Środowa Audiencja Generalna o Św. Teresie z Lisieux


Drodzy Bracia i Siostry,

Dziś chciałbym mówić do Was o świętej Teresie z Lisieux, o Teresie od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, która żyła na tym świecie tylko 24 lata, pod koniec XIX wieku, prowadząc życie bardzo proste i ukryte. Jednak po śmierci i po publikacji jej pism, stała się jedną z najbardziej znanych i kochanych świętych. (…) Teresa umiera wieczorem 30 wrzenia 1897 roku, wypowiadając proste słowa „Mój Boże, kocham Cię!”, patrząc na Krucyfiks, który ściskała w swoich rękach. Te ostatnie słowa Świętej są kluczem całej jej doktryny (nauczania), jej interpretacji Ewangelii. Akt miłości, wyrażony jej ostatnim tchnieniem, był jakby ciągłym oddechem jej duszy, jakby biciem jej serca. Jej proste słowa „Jezu, kocham Cię” są w centrum wszystkich jej pism. Akt miłości do Jezusa zanurza ją w Najświętszą Trójcę. Pisze ona: „Ach, Ty to wiesz, Boski Jezu, kocham Cię, Duch Miłości zapala mnie swym ogniem. I kochając Ciebie, przyciągam Ojca” (P 17/2).
Drodzy przyjaciele, również my, ze Święta Teresą od Dzieciątka Jezus musimy umieć powtarzać Panu każdego dnia, że chcemy żyć w miłości z Nim i bliźnimi, że w szkole świętych chcemy uczyć się prawdziwej miłości. Święta Teresa jest jedną z „maluczkich” z Ewangelii, którzy pozwalają prowadzić się Bogu do głębi jego Misterium. Jest przewodnikiem dla wszystkich, szczególnie dla tych, którzy pośród Ludu Bożego pełnią rolę teologów. Z pokorą, miłosierdziem, z ufnością i nadzieją, Św. Teresa zagłębia się w serce Pisma Świętego, w którym zamyka się Misterium Chrystusa. Taka oto lektura Biblii, karmiona nauką miłości, nie sprzeciwia się nauce akademickiej. Nauka świętych, o której na ostatniej stronie „Dziejów Duszy” mówi sama Św. Teresa, to nauka najwyższa. „Wszyscy święci ją zrozumieli, a w szczególności ci święci, którzy wypełnili wszechświat doktryną Ewangelii. Czyż to nie z modlitwy Święci Paweł, Augustyn, Jan od Krzyża, Tomasz z Akwinu, Franciszek, Dominik i wielu innych przyjaciół Boga czerpali z tej boskiej nauki, która fascynuje również największych geniuszy? (Ms C, 36 r.) (…)

Więcej na stronie Radia Maryja>>

Zaproszenie na Złoty Jubleusz do Ostrowa Wlkp.


Informujemy, że w tym roku przypada jubileusz 50-lecia obecności SIÓSTR KLARYSEK KAPUCYNEK w Ostrowie Wielkopolskim. Z tej okazji w dniu 4 czerwca br. Siostry zapraszają na uroczystą MSZĘ ŚWIĘTĄ DZIĘKCZYNNĄ wszystkich Przyjaciół i Dobroczyńców do wspólnego uwielbienia Boga. EUCHARYSTII BĘDZIE PRZEWODNICZYŁ Jego Ekscelencja Ks. Biskup TEOFIL WILSKI – Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej. UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE UBOGACĄ SWOJA AKTYWNĄ OBECNOŚCIĄ CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA KONSOLATA I WSPÓLNOT KROCZĄCYCH DROGĄ DZIECIĘCTWA DUCHOWEGO, którzy dla uświetnienia wspomnianego Jubileuszu, tegoroczny Wieczernik Ogólnopolski Wspólnot Dusz Najmniejszych odbędą w Ostrowie Wielkopolskim. Obchodom Jubileuszowym błogosławi Ordynariusz Diecezji Kaliskiej Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Napierała.

Więcej na temat>> Wieczernik Ogólnopolski w Ostrowie Wlkp.

Wieczernik w rocznicę śmierci Jana Pawła II


Po sześciu latach spotkaliśmy się ponownie, w przypadającą 2 kwietnia Pierwszą Sobotę Miesiąca, w bazylice Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą, by powrócić duchem do dnia, gdy Papież Polak odchodził do Domu Ojca. Z sercami pełnymi wdzięczności za dar Sługi Bożego Jana Pawła II oraz dar zapowiedzianej Jego bliskiej beatyfikacji trwaliśmy na wspólnej modlitwie, która jednoczyła naszą Wspólnotę z całym Kościołem i światem, a także pozwalała na nowo doświadczyć bliskiej więzi z Papieżem Polakiem i Jego pasterskim nauczaniem. Dziękujemy wszystkim kapłanom i zgromadzonym w Sanktuarium Maryjnym pielgrzymom za tworzenie spotkania dającego nam wszystkim nadzieję na lepsze jutro świata, a zwłaszcza lepsze jutro naszej Ojczyzny. Wyrażamy nasze podziękowanie osobom przygotowującym i posługującym podczas kolejnego Wieczernika, a zwłaszcza zespołowi muzycznemu „Echo Maryi” i Służbie Liturgicznej.

Orędzie NMP Królowej Pokoju


Orędzie Matki Bożej z 2 kwietnia 2011 r. przekazane przez Mirjanę.
„Drogie dzieci, matczyną miłością pragnę otworzyć serce każdego z was i nauczyć was osobistej jedności z Ojcem. Abyście to przyjęli musicie zrozumieć, że jesteście ważni dla Boga i że wzywa każdego z was indywidualnie. Musicie pojąć, że wasza modlitwa to rozmowa dziecka z Ojcem, że musicie pójść drogą miłości, miłości Boga i bliźniego swego. To jest, moje dzieci, miłość bez granic, to jest miłość, która nastaje w prawdzie i idzie do końca. Naśladujcie mnie, moje dzieci, aby inni, rozpoznawszy w was prawdę i miłość, naśladowali również was. Dziękuję wam!
Matka Boża jeszcze raz wezwała do modlitwy za naszych pasterzy. Powiedziała:
„Oni mają szczególne miejsce w moim sercu, oni reprezentują mojego Syna.”

Za: http://www.medjugorje.republika.pl/

Spotkanie Wspólnoty na Wieczerniku w Tolkmicku


W ostatnim dniu marca, czyli w czwartek ubiegłego tygodnia nasza Wspólnota przeżywała czas modlitwy i refleksji wielkopostnej podczas Wieczernika w Tolkmicku. Podczas czterogodzinnego nabożeństwa mieszkańcy tworzący Parafię św. Jakuba jak również wierni przybyli z dalszych miejscowości uczestniczyli w modlitwie różańcowej, Eucharystii i Adoracji Najświętszego Sakramentu. W atmosferze wielkopostnej zadumy nad cierpieniem Jezusa i stanem grzesznej duszy ludzkiej upraszaliśmy wszelkie potrzebne łaski na nadchodzące święta wielkanocne. Modliliśmy się, by każdy z nas i nasze rodziny przezywały te ważne dni w duchu zwycięstwa nad tym wszystkim co ogranicza prawdziwe szczęście i pokój. Dziękujemy wszystkim kapłanom i wiernym za dar tego kolejnego w Wielkim Poście spotkania. Szczególnie dziękujemy paniom Edycie i Halince za ich posługę i okazane nam serce.