Nowy rok duszpasterski: „Wierzę w Syna Bożego”


  Zawsze zakończenie jakiegoś etapu i rozpoczęcie nowego jest swego rodzajem świętem czy uroczystością. Gdy chodzi o rok liturgiczny, nie jest to tylko ustanowione przez ludzi święto czy uroczystość, nie jest to tylko kolejny mijający dzień, rozpoczynający się następny. We wszystkim uczestniczy Bóg i wszystko dokonuje się w Nim. Teraz również, kończąc stary rok – Rok Wiary – rozpoczynając następny; „Wierzę w Syna Bożego”, stajemy wszyscy przed Bogiem, cały Kościół staje przed Bogiem. To stanięcie przed Bogiem jest z jednej strony zdaniem sprawy z tego, w jaki sposób przeżyło się rok, z drugiej strony jest prośbą o łaskę na rok następny. Jest prośbą o Ducha Świętego, aby wytłumaczył, w jaki sposób przeżywać następny rok i aby poprowadził nas w następnym roku. Temat roku został podany. Nie wymyślił go człowiek. Duch Święty pokierował sercem człowieka, stąd temat nowego roku.

Więcej:…>>