Modlitwa o godne przyjęcie Dzieciątka Jezus

  Modlitwa o godne przyjęcie Dzieciątka Jezus  :: 21 grudnia 2007

O słodki Jezu. Dziecię Święte. Wielbię Ciebie i Twoje posłannictwo z jakim przyszedłeś na świat. Pragnę, Jezu, całkowitego zjednoczenia serca mojego z Twoim cudownym Sercem. A jako, że Twoje Serce bije jeszcze w łonie Matki, dlatego pragnę i zapraszam do mojej duszy Ciebie Maryjo, która jesteś teraz w tak cudownym, świętym, błogosławionym stanie. Jakie to szczęście móc gościć już teraz, zanim zajaśnieje nam Gwiazda, Matkę i Jej Syna. O, rozgość się Mamusiu moja w moim sercu. Niech będzie Ci mieszkaniem. Choć małym, nędznym, jednak przytulnym. A żeby nie było Ci smutno z powodu samotności, zapraszam do serca św. Józefa, aby również w moim sercu opiekował się Tobą, tak, jak czynił to dwa tysiące lat temu. Proszę was, Święci Rodzice i Opiekunowie! Stańcie się i dla mnie Rodzicami i niech przez Was zrodzi się we mnie to Święte Dziecię, abym mógł zakosztować rozkoszy Narodzin i obecności Maleńkiego Jezusa. Pragnę zaprosić was aniołowie i święci, abyście adorowali we mnie Boskie Dziecię, abyście śpiewali Mu pieśni, psalmy i kołysanki. Aby w sercu moim doznał należytej chwały i czci, aby nędza miejsca nie była brakiem szacunku wobec Niego. Zatem wy, aniołowie i święci, proszę, uczyńcie swoją obecnością moje serce, choć nieco bardziej godnym przyjmowania Króla Świata, a wasze modlitwy niech sprawią Mu radość i odwrócą Jego oczy od lichości samego serca, w którym się narodził. Proszę ciebie Mamusiu umiłowana i Józefie święty, abyście przygotowali to miejsce wedle własnego upodobania. Powierzam waszym dłoniom i waszej miłości moje serce, które już niedługo ma się stać małą stajenką, miejscem narodzin. Niech Wasza świętość uświęci je, niech Wasza miłość rozgrzeje je, niech Wasz pokój rozjaśni całe wnętrze, a Wasza dobroć przystroi i uczyni miłym oczom Maleńkiego Dzieciątka. Proszę, pomóżcie mi przygotować się do tych Świętych Narodzin. Powierzam się Wam święci Rodzice, powierzam się wam aniołowie i święci. Módlcie się za mnie i moją rodzinę, aby dokonała się w nas przemiana serc, które rozjaśnione cudowną wiadomością Narodzin, zapragną przyjąć tę Świętość Niepojętą, Miłość Wszechpotężną i doznają zaszczytu goszczenia Boskiego Dzieciątka w sobie. Proszę, błogosławcie nas, Maryjo i Józefie, w naszych nędznych próbach przygotowania się do tak wielkiego wydarzenia. Niech Bóg spojrzy łaskawym okiem na Wasze modlitwy.

 

Modlitwa do Dzieciątka Jezus

Modlitwa do Dzieciątka Jezus  :: 21 grudnia 2007

Przyjdź Jezu do mojego serca. Przyjdź Jezu do mojej duszy. Przyjdź i rozjaśnij mroki mojego życia. Przyjdź i wyprostuj ścieżki moje. Przyjdź i wypełnij mnie swoim pokojem. Przyjdź, niech narodzi się w moim sercu Twoja miłość. Przyjdź, abyś to Ty – Miłość Wcielona – kochał moich bliskich i znajomych. Przyjdź, abyś to Ty – Lekarz Najwyższy – uzdrawiał relacje miedzy nami. Przyjdź, abyś to Ty – Dzieciątko Boże – nauczył mnie być prawdziwie dzieckiem Boga. Przyjdź Jezu do mojego serca. Choć małe, słabe, liche i zimne. Ty przyjdź i je umocnij, ogrzej, uczyń gorącym, płonącym miłością do Ciebie. Przyjdź Jezu. Czekam.
Przyjdź z błogosławieństwem pokoju, błogosławieństwem miłości, błogosławieństwem miłosierdzia, błogosławieństwem przebaczenia, błogosławieństwem radości, błogosławieństwem rozwiązania problemów, błogosławieństwem ukojenia bólu, błogosławieństwem uzdrowienia ciała i duszy.

 

 

Przyjdź Jezu do mojego serca. Przyjdź Jezu do mojej duszy. Przyjdź i rozjaśnij mroki mojego życia. Przyjdź i wyprostuj ścieżki moje. Przyjdź i wypełnij mnie swoim pokojem. Przyjdź, niech narodzi się w moim sercu Twoja miłość. Przyjdź, abyś to Ty – Miłość Wcielona – kochał moich bliskich i znajomych. Przyjdź, abyś to Ty – Lekarz Najwyższy – uzdrawiał relacje miedzy nami. Przyjdź, abyś to Ty – Dzieciątko Boże – nauczył mnie być prawdziwie dzieckiem Boga. Przyjdź Jezu do mojego serca. Choć małe, słabe, liche i zimne. Ty przyjdź i je umocnij, ogrzej, uczyń gorącym, płonącym miłością do Ciebie. Przyjdź Jezu. Czekam.
Przyjdź z błogosławieństwem pokoju, błogosławieństwem miłości, błogosławieństwem miłosierdzia, błogosławieństwem przebaczenia, błogosławieństwem radości, błogosławieństwem rozwiązania problemów, błogosławieństwem ukojenia bólu, błogosławieństwem uzdrowienia ciała i duszy.

 

Koncert kolęd i Wieczernik w Tolkmicku

  Koncert kolęd i Wieczernik w Tolkmicku  :: 19 grudnia 2007

Przed nami najpiękniejsze, bo pełne Miłości Święta Bożego Narodzenia, lecz także czas naszych okolicznościowych spotkań w Wieczernikach Modlitwy, na które wszystkich zapraszamy. Już w pierwszy dzień po Bożym Narodzeniu, tj. 27 grudnia br. zapraszamy wiernych na opłatkowe spotkanie do Tolkmicka. Rozpoczniemy je koncertem kolęd i poezją w wykonaniu zespołu istrumentano-wokalnego „Adoramus” z Tczewa i Wspólnoty Królowej Pokoju z Tolkmicka o godz. 17:00. W dalszej części uroczysta Msza św. w intencji uczestników Wieczerników Tolkmickich, Adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna agapa. Zabierzmy na to spotkanie naszych bliskich, niech stanie się ono okazją do przedłużenia naszej rodzinnej radości z Tajemnicy Narodzenia Syna Bożego. Gospodarze miejsca zapewniają wszystko, co potrzebne jest do świątecznego przebiegu Wieczernika – pamiętając w dniu św. Jana Apostoła o napoju zwanym „Miłość św. Jana”. Posłuchaj fragmentów kolęd w mp3.

 

Oczekujmy nowego życia w darze Dzieciątka Jezus

  Oczekujmy nowego życia w darze Dzieciątka Jezus  :: 16 grudnia 2007

Jezus Chrystus pragnie nam dać podczas Adwentu życie nowe. Życie, w którym narodzi się na nowo. Życie, które będzie przepełnione Jego Miłością. Niech zatem nasze serca zostaną uczynione na nowo tronem dla Jezusa Nowonarodzonego. Nie obawiajmy się tego, że nasze serca są ubogie i skromne jak żłóbek w Betlejem. W takim to sercu Jezus może być uwielbiony, obdarowany i czczony. Otoczmy miłością naszych serc Jezusa. Zatroszmy się o Niego jak Maryja uczyniła to od chwili poczęcia Syna Bożego, aż do Jego śmierci. Najświętsza Maryja Panna każdy czas swojego życia poświęciła na służbie Bogu. W Jej życiu nie było nic ważniejszego od tej służby. Maryja jest Dziewicą Doskonałą, która poświęciła Bogu wszystko co miała, całe życie swoje. Miejmy odwagę naśladowania Jej we wszystkim. Zapatrujmy się w Jej pokorę, w Jej zgodę na powołanie. Ona nie zadawała niepotrzebnych pytań. Ufała, że to co powiedział i obiecał jej Bóg za pośrednictwem Anioła jest prawdą i się wypełni. My też ufajmy Bogu, który mówi do nas przez Ewangelię i Kościół. Czerpmy siłę do naśladowania Maryi z Eucharystii. Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem. Kto spożywa Jego Ciało nie zginie na wieki? Posilajmy się Jego Ciałem, a nasze życie będzie coraz wyraźniej naznaczone Jego Żywą obecnością w naszym życiu. Będziemy coraz bardziej dostrzegać Jego ingerencję w nasze ziemskie i niebieskie sprawy. Nie martwmy się chwilami próby, ktore niesie nasza codzienność – one służą nam zawsze do wielkiego duchowego wzrostu. Niech nam Jezus Chrystus, Nowonarodzony Król błogosławi.

 

Dni skupienia i Wieczernik w Gietrzwadzie

  Dni skupienia i Wieczernik w Gietrzwadzie  :: 15 grudnia 2007

Ostatnie nasze spotkanie w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie poświęcone było przygotowaniu całej Wspólnoty na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. Doświadczając obecności Pani Gietrzwałdzkiej powierzaliśmy przez to Jej najpiękniejsze Matczyne Serce Bogu samemu nas samych, nasze rodziny i Kościół. Oczekując już bliskiego dnia zstąpienia z Nieba na tę ziemię Króla Miłości i Pokoju prosiliśmy Maryję, by pomogła nam przygotować serca nasze na duchowe zamieszkanie Jej Syna w nas. W spotkaniu uczestniczyła Wspólnota Królowej Pokoju z Olsztyna i wielu uczestników Gietrzwałdzkich Wieczerników Modlitwy. Wszystkim dziękujemy za budowanie wspólnoty rozmodlonych serc; księżom, służbie liturgicznej, zespołowi muzycznemu „ADORAMUS” i wiernym z Olsztyna i okolicznych miejscowości. Zawierzając ostatnie dni Adwentu Pani naszej Matce Adwentowej zapraszamy wszystkich do wspólnego wspierania modlitwą rekolekcjonistów i uczestników tych świętych dni jakimi są rekolekcje w przygotowaniu ludzkich serc na Narodzenie Syna Bożego. Na zakończenie spotkania Ksiądz Proboszcz i Ksiądz Opiekun naszej Wspólnoty złożyli obecnym życzenia świąteczne.

 

Przygotujmy się na Święta Bożego Narodzenia

  Przygotujmy się na Święta Bożego Narodzenia  :: 14 grudnia 2007

Już tylko kilka dni dzieli nas od przeżywania pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia. Przypominamy zatem o potrzebie podwojenia wysiłków na drodze adwentowej, by w tym pędzie życia, w przedświątecznych zakupach nie zapomnieć o tym co jest najważniejsze. Wielu nie zdaje sobie sprawy, co świętują – czyniąc ze Świąt środek do lepszego zarobku, czas zakupów, pezentów, czas biesiadowania. Dominują ozdoby, jakże często wypaczające charakter, istotę tych Świąt. My czyńmy inaczej. Zatrzymajmy się na chwilę. Zamyślmy się nad potęgą miłości Boga, zachwyćmy się nią. To ona dała nam Jezusa.
Zapraszamy jeszcze raz do uczestnictwa w dniach skupienia i Wieczerniku w Gietrzwałdzie. Czas poświęcony na modlitwę będzie realizacją tego, co najbardziej jest nam potrzebne w przeddzień Bożego Narodzenia. Pełni ufności zawierzmy się w tym czasie NMP, by Ona sama zajęła się serem każdego z nas i złożyła najcenniejszy Dar – Jej Syna Nowonarodzonego.

 

Powróćmy do modlitwy

  Powróćmy do modlitwy  :: 14 grudnia 2007

Patron dnia dzisiejszego św. Jan od Krzyża uświadamia nam, jak wiele otrzymujemy, gdy poświęcamy czas Bogu i wchodzimy razem z Nim na drogę zjednoczenia w Miłości aż po Krzyż. Niech kolejne dni naszego przygotowania się do Świąt wypełnione będą modlitwą:
Pamiętajmy o modlitwie porannej - uklęknijmy przed Krzyżem lub świętym obrazem, aby on pomógł nam zagłębić się w tajemnicy obecności Boga. Powierzmy Mu cały dzień polecając ważne dla nas sprawy, zawierzmy siebie i rodzinę.
W ciągu dnia, w chwilach trudnych wzdychajmy do Ojcowskiego Serca. Trwajmy w nieustannym akcie miłości.
Nie zapominajmy powierzyć się Maryi podczas modlitwy „Anioł Pański„.
Koronką do Bożego Miłosierdzia obejmijmy wszystkie dusze.
Kolejne spotkanie z Maryją to Apel Jasnogórski.
Nie zapominajmy o Różańcu.

 

Zaproszenie na kolejny Wieczernik w Gietrzwałdzie

  Zaproszenie na kolejny Wieczernik w Gietrzwałdzie  :: 10 grudnia 2007

Mamy zaszczyt po raz kolejny zaprosić wszystkich uczestników modlitewnych spotkań do Gietrzwałdu na comiesięczny Wieczernik Modlitwy. Odbędzie się on w Sanktuarium Maryjnym w najbliższą sobotę 15 grudnia w godzinach od 10:00 do 15:00. Program Wieczernika: 10:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, 11:15 – Modlitwa Różańcowa, 12:00 – Eucharystia. Po przerwie o godz. 14:00 – Modlitwa dla uczczenia Krzyża św., 15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia. Na zakończenie Wieczernika kapłani udzielą wszystkim uczestnikom spotkania indywidualnego błogosławieństwa. Jednocześnie przypominamy, że po raz kolejny nasza Wspólnota organizuje Spotkanie Sylwestrowe w Czerwińsku nad Wisłą. Na ten okolicznościowy Wieczernik połączony z powitaniem Nowego Roku 2008 zapraszamy grupy zorganizowane i indywidualne osoby z wcześniejszym zgłoszeniem swojego uczestnictwa. Początek spotkania w Sylwestra o godz. 21:00. W programie nabożeństwa: 21:00 – Apel Jasnogórski, 21:30 – Modlitwa Różańcowa, 22:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, 23:20 – Eucharystia. Po Mszy św. połączonej z powitaniem Nowego Roku podzielenie się opłatkiem i wspólna agapa.

 

Ks. Tadeusz do Wspólnoty – (czas milczenia)

  Ks. Tadeusz do Wspólnoty – (czas milczenia)  :: 10 grudnia 2007

Kochani. Ten czas milczenia, kiedy Słowo Boże nie może zbyt swobodnie docierać do całej rzeszy ludzi, wykorzystajcie na pracę wewnętrzną, na miłość i całkowite przylgnięcie do Serc Boga i Matki. To dla nas czas szczególnego wzrostu, rozwoju. To również przepiękny czas w Kościele – czas oczekiwania na Miłość. My szczególnie powinniśmy to rozumieć, czuć, pragnąć, tęsknić. Przygotowujmy swoje serca na narodziny od nowa w nas tej cudownej Miłości – Jezusa. Przygotujmy się wraz z Maryją, aby z Nią przyjąć ten najcudowniejszy dar Nieba. Niech to będzie wydarzeniem największym, przeżyciem duchowym. Niech Duch Święty, którego wzywamy nieustannie, pozwoli nam doświadczyć narodzin Boga – Człowieka w wymiarze Ducha, abyśmy odczuli schodzącą z Nieba Moc, Majestat, Potęgę, składaną w najlichszym z lichych – żłóbku. Abyśmy doświadczyli zejścia na ziemię całej świętości Nieba, obecności aniołów i świętych. Abyśmy wraz z Maryją zaznali tego niewysłowionego szczęścia trzymania w ramionach Świętego Dzieciątka – Boga. Niech ten piękny czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia będzie prawdziwie czasem rekolekcji. Każdy dzień niech będzie kolejnym krokiem w stronę Świata Ducha, abyśmy, gdy nastanie Ta Noc, jedyna w roku, stanęli wśród aniołów wielbiących narodziny Boskiego Dziecięcia. Abyśmy byli świadkami zejścia na ziemię Światłości. Abyśmy byli świadkami przyjęcia przez Świętą – Świętego. Abyśmy doświadczyli tej mocy Miłości, jaka się wtedy objawi. Błogosławię was kapłańskim błogosławieństwem. Ks. Tadeusz.

 

Zaproszenie na dni skupienia do Gietrzwałdu

  Zaproszenie na dni skupienia do Gietrzwałdu  :: 10 grudnia 2007

Wszystkich uczestników spotkań modlitewnych w ramach Wspólnoty Wieczernika zapraszamy na kolejne dni skupienia do Gietrzwałdu. Początek w piątek 14 grudnia o godz. 18:00. Uczestnicząc we wspólnej Eucharystii, rozważając Słowo Boże, adorując Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i trwając z Maryją we wspólnej modlitwie w oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela wypraszać będziemy potrzebne łaski na czas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Jednocześnie w łączności rozmodlonych serc podejmiemy duchowe przygotowanie kolejnego Wieczernika Gietrzwałdzkiego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszego pięknego Sanktuarium Maryjnego z wcześniejszym zgłoszniem swojego przyjazdu.