13 lat Wieczerników Modlitwy w Różanymstoku

malyJeszcze w świątecznej, Bożonarodzeniowej scenerii, pochylając się nad stajenką, pierwszą świątynią – prostą, ubogą, mizerną, a jednocześnie pełną niebieskiej chwały, dusze maleńkie zgromadziły się w Różanostockim Sanktuarium i dziękowały Bogu i Jego Matce za 13 już lat trwania Wieczerników Modlitwy u stóp Różanostockiej Wspomożycielki.

Modlitewnemu spotkaniu przewodniczył nasz Kapelan – ks. Sławomir Brewczyński, a rozpoczęliśmy je w piątkowy wieczór rozważaniem bolesnych tajemnic Różańca. Uświadamialiśmy sobie, że Pan Jezus był i jest bardzo samotny. Do Ogrodu Oliwnego szedł z Apostołami, ale był samotny. Podobnie i współcześnie tyle pielgrzymów przewija się przez różne sanktuaria, a Jezus jakże często jest samotny w Tabernakulum. I zadawaliśmy sobie pytanie, czy my, dusze maleńkie, potrafimy trwać z Jezusem każdego dnia? Trwać niekoniecznie ciałem, ale czy potrafimy trwać sercem? Czy zauważamy, że na Jego Ciele nie było tylko pięciu głównych Ran, ale tych ran było ponad pięć tysięcy? Na całunie turyńskim można doliczyć się 5480 ran – Rana przebitego boku, rany od gwoździ i tak wiele ran z biczowania. Ileż ran i my zadajemy Panu Jezusowi, może drobnych, niewielkich, ale również niszczących. Czy potrafimy kochać ludzi takimi, jakimi są, z ich niedoskonałościami? Czy my kochamy chociażby naszych bliskich, czy może wyobrażenia o nich? A potem przychodzi rozgoryczenie, bo nasza miłość okazuje się ułudą, nie budowana na prawdzie. Ludzkość nadal krzyżuje Chrystusa, bo przecież tyle zła dzieje się na świecie. Ale śmierć Syna Bożego to taka śmierć, która daje życie. Przelana Krew Jezusa jest Krwią oczyszczenia i Krwią odkupienia – daje życie wieczne. Czytaj dalej

Panie, ucz nas nieustannie kochać i przebaczać!

makyW drugi czwartek stycznia gwiazda poprowadziła nas do Szczytna  – na pierwszy Wieczernik u sióstr klarysek kapucynek w nowym 2020 roku. Modlitwa, która rozbrzmiała przed Najświętszym Sakramentem, prowadziła nas do Betlejem, gdzie narodził się Jezus – Książę Pokoju:

 „Tak jak pasterze i Trzej Królowie, tak i my przychodzimy, Panie Jezu, oddać Tobie pokłon. Przyprowadziło nas światło wiary. Klękamy przed żłóbkiem, oddając Ci hołd, a jednocześnie widzimy Ciebie w Eucharystii i na Krzyżu. W tych trzech znakach w pełni wyraża się Twoja obecność. Ty ten sam zawsze na wieki. Z miłości dajesz nam siebie w tych trzech znakach po to, byśmy mieli w sobie życie. Twoje życie. Byśmy mieli w sobie łaskę. Twoją łaskę. Byśmy żyli Twoją miłością i mieli w sercu Twój pokój.

Świat potrzebuje pokoju. W podzielonym i rozbitym świecie – mówi papież Franciszek – pragnę zaprosić wszystkich wierzących, a także wszystkich ludzi dobrej woli do pojednania i braterstwa. Nasza wiara wzywa do szerzenia radości pokoju i zgodnego współistnienia. I do dzielenia tych wartości poprzez kulturę dialogu i wzajemne poznanie. Módlmy się, by chrześcijanie wraz z wyznawcami innych religii oraz ludźmi dobrej woli nieśli pokój i sprawiedliwość światu. Czytaj dalej

Nauczycielu, gdzie mieszkasz?

malyPierwsze kroki w nowym 2020 roku na naszym wieczernikowym szlaku skierowaliśmy do Sanktuarium Matki Bożej w Czerwińsku n. Wisłą. Dzień skupienia, a zarazem pierwszy piątek miesiąca, rozpoczęliśmy tradycyjnie rozważaniem tajemnic Różańca Świętego. Towarzysząc Jezusowi od Ogrodu Oliwnego, próbowaliśmy podjąć refleksję nad naszą postawą.
Czy ja kocham? I ile warte są moje zapewnienia o miłości?
Kim właściwie jest dla mnie Jezus?
Czy potrafię kochać kogoś takim jakim jest, bez udawania. Także gdy widzę jego słabości, zranienia?

Podczas Eucharystii, rozważając Ewangelię z dnia, zastanawialiśmy się nad obrazem Boga. Jezus, który ukazany jest jako Pasterz i jednocześnie Baranek. Jako składający ofiarę i jako ofiara. Czytaj dalej

Noc, która zmienia rok

Mrągowo_maly„Drogie dusze najmniejsze, dzisiejszy wieczór jest wieczorem szczególnym. Sylwestrowym. Jest tą nocą, która zmienia rok. Rozpoczynamy Nowy Rok, a żegnamy Stary.”

Tymi słowami zwrócił się do nas nasz kapelan podczas Sylwestrowego Wieczernika Modlitwy w Mrągowie. To właśnie tam Wspólnota Dusz Najmniejszych wraz z ks. Sławomirem oraz proboszczem parafii pw. Bł. Honorata Koźmińskiego, ks. Januszem i licznie zgromadzonymi parafianami  – tam wszyscy razem przekraczaliśmy próg czasu.

„Początkiem i końcem roku jest Boże Narodzenie. Ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia przypada już w Nowym Roku – 1 stycznia. Każdy dzień oktawy to dzień Bożego Narodzenia. To święto trwa 8 dni. Od niego zaczyna się i kończy rok kalendarzowy. Kalendarz liczymy przecież od narodzin Chrystusa. (…) Chrystus jest Początkiem i Końcem. Alfą i Omegą. Z Boga wyszedłem i do Boga wrócę.” – mówił ks. Sławomir.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Czytaj dalej

Wieczernik Sylwestrowy

sylwesterWspólnota Dusz Najmniejszych pożegna rok 2019 i powita nowy – 2020 rok w Mrągowie dnia 31 grudnia.

Sylwestrowy wieczernik w Mrągowie rozpoczniemy o godzinie 1700 modlitwą różańcową. O godzinie 1800 uroczysta Eucharystia i Adoracja Najświętszego Sakramentu. A potem radosne dziękczynienie podczas wspólnie przygotowanej agapy.

Kontynuacją pożegnania starego i powitania nowego roku (także dla tych, którzy nie będą mogli pojechać do Mrągowa) będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym domu – Centrum – w Olsztynie. Rozpoczniemy o godz. 23:00. W klimacie modlitewnym będziemy trwać do ok. godz. 24:30.

Zapraszamy!

Jest takie czekanie, które już jest spotkaniem

Adoracja_CzerwinskW minioną sobotę odbyło się nasze Adwentowe czuwanie razem z Maryją w Gietrzwałdzie. Spotkaliśmy się w Wieczerniku, by przygotować się do nadchodzących Świąt. By razem z Maryją czuwać. By wpatrywać się w zjednoczenie Matki z Synem, którego nosi pod sercem. Synem, który jest Bogiem. Wpatrywaliśmy się w wielką tajemnicę wiary, jaką jest obecność Syna Bożego wśród nas. Początek tej tajemnicy miał miejsce w Betlejem, a jeszcze bardziej uwidoczniło się to w Wieczerniku i w Eucharystii.

Czas Adwentu biegnie bardzo szybko… – mówił ks. Sławek – Tyle rzeczy trzeba przygotować na Święta… Tyle tego, że Adwent może nam uciec przez palce… gdy zajmujemy się tym, co zewnętrzne, a zapominamy o Tym, na którego czekamy… Ileż jest domów, w których Święta Bożego Narodzenia obchodzi się bez Bożego Narodzenia… Zostaje tylko nazwa. Panie, ucz nas czekać, trwać i już żyć tą radością, której oczekujemy. Bo przecież ona już się spełniła dwa tysiące lat temu. Czekając, już mamy tę łaskę, na którą czekamy. Czytaj dalej

Adwent – czasem odkrywania Bożej obecności w naszym życiu

Różanystok-Bazylika (2)Dzień skupienia i Wieczernik w Różanymstoku

W adwentowym oczekiwaniu na Narodziny Pana, dusze maleńkie trwały na modlitwie u stóp Różanostockiej Wspomożycielki. Nasz dzień skupienia rozpoczęliśmy modlitwą różańcową. Posługując się wybranymi fragmentami z dzienniczka sł. Bożej s. M. Konsolaty Betrone rozważaliśmy bolesne tajemnice. Uświadamialiśmy sobie, że kiedy toczymy walki w swoim sercu, w swoim życiu, najpewniejszą drogą jest powierzenie się Ojcu i powtarzanie: Niech się stanie Twoja wola. Za pośrednictwem Maryi, która nieustannie kochała i przyjmowała wolę Bożą, prosiliśmy Dobrego Boga o wierność trwania przy Nim, bez względu na okoliczności naszego życia. Czasem spoglądając na innych trudno nam zobaczyć w drugim człowieku Boże dziecko, bo po raz kolejny ktoś nas zawiódł, po raz kolejny ktoś zachowuje się nie tak, jak byśmy sobie tego życzyli, bo po raz kolejny zadano nam jakąś ranę. A Bóg pragnie, abyśmy w każdym człowieku potrafili dostrzec piękno, również na siebie byśmy patrzyli w perspektywie dobra, a nie tylko własnych słabości, lęków i niepowodzeń. Chociaż nosimy cierniowe korony, to jesteśmy Bożymi dziećmi. Rozważając tajemnicę ukrzyżowania i śmierci Pana Jezusa, uświadamialiśmy sobie, iż jest to tajemnica obecności Maryi pod Krzyżem. Właśnie tam stała się Ona Matką dla nas wszystkich. Obyśmy my zechcieli, tak jak Ona, kochać Boga, być wiernymi i ufać Mu. Czytaj dalej

Jakie jest moje oczekiwanie? – Jubileuszowy Wieczernik w Szczytnie

Szczytno_AdoracjaGrudniowy wieczernik modlitwy w Szczytnie co roku jest dla nas ważnym wydarzeniem. To właśnie w tym adwentowym czasie, 7 lat temu, przyjęci z otwartością przez Siostry Klaryski Kapucynki, rozpoczęliśmy wspólne comiesięczne spotkania. Ten jubileuszowy wieczernik zaszczycił swoją obecnością ks. Andrzej, dziekan dekanatu Szczytno. Był z nami też ks. Janusz z Mrągowa. A przewodniczył modlitwie ks. Sławomir, nasz kapelan.

Za nami połowa Adwentu. To czas, kiedy trzeba postawić sobie pytanie: „Jakie jest moje oczekiwanie?”. Rozważając radosną część różańca, czyniliśmy tę refleksję, stawiając sobie za wzór Maryję i Jej oczekiwanie na narodziny Jezusa.

Jakie jest moje oczekiwanie? Czytaj dalej

Jezus przychodzi, aby nas odnowić – Wieczernik w Czerwińsku

CzerwinskPierwsza sobota w Sanktuarium Czerwińskim u stóp Matki Bożej Pocieszenia i Wspomożycielki Wiernych – to piękne nabożeństwo. Zwłaszcza, że w tym miesiącu, 7 grudnia, nasz Wieczernik przypadł w przededniu pięknej uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – szczególnego święta, które ukochały dusze na maleńkiej drożynie miłości.
Główne nabożeństwo sobotnie zostało poprzedzone dniem skupienia w piątek, który poprowadził ks. Sławomir Brewczyński – kapelan Stowarzyszenia Konsolata.
Każda modlitwa to całkowite zawierzenie woli Bożej, a modlitwa różańcowa jest szczególną, ponieważ odmawianą wraz z Maryją. Adwent – to najpiękniejszy czas Jej oczekiwania. To czas oczekiwania i dla nas – oczekiwania na Pana, na wypełnienie się Bożego planu. To czas, który porusza nasze wnętrza, nasze serca, nas całych. To czas oczekiwania ze wzruszeniem naszych sumień, by zrobić nowe miejsce w nas dla przychodzącego Boga. Jezus przychodzi, aby nas odnowić, by odnowić nasze relacje z bliźnimi; aby przez nas odnowić świat. Czytaj dalej

Po Wieczerniku w Skołatowie

malyPierwsza parafią, w której Wspólnota Dusz Najmniejszych przeprowadziła dodatkowy (przypadający w piątą sobotę listopada) wieczernik modlitwy była parafia pod wezwaniem św. Achacjusza w Skołatowie, w diecezji płockiej. Parafia powstała prawdopodobnie w XII wieku z fundacji opatów klasztoru Kanoników Regularnych w Czerwińsku. Gdy pierwotna świątynia uległa zniszczeniu, w 1522 r. wybudowano nową, która spłonęła w 1923 r. Obecnie istniejący kościół jest murowany. Jego szczególnym elementem architektonicznym są krużganki w murze otaczającym kościół. Budowniczym świątyni był proboszcz ks. kan. Karol Pniewski. W budowę i wyposażenie kościoła zaangażował własne środki finansowe. Do malowania świątyni zaprosił Władysława Drapiewskiego, który malował wcześniej płocką katedrę. Ks. Pniewski zginął śmiercią męczeńską z rąk hitlerowców na początku II wojny światowej za swoją bezkompromisową postawę i odważny patriotyzm. W parafii wciąż żywa jest pamięć o kapłanie męczenniku.

Na Wieczernik przybyli liczni parafianie ze Skołatowa i okolicznych miejscowości. Czytaj dalej