Audiencja ogólna papieża Benedykta XVI – Boże macierzyństwo Maryi

Audiencja ogólna papieża Benedykta XVI – Boże macierzyństwo Maryi :: 3 stycznia 2008

Ojciec Święty Benedykt XVI na dzisiejszej audiencji przedstawił historię i znaczenie tytułu Świętej Bożej Rodzicielki, jaki Kościół odnosi do Maryi. Tytuł Theotokos – Matka Boga – został zdefiniowany na Soborze Efeskim w 431 r., ale już w III wieku był popularny wśród wiernych. Tytuł ten podkreśla, że Chrystus prawdziwie jest Bogiem i że rzeczywiście narodził się jako człowiek z Maryi. Sobór Chalcedoński w 451 r. potwierdził tę prawdę, określając, że Chrystus jest „prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem (…), narodzonym dla nas i dla naszego zbawienia z Maryi Dziewicy, Matki Bożej”. Podobny zapis znajduje się w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Soboru Watykańskiego II. Równocześnie z rozwojem nauki o roli Maryi w Bożym planie zbawienia coraz bardziej rozszerzał się kult Matki Bożej. Po całym świecie rozsiane są kościoły Jej dedykowane, pośród których pierwszeństwo przyznaje się Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie.

Ojciec Święty zwrócił też uwagę, że okres Bożego Narodzenia pozwala lepiej poczuć bliską relację między tajemnicą Wcielenia i godnością Maryi jako Matki Boga. Tytuł ten wyraża Jej specjalną misję w historii zbawienia i szczególną rolę w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Boże macierzyństwo Maryi jest w rzeczywistości podstawą wszystkich innych tytułów, jakimi Kościół ją wysławia.

Benedykt XVI wyraził życzenie, aby w tym nowym roku zwrócić się do Maryi z ufnością i poprzez Jej obronę i modlitwy umocnić się w miłości do Jezusa i w służbie jego Królestwu.

Zwracając się do Polaków powiedział: „Witam obecnych tu Polaków. Na początku roku do każdego i każdej z was kieruję biblijne życzenie: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”. Zanieście to pozdrowienie Waszym najbliższym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!”.

Za Radiem Watykańskim

Orędzie Królowej Pokoju

Orędzie Królowej Pokoju :: 2 stycznia 2008

” Drogie dzieci, z całej siły Mego serca kocham was i daję wam siebie. Jak matka walczy o swoje dziecko, Ja walczę i modlę się o was. Proszę was, otwórzcie się, abyście mogli kochać sercem i dać siebie innym. Im bardziej uczynicie to sercem, tym więcej otrzymacie i tym lepiej zrozumiecie Mego Syna i Jego dar dla was. Oby każdy mógł rozpoznać was przez miłość Mego Syna i poprzez Mnie. Dziękuję wam. ”

Nasza Pani pobłogosławiła wszystkie upominki i dewocjonalia. Prosiła o modlitwę i post za naszych pasterzy.

Za – http://www.medjugorje.ws

 

Święta Boża Rodzicielka będzie nas prowadzić drogą miłości !

Święta Boża Rodzicielka będzie nas prowadzić drogą miłości ! :: 1 stycznia 2008

Liturgia dzisiejszej Uroczystości przypomina nam, że powinniśmy słuchać Matki Boga. Ta, która zrodziła Syna Bożego, napełniona jest Mądrością Boga, napełniona Jego Łaską, Miłością. Cokolwiek mówi i czyni, jest wolą samego Boga. Bowiem z Nim jest zjednoczona w sposób doskonały, zatem i wolę Jego zna i pełni w zupełnej doskonałości.

Drodzy Siostry i Bracia! Ufamy, że Święta Boża Rodzicielka będzie nas prowadzić drogą miłości w Nowym Roku. Ona, która już za życia zjednoczona została z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, Ona sama pouczy nas jak żyć w zjednoczeniu z Bogiem. W pierwszym dniu Nowego Roku prosimy Ją, by wzięła pod swoje opiekuńcze, matczyne ramiona nas wszystkich i realizowała pragnienie stania się również naszą Matką. Niech zrodzi nas na nowo dla Chrystusa, dla Ojca, dla Ducha Świętego. Niech nas uformuje, przygotuje do zjednoczenia i do tego poprowadzi. Niech nasze serca Jej oddane w pełni, prawdziwie poznają Miłość i Nią żyją. Niech Ta, która jest pełna Bożej Miłości, będzie Mistrzynią i Nauczycielką na drodze zjednoczenia w Miłości, niech uczy, pokazuje i do tej Miłości prowadzi.

Przyjmijcie teraz błogosławieństwo Świętej Bożej Rodzicielki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ks. Tadeusz.