Jedziemy na Wieczernik do Ostrowa Wielkopolskiego


W dniu dzisiejszym w Ostrowie Wlkp. o godz. 19:00 odbędzie się kolejne spotkanie Wspólnoty przygotowujące uczestników maleńkiej drogi do Ogólnopolskiego Wieczernika Dusz Najmniejszych.
Więcej na temat tych spotkań na stronie>> www.wieczernikmodlitwy.pl
Można także pobrać zaproszenie na Wieczernik w Ostrowie w formie plakatu i ulotki:
- Plakat: plakat_ostrow.jpg
- Ulotka: ulotka_ostrow.pdf

Nasze przygotowania do Wieczernika Ogólnopolskiego


Przygotowując się do Ogólnopolskiego Wieczernika Dusz Najmniejszych modliliśmy się w dniu dzisiejszym w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Ostrowie Wlkp. Dziękowaliśmy Bogu za dar wielu maleńkich serc, które On sam przyprowadza do swej owczarni i za wszelkie dobrodziejstwa wypływające z Bożego Serca. Wierząc, że nasza wstawiennicza modlitwa wzajemnie umacnia nas we wspólnym Dziele, prosiliśmy również o potrzebne łaski, a także trwając w Wieczerniku Modlitwy z Maryją i w duchowej jedności ze wszystkimi Najmniejszymi prosiliśmy Ducha Świętego o obfitość Jego darów na czas zbliżającego się Święta – Ogólnopolskiego Spotkania. Dziękujemy wszystkim tym, którzy tworzyli wspólnotę modlitwy w Ostrowie i w wielkiej trosce o Dzieło Najmniejszych usposabiali serca na zbliżający się czas łaski. Przypominamy, że wspomniany Ogólnopolski Wieczernik Dusz Najmniejszych odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 4 czerwca br. Więcej o tym spotkaniu na stronie: www.wieczernikmodlitwy.pl

Na spotkaniu w Czerwińsku podziękujemy Bogu za dar Beatyfikacji


Już w najbliższą sobotę, 7 maja br. Wspólnota Dusz Najmniejszych spotka się na Wieczerniku Modlitwy w Czerwińsku nad Wisłą, by podziękować Bogu za dar beatyfikacji Jana Pawła II. Jednocześnie rozpoczniemy ważny dla nas czas przygotowania serc na Zesłanie Ducha Świętego. Jako wspólnota mająca szczególne nabożeństwo do Trzeciej Osoby Boskiej pragniemy w tym ważnym dla Kościoła czasie wielkanocnym wypraszać bogactwo darów Ducha Świętego. Zapraszamy wszystkich wiernych do wspólnego trwania w Wieczerniku, który jak co miesiąc organizujemy w Pierwszą Sobotę Miesiąca u Tronu Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińskim Sanktuarium. Posługę muzyczną podczas spotkania podejmie zespół „Echo Maryi” z Łomianek. Bezpośrednią transmisję ze spotkania przeprowadzi Radio Konsolata.

Środowa Audiencja Generalna


Drodzy Bracia i Siostry!

Dzisiaj pragnę rozpocząć nową serię katechez poświęconych tematowi, który leży nam bardzo na sercu, a mianowicie tematowi modlitwy, w sposób szczególny modlitwie chrześcijańskiej, czyli tej, której nauczył nas Jezus i której Kościół wciąż nas uczy. To w Jezusie bowiem człowiek staje się zdolny zbliżyć do Boga i nawiązać z Nim głęboką, zażyłą więź ojcowską i synowską. Wraz z pierwszymi uczniami z pokorną ufnością zwracamy się do Mistrza i prosimy Go: „Panie, naucz nas modlić się” (Łk 11,1).
W najbliższych katechezach, sięgając do Pisma Świętego, wielkiej tradycji ojców Kościoła, mistrzów duchowości, i liturgii, chcemy nauczyć się jeszcze silniej przeżywać naszą więź z Panem, czyli przeprowadzić jakby „szkołę modlitwy”. Dobrze bowiem wiemy, że modlitwy nie otrzymujemy w darze jako czegoś oczywistego. Modlitwy trzeba się nauczyć, jakby wciąż na nowo nabywać tę sztukę. Nawet ci, którzy są zaawansowani w życiu duchowym, zawsze czują potrzebę podjęcia szkoły Jezusowej, aby nauczyć się prawdziwie modlić. Pierwszą lekcję otrzymujemy od Chrystusa dzięki Jego przykładowi. Ewangelie opisują nam Jezusa będącego w stałym i zażyłym dialogu z Ojcem; jest to głęboka komunia Tego, który przyszedł na świat po to, aby spełniać wolę nie swoją, ale Tego, który Go posłał dla zbawienia człowieka.
W tej pierwszej katechezie, będącej wprowadzeniem, chciałbym zaproponować kilka przykładów modlitwy, obecnych w starożytnych kulturach, aby ukazać, jak praktycznie zawsze i wszędzie, zwracano się do Boga (…)

Więcej na stronie Radia Maryja>>

Beatyfikacja Jana Pawła II


Wspólnota Dusz Najmniejszych bardzo wiele zawdzięcza naszemu polskiemu papieżowi Janowi Pawłowi II. To On swoim nauczaniem i przykładem życia zachęcał nas nieustannie do kroczenia drogą świętości. Nie mogło zatem zabraknąć nas w dniu Jego beatyfikacji, gdy cały Kościół otrzymywał przez wstawiennictwo nowego Błogosławionego te łaski, które przyczynią się do uświęcenia życia wielu. Byliśmy w Rzymie i prosiliśmy o dar świętości, który Jan Paweł II otrzymał od Boga i który pragnie teraz przekazać całemu Kościołowi. Prosiliśmy dla siebie i dla wszystkich maleńkich dusz, dla wszystkich naszych Wspólnot i realizowanego Dzieła. Wierzymy, że z pomocą bł. Papieża Polaka na podjętej przez nas drodze wytrwamy. Dziękujemy wszystkim tym, którzy pomogli nam w tej niezapomnianej i tak bardzo bogatej w łaski pielgrzymce. Niech Wam wszystkim Bóg błogosławi.

Orędzie NMP Królowej Pokoju


Orędzie Matki Bożej z 2 maja 2011 r. przekazane przez Mirjanę.
„Drogie dzieci. Bóg Ojciec posyła mnie, abym wskazała wam drogę zbawienia, gdyż On, moje dzieci, pragnie was zbawić, nie potępić. Dlatego jako Matka gromadzę was wokół siebie, ponieważ z matczynej miłości pragnę wam pomóc wyzwolić się z brudu przeszłości, byście zaczęli żyć po nowemu i inaczej. Wzywam was byście zmartwychwstali w moim Synu. Wyznając grzechy wyrzeknijcie się tego wszystkiego, co oddalało was od mojego Syna, a co życie wasze czyniło pustym i jałowym. Powiedzcie Ojcu z serca „tak” i wejdźcie na drogą zbawienia, na którą wzywa was w Duchu Świętym. Dziękuję wam.
Ja szczególnie modlę się za pasterzy, by Bóg pomógł im być przy was całym sercem.”
Matka Boża pobłogosławiła wszystkich obecnych i dewocjonalia.

Za: http://www.medjugorje.republika.pl/