Jezus prosi ciebie, miej otwarte serce

  Wielka Środa – Wieczernik
„To jest najważniejsze! Otwarte serce! Aby wejść w tamte wydarzenia, aby przeżyć je odpowiednio, aby zrozumieć głębię, wymowę, trzeba otworzyć serce. Jezus prosi, przytul się znowu do Jego Serca. Wtul się w nie cała. Chce dzielić z tobą wszystko. Chce dzielić z tobą swoje życie, swoje cierpienie, mękę, śmierć i Zmartwychwstanie. Chce, pragnie i oczekuje tego. Potrzebuje takiego serca, takiej duszy, która by bez niepotrzebnych pytań, wątpliwości, komentarzy, zaufała głosowi serca, poszła za nim. Która by rzeczywiście i prawdziwie otworzyła się na Świat Duchowy i ufnie wkroczyła do niego. Która by przyjęła go, jako swój i zaczęła w nim żyć. Która uczestniczyłaby z całym zaangażowaniem w wydarzeniach Triduum, żyłaby nimi, przeżywała, cierpiała z Jezusem, bolała nad Nim, dla której Święta Wielkiej Nocy nie kojarzyłyby się ze śniadaniem wielkanocnym, ale z męką i Zmartwychwstaniem! Dla której najważniejsze byłyby te trzy dni Triduum: Czwartek, Piątek, Sobota oraz Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Która rozumiałaby, że nie byłoby poranka Zmartwychwstania bez męki, bez śmierci, bez nocy w grobie.”

Przeczytaj całą konferencję na Wielką Środę

Bądź dzisiaj umiłowanym Janem dla Jezusa

  Wielki Wtorek – Wieczernik
„Bądź dzisiaj, duszo najmniejsza, umiłowanym Janem dla Jezusa. Przytul się do Jego piersi, a poczujesz jak bije Serce Boga. Zrozumiesz słowa, które wypowiada, bo będąc najbliżej, odbierzesz je swoim sercem. Słuchaj, patrz i otwieraj się na Jego rzeczywistość. Nie staraj się być mądrym tego świata. Bądź najmniejszym. Bądź dzieckiem, które ze szczerością wyraża swoje uczucia i w wielkiej prostocie przyjmuje zdarzenia. Po prostu tul się do Jezusa. On chce, abyś poznała Jego smutek. Chce, abyś poznała ból zdrady, cierpienie przed męką. Chce dzielić z tobą ten straszliwy smutek, jaki obejmuje Jezusa, kładzie się ciężarem na duszy, dręczy niemiłosiernie Jego wnętrze. Bądź Jego Janem. Patrz Mu w oczy z miłością, z zatroskaniem, z pragnieniem pomocy. Obejmuj Go w geście przejmowania tego ciężaru, podtrzymywania udręczonego Jezusa. Niech z twoich oczu popłyną łzy. Nie wstydź się tego. Współczucie z kimś, kto cierpi jest wyrazem twojej wrażliwości. I módl się, módl do Ojca w niebie, aby dał Mu siły do męki. Aby dał wytrwanie do końca. Aby Jezus przeszedł wszystko, co potrzeba dla zbawienia ludzkości.  Módl się za dusze Mu bliskie, dusze powołane, wybrane, by nie rozpierzchły się ze strachu, by nie rezygnowały z drogi miłości, by prawdziwie stały się duszami, których powołaniem jest miłość. Módl się za swoich przyjaciół, za znajomych, za bliskich, aby Duch Święty dał im poznanie, zrozumienie głębi przeżywanych właśnie dni Wielkiego Tygodnia. Módl się, abyś umiał wtulać się w ramiona Jezusa jak Jan. Czyń to sercem czystym, szczerym, pełnym miłości. Patrz, słuchaj, kochaj, współczuj. Po prostu bądź przy Jezusie. Tego Jezus bardzo teraz potrzebuję.”

Przeczytaj całą konferencję na Wielki Wtorek

Duszo najmniejsza, bądź dla Jezusa dzisiaj Magdaleną

  Wielki Poniedziałek – Betania
„Ileż miłości wylewało się z serca Magdaleny. Miłość jej otaczała Jezusa, dotykała i stanowiła cichą podporę w tym trudnym czasie. Ona jedna wyczuwała to wszechogarniające Go cierpienie, mimo, iż na ustach miał uśmiech. W Jego oczach czytała ten ból. Duszo najmniejsza, bądź Mu dzisiaj Magdaleną. Bądź tą, która nic nie mówi, ale czyni wiele, kocha najwięcej. Nie zwraca uwagi na komentarze. One dla niej nie istnieją. Czyni to, co czuje sercem. Tym się kieruje. Jezus potrzebuje twojej miłości. Miłości, która nie czeka, aż Jezus uzdrowi, nie woła, by pocieszyć, ale która wychodzi naprzeciw Jezusa i pragnie dać Mu samą siebie, by pocieszyć Jego Serce, by chociaż trochę podnieść Go na duchu. Która sercem wyczuwa potrzeby Jezusa i stara się im zaradzić. Która chciałaby oddać życie, aby On tylko tak bardzo się nie smucił. Jezus potrzebuje twojej obecności – cichej, wiernej, pełnej miłości. Potrzebuje ciebie, właśnie ciebie, duszo wybrana, duszo umiłowana, duszo w której Jezus zakochał się bez pamięci, której już dawno wszystko przebaczył, a grzechy zapomniał. Miłuj Go – najmilsza duszo Jezusa. Miłuj Go Jego oblubienico. Pociesz Jego Serce, które już teraz krwawi z bólu, ze smutku. Pociesz swojego Zbawiciela. Swojego Boga.  Dzisiaj to On potrzebuje twojej miłości. Kochaj Go.”

Przeczytaj całą konferencję na Wielki Poniedziałek

Dzisiaj dzień radosny dla wielu, a jakże smutny dla Jezusa.

  Niedziela Palmowa – Betfage
„Niedziela Palmowa, którą przezywamy dzisiaj to dzień radosny dla wielu, a jakże smutny dla Jezusa. Ze ściśniętym sercem patrzy na Jerozolimę. Miasto święte, a już niedługo pokryje się zbrodniczą krwią. Okryje się grzechem, który zaważy na losach tego miasta już na wieki. Jak złudne są teraz te okrzyki radości. Jak smutno brzmią w uszach Jezusa pokrzykiwania dzieci i dorosłych. Traktują Go jak króla. Te same osoby za kilka dni podniosą na Niego swoje pięści, rzucać będą nie palmy pod nogi, ale kamienie i błoto. Ten człowiek teraz w euforii okrzykuje Jezusa swoim królem. W czwartek pójdzie za tłumem, ulegnie nastrojowi, zwątpi, a nawet podniesie z ziemi kamień, by w Niego rzucić. To dziecko, teraz wraz ze swymi bliskimi woła Hosanna, a potem z innymi chłopcami będzie krzyczał wulgarne słowa i rzucał błotem. Serca ich już niedługo zamknie szatan. Jak są słabe. Czują się dzisiaj mocne, ale to tylko euforia, emocje! Nie ma w nich żadnej mocy! Nie ma głębi! Chcą Jezusa na króla, bo nakarmił tysiące. Dla nich ważny jest ich żołądek. Jezus nie wyciąga od nich podatków, a karmi, uzdrawia i pociesza. Nie chce niczego w zamian. Taki król bardzo im odpowiada. Patrzą tylko na swoje brzuchy! Liczy się tylko korzyść, pieniądz, jedzenie.”

Zapraszamy do przeczytania kolejnej konferencji przeznaczonej na czas Wielkiego Tygodnia:
Wielki Tydzień – Niedziela Palmowa

U stóp Jezusa Ukrzyżowanego w Sątocznie

  W dniu wspomnienia liturgicznego Dobrego Łotra, które w Kościele przypada 26 marca zgromadziliśmy się na modlitwie w Wieczerniku w Sątocznie. Podczas wspólnego trwania u stóp Jezusa Ukrzyżowanego z ufnością prosiliśmy przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej i wspomnianego Patrona o miłosierdzie Boże dla nas i wszystkich grzeszników. Dziękujemy kapłanom, służbie liturgicznej i wszystkim uczestnikom spotkania za dar wzajemnego wstawiennictwa, które umocniło nas w trwaniu na modlitwie pełnej nadziei na otrzymanie potrzebnych łask.

Wieczernik Modlitwy w Czerwińsku

  W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się po raz kolejny w Sanktuarium Maryjnym w Czerwińsku nad Wisłą. U stóp Matki Bożej Pocieszenia prosiliśmy Boga przez Jej matczyne wstawiennictwo o wszelkie łaski na czas zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Modlitwie towarzyszyły nam rozważania dotyczące wydarzeń Wielkiego Tygodnia, które staraliśmy się przezywać sercem pełnym miłości do Jezusa i Maryi. Ich Sercom zawierzyliśmy nasze przygotowanie do Wielkanocy i z ufnością oczekujemy poranka Zmartwychwstania Chrystusa. Wszystkim kapłanom, osobom posługującym przy ołtarzu oraz zespołowi „Echo Maryi”, jak również wszystkim uczestnikom spotkania za dar wspólnej modlitwy dziękujemy.

Dzień Świętotości Życia we Wspólnocie Wieczernika

  Podczas naszego wczorajszego spotkania w Wieczerniku Modlitwy w Tolkmicku łączyliśmy się z całym Kościołem w modlitwie, upraszając zwycięstwo cywilizacji miłości nad cywilizacją śmierci. Modlitwie towarzyszyło nam rozważanie tajemnicy życia, jako daru otrzymanego od Boga. Człowiek traktuje pracę, rodzinę, znajomych, pasje jako swoje prawdziwe życie. Myli się. To jedynie dane przez Boga otoczenie pomagające lub przeszkadzające w dążeniu do rzeczywiście prawdziwego życia. Może stać się drogą realizacji powołania danego od Boga, albo czynnikiem odciągającym od planów Bożych. Dziękujemy Bogu i Jego oraz naszej Niebieskiej Matce za dar uczestnictwa w tajemnicy Zwiastowania, za dar wspólnej modlitwy i za wszelkie otrzymane łaski. Naszą wdzięczność wyrażamy także wszystkim osobom, które przyczyniły się do przygotowania i przeprowadzenia wspomnianego Wieczernika.

Orędzie NMP Królowej Pokoju

  Orędzie, 25 marca 2010 r.

„Drogie dzieci! Również dziś pragnę was wezwać, byście byli silni w modlitwie nawet w chwili ataku pokus. Chrześcijańskie powołanie przeżywajcie w radości i pokorze, wszystkim dając świadectwo. Jestem z wami i wszystkich was zanoszę przed mego Syna Jezusa, a On wam będzie siłą i wsparciem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl/

Dziękczynienie za cztery lata Wieczerników Gietrzwałdzkich

  Nasze ostatnie spotkanie Wspólnoty Wieczernika Modlitwy w Gietrzwałdzie przepełnione było duchem wdzięczności Bogu i Matce Bożej za dar czterech lat trwania w tamtejszym Wieczerniku. W ciągu tego czasu spotykaliśmy się około 50 razy na comiesięcznych spotkaniach modlitewnych, ponadto ok. 50 razy na formacyjnych dniach skupienia i pięć razy na rekolekcjach wspólnotowych. Podczas tych czterech lat tworzyliśmy liczny lud Boży – grono ludzi z Wieczernika w liczbie kilkudziesięciu tysięcy osób, w łączności z wieloma Pasterzami, w tym różnymi Biskupami, którzy także przewodniczyli naszym spotkaniom. Był to czas ubogacony wieloma łaskami i błogosławieństwem Bożym, którego doświadczamy za każdym razem podczas tworzenia Wspólnoty Modlitwy. Świadomi tego, co Bóg przez wstawiennictwo Matki Bożej Gietrzwałdzkiej przez te lata czyni dla nas wyraziliśmy Mu naszą wdzięczność i złożyliśmy po raz kolejny w darze nasze serca. Jeszcze raz wszystkim, którzy jednoczą się z nami w tym wydarzeniu, jakim są Wieczerniki Gietrzwałdzkie, z całego serca dziękujemy. Zapraszamy również do dalszego uczestnictwa w spotkaniach Gietrzwałdzkich.

Wielkopostne dni skupienia w Gietrzwałdzie

  Nasza Wspólnota podczas trwającego Wielkiego Postu uczestniczy licznie na dniach skupienia przygotowujących do zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Takie spotkania odbywają się w Czerwińsku nad Wisłą i w Gietrzwałdzie. Na ostatnim Gietrzwałdzkim skupieniu, które miało miejsce w dniach 19-20 marca br. zgromadziło się nas ponad sto dusz. Skupienie przeprowadził po raz kolejny opiekun duchowy Wspólnoty ks. Tadeusz oraz ks. Leszek, który od kilku miesięcy służy Wspólnocie swoją kapłańską posługą. Wyrażamy Bogu i Pani Gietrzwałdzkiej ogromną naszą wdzięczność za dar tej Wspólnoty i powierzamy się w dalszym prowadzeniu nas drogą Miłości Bożej.

Bogate wydarzenia Wspólnoty w Gietrzwałdzie

  Obecność, formacja i modlitwa naszej Wspólnoty w Gietrzwałdzie naznaczona była bogatymi wydarzeniami. W piątek, 19 marca obchodząc Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP w gronie ponad stu osób podjęliśmy kolejne dni skupienia – czas przeznaczony na pogłębienie duchowości najmniejszych. W sobotę uczestniczyliśmy w kolejnym, tym razem jubileuszowym, bo przypadającym w czwartym roku powstania, Wieczerniku Gietrzwałdzkim. W niedzielę swoje skupienie kontynuowały osoby tworzące Zarząd Stowarzyszenia Konsolata. Wszystkim uczestnikom i każdemu spotkaniu towarzyszyła łaska szczególnego zjednoczenia naszych serc, które oczyszczone przez pokutę złożone zostały w tajemnicy Niepokalanego Serca Maryi samemu Bogu. Dziękujemy Bogu i Pani Gietrzwałdzkiej za dar jednoczenia nas we Wspólnocie Miłości i za wszelkie otrzymane łaski. Wdzięczność wyrażamy także wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym, osobom posługującym przy ołtarzu i animującym śpiew.

Orędzie NMP Królowej Pokoju

  Objawienie dla Mirjany Soldo 18 marca 2010 r.
Ponad tysiąc osób zgromadziło się na modlitwie różańcowej pod Niebieskim Krzyżem, w oczekiwaniu na doroczne objawienie dla Mirjany, które rozpoczęło się o 13:50 i trwało do 13:54. Matka Boża dała następujące orędzie:
„Drogie dzieci. Dziś wzywam was, abyście kochali całym waszym sercem i całą waszą duszą. Módlcie się o dar miłości, ponieważ gdy dusza kocha przyzywa do siebie mojego Syna. Mój Syn nie odrzuca tych, którzy Go wzywają i pragną żyć według Niego.  Módlcie się za tych, którzy nie rozumieją miłości, którzy nie rozumieją co oznacza kochać. Módlcie się, aby Bóg był dla nich Ojcem nie sędzią. Moje dzieci, bądźcie wy moimi apostołami, bądźcie moją rzeką miłości. Potrzebuję was. Dziękuję”.

Za: www.medjugorje.republika.pl/

Rekolekcje – Bóg wzywa nas do odbudowy świątyni naszych dusz!

  Jedną z ważnych praktyk okresu Wielkiego Postu, przygotowujących nas do Świąt Wielkanocnych, są rekolekcje wielkopostne. Podejmijmy je również we wspólnocie dusz najmniejszych, korzystając z konferencji zamieszczanych na naszej stronie. Nasze rekolekcje w Roku Miłości, jaki przeżywamy, zatytułowaliśmy „Bóg wzywa nas do odbudowy świątyni naszych dusz”, gdyż nawiązują do naśladowania postawy starotestamentalnej „reszty Izraela” ukazanej w księdze proroka Aggeusza. Niech głębsza refleksja tego ważnego dla nas fragmentu Pisma św., do którego wciąż powracamy, pomoże nam w naszym wspólnotowym przygotowaniu się do obchodów Misterium naszego Zbawienia.
Konferencje rekolekcyjne zamieszczone zostały na podstronie poświęconej „Roku Miłości”. Zapraszamy do zapoznania się z nimi:
1. Wielki Post – czas odbudowy naszych dusz.
2. Zacznijmy odbudowę od fundamentu – Chrztu św.
3. Duchu Święty, odbuduj Twoją Świątynię!
4. Oczyśćcie wasze wnętrza! Obmyjcie wasze dusze!
5. Przyjmij swoje powołanie!
6. Dążcie do Miłości. Jednoczcie się z Miłością. Żyjcie Miłością!

Dziękujemy za dar Wieczernika Różanostockiego

  Podczas naszego spotkania w Sanktuarium Różanostockim modliliśmy się o to, by czas Wielkiego Postu stał się dla nas czasem powrotu do Boga. By każdy z nas zdał sobie sprawę, jak niepojęty to czas, w którym przygotowujemy się do uczestniczenia w najważniejszym Misterium – Misterium Zbawczym. Zwracaliśmy uwagę na to, że dopiero zaproszenie Boga do swego wnętrza, w którym przygotowane jest dla Niego godne mieszkanie, może sprawić, iż dusza zacznie prawdziwą drogę nawrócenia. To uczestnictwo w zjednoczeniu z Bogiem prowadziło nas do szczególnego źródła miłości i miłosierdzia, którym jest Krzyż. Dziękujemy wszystkim pielgrzymom, którzy wypełnili przepiękną Bazylikę i ogrzali jej wnętrze rozmodlonymi, gorącymi sercami. Dziękujemy gospodarzom – Salezjanom, którzy zadbali nie tylko o strawę dla ducha, pozwalając nam także zajrzeć do dobrze zaopatrzonej kuchni. Dziękujemy wszystkim posługującym kapłanom, a także posługującym osobom, dzięki którym mogliśmy przeżyć piękny czas modlitwy i budowania wspólnoty miłości. Szczególnie dziękujemy zespołowi muzycznemu, który swoją posługą rozgrzewał uczestników, zachęcając do uwielbiania Boga śpiewem.

Miłość bardzo jasno wytycza nam drogę

  Zadanie duszy najmniejszej – to życie w Miłości. W Miłości, czyli w Bogu! To zanurzenie całkowite w Nim, zapomnienie o sobie i świecie, a zupełne wtopienie się w Niego, zlanie z Jego miłością, Jego uczuciem, Jego cierpieniem. To wejście w Jego życie, to życie Nim! Bóg prowadzi swoje wybrane dusze jasną, klarowną drogą. Bardzo przejrzyście. Co jakiś czas, Bóg ukazuje nam kolejne fakty. Jednocześnie stale wskazując na drogę ratunku, a jest nią Miłość! Dał nam Maryję, swoją Matkę, jako naszą Opiekunkę, jako Tę, która może wyprowadzić nas z każdej opresji. Miłość jest w stanie powstrzymać kataklizmy. Bieg historii może zmienić się bardzo szybko, jeśli żyć będziemy Miłością? Nasze zaangażowanie, nasze oddanie, ofiarowanie siebie, życie Miłością, zjednoczenie z Bogiem – to jest droga do zwycięstwa Miłości Boga w świecie!
Więcej na ten temat przeczytać możemy w kolejnej konferencji zatytułowanej: Miłość bardzo jasno wytycza nam drogę oraz rozważając Drogę Krzyżową dla Najmniejszych. Zapraszamy!