Dziękujemy za łaskę zjednoczenia


Podczas tegorocznych wakacji po raz kolejny odbyły się rekolekcje dla Wspólnoty Dusz Najmniejszych, tym razem w gronie uczestników Wieczernika Różanostockiego. Od poniedziałku do soboty (8 – 13 sierpnia) gromadziliśmy się w kaplicy NMP Wspomożycielki Wiernych, by pod Jej Matczyną opieką przygotować swoje serca do coraz ściślejszego zjednoczenia z Sercem Jezusa – z Miłością Bożą. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do przezywania tych dni gorąco dziękujemy i zapewniamy naszą modlitwę.

Święto Przemienienia Pańskiego w Czerwińsku n/Wisłą


Podczas Wieczernika sierpniowego w Czerwińsku nad Wisłą rozważaliśmy tajemnicę związaną ze świętem, które przypada 6 dnia tego miesiąca, a mianowicie Przemienienie Pańskie. Całodniowe nabożeństwo koncentrowało uczestników spotkania na wydarzeniu, które stało się wspaniałym doświadczeniem umiłowanych uczniów Jezusa. Prosząc o dar przemiany naszych serc, dziękowaliśmy również Bogu za wstawiennictwem Niepokalanego Serca NMP za małe cuda Miłości, których doświadczamy na Drodze Wieczernikowej. Nasza wdzięczność ogarniała także wspaniały czas rekolekcji, który przeżywali uczestnicy Wspólnoty Dusz Najmniejszych w Gietrzwałdzie w pierwszym tygodniu tego miesiąca.

Rekolekcje dla Dusz Najmniejszych ZJEDNOCZENIE


W tym roku, który w programie duszpasterskim został nazwany „W komunii z Bogiem”, przeżywamy rekolekcje prowadzące do coraz ściślejszego zjednoczenia z Bogiem i Jego Miłością. Rekolekcje „ZJEDNOCZENIE” zgromadziły ponad siedemdziesiąt osób ze Wspólnoty w sanktuarium w Gietrzwałdzie. W dniach 1-5 sierpnia uczestniczyły one w nabożeństwach, konferencjach i spotkaniach, które przypominały o sposobach jednoczenia się z Bogiem w sakramentach św., poprzez Słowo Boże, uczestnictwo w Krzyżu Jezusa oraz nieustanny akt miłości. Dziękujemy wszystkim tym, którzy przygotowali i przeprowadzili ten pełen łask a zwłaszcza Miłości Bożej święty czas.

Orędzie NMP Królowej Pokoju


Orędzie 2.08.2011 dla Mirjany
„Drogie dzieci, dzisiaj wzywam was, abyście na nowo narodzili się w modlitwie i przez Ducha Świętego z moim Synem stali się nowym ludem. Ludem, który wie, że jeżeli straci Boga, to zgubił samego siebie. Ludem, który wie, że pomimo wszystkich cierpień i pokus, z Bogiem jest bezpieczny i zbawiony. Wzywam was, abyście zgromadzili się w Bożą rodzinę i mocą Ojca umacniali się. Moje dzieci, jako jednostki nie możecie zatrzymać zła, które chce zawładnąć światem i zniszczyć go. Ale według woli Bożej wszyscy razem z moim Synem możecie wszystko zmienić i uzdrowić świat. Wzywam was, abyście całym sercem modlili się za swoich pasterzy, gdyż mój Syn ich wybrał. Dziękuję wam.”

Za: www.medjugorje.republika.pl/

Wieczernik w Sątocznie – uwielbienie Zdrojów Miłosiernych


Miesiąc lipiec, który nasza Wspólnota przezywała rozważając i czcząc Najdroższą Krew Jezusa, zakończyliśmy wspólnym uwielbieniem Boga Miłosiernego i Jego Zdrojów, co miało miejsce podczas lipcowego Wieczernika w Sątocznie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania, kapłanom i wiernym za dar modlitwy, która dokonywała kolejnych cudów Miłości w maleńkich naszych sercach. Dziękujemy szczególnie naszej siostrze Regince B. za posługę muzyczną podczas wspomnianego Wieczernika.

Wieczernik lipcowy w Tolkmicku


Podczas naszego spotkania w Tolkmicku, które odbyło się w ostatni czwartek lipca podjęliśmy modlitwę prowadzącą do coraz ściślejszego zjednoczenia naszych serc z pełnym Miłości Sercem Bożym. Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny wypraszaliśmy potrzebne nam łaski, zwłaszcza na czas prowadzonych w tym czasie wakacyjnym rekolekcji dla Wspólnoty Dusz Najmniejszych. Doświadczeniem wspólnego spotkania było wyrażane pragnienie trwania we Wspólnocie Miłości, która uobecnia się podczas wspólnej Eucharystii i modlitwy. Dziękujemy kapłanom i wiernym za kolejny dar wspólnego Wieczernika.

Orędzie NMP Królowej Pokoju


Orędzie, 25. lipca 2011

„Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy i ciszy. Niech odpocznie wasze ciało i duch, niech trwają w miłości Bożej. Pozwólcie mi dziatki was prowadzić, otwórzcie wasze serca Duchowi Świętemu, aby całe dobro, które jest w was zakwitło i wydało stokrotny plon. Rozpocznijcie i zakończcie dzień modlitwą serca. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl/

Rekolekcje dla osób odpowiedzialnych


W dniach 20-24 lipca w Brennej odbyły się pierwsze podczas tegorocznych wakacji rekolekcje z udziałem osób odpowiedzialnych za Wspólnotę i Dzieło Dusz Najmniejszych. Podczas tego świętego czasu podjęto temat dotyczący budowania prawdziwej chrześcijańskiej wspólnoty. Uczestnicy rekolekcji poznawali najważniejsze prawdy z zakresu wiedzy na wspomniany temat, a także trwali na modlitwie osobistej i wspólnotowej usposabiającej serca do wdrażania w życie poznanych prawd. Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że te rekolekcje mogły być przeprowadzone, a co z pewnością przeniesie się na dobro całej Wspólnoty i Dzieła.

Wieczernik w Gietrzwałdzie – nasza wdzięczność za Krew Zbawiciela


Na kolejnym Wieczerniku w miesiącu lipcu oddaliśmy wspólną cześć Najdroższej Krwi Zbawiciela. Podczas modlitwy różańcowej, wspólnej Mszy św. oraz Adoracji Najświętszego Sakramentu w sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie rozważaliśmy bogactwo wspomnianego Daru. Budząc w swoich sercach coraz większą miłość do zbawczych Zdrojów prosiliśmy o nasze większe uczestnictwo w tym wszystkim, co Bóg poprzez Krew swego Syna czyni dla swoich dzieci. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za dar wspólnego uczestnictwa w tym duchowym bogactwie miłosiernego Boga.

Lipcowy Wieczernik w Różanymstoku


Podczas lipcowego Wieczernika w Sanktuarium Różanostockim uświadamialiśmy sobie jak wspaniałym darem jest Krew Chrystusa. W miesiącu poświęconym Przenajdroższej Krwi Zbawiciela zebraliśmy się, by wspólnie adorować, uwielbiać, wywyższać tę Krew. Prosiliśmy, by wszystkie serca rozmiłowały się w tych Zdrojach, by zostały w nich skąpane. Gdyż każdy człowiek może czuć się tym Darem obdarowany, bez względu na to, jaką przyjmuje postawę życiową, jak wyglądało jego życie. Każdy może odnaleźć siebie podczas męki Jezusa wśród osób, które tam były, bo każdy typ człowieka został obdarowany. To jest przejaw wielkiego Bożego Miłosierdzia, przejaw ogromnej Bożej Miłości, iż nie ma człowieka, który nie otrzymałby tego Daru. Tym bardziej pragnęliśmy okazać Bogu wdzięczność i uwielbienie za ten Dar. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Wieczernika Różanostockiego za możliwość wspólnego przeżywania kolejnego spotkania u stóp Różanostockiej Wspomożycielki.