Homilie podczas naszej majowej pielgrzymki

Zapraszamy do wysłuchania pouczających, głębokich homilii ojców franciszkanów, które były wygłoszone podczas naszego pobytu w Medjugorje. Niech zjednoczy nas kierowane także do nas Słowo Boże.

dav

1. Medjugorje, homilia z 2 maja 2017 r.:

2. Medjugorje, homilia z 3 maja 2017 r.:

3. Medjugorje, homilia z 4 maja 2017 r.:

4. Medjugorje, homilia z 5 maja 2017 r.:

Modlitwa u stóp Krzyża – nasza pielgrzymka do Medjugorje

Podczas naszej pielgrzymki do Medjugorje modliliśmy się również u stóp Krzyża św. To szczególna chwila spotkania z Bogiem w bliskości Matki Bolesnej. Również ta chwila modlitwy i adoracji łączyła wszystkie intencje, które zawieźliśmy do tego świętego miejsca. Zapraszamy wszystkich was do dalszego trwania w tej ważnej modlitwie, uczcijmy razem Krzyż św., złóżmy u stóp Krzyża za przyczyną Maryi wszystkie nasze radości i troski. Modlitwę tę prowadzi proboszcz parafii, franciszkanin o. Marinko.

dav

Podczas pielgrzymki modliliśmy się o uzdrowienie

dav

 

Podczas naszej pielgrzymki do Medjugorje, codziennie wraz ze wszystkimi pielgrzymami, braliśmy udział w modlitwie o uzdrowienie, pamiętając o wszystkich chorych z naszych rodzin i wspólnoty oraz tych z was, którzy polecaliście swoje intencje naszej modlitwie. Zapraszamy do duchowej jedności i trwania w modlitwie, w której nadal polecamy naszych chorych, niech posłuży temu nagranie z modlitwą o uzdrowienie, którą prowadzi jeden z ojców franciszkanów z Medjugorje.

Modlitwa podczas naszej majowej pielgrzymki

Szczególnym duchowym przeżyciem dla pielgrzymów w Medjugorje była wspólna modlitwa w gronie kilku tysięcy wiernych zgromadzonych przy ołtarzu polowym. Zapraszamy was wszystkich do duchowego włączenia się w Adorację Najświętszego Sakramentu, która ubogacona została piękną oprawą muzyczną przez młodzież z parafii św. Jakuba Apostoła w Medjugorje.

dav

Wspólnotowa pielgrzymka w miesiącu Maryi

dav

Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszej majowej pielgrzymki do NMP Królowej Pokoju w Medjugorje za wspólną modlitwę i doświadczenie prawdziwiej wspólnoty miłości i pokoju. Owocami tej pielgrzymki pragniemy dzielić się ze wszystkimi, niech wysłuchanie konferencji o. Marinko Šakota, którą wygłosił do pielgrzymów, stanie się naszym wspólnym ubogaceniem.

Pielgrzymka do Częstochowy i nasze zawierzenie

W dniach 31 marca – 1 kwietnia nasza wspólnota uczestniczyła w ważnej dla nas pielgrzymce. Jej celem było Sanktuarium Jasnogórskie i wspólnotowe zawierzenia MB Częstochowskiej w Roku Jubileuszu 300 Lecia Koronacji Obrazu Jasnogórskiego. Akt zawierzenia został dokonany podczas Mszy św. w Bazylice klasztoru ojców Paulinów, a poprzedzony wspólnym czuwaniem modlitewnym. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego wydarzenia za kolejny ważny krok na naszej wspólnej drodze powołania. Szczególną wdzięczność pragniemy wyrazić wszystkim osobom przygotowującym i współprowadzącym pielgrzymkę, wszystkim posługującym podczas naszych nabożeństw. Więcej zdjęć w naszej galerii…>>

pielgrzymka

Zapraszamy do wspólnotowego pielgrzymowania

Baner, pielgrzymki 2017

Adwent z MB Guadalupe (mp4)

Modlitwa przy relikwiach św. O. Pio

Z homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas Mszy św. połączonej z kanonizacją ojca Pio (16 VI 2002)

(…) „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że objawiłeś te rzeczy prostaczkom” (Mt 11, 25). Jak trafne wydają się te słowa Jezusa, gdy odnosimy je do ciebie, pokorny i umiłowany Ojcze Pio. Naucz i nas, prosimy cię, pokory serca, abyśmy znaleźli się w szeregu tych prostaczków z Ewangelii, którym Ojciec obiecał objawić tajemnice swego Królestwa. Pomóż nam modlić się niestrudzenie, z pewnością, że Pan Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim jeszcze Go o to poprosimy. Wyjednaj nam spojrzenie wiary, zdolne rozpoznać natychmiast w ubogich i cierpiących twarz samego Jezusa. Wspieraj nas w godzinie walki i próby, a jeśli upadniemy, spraw, byśmy zaznali radości sakramentu Przebaczenia. Przekaż nam pełne czułości nabożeństwo do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki. Towarzysz naszemu pielgrzymowaniu ziemskiemu ku błogosławionej Ojczyźnie, gdzie i my mamy nadzieję dotrzeć, aby kontemplować na wieki Chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen!

Pielgrzymka Jubileuszowa – film (mp4)

Jeszcze raz zapraszamy na trasę naszej pielgrzymki jubileuszowej, którą wspólnie podjęliśmy w trwającym Roku Miłosierdzia. Tym samym trwajmy w wdzięczności, wielbiąc Boga w Jego ogromnym Miłosierdziu. Dziękujemy także wszystkim tym, którzy pomogli nam zorganizować i przeżyć dni naznaczone wspólnym pielgrzymowaniem do miejsc świętych.

Pielgrzymka Jubileuszowa – zapraszamy do galerii zdjęć

W dniach od 3 do 16 września br. nasza wspólnota uczestniczyła w pielgrzymce jubileuszowej do Rzymu, San Giovanni Rotondo, a także do sanktuariów w Padwie, Manopello, Lanciano, Monte San Angelo, Serracapriola,Veprić i Medjugorje. Trwamy w wielkiej wdzięczności za ten wspaniały dar pielgrzymowania w Roku Miłosierdzia i nadal powracamy do bogatych przeżyć duchowych, które towarzyszyły nam podczas tych ważnych dni. Zapraszamy także osoby odwiedzające naszą stronę internetową do zapoznania się z miejscami naszego pielgrzymowania, co jest możliwe dzięki zamieszczonej galerii zdjęć ( cz. I ; cz. II ) ze wspomnianej pielgrzymki.

Galeria, cz. I

pielgrzymka_jubileuszowa

Galeria, cz. II

pielgrzymka_jubileuszowa-2

Pielgrzymka jubileuszowa – Medjugorje

Medjugorje_Kriźevac

 

Droga miłości, którą pokazał nam Jezus, jest drogą dla każdego z nas. Jest drogą dla maleńkich, dla zwykłych, szarych ludzi; nie dla mocnych, wielkich, ale dla najmniejszych, dla najsłabszych, dla tych, którzy siebie mają za nic. Jeśli często upadasz, jeśli widzisz, że często ci nic nie wychodzi, jeżeli jednocześnie pragniesz kochać Jezusa, ale stale Go ranisz – ta droga jest dla ciebie. Jeżeli przeżywasz różne trudności, jeżeli masz kłopoty, ale zwracasz się do Jezusa i prosisz Go o pomoc – ta droga jest dla ciebie. Jeżeli kochasz Matkę Bożą i pragniesz, aby była w twoim życiu – ta droga jest dla ciebie. Ty również możesz wybrać miłość i to wystarczy. Uwierz, zaufaj, wystarczy tylko kochać, a krok po kroku Jezus poprowadzi ciebie poprzez twoje życie i On to życie przemieni. Nie tak od razu i gwałtownie, będzie czynił to małymi krokami, bowiem ty jesteś mały, jesteś maleńki i potrzebujesz małej drogi. Masz za małe nogi, dziecko, aby kroczyć milowymi krokami wielkich Świętych. Idź maleńką drogą, idź razem z Maryją i Jezusem. Jezus będzie ci błogosławił, będzie pomału pokazywał ci, co należy zmienić. Ale nie lękaj się, On nie będzie tym, który będzie wymagał. On będzie za ciebie to przemieniał, a ty masz tylko kochać. Czytaj dalej

Pielgrzymka jubileuszowa – Lanciano

Cud w Lanciano

 

Pod postacią Hostii św. jest żywy Bóg, Jezus Chrystus – Ciało i Krew odwieczna, Miłość nieskończona, dopełniająca ten czas. On jest Początkiem i Końcem, Alfą i Omegą. Jest żywym Bogiem, prawdziwym, żyjącym odwiecznie. On jest Prawdą największą. Patrząc na Hostię podczas Eucharystii masz widzieć Boga, widzieć Jego Ciało i Krew prawdziwe, żyjące. Masz widzieć Jezusa Ukrzyżowanego, Ciało rozdzierane pejczami, rozrywane biczami, przybite gwoździami. Masz widzieć Krew prawdziwą, żywą, płynącą z Ran. On jest Bogiem żywym, żyjącym odwiecznie. Ty podczas Eucharystii masz adorować Boga żywego, masz wierzyć w to, o czym ci On mówi. Masz wierzyć w Boga, który żyje, który króluje i jest Panem wszechświata. To Jezus dał się zabić, umęczyć, aby tobie dać życie wieczne. A ty człowiecze masz uwierzyć, uwierzyć w Jego Ciało i w Jego Krew. Stąd te cuda eucharystyczne. Dlatego, że twoje niedowiarstwo jest tak wielkie, twoja nędza ciebie pochłania, jest otchłanią tak wielką. Jednak miłosierdzie Boże i Boża miłość sprawia, że Bóg ukazuje Siebie właśnie w tych cudach, abyś wierzył człowieku, abyś ufał, abyś przyjął Miłość – Miłość nieskończoną, Miłość odwieczną. Dlatego daje się poznać tobie w tych cudach. Uwierz człowieku, że pod postacią Ciała i Krwi tutaj ukazanych jest prawdziwy Bóg; że pod postacią chleba i wina w Eucharystii podczas Konsekracji jest Bóg. Masz w to wierzyć, widzieć Boga żywego, umierającego na Krzyżu, oddającego za ciebie życie, oddającego całego Siebie tobie. A gdy przyjmujesz Komunię św., pamiętaj, że przyjmujesz prawdziwego Boga, a nie zwykły opłatek. A więc twoje serce i twoja dusza ma być czysta. Ileż grzechów ludzie popełniają przystępując do Komunii św., przyjmując Boga prawdziwego do serca, które jest pełne grzechu. Ileż popełniają grzechów, kiedy przechodzą obojętnie obok Tabernakulum! Nawet nie pomyślą, nie skłonią głowy. Ileż grzechów popełniają, kiedy nie uklękną przed wystawionym Najświętszym Sakramentem! Ileż grzechów popełniają kapłani, kiedy przechodząc obok Boga w ogóle o Nim nie myślą, niedowierzają, że On jest żywy, prawdziwy, żyjący odwiecznie, Prawda nieskończona, objawiona w Jezusie Chrystusie, Tajemnica nad tajemnicami, Sacrum największe, Świętość nieskończona, Alfa i Omega, Początek i Koniec.

Pielgrzymka jubileuszowa – San Giovanni Rotondo

San Giovanni Rotondo

 

W dzisiejszych czytaniach mowa była o naznaczeniu. Bóg pragnie naznaczyć serce każdego z nas. To naznaczenie jest o wiele głębsze. Obdarzając Ojca Pio stygmatami, Bóg wprowadził go na krzyż i ukrzyżował. Od tej pory Ojciec Pio trwał z Jezusem Ukrzyżowanym na drzewie cierpienia. Bóg pragnie każdego z nas ukrzyżować. Nie lękajmy się, nie chodzi tutaj o tak wielkie cierpienia, jakim on podlegał. Chodzi o co innego. Bóg pragnie ukrzyżować nasze myśli, nasze słowa i nasze serca, nasze pragnienia, nasze oczekiwania, nasze ambicje. Bóg pragnie ukrzyżować nasze jestestwo, aby całkowicie i nieodwołalnie należało do Niego. Spróbujmy zwiedzając San Giovanni Rotondo pamiętać o Krzyżu. Starajmy się nie być turystami. Tak dużo jeszcze w nas jest ciekawości, nie zawsze zdrowej, dużo rozmów, niepotrzebnych słów. Spróbujmy dzisiaj przejść Drogę Krzyżową w zupełnym skupieniu, starając się milczeć, rozważając ogromną wartość cierpienia. Poprzez przyjęte cierpienie jednego człowieka Bóg dokonuje zbawienia wielu dusz. Nas jest dużo, poprzez każdego z nas Bóg pragnie zbawiać dusze. Pragnie nami się posługiwać, pozwólmy Mu na to. Pozwólmy, że ukrzyżuje nasze myśli, słowa, nasze serca. Przyjmijmy krzyż. Czytaj dalej

Pielgrzymka jubileuszowa – Rzym

Watykan

 

Bóg pragnie porwać nasze serca, pragnie ożywienia naszych serc miłością. Pragnie, byśmy rozradowali nasze serca wielką miłością Boga, aby nasze serca zapragnęły bardzo gorąco iść drogą miłości, szerzyć miłość Boga wśród swoich bliskich, szerzyć kult Miłosierdzia Bożego. Niech każdy z nas poczuje się szczególnie zaproszony na tę drogę. Niech nasze uczestnictwo w tej pielgrzymce doda nam sił, aby wejść na tą drogę prawdziwie. W życiu świętych była ona drogą przyjmowania cierpienia za innych, a więc była drogą miłości, bowiem przyjmowanie cierpienia jest miłością. Wiele radości dawało świętym przyjmowanie cierpienia za innych, a Bóg w swej łaskawości bardzo często czynił tak, że nie czuli cierpienia. A jeśli go doświadczali, to kosztowali również słodyczy tego cierpienia. Kiedy przyjmujemy cierpienie, nie obawiajmy się go. Bóg daje siły do znoszenia cierpienia, daje radość, a często po prostu zabiera cierpienie. Ponieważ Bóg jest naszym Ojcem, kocha nas jako swoje małe dzieci i często wystarcza Mu nasza gotowość przyjęcia cierpienia. Kiedy wyrażamy tę gotowość szczerym sercem, Bóg przyjmuje ją jako przeżyte cierpienie, dokonane i nie daje nam cierpieć, bowiem On jest Miłością. On jest Ojcem pełnym miłości, a my Jego dziećmi i traktuje nas jako swoje najukochańsze dzieci. Czytaj dalej