Wieczernik w Tolkmicku


Nasze ostatnie spotkanie w Wieczerniku organizowanym w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba w Tolkmicku przypadło w dniu kończącym oktawę Bożego Ciała. Był on okazją do uwielbienia Boga w tajemnicy Eucharystii oraz do modlitwy o gorącą miłość do Jezusa Eucharystycznego. Wieczernik połączony był z procesją eucharystyczną i okolicznościową Adoracją Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie spotkania w godzinie Apelu Jasnogórskiego kapłani udzielili wiernym kapłańskiego błogosławieństwa przekazywanego na prośbę NMP Królowej Pokoju, a związanego z Rocznicą Objawień w Medjugorje. Dziękujemy wszystkim kapłanom i wiernym za dar tego kolejnego spotkania.

Nasza pielgrzymka do Medjugorje


W dniu dzisiejszym wróciliśmy z 9-dniowej pielgrzymki do Medjugorje, którą podjęliśmy w związku z trzydziestą rocznicą Objawień NMP Królowej Pokoju. Uczestniczyło w niej ok. 250 osób ze Wspólnoty co jeszcze bardziej sprzyjało naszemu wspólnemu zaangażowaniu w modlitwę przez cały czas trwania wspólnej pielgrzymki. Największym duchowym doświadczeniem naszego uczestnictwa w obchodach Rocznicy Objawień była miłość i pokój w naszych sercach – w darach, które przywieźliśmy i pragniemy nimi dzielić się ze wszystkimi. Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i przeprowadzenia tej ważnej dla nas wszystkich pielgrzymki. Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym, Zarządowi Stowarzyszenia Konsolata, pracownikom Biura Pielgrzymkowo – Turystycznemu „HALINA” z Rudy Śląskiej, a nade wszystko wszystkim Wam, którzy tworzyliście wspaniałą Rodzinę podczas tych dni. Szczególne podziękowania wyrażamy zespołowi muzycznemu „Najmniejsi”, który ubogacał naszą modlitwę muzyką i śpiewem. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich uczestników naszych spotkań na kolejną pielgrzymkę do Medjugorje, którą nasza Wspólnota organizuje we wrześniu br.

Kolejne spotkanie Wspólnoty w Gietrzwałdzie


Ostatnie nasze spotkanie przed wakacjami, które miało miejsce w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie usposabiało nas do stawania się ubogimi w duchu. Dusza uboga, zdając sobie sprawę ze swojej małości nieustannie powierza siebie Bogu i Matce Najświętszej. Prosi również o wstawiennictwo Świętych i Aniołów. Pragnie, prosi, aby nic nie odgrodziło jej od Boga Nieustannie Bogu wszystko oddaje, pokazując w wielkiej pokorze, kim jest godząc się na to, jaką jest, przyjmując swoje totalne ubóstwo w obliczu Boga. Ubodzy w duchu będą najbogatszymi duszami. Modliliśmy się się o taką świadomość naszych serc, o zgodę na ubóstwo totalne, o to byśmy potrafili przyjąć prawdziwie swoje ubóstwo, swoją małość, swoją nędzę. Abyśmy nie czynili tego ze smutkiem, ale z wielką ufnością w Bożą miłość, która nas szczególnie otacza i obdarza sama sobą. Zgadzając się na swoje nic, przyjmowaliśmy wszystko co należy do Boga. Dziękujemy Gospodarzom – Księżom Kanonikom, wszystkim wiernym, a szczególnie tym, którzy podjęli się organizacji i posługi podczas Wieczernika za ten kolejny, bogaty w łaski czas wspólnej modlitwy.

Zapraszamy do przeczytania konferencji dotyczącej ubóstwa duchowego>>

Rocznica Objawień Medziugorskich


Serce Jezusa nabrzmiałe jest miłością, przepełnione jest miłością. Ono bardzo pragnie wylać swoją miłość na wszystkich ludzi (wszystkie dzieci). Szczególnie na tych, którzy całym sercem przyjmują orędzia starając się nimi żyć. Bóg zaprasza nas w to miejsce, na którym nieustannie jest Jego Serce, są skrzydła Jego opieki, nad którym nieustannie unosi się Jego Duch, nad którym nieustannie jest deszcz miłości. Zaprasza nas w to miejsce, w ten czas. Bóg obiera zazwyczaj taki czas, kiedy pragnie jeszcze więcej, jeszcze bardziej obdarzyć swoim błogosławieństwem ludzkość. W gronie wszystkich, którzy przybędą w Rocznicę Objawień do Medjugorje, będąc przedstawicielami swoich środowisk, swoich parafii, swoich narodów, wszystkich krajów, mając serca otwarte, serca, które pragną słuchać i żyć orędziami pielgrzymujemy tam wierząc, iż zostaniemy obdarzeni niezmierną ogromną miłością samego Boga, otrzymamy potrzebne łaski i rocznicowe błogosławieństwo. Ufamy, że Bóg na prośbę NMP Królowej Pokoju to uczyni, byśmy mogli tę miłość, łaskę, błogosławieństwo później zanieść do swoich domów i środowisk. Ufamy, że ten czas również pomoże naszym sercom więcej rozumieć z tego, co będzie się dokonywało podczas objawień, z tego, co się do tej pory już dokonało i co będzie się dziać dalej. Zapraszamy wszystkie dusze najmniejsze do duchowej jedności i wspólnego uczestnictwa w tym kolejnym wielkim wydarzeniu.

Środowa Audiencja Generalna


Drodzy bracia i siostry!

W historii religijnej starożytnego Izraela wielkie znaczenie mieli prorocy, ich nauczanie, ich przepowiadanie. Pośród nich znaczącą postacią jest Eliasz, powołany przez Boga, aby doprowadzić lud do nawrócenia. Jego imię oznacza: „Pan jest moim Bogiem”, i jest ono w harmonii z jego życiem, które całkowicie poświęcił staraniu, aby lud rozpoznał w Panu swego jedynego Boga. O nim mówi Syrach: „Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia” (Syr 48, 1). Z pomocą tego ognia Izrael odnajdzie swoją drogę do Boga. Realizując swoje posłanie, Eliasz modli się, błaga Pana, aby przywrócił życie synowi wdowy, która przyjęła go w gościnę (por. 1 Krl 17, 17-24). Wykrzyczał Bogu swoje zmęczenie i swoją trwogę, gdy musiał uciec na pustynię, ścigany przez królową Izebel, która chciała go zabić (por. 1 Krl 19, 1-4), ale przede wszystkim jego moc jako orędownika objawia się na górze Karmel. Wtedy to modli się przed całym Izraelem do Boga, aby się objawił i przemienił serce ludu. Ten epizod został opowiedziany w rozdziale 18 Pierwszej Księgi Królewskiej, przy której dziś przez chwilę się zatrzymamy. (…)
Eliasz zwraca się do Pana, nazywając Go Bogiem Ojców, celowo wspominając Boże obietnice oraz historię wybrania i przymierza, która w sposób nierozerwalny złączyła Boga ze swoim ludem. Włączenie się Boga w historię człowieka jest tak mocne, że nawet Jego imię w sposób nierozdzielny złączone jest z imionami patriarchów, a prorok wymawia to imię jako święte, aby Bóg pamiętał i okazał się wierny, ale też aby Izrael czuł się wezwany po imieniu i odzyskał swoją wierność. (…)
Drodzy bracia i siostry, taka jest siła modlitwy wstawienniczej, która odwołuje się do potęgi miłości Boga. Prośmy zatem Pana, by uczynił nas zdolnymi do bycia pośrednikami prawdy wobec naszych braci, gotowymi wskazywać drogę wiary w jedynego Boga, który pragnie się objawiać wszystkim ludziom, by ich nawrócić i doprowadzić do zbawienia. Nie będzie potrzebny już ogień, który spala żertwę, by zaświadczyć o obecności Pana w świecie. Jego pełne i ostateczne objawienie dokona się w krzyżu Jezusa, który przyszedł, by chrzcić „Duchem Świętym i ogniem” (Mt 3, 11; Lc 3, 16) i „zgładzić grzech, przez ofiarę z siebie samego” (Eb 9, 26)

Więcej na stronie Radia Maryja>>

Prosiliśmy, by Bóg im szczególnie błogosławił


W Wigilię Zesłania Ducha Świętego modliliśmy się szczególnie w intencji tych z nas, którzy wkładają swój czas, wysiłek, swoje siły i zdrowie na rzecz naszego Domu (centrum duchowego) w Olsztynie, którzy w ten sposób poświęcają siebie dla Dzieła Najmniejszych. Prosiliśmy, by Bóg szczególnie im pobłogosławił dając na czas podjętych prac, na kolejne dni łaskę zdrowia, łaskę sił, łaskę organizacji czasu, łaskę miłości w rodzinach. I tak, jak jest to, wierzymy, pragnieniem samego Boga, wspólnie z osobami pracującymi uczestniczyliśmy w Eucharystii w ich intencji, w intencji wszystkich budujących Centrum, wszystkich, którzy temu Dziełu poświęcają swoje życie, swój czas, swoje siły. Dla nich wszystkich, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła prosiliśmy o błogosławieństwo Boże, wypraszając wszelkie potrzebne łaski.

Prosiliśmy, by Duch Święty nadal nas prowadził


Ostatnie dni w naszej Wspólnocie przeżywaliśmy modląc się o Ducha Świętego dla nas wszystkich. W takiej też atmosferze przeprowadzony był kolejny Wieczernik Modlitwy w Różanymstoku. Staraliśmy się otwierać nasze serca prosząc, by Bóg przyszedł do nich ze światłem swojego Ducha, aby nasze serca, myśli były przeniknięte Bożym światłem, Bożą mądrością. Prosiliśmy o te dary, dzięki którym lepiej zrozumiemy fenomen Objawień w Medżugorje i będziemy mogli lepiej odpowiedzieć na przesłanie, które płynie z Nieba do nas. By nasze serca były gotowe, aby przyjąć wszystko. Modliliśmy się o wszelkie dary, z ufnością iż ujawniać się one będą w naszym życiu i w życiu całej Wspólnoty. Prosiliśmy też Ducha Świętego, by nadal prowadził naszą Wspólnotę i obdarzył nas wszystkich łaską szczególnej jedności z Trzecią Osobą Trójcy Przenajświętszej. Dziękujemy wszystkim kapłanom i wiernym za dar wspólnego Wieczernika w tym ważnym dla całego Kościoła czasie.

Zapraszamy do przeczytania konferencji na Zesłanie Ducha Świętego>>
A także konferencji: Żyć w zjednoczeniu z Duchem>>
I ważna konferencja: O Rocznicy Objawień>>

Pięćdziesiątnica czasem przygotowania do Rocznicy Objawień


Nasze oczekiwanie na Zesłanie Ducha Swiętego jest zarazem przygotowaniem naszych serc na napełnienie Duchem Bożym, jak również usposabia nas do pełniejszego przeżywania zbliżającej się Rocznicy Objawień w Medjugorje. Już podczas Ogólnopolskiego Wieczernika doznaliśmy wylewu Łaski Miłości. Wierzymy, że i w tym czasie Bóg wypełni nas swoim światłem, by ono prowadziło nasze serca. Zapraszamy was zatem do modlitwy w intencji świadomego uczestniczenia w pielgrzymce oraz owocne przeżywanie nabożeństw podczas jej trwania. Byśmy zdając sobie sprawę z wielkości zbliżającego się kolejnego ważnego wydarzenia byli świadomi tego, jak ważnymi są trwające tyle lat Objawienia, jak bardzo cała ludzkość ich potrzebuje, jak bardzo Bogu zależy na nas, skoro tak długo „trzyma Niebo otwarte” nad nami, czym może skutkować brak odpowiedzi na wezwanie Nieba do nawrócenia, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy te orędzia słyszą i przyjmują. Niech wspólna nasza modlitwa dopomaga nam wszystkim świadomie przeżywać te tajemnice.

Przypominamy, że już jutro spotkamy się na kolejnym Wieczerniku Modlitwy, w wigilię Zesłania Ducha Swiętego, w Sanktuarium Maryjnym Różanymstoku>>

Wigilia Zesłania Ducha Świętego w Różanymstoku


Oto Jezus jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. On Jest. Słowa, które wypowiedział są obietnicą realizującą się przez wszystkie wieki. Przez cały czas Jezus jest. Jego obecność na ziemi, pośród swego ludu, pośród Jego umiłowanych realizuje się nieustannie. Jest żywą, jest czynną obecnością Boga miłującego swoje dzieci. Ta obecność jest nie tylko byciem, ale jest nieustannym dawaniem siebie wszystkim duszom. Jest nieustannym odradzaniem świata, pobudzaniem tego świata do nowego życia. Jest nieustannym obmywaniem świata w Bożym Miłosierdziu. Ta obecność zapewnia światu i wszystkim ludziom prawdziwe życie. Bez tej obecności świat by nie istniał. Bo Jezus jest życiem, a więc w Nim odnajdujemy swoje istnienie.
Zbliżając się do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego Zapraszamy Was do wspólnej modlitwy, byśmy otwartymi sercami przyjęli Ducha Chrystusowego. A wraz z Nim światło mądrości. Byśmy mogli docierać do istoty rzeczy i zobaczyć prawdę, która jest w Duchu. Będziemy trwać na modlitwie prosząc, żeby nie zwiodły nas żadne teorie tego świata, ale byśmy tylko czerpali z Ducha Świętego, który przecież jest, przenika, ożywia a szczególnie uobecnia się w Kościele. Zatem czerpmy mądrość w poznaniu Prawdy, we wspólnocie Kościoła, z Ducha Świętego.
Spotkajmy się na Wieczerniku Modlitwy w Różanymstoku, w najbliższą sobotę, tj. 11 czerwca br. w Wigilię Zesłania Ducha Świętego.

Więcej o Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku>>

Fotoreportaż z Ogólnopolskiego Wieczernika w Ostrowie Wlkp.


Fotoreportaż z Ogólnopolskiego Wieczernika w Ostrowie Wlkp.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z Wieczernika w Ostrowie >>

To, co wydarzyło się podczas Ogólnopolskiego Wieczernika Modlitwy dla Dusz Najmniejszych w Ostrowie Wlkp. jest wielkim bogactwem naszych serc, naszych dusz, całej naszej Wspólnoty i bogactwem całego Kościoła. Należy przede wszystkim starać się sobie uświadamiać, iż Bóg obdarzył nas wielką, wspaniałą, nieskończoną miłością. Prośmy zatem Ducha Świętego, by przekonał nas o miłości Boga do człowieka. Módlmy się, by Triumf Miłości rzeczywiście rozniósł się na całą ziemię, by ta miłość, która już w nas rozrasta się w cudowny krzew gościła we wszystkich sercach, by ta miłość zapłonęła wszędzie, by prawdziwie nadeszła Wiosna Kościoła. Módlmy się, by rzeczywiście to wszystko, co było i jest udziałem naszych serc było również korzyścią Kościoła i przyczyniło się do tego, by cały Kościół przyjął dary Boga, by przyjął odradzające się dusze, przyjął odradzające się życie w nim, by to odrodzenie zostało przyjęte przez wszystkich, by wszystkie serca zachwyciły się na nowo Bożą miłością, cudem Bożego Serca.

Dziękujemy za wspólne Uroczystości Jubileuszowe


Siostrom Klaryskom Kapucynkom z Ostrowa Wlkp. dziękujemy za możliwość wspólnego uczestnictwa i przeżywania Uroczystości Jubileuszowych związanych z 50-Leciem Fundacji Sióstr z tego Zgromadzenia w tym mieście. Jesteśmy wszyscy wdzięczni Siostrom za zaproszenie i dzielenie z nami tej wielkiej radości, która objęła w tych dniach cały Ostrów i nie tylko. Życzymy jednocześnie naszym kochanym Jubilatkom obfitości Bożych łask i Bożego błogosławieństwa na dalsze długie lata pięknej służby na rzecz Kościoła i powstającego w nim Dzieła Najmniejszych. Zapewniamy również o naszej nieustannej modlitwie w intencjach Sióstr i całego Zgromadzenia.

Wyrażamy wdzięczność Katolickiemu Stowarzyszeniu „Konsolata”


Wszyscy uczestnicy Ogólnopolskiego Wieczernika Modlitwy wyrażają wielką wdzięczność całemu Zarządowi Katolickiego Stowarzyszenia „Konsolata” z siedzibą w Olsztynie za zorganizowanie i współprowadzenie Jubileuszowych Uroczystości związanych z 50-Leciem Fundacji Sióstr Klarysek Kapucynek w Ostrowie Wlkp. Naszą wdzięczność za wszelkie dobro, jakiego doświadczaliśmy przez ofiarną posługę Sióstr i Braci zaangażowanych w Stowarzyszeniu, składamy na ręce Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia „Konsolata” pana Mariusza Miszewskiego. Niech Bóg, który okazuje swoim dzieciom tak wielką Miłość i Miłosierdzie Wam błogosławi i dodaje sił do dalszej służby Bogu i Kościołowi w realizacji Dzieła Najmniejszych. W imieniu wszystkich uczestników, ks. Tadeusz Pawluk SDB

Zespół „Najmniejsi” z posługą muzyczną w Kaliszu i Ostrowie


Podczas naszych spotkań w Kaliszu i Ostrowie Wlkp. posługę muzyczną podjął zespół „Najmniejsi”, tworzony z wielu członków Wspólnot Dusz Najmniejszych; z Czerwińska, Głoskowa, Olsztyna i Tolkmicka. Zespół ten od niespełna kilku miesięcy ubogaca pieśniami adoracyjnymi i uwielbieniowymi nasze spotkania w wielu miejscach kraju, pomagając wiernym w duchowym przeżywaniu modlitwy. Tak też było podczas tegorocznego Ogólnopolskiego Wieczernika, za co z całego serca Zespołowi dziękujemy. Niech na dalszą posługę muzyczną błogosławi Wam Bóg, udzielając wszelkich potrzebnych łask. Tą wdzięczność kierujemy również w stronę osób, które zadbały o sprzęt nagłośnieniowy i czuwały nad jego obsługą, a zwłaszcza pani Basi Rybaczyk i panu Jerzemu Wojcickiemu.

Wieczernik z uczestnikami z wielu stron Polski


Dziękujemy wszystkim Duszom Najmniejszym, wszystkim uczestnikom, którzy do Ostrowa przybyli z wielu miast Polski: z Ostrowa Wlkp., z ks. Adamem Wawro i wieloma innymi kapłanami, z Olsztyna i okolic (Wspólnota Gietrzwałd), z ks. Tadeuszem Pawlukiem, z Kętrzyna, Korsz (Wspólnota Sątoczno), z ks. Edwardem Passon, z Białegostoku, Sokółki, Dąbrowy Białostockiej, Augustowa, Suwałk (Wspólnota Różanystok), z ks. Arturem Sulikiem, z Zielonej Góry (Wspólnota Zawada, Kostrzyń), z ks. Michałem Zielonką, z Warszawy i okolic, Płońska, Płocka, Sochaczewa, Konstancina, Legionowa (Wspólnota Czerwińsk n/Wisłą), z Głoskowa, z Gdańska, z Gniezna (Czerniejewa), ze Śląska; Katowic, Rudy Śląskiej, Tychów, Gliwic, Mikołowa, Wyr, z Elbląga i okolic (Wspólnota Tolkmicko), z Łodzi, z Kielc, z Ostrołęki i okolic, z Pułtuska, z Działdowa i z wielu innych mniejszych miejscowości. Wszystkim Wam dziękujemy za tworzenie tego wspaniałego spotkania.

Dziękujemy za Ogólnopolski Wieczernik


Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Teofilowi Wilskiemu, Ks. Proboszczowi Tomaszowi Ilskiemu, wszystkim Kapłanom, Siostrom Zakonnym ze Zgromadzenia Sióstr Klarysek Kapucynek oraz Siostrom z innych Zgromadzeń Zakonnych, Prezydentowi Miasta i wszystkim Pracownikom Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wlkp., Funkcjonariuszom Straży Miejskiej, wszystkim innym służbom, które podjęły bezinteresowną pracę na rzecz naszego spotkania, a także wszystkim wiernym, którzy tworzyli Wieczernik Dusz Najmniejszych w Ostrowie, szczególnie posługującym w różnych grupach i zespołach wyrażamy ogromną wdzięczność za wspólne, niezapomniane Święto Miłości – Ogólnopolski Wieczernik Dusz Najmniejszych. Dziękujemy za bogatą Liturgię oraz za Koncert Jubileuszowy. Organizatorom – Katolickiemu Stowarzyszeniu „Konsolata”, a także Wykonawcom – Zespołowi Muzyki Sakralnej „LUMEN” z Poznania. Dziękujemy za bogactwo przekazywanych treści duchowych – przede wszystkim JE Ks. Biskupowi Teofilowi, a także ks. Adamowi Wawro (za wygłoszoną konferencję). Za wspólną modlitwę – niezapomniany czas wspólnego uwielbienia Boga w Jego Miłości i Miłosierdziu, oraz za wszelkie dobro, jakiego każdy z uczestników doświadczał podczas Uroczystości Jubileuszowych. Wszystkim za wszystko wyrażamy staropolskie Bóg zapłać!