Tak świętowaliśmy 15 rocznicę powołania Wspólnoty

W pierwszą sobotę września, zebrani wokół Pańskiego Stołu, przy Sercu Maryi, Matki Pocieszenia w Czerwińsku, świętowaliśmy 15 rocznicę powołania Wspólnoty Dusz Najmniejszych i Wieczerników.

Dziękczynieniu przewodniczył ks. Paweł Romański – kapelan Stowarzyszenia Konsolata. Ks. Paweł wspomniał, że w sierpniu 2003 roku w czasie rekolekcji z inicjatywy ks. Tadeusza Pawluka, nieżyjącego już ks. Józefa Gregorkiewicza i inspiracji Ducha Świętego powstała idea nowej wspólnoty według wzoru życia sługi Bożej s. Konsolaty Betrone spisanego w jej dzienniku duchowym i wydanym w Polsce pod tytułem „Orędzie Miłości Serca Jezusa do świata” Duchowość wg. s. Konsolaty jest bliska małej drodze św. Tereski z Lisieux. Czytaj dalej

Rozmowy podczas Wieczernika

Wiola i Waldek tym razem przygotowali dla nas program pozwalający nam poznać jak postrzegają nas i naszą wspólnotę osoby duchowne. Podczas naszego ostatniego spotkania w Czerwińsku nad Wisłą zaprosili do rozmowy ks. Sławomira – kustosza sanktuarium oraz obecne na Wieczerniku siostry klaryski kapucynki. Zapewniamy, że ten program warto obejrzeć w całości. Dziękujemy też naszym realizatorom programu i naszym rozmówcom za ich gotowość podzielenia się z nami tym bogactwem.

Część I – rozmowa z ks. Sławomirem


Część II – rozmowa z siostrami

Zapraszamy do galerii zdjęć – cz. II

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć by obejrzeć drugą część fotoreportażu z Ogólnopolskiego Wieczernika Modlitwy Wspólnoty Dusz Najmniejszych

Dziękujemy Jerzemu Wójcickiemu za przesłane zdjęcia.

Zapraszamy do galerii zdjęć

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć by obejrzeć fotoreportaż z Ogólnopolskiego Wieczernika Modlitwy Wspólnoty Dusz Najmniejszych

Dziękujemy Grzegorzowi Żebrowskiemu za przesłane zdjęcia.

Bądźmy apostołami Bożej miłości

DSC_1448Napełnieni podczas Wieczernika miłością żyjmy nią świadomie. Nieustannie powracajmy do tego wydarzenia i pamiętajmy, że jesteśmy apostołami Bożej miłości. Bóg powołał nas i obdarowuje wszelkimi potrzebnymi łaskami, byśmy byli świadkami Jego miłości. Starajmy się świadomie pogłębiać swoją wiarę i ufność w obecność  w każdym z nas Ducha Świętego, który przynosi nam przeróżne dary. Miłość Boża daje pokój, uzdrowienie, przynosi zgodę, harmonię i porządek. I tego wszystkiego powinniśmy się spodziewać, na to wszystko się już otwierać, a jednocześnie powinniśmy nakłaniać do tego swoje serca. Mając świadomość powołania, powinniśmy starać się ze wszystkich sił, by złożony w nas dar miłości uobecniał się nie tylko we Wspólnocie, ale w naszym życiu – tym prywatnym, rodzinnym, w naszych środowiskach.

- pragnijmy, by miłość królowała w każdym z nas!

- pragnijmy pokoju w każdym z nas, uzdrowienia i módlmy się o nie!

- zapragnijmy harmonii, ładu, porządku w każdym z nas, wokół nas i módlmy się o to!

- módlmy się, by miłość, którą bóg złożył w nas, byśmy prawdziwie dawali innym, byśmy żyli nią stając się jej świadkami, będąc światłami.

Bóg napełnił nas swoją miłością, radością. Bóg uzdrawiał. Przechadzał się pośród nas, dotykał nas, naszych serc, naszych ciał, bo On kocha pragnąc dobra dla każdego z nas. Powołując sowich umiłowanych, obdarza ich potrzebnymi łaskami. Dlaczego nas miałby nie obdarzyć, skoro tak umiłował, skoro wybrał, obdarzając w sposób niezwykły, niepojęty. Starajmy się odrzucić wszystko to, co niesie zwątpienie, przygnębienie. Postarajmy się żyć tym, co jest teraz. A teraz Bóg obdarza nas wielką miłością i wielką łaską. Żyjmy tą miłością! Nie troszczmy się o to, co będzie jutro. Dziękujmy Bogu za łaskę dzisiejszego dnia, tej chwili, tego spotkania, tego obdarowania. Dziękując Bogu, wielbiąc Go wykażemy i wdzięczność, i ufność. A Bóg zatroszczy się o każdą kolejną godzinę i każdy kolejny dzień. Naprawdę nie potrzeba wiele.

***
Kazanie ks. Tadeusza – moderatora wspólnoty, wygłoszone podczas czuwania przed Wieczernikiem:

Bądźmy ludem, który wielbi Boga

DSC_1474Podczas naszego Ogólnopolskiego Wieczernika w Czerwińsku, jakże radosnym spotkaniu, nasze serca otwierały się na dar Bożej miłości. To ona jednoczyła wszystkich nas wokół Serca Bożego. Ze wszystkich swoich sił otwieraliśmy się na działanie Ducha Świętego, prosząc i zezwalając zarazem, by zjednoczył nasze serca. Jesteśmy bowiem wspólnotą, którą – jak wierzymy – Bóg naznaczył szczególnym charyzmatem Ducha Świętego, dlatego tym bardziej staraliśmy się być posłusznymi, poddanymi działaniu Jego Ducha.

Czerwińsk, modlitwa uwielbienia, cz. 2:

Podczas naszego trwania w Wieczerniku Modlitwy z wielką ufnością oddawaliśmy się prowadzeniu Ducha Świętego. I ufamy, że to spotkanie zapoczątkowało naszą nową drogę, i odtąd cali należeć będziemy do Boga,  poddamy się z wielką ufnością Bożemu prowadzeniu, odrzucać będziemy wszelkie wątpliwości, wszystko, co będzie zaprzeczało Bogu, Bożemu prowadzeniu, co będzie wprowadzało niepokój. Od tego Wieczernika więc połóżmy nacisk, by nasze serca były nieustannie w bliskości Boga, by nieustannie były posłuszne temu, co doświadczamy. Bóg naprawdę działa, naprawdę jest obecny pośród swego ludu. Zapewnia nas o tym Kościół, sam Jezus, czytamy o tym w Ewangelii, mamy dowody Bożego działania, Bożej obecności w naszym życiu, w naszej wspólnocie, więc z wielką wiarą, z wielką ufnością pozwólmy naszym sercom, by poddały się działaniu Bożego Ducha i by z wielką radością uwielbiły Boga za to wszystko, czego dokonał w naszej Wspólnocie i co jeszcze będzie dokonywał. Niech nasze trwanie w uwielbieniu jeszcze bardziej otworzy nas na działanie Bożego Ducha, jeszcze bardziej niejako przyciągnie wielkie łaski. Sprawi, że nasza ufność i wiara pogłębi się. Czytaj dalej

Homilia ks. kan. Adama Wawro

DSC_1500Bądźmy podobni do ewangelicznej wdowy, która wrzuciła ostatni grosz. Tak można streścić homilię ks. kan. Adama Wawro (egzorcysty z Ostrowa Wlkp., diecezja kaliska), wygłoszoną podczas Ogólnopolskiego Wieczernika Modlitwy Wspólnoty Dusz Najmniejszych w sobotę, 6 czerwca br. Uboga wdowa (Mk 12,38-44) – a więc dusza maleńka – oddała wszystko. Oddała wszystko, co miała. My oddajmy całych siebie Bogu, bo posiadamy samych siebie. Zawierzmy się Mu, wierząc, że Bóg wszystkim się zajmie, o wszystko się zatroszczy. Nie myślmy o problemach, o trudach, o różnych smutkach. Rozradujmy się Bożą opieką, Bożą troską o nas, łaskami tak obficie wylewanymi z Bożego Serca. I dziękujmy Mu. Cały czas niech nasze serca trwają w dziękczynieniu, w uwielbieniu. Serdecznie dziękujemy Księdzu Adamowi za wygłoszenie do naszej Wspólnoty Słowa Bożego. Zapraszamy wszystkich do wysłuchania homilii ks. Adama Wawro w całości:

Czerwińsk, homilia ks. kan. Adama Wawro – egzorcysty z Ostrowa Wlkp., diecezja kaliska:

Dziękujemy za wspaniały czas Wieczernika

W dniu dzisiejszym nasza Wspólnota uczestniczyła w ważnym i pięknym wydarzeniu, jakim był Ogólnopolski Wieczernik Modlitwy Wspólnoty Dusz Najmniejszych, gromadzący nas licznie w sanktuarium MB Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą. Wszystkim uczestnikom Wieczernika dziękujemy za wspólną modlitwę i piękne świadectwo wiary. Podczas modlitwy uwielbienia posługę muzyczną podjął zespół „Najmniejsi” wraz z zespołem muzycznym tworzonym przez rodzinę z Głoskowa; panem Sławomirem oraz jego córkami Moniką i Agnieszką. Posłuchajmy fragmentów nagrań z tego spotkania.

DSC_1413

Modlitwa uwielbienia: