Ducha świętego. Amen.

Dziękujemy za kolejne znaki Miłości, jaką Bóg ma ku nam najmniejszym


  Nasza Wspólnota w tych dniach trwa w dziękczynieniu za kolejne znaki Bożej Miłości, które każdy z nas mógł dostrzec podczas naszej wspólnotowej pielgrzymki. Uświadamiamy sobie, że nie jest aż tak istotne to, czy widzieliśmy odwiedzane miejsca na własne oczy, czy ich nie widzieliśmy, natomiast istotne jest na ile ufnie, z wiarą otwieraliśmy serca, na ile wierzyliśmy, że Bóg przychodził z łaską do Wspólnoty. Bóg udzielił szczególnej łaski tej właśnie Wspólnocie, że mogła pielgrzymować w tak ważne miejsca i obdarzał miłością, Bożą dobrocią całą Wspólnotę. I każde serce było obdarzane podczas każdego dnia trwania pielgrzymki; każde, czy to w Polsce, czy za granicą. Każde doświadczało uzdrawiającego dotyku Bożej miłości. To uzdrowienie dotyczy duszy i ciała. Staramy się więc ufnie otwierać dłonie, serca, prosząc, by te wszystkie łaski, dary zaczęły procentować w naszym życiu. Nie prosimy o to, byśmy zobaczyli wszystko po kolei czym nas Bóg obdarza, prosimy, by te łaski przemieniały nasze życie, a my, byśmy potrafili się na nie otworzyć; prosimy, by Bóg realizował swój plan wobec nas, byśmy potrafili poddać się Jego woli. Prosimy, byśmy każdego dnia kochali Go coraz bardziej, ufali Mu coraz bardziej, wierzyli coraz głębiej; by nasze życie było coraz ściślej zjednoczone z Jego życiem. Przecież te wszystkie łaski właśnie temu mają służyć.
Więcej…>>

Pielgrzymka do Ziemi świętej wraz z Górą Synaj


  Kochane Dusze Najmniejsze

Przypominamy, że osoby które chcą pielgrzymować do Ziemi świętej w dniach 21.01 do 31.01.2013 powinny już zgłaszać swój udział w pielgrzymce. Do dnia 31 paŸdz. br trzeba wpłacić zaliczkę w wysokości 1000 zł. Od tych wpłat zależy bowiem rezerwacja bezpośredniego lotu do Izraela. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnego pielgrzymowania.
Zapisy: Hania Peda tel: 23 6622948

Pierwsza Sobota Miesiąca. FATIMA – Czerwińsk


  W dniu jutrzejszym, w pierwszą sobotę paŸdziernika, w łączności duchowej uczestniczyć będziemy w Wieczerniku budując duchowy most między Fatimą i Czerwińskiem. Całą Wspólnotę i wszystkich uczestników Wieczerników Czerwińskich gorąco zapraszamy na to wyjątkowe spotkanie. Przypominamy, że będzie to drugi Wieczernik w ramach Nowenny przygotowującej do Jubileuszu 10-Lecia Wieczerników w Czerwińsku.
Życie w zjednoczeniu z Bogiem – to cel pouczeń skierowanych do Wspólnoty, ale i cel Objawień. Wszystko po to, by dusze zostały zbawione, by uratować jak najwięcej od potępienia. Czymże jest to wezwanie do pokuty, ofiary, modlitwy, jak nie naszym wejściem na maleńką drogę miłości, gdzie bez zaparcia się siebie, wyrzeczenia się wszystkiego, co ludzkie, bez ciągłego trwania pod Krzyżem, trwania u stóp Tabernakulum, trwania z Bogiem we własnym sercu, nie da się być prawdziwie duszą maleńką, nie da się realizować maleńką drogę miłości! Zatem spójrzmy i na siebie, jako na spadkobierców Fatimy i jej kontynuatorów. Jako na tych, którzy może nie zawsze świadomi tego, realizują wezwanie Maryi z Fatimy. I tak, jak Łucja stała się Jej córką wierną i posłuszną, tak my stajemy się w tych czasach Jej wybranymi dziećmi, poprzez które Maryja realizuje Boży plan zbawienia. Potraktujmy więc naszą obecność w Fatimie, jako dotarcie do Ÿródła istoty naszego powołania. Otwórzmy się na obecność małych pastuszków, które z dziecięcą prostotą przepięknie przyjęły Boże orędzia i nimi żyły. Prośmy je o to samo, abyśmy i my z prostotą i otwartością przyjmowali Boże prowadzenie. Prośmy Łucję, by wyprosiła nam wierność i posłuszeństwo wobec Bożego wezwania.

Trzeci etap wspólnotowej pielgrzymki – Santiago de Compostella


  św. Jakub był świadkiem Jezusa. Jego bezpośrednim świadkiem. Został wyróżniony przez Jezusa faktem uczestniczenia w wydarzeniach, w których nie uczestniczyli wszyscy, jedynie Piotr, Jan i Jakub. Tym szczególnym wydarzeniem było przemienienie na Górze Tabor, a potem modlitwa Jezusa w Ogrójcu. Jezus nie bez przyczyny dopuszczał tę trójkę tak blisko siebie. Tych bowiem uczniów wybrał, by przygotować do zadań szczególnych. Wyróżnienie, jakim zostali obdarowani dotyczy też miejsc związanych z nimi. To Boża łaska sprawia, że pielgrzymi niejako mogą zaczerpnąć z tej wiary i miłości apostolskich serc w tych świętych miejscach. A moc zaznacza się tutaj niebywała. Za życia bowiem dzięki Duchowi Jezusa nauczali, nawracali, uzdrawiali, a nawet wskrzeszali umarłych. Dzięki nim ledwo co zrodzony Kościół szybko się rozwijał i obfitował w wielu świętych, w wielu męczenników. Dzięki ich otwartości na Boże światło, rozjaśniało ono coraz bardziej mroki ziemi.
Zatem i my otwórzmy swoje serca w tym miejscu naznaczonym obecnością św. Jakuba, by cieszyć się tą łaską i tym błogosławieństwem Boga. By naszym udziałem stała się świętość tego Apostoła. By i nam udzielił się w tak niebywały sposób Duch Jezusa, by nasza wiara wzrosła, a miłość by wypełniła serca. Byśmy za przyczyną św. Jakuba Apostoła mogli doświadczyć licznych łask, jakich pragnie tutaj udzielić nam Bóg. Jego zaś wzorem, byśmy nieśli dalej to świadectwo Bożej miłości z taką mocą i wiarą jak on.