Orędzia NMP Królowej Pokoju

  Orędzie, 25 lipca 2009 r.„Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”Orędzie dla Ivana 10 lipca 2009, przy Niebieskim Krzyżu o 22:00.„Drogie dzieci, również i dziś, w tym czasie łaski wzywam was: otwórzcie wasze serca, otwórzcie je Duchowi Świętemu. Drogie dzieci, szczególnie dzisiaj wzywam was do modlitwy o dar przebaczenia. Przebaczajcie, drogie dzieci, kochajcie. Wiedzcie, drogie dzieci, że Matka modli się za wami i oręduję przed moim Synem. Dziękuję, drogie dzieci, że przyjęliście mnie również i dzisiaj, że przyjęliście moje orędzia i, że żyjecie moimi orędziami”.

Nowenna do sł. Bożej s. M. Konsolaty Betrone

  W dniu dzisiejszym rozpoczynamy Nowennę do Patronki Dzieła Najmniejszych – sł. B. s. Marii Konsolaty Betrone. W łączności ze wszystkimi Maleńkimi z całego świata podejmujemy szturm do Nieba o rychłą beatyfikację Siostry Klaryski Kapucynki z Turynu – Moncalieri i przez jej wstawiennictwo prosimy o wszystkie łaski i błogosławieństwo dla całej Wspólnoty Dusz starających się podążać tak zwaną Maleńką Drożyną Miłości, zainicjowaną przez nią. Podczas Nowenny polecamy ważny czas naszych wakacyjnych rekolekcji, wypraszamy łaski dla „naszych” Sióstr Klarysek Kapucynek z Ostrowa Wielkopolskiego oraz dla wszystkich naszych rodzin i wspólnot. Siostro Konsolato, módl się za nami! Jezu, Maryjo kocham Was, ratujcie dusze!Przypominamy, że wspomniana Nowenna poprzedza dzień narodzin dla Nieba sł. Bożej s. Konsolaty, który przypada 18 lipca, czyli za dziesięć dni. Więcej na temat s. Konsolaty Betrone na poświęconej jej osobie i świadectwu stronie MODLITWA: Ojcze wszelkiego miłosierdzia, Ty wzbudziłeś wśród nas Twoją służebnicę, siostrę Konsolatę Betrone, aby rozpowszechniać na świecie nieustanną miłość ku Twemu Synowi Jezusowi na prostej drodze zawierzenia i miłości. Spraw, abyśmy i my, kierowani przez Ducha Świętego, byli gorliwymi świadkami Twojej miłości, i w Twojej niezmierzonej dobroci udziel nam za Jej wstawiennictwem łask, których potrzebujemy …………..Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Orędzia NMP Królowej Pokoju

  Orędzie, 25 czerwca 2009 r.”Drogie dzieci! Radujcie się ze mną, nawracajcie się w radości i dziękujcie Bogu za dar mojej obecności pośród was. Módlcie się, aby w waszych sercach Bóg był w centrum waszego życia i swoim życiem dawajcie świadectwo, kochane dzieci, tak, aby każde stworzenie odczuło Bożą miłość. Bądźcie moimi wyciągniętymi rękoma nad każdym stworzeniem, tak, aby się przybliżyło do Boga miłości. Błogosławię was moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.Doroczne objawienie dla Ivanki 25 czerwiec 2009 r.Objawienie doroczne dla Ivanki Ivakovic-Elez miało miejsce w jej domu rodzinnym i trwało 10 min. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci. Po objawieniu Ivanka powiedziała: „Matka Boża była ze mną przez 10 min. i mówiła mi o dziesiątej tajemnicy. Matka Boża powiedziała: „Drogie dzieci, wzywam was, abyście byli apostołami pokoju. Pokój, pokój, pokój”.Objawienie dla Mirjany 2 lipca 2009 r. „Drogie dzieci. Wzywam was, ponieważ was potrzebuję. Potrzebuję serc gotowych do nieograniczonej miłości. Serc nie obciążonych próżnością. Serc, które są gotowe kochać tak, jak kochał mój Syn, które będą gotowe do poświęcenia tak, jak poświęcił się mój Syn. Potrzebuję was. Abyście mogli ze mną pójść, przebaczcie sobie samym, przebaczcie innym i adorujcie mojego Syna. Adorujcie Go również za tych, którzy Go nie poznali, którzy Go nie kochają. Do tego was potrzebuję, do tego was wzywam. Dziękuję wam”.Za: www.medjugorje.republika.pl/