Zapraszamy na dni skupienia i Wieczernik do Gietrzwałdu

  Czas piątku i soboty w Gietrzwałdzie będzie czasem dziękczynienia za dar miłości we Wspólnocie. Miłości, która kształtuje każdego z osobna, a zarazem nas jako Rodzinę. Te dwa dni będą również wielkim dziękczynieniem za dar Matki Kościoła. Ostatnie tygodnie obfitowały w święta Maryjne. Każde z nich świadczy o nieustannej obecności Matki Najświętszej wśród swoich dzieci, o Jej opiece, trosce i ciągłej pomocy dawanej z Nieba. Dlatego uwielbimy Boga w tym Darze Najczystszym, Stworzeniu Najdoskonalszym. Uwielbimy w cudzie Wcielenia dokonanym poprzez Nią. Niech zatem dziękczynienie nie schodzi z naszych ust, niech serca wyśpiewują hymn miłości, niech stanie się ten czas Świętem Uwielbienia Dobroci i Miłości Boga w tym czasie, jakże pięknym i pełnym łask.

Orędzie NMP Królowej Pokoju

  Orędzie dla Ivana z 8 grudnia 2009 r. Medziugorje – Podbrdo„Drogie dzieci! Dzieciątka moje! Także dzisiaj Matka kocha was swą matczyną miłością i pragnę, drogie dzieci, abyście w tym czasie łaski otworzyli wasze serca i aby światło mojego Syna i światło Narodzenia mojego Syna weszło w wasze serca, wasze dusze i uczyniło je szczęśliwymi. Zapraszam was, w szczególności, drogie dzieci, módlcie się za rodziny, za świętość rodzin w tym czasie. Także dziś, drogie dzieci, pragnę podziękować wam, ze przyjęliście mnie, przyjęliście moje orędzia i że żyjecie moimi orędziami”Za: www.medjugorje.republika.pl

Zapraszamy na Wieczernik Modlitwy w Noc Sylwestrową

  Już po raz kolejny Wspólnota Wieczerników Modlitwy zaprasza wiernych na okolicznościowe spotkanie sylwestrowe, które odbędzie się w Sanktuarium Maryjnym w Czerwińsku nad Wisłą w dniu 31 grudnia br. Początek spotkania o godz. 21:00. Program Wieczernika: Apel Jasnogórski, Modlitwa Różańcowa, Adoracja Najświętszego Sakramentu, uroczysta Eucharystia, agapa. UWAGA! Wszystkich uczestników prosimy o zgłoszenie swojego przyjazdu celem właściwej organizacji Wieczernika i agapy.Wieczernik Sylwestrowy będzie transmitowany przez Radio Konsolata.

„Stowarzyszenie Konsolata” – kolejny etap Dzieła Najmniejszych

  Nasza Wspólnota Wieczerników Modlitwy została w ostatnich dniach rozszerzona na działające pośród nas i z myślą o duszach maleńkich „Stowarzyszenie Konsolata”. Jego celem jest działalność na rzecz dobra nas wszystkich, a przede wszystkim koordynowanie działalności wszystkich wspólnot wieczernikowych, w tym także organizowanie Wieczerników Modlitwy, wspomaganie kapłanów w naszym Dziele, organizowanie rekolekcji, dni skupienia itp. Więcej na temat działalności Stowarzyszenia i możliwości uczestniczenia w nim można przeczytać na jego oficjalnej stronie internetowej: www.konsolata.pl. Osoby zainteresowane uczestnictwem i działalnością w ramach tej nowej, tworzącej się wspólnoty zachęcamy do zapoznania się ze statutem i wypełniania deklaracji członkowskiej. Więcej na wskazanej stronie Stowarzyszenia.

Owoce naszego uczestnictwa w Godzinie Łaski

  Kolejny już raz w Godzinę Łaski dla świata (8 grudnia w południe) Bóg otworzył nad nami Niebo, by z wielkiej szczodrobliwości swego Serca, wylać na nas morze błogosławieństw, ocean łask, by popłynęła rzeka Bożej Miłości. Ta Godzina Łaski jest przejawem Bożego Miłosierdzia, bowiem patrząc na ziemię z wielką troską, widzi On ogromną potrzebę ratowania ludzi od wiecznego potępienia, w które coraz więcej dusz daje się wciągnąć. Miłym Sercu Matki Bożej Niepokalanej Dziewicy jest widok Jej dzieci, które z wielką ufnością i wiarą oraz nadzieją w sercu, modlą się do Matki o potrzebne łaski. Cieszy Ją nasza postawa modlitwy, świadcząca o naszym zatroskaniu nad losami dusz, jest wyrazem pewnej dojrzałości wiary i świadomości naszego powołania jako Wspólnoty. Dziękuję Wam zatem w imieniu Maryi, za tę modlitwę w intencji ratowania dusz, w intencji zwycięstwa Miłości Bożego Serca w sercach ludzkich. Dziękuję wam za pamięć o całym Kościele, za wspomnienie Papieża i całego duchowieństwa, za modlitwę w intencji dusz wybranych, w sposób szczególnie namaszczonych do prowadzenia w Kościele dzieł odnowy, za modlitwę w intencji wszystkich dusz konsekrowanych, dusz poświęconych Bogu. Jakże one potrzebują wsparcia modlitewnego. One stają się modlitwą za Kościół, ale i Kościół musi je wspierać swoją modlitwą. Szczególnie dziękuje duszom, które w tej godzinie oddały się pod prowadzenie Niepokalanej, niejako stając się od nowa Jej niewolnikami, Jej sługami. Te Ona traktować będzie jako najukochańsze swoje dzieci i błogosławić nieustannie. Módlmy się. Nie ustawajmy. Chociaż Godzina Łaski minęła, ale jej następstwa będziemy odczuwać, doświadczać jeszcze długo potem. Proszę was o cierpliwość i ufność. One są podstawą przemiany, uzdrowienia, nawrócenia. Nadal módlmy się w tych intencjach. A Boża łaska, opieka Maryi będzie stale nad nami. Niech Matka Boża, Niepokalana Dziewica błogosławi wszystkie swoje dzieci, które tak bardzo kocha.

8 grudnia, godz. 12:00 – 13:00. GODZINA ŁASKI

  Matka Boża w Montichiari – 1947r.Jest mym życzeniem, by każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę Łaski dla świata. Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych. Nasz Pan, mój Boski Syn Jezus, ześle swe przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci.Jest taka jedna godzina w roku, gdy Niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki. I Jego odwieczne skarby miłości. Jest taka jedna godzina w roku, gdy wszystko jest możliwe. Obietnica z nią związana jest naprawdę wielka! Oto Matka Najświętsza ogłasza, że przez sześćdziesiąt minut w roku Niebo staje nad nami otworem, że każdy, kto w tym czasie zamknie trzymany nad głową parasol niewiary, otrzyma od Boga to, co mu najbardziej potrzebne.JAK ODPRAWIĆ GODZINĘ ŁASKI?Skup się na modlitwie i zapytaj siebie: „Co obiecuje mi Matka Najświętsza?”. Ona zapewnia, że Godzina Łaski „zaowocuje wieloma nawróceniami”. Proś o łaskę nawrócenia dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują. „Serca zatwardziałe i zimne jak ten marmur zostaną dotknięte Bożą łaską i staną się wiernymi czcicielami naszego Pana, i będą Go szczerze miłować (…)”. Proś o tę łaskę dla siebie i najbliższych. „Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych”. Nie bój się prosić o łaski – nawet największe! „Nasz Pan, mój Boski Syn, Jezus, ześle swe przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci (…)”. Proś o łaskę nawrócenia dla grzeszników. „Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę”. A teraz podziękuj za tę łaskę, którą ci dziś Matka Najświętsza gwarantuje! W tym momencie możesz zacząć rozmawiać z Maryją modlitwami, które są najbliższe twemu sercu. Odmów Różaniec, przeplatając go aktami miłości (Boże, choć Cię nie pojmuję…) i żalu za grzechy (Ach, żałuję za me złości…). Wyznaj swą wiarę w Boga (Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego), wychwalaj Jego dobroć (Chwała na wysokości Bogu), oddaj się Maryi pod opiekę (Cały jestem Twój, o Maryjo). To słowa szczególnie miłe Maryi. One otworzą dla ciebie Jej Serce, ciebie zaś niech otworzą na Jej dary.Za: „Nasz Dziennik” z 7 grudnia 2007 r. Godzina Łaski>>

Wieczernik dla uczczenia tajemnicy Niepokalanego Poczęcia NMP

  Podczas ostatniego Wieczernika Modlitwy w Czerwińsku nad Wisłą wysławialiśmy Bożą Dobroć za dar Bożego Serca, z którego płynie tak niepojęty dar – dar doskonałej Czystości, by w niej mogła zamieszkać Czystość Boska. Rozumienie tego daru stało się dla uczestników spotkania bardziej głębokie. Jednoczyliśmy się z Duszą, którą Bóg powołał do życia, którą od początku obdarzył świętością. Nie pozwolił, by dotknęła Ją zmaza grzechu pierworodnego. Jednoczyliśmy się z Maryją, którą Bóg od początku uczynił najpiękniejszą Jego świątynią. Z Niewiastą, którą już w zamyśle swoim od początku dziejów, powołał, by stała się Domem Bożym, Arką Przymierza, Domem Słowa Wcielonego, Kościołem żywym, a jednocześnie Jego Matką, by stała się Duszą rodzącą Zbawienie! Bo gdyby nie było Niepokalanego Poczęcia, nie byłoby Zbawienia! Poprzez Niepokalane Poczęcie, przyszło Zbawienie. Poprzez ten Wieczernik zostaliśmy wprowadzeni w obchód Święta, które przypada 8 grudnia – nie tylko w święto Maryjne, jak to zwyczajowo zwykło się nazywać w Kościele, ale w wielkie i niepojęte Święto Bożej Miłości i Bożego Miłosierdzia! Bo to z cudownego Serca Bożego wypłynął dar Niepokalanego Poczęcia, a konsekwencją tego daru była doskonała w swej czystości Dusza Maryi. Wysławialiśmy z Niepokalaną Maryją Boga za ten dar, który uczynił Ją Matką Zbawiciela. Za dar, który sprawił, że Jej Dusza została odpowiednio ukształtowana, wypełniona łaskami, samym Bogiem, Jego Miłością, a w konsekwencji obdarowana jeszcze większym i doskonalszym Darem – samym Synem Boga. Jej życie stało się przyjmowaniem Boga i goszczeniem Go nieustannie w Sercu. W sposób dosłowny i w przenośni. Zamieszkał, czyli objął w posiadanie, czyli żył stale w Jej Duszy, był obecny, wypełniał Ją sobą, czyniąc w Niej „mieszkanie”, które odtąd miało swego Właściciela. Serce Maryi zamieszkał Bóg! Prawdziwie i rzeczywiście w nim mieszkał! Uczynił je takim, jakiego pragnął dla siebie i swojego Syna. Jego Duch przenikał to mieszkanie i czynił je charakterystycznym – Bożym. A wszystko to, było Jego dziełem, Darem i wyrazem nieskończonej Dobroci. Stąd dla nas Święto Niepokalanego Poczęcia stało się wielkim Świętem Bożej Miłości i Miłosierdzia, jakie Bóg okazał człowiekowi. Dziękujemy Bogu i Naszej Niepokalanie Poczętej Matce za dar tego spotkania.Zapraszamy do naszej

Orędzie NMP Królowej Pokoju

  Orędzie Matki Bożej z 2 grudnia 2009 r.”Drogie Dzieci, w tym czasie przygotowania i radosnego oczekiwania, ja jako Matka pragnę wam wskazać na to co najważniejsze, na waszą duszę. Czy może narodzić się w niej mój Syn? Czy jest miłością oczyszczona od kłamstw pychy, nienawiści i zła. Czy wasza dusza kocha ponad wszystko swego Boga jako Ojca i ludzi jako Braci w Chrystusie? Wskazuję wam drogę, którą wzniesie się wasza dusza do doskonałego zjednoczenia z moim Synem. Pragnę, by mój Syn narodził się w was. Jaka to radość dla mnie jako Matki! Dziękuję wam”.Za: www.medjugorje.republika.pl

Wieczernik z Niepokalanie Poczętą NMP

  W najbliższy piątek i sobotę zgromadzimy się na kolejnym dniu skupienia i Wieczerniku w Czerwińsku nad Wisłą. Będzie to dla nas kolejny czas łaski, czas zanurzania w Miłości Boga. Zbliża się bowiem wielka Uroczystość – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Pragniemy uczcić Boga w tej tajemnicy, bowiem Niepokalane Poczęcie jest wielkim triumfem Bożej Miłości i Bożego Miłosierdzia i skutkuje na całe życie, istnienie ludzkości. Niepokalane Poczęcie jest darem dla całej ludzkości i dla każdego człowieka. Od Niepokalanego Poczęcia rozpoczął się już ten właściwy etap w rozwoju ludzkości – Zbawienie. Jakże nie wysławiać Bożej Dobroci, skoro to z Bożego Serca płynie tak niepojęty dar – dar doskonałej Czystości, by w niej mogła zamieszkać Czystość Boska. Będziemy w tych dniach rozważać tę prawdę, otwierać się na wielką głębię tej tajemnicy i razem z Niepokalaną Dziewicą Maryją błogosławić Boga Nieba i ziemi, że uczynił tak wiele dla całej ludzkości i obdarował ją wszystkim, by móc dokonać jej Zbawienia. Przybądźmy zatem na wzgórze czerwińskie, by za ten wielki dar Niepokalanego Poczęcia wspólnie wysławiać Jego Święte Imię, które brzmi Doskonałość. Doskonałość w Czystości, w Miłości, w Dobroci, w Miłosierdziu. Niech będzie wychwalone imię Pana na wieki. Niech Bóg błogosławi nam i niech poprowadzi nas Miłość.