Orędzie NMP Królowej Pokoju

  Orędzie z 2 września 2009 dla Mirjany:Drogie dzieci, dziś wzywam was macierzyńskim sercem, abyście nauczyli się przebaczać całkowicie i bezwarunkowo. Cierpicie niesprawiedliwość, zdrady i prześladowania, przez co jesteście bardziej bliscy i mili Bogu. Moje dzieci, módlcie się o dar Miłości, bo tylko Miłość przebacza wszystko, tak jak to uczynił mój Syn, naśladujcie Go. Ja jestem pośród was i modlę się, abyście kiedy znajdziecie się przed Obliczem Ojca mogli powiedzieć: “Ojcze oto jestem, naśladowałem Twego Syna, kochałem i przebaczałem sercem, ponieważ wierzyłem w Twój wyrok i ufam Ci”.Orędzie z 28 sierpnia 2009 dla Ivana: Drogie dzieci, również dziś wzywam was w szczególny sposób: przyjmijcie moje orędzia, odnówcie moje orędzia. Drogie dzieci, dziś jak nigdy wcześniej potrzebuję waszych czynów a nie słów. Dlatego, drogie dzieci, żyjcie moimi orędziami, aby światło oświeciło wasze serca i napełniło wasze serca.  Drogie dzieci, wiedzcie, że Matka modli się z wami. Dziękuję również i dziś, drogie dzieci, że przyjęliście moje orędzia i że żyjecie moimi orędziami. Bądźcie moim znakiem.Orędzie z 25 sierpnia 2009 r.„Drogie dzieci! Dzisiaj ponownie wzywam was do nawrócenia. Kochane dzieci, nie jesteście wystarczająco święci i nie emanujecie świętością wobec innych, dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się i pracujcie nad osobistym nawróceniem, abyście byli znakiem miłości Bożej dla innych. Jestem z wami i prowadzę was ku wieczności, której powinno pragnąć każde serce. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.Orędzie z 14 sierpnia 2009 r. dla Iwana. „Drogie dzieci. Również dziś, w mojej wielkiej radości, pragnę zaprosić was w tym czasie, abyście otworzyli się na Ducha Świętego. Otwórzcie się, to jest czas łaski. Drogie dzieci, niech rzeka miłości płynie w waszych sercach. Módlcie się, módlcie się, drogie dzieci razem z Matką. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Uroczystość Wniebowzięcia NMP w Gietrzwałdzie

  Rekolekcje, które przeżywaliśmy w ubiegłym tygodniu w domu rekolekcyjnym w Gietrzwałdzie zakończyliśmy wspólnym uczestnictwem z licznie przybyłymi pielgrzymami w Uroczystej Eucharystii, której przewodniczył JE ks. Biskup Jan Wątroba z Częstochowy. Dla nas był to szczególny czas dziękczynienia za otrzymane łaski podczas dni rekolekcyjnych. Dziękujemy szczególnie JE ks. Biskupowi Janowi za skierowane pasterskie słowo, które zwieńczyło całe nauczanie kapłana prowadzącego rekolekcje wspólnotowe. Dziękujemy również ks. Proboszczowi za ciepłe słowa przywitania i dar wspólnej modlitwy, a parafianom i pielgrzymom za dar jedności we wspólnym dziękczynieniu, które wznosiliśmy wraz z Matką Najświętszą u stóp Jezusa Eucharystycznego. Zapraszamy do obejrzenia naszej

Wieczernik z NMP Wniebowziętą w Gietrzwałdzie

  Nikt z uczestników ostatniego Wieczernika Modlitwy w Gietrzwałdzie nie mógłby zaprzeczyć, że to była prawdziwa duchowa Uczta dla wszystkich dzieci Maryi. Jej Wniebowzięcie uobecnione w Liturgii Kościoła dnia 15 sierpnia stało się niejako naszym uczestnictwem w wymiarze ducha. To wszystko miało miejsce po trzech seriach rekolekcji jakie przeżywaliśmy w ramach naszej Wspólnoty Dusz Najmniejszych. Było to niejako wspaniałe zwieńczenie naszego trudu przygotowania i przeżycia dni rekolekcyjnych, które bardzo angażowało nasze serca. I tak z otwartymi sercami jako najmniejsi z najmniejszych doświadczyliśmy matczynego przytulenia, bliskości matczynego Serca, a jednocześnie dotyku Boga, Jego Miłości i prawdziwego Bożego Pokoju. Dziękujemy wszystkim, kapłanom i wiernym tworzących ten Wieczernik za dar wspólnej i tak owocnej modlitwy.Zapraszamy do naszej

Rekolekcje – czas przemiany naszych serc

  To, co dokonuje się na tegorocznych rekolekcjach, jest bardzo ważnym dla każdego z nas, dla naszych dusz, naszego wzrostu, naszych relacji z Bogiem. Dlatego wzbudzamy w sobie ufność, wzbudzamy wiarę, trzymając Maryję za rękę prosimy o nie całą siłą swej woli, błagamy apostołów o wstawiennictwo i w odpowiednim momencie dotykamy „frędzla u płaszcza Jezusa”. A potem dziękujemy. To dziękczynienie jest wyrazem naszej wiary w Jego moc uzdrawiania. Jest naszym uwielbieniem Boga w Jego cudownych przymiotach. Jest wyznaniem ufności w ciągłą opiekę nad nami i Jego prowadzenie. Jest wyrażoną miłością naszych serc, które pragną wiecznie wyśpiewywać Bogu tę pieśń umiłowania Go. To uwielbienie, dziękczynienie nie schodzi z naszych ust. A im więcej dziękujemy, tym więcej otrzymujemy, tym większa jest nasza wiara. Wierzymy, że idąc przez kolejne etapy rekolekcji, staniemy się tymi, którzy „biegać będą po całej okolicy i znosić będą na noszach chorych tam, gdzie przebywać będzie Jezus”. Z czasem zaś, staniemy się tymi, którzy chodzić będą z Jezusem i służyć Mu tak, jak czynili to apostołowie.

Orędzie NMP Królowej Pokoju z 2 sierpnia 2009 r.

  „Drogie dzieci, przychodzę, by macierzyńską miłością wskazać wam drogę, którą powinniście iść abyście byli coraz bardziej podobni do mego Syna a przez to bliżsi i milsi Bogu. Nie odrzucajcie mojej miłości. Nie wyrzekajcie się zbawienia i życia wiecznego z powodu przemijania i marności tego życia. Jestem między wami by was prowadzić i upominać jako matka. Pójdźcie na mną.”