Wieczernik Modlitwy w Noc Sylwestrową


  Zapraszamy wszystkich wiernych do uczestnictwa w okolicznościowym spotkaniu, które będzie wspólną naszą inauguracją Roku Jubileuszowego (10 lat Wieczerników Modlitwy). Ten ważny krok uczynimy w Noc Sylwestrową, spotykając się na okolicznościowym spotkaniu wprowadzającym nas w Nowy Rok 2013. To spotkanie odbędzie się w Czerwińsku nad Wisłą, 31 grudnia br. Naszą modlitwę rozpoczniemy Apelem Jasnogórskim o godz. 21:00. W programie Wieczernika Sylwestrowego znajdzie się wspólna modlitwa różańcowa, Adoracja Najświętszego Sakramentu, uroczysta Eucharystia oraz wspólna agapa. Wszystkie wspólnoty wieczernikowe i wszystkich uczestników naszych spotkań zapraszamy na to spotkanie. Bardzo nas Was wszystkich liczymy.

Spotkanie będzie transmitowane przez internetowe Radio Konsolata…>>

Bożonarodzeniowy Wieczernik w Sątocznie


  W piątek, w czwartym dniu oktawy Narodzenia Pańskiego, w którym Kościół obchodzi święto świętych Młodzianków z Betlejem, spotkaliśmy się na comiesięcznym Wieczerniku Modlitwy w Sątocznie k/Bartoszyc, w Archidiecezji Warmińskiej. Podczas tego spotkania podjęliśmy rozważanie o wydarzeniach ukazujących Tajemnicę Narodzenia Jezusa, wspólnie adorując Bożą Dziecinę, którą obdarzaliśmy miłością naszych maleńkich serc. Ufamy, że nasze jednoczenie się ze świętą Rodziną w przeżywanej Tajemnicy przyczyniło się do jeszcze większego naszego ubogacenia samym Bogiem, Jego Miłością i Pokojem. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego Bożonarodzeniowego Wieczernika za wspólną modlitwę i wspólne ubogacenie się naszą wiarą. Naszą szczegolną wdzięczność wyrażamy kapłanom oraz osobom przygotowującym i współprowadzącym spotkanie.

Zaproszenie na Wigilię z Radiem KONSOLATA


  Już w dniu jutrzejszym we wszystkich domach i wspólnotach spotkamy się w gronie najbliższych osób, by dzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i spożyć wigilijną wieczerzę. W ten szczególny dzień, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka zapraszamy wszystkich Was do duchowej łączności w przeżywaniu tych szczególnych chwil. Będzie to możliwe dzięki przygotowanej na czas Wigilii okolicznościowej audycji w Radiu Dusz Najmniejszych (internetowym Radiu Konsolata), która rozpocznie się o godz. 16:00, a powtórzona zostanie o godz. 22:00. Ponadto zapraszamy na inne audycje radiowe, przygotowane na czas świąt Bożego Narodzenia, a szczególnie na koncert Marii Dramińskiej z Olsztyna, który wysłuchać będziemy mogli w pierwszy i drugi dzień świąt o godz. 16:00 i 22:00. W imieniu realizatorów Radia Konsolata wszystkich zapraszamy.

Radio Dusz Najmniejszych…>>

Życzenia na Boże Narodzenie 2012 r.


  Jezus specjalnie dla nas, dla człowieka stał się Chlebem, abyśmy mogli się Nim karmić, abyśmy mogli Nim żyć. Jednocześnie daje nam wzór samego Siebie, pokazując, iż mamy dawać siebie innym. Pokazuje, iż należymy do Boga i tak jak On mamy stawać się miłością. Życzę każdemu z Was, by zjednoczenie z Jezusem, który zstępuje w Tajemnicy Bożego Narodzenia do naszych serc, zbliżyło jeszcze bardziej serca wszystkich do samej istoty miłości. A gdy gościć będziemy w sobie Nowonarodzonego Jezusa przemieniającego nas w Siebie samego, życzę, byśmy umieli dzielić się Jezusem, Jego miłością, dając Go sobie nawzajem. Niech nasze dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń, upodabnia nas do przychodzącego Zbawiciela, który zaprasza nas do dawania całych siebie drugim, stawania się całkowicie miłością i realizowania powołania do miłości.
Składając życzenia w tę świętą Noc każdemu z Was daję w sposób duchowy biały opłatek, dając w ten sposób samego Jezusa, Jego miłość, dzieląc się z Wami sobą samym, swoją miłością, błogosławiąc Was. Przyjmijcie tę okruszynę opłatka, z zapewnieniem o miłości i z moim kapłańskim błogosławieństwem.
Ks. Tadeusz

Dziękujemy Bogu za przygotowanie naszych serc


  Niebo zrobiło wszystko, abyśmy mogli przeżyć święta jak najpełniej, ale do nas należy kropka nad „i”, to znaczy do nas należy otwarcie serca i wypełnianie tego wszystkiego o czym była mowa. Do nas należy wysiłek, by adorować Jezusa, by Go pielęgnować w sobie, by jednoczyć się z Jezusem w swoim wnętrzu, by starać się rozważać tajemnicę Boga, który zstępuje na ziemię, przychodzi pod postacią Dziecka, ale jest nadal Bogiem. Bóg zlewa swoją łaskę, daje nam Jezusa. Maryja przekazuję Go mam, Ona modli się razem z nami, ale do nas należy również dużo. Jeśli na tę łaskę się otworzymy, jeśli tę łaskę przyjmiemy, to zjednoczymy swoje dusze z Bogiem i rozleje się miłość  na cały świat, w wielu sercach zapłonie na nowo miłość Boża, w  wielu sercach narodzi się Bóg, wiele serc pierwszy raz pozna Boga. Zobaczmy jak wielki nasz udział przewidział Bóg w tym dziele, od naszej postawy uzależnia tak dużo. Poczujmy się odpowiedzialni za Kościół. I dzisiaj, jutro nie czujmy się tak, jakby wszystko się już dokonało i teraz można tylko usiąść i czekać; raczej poczujmy się tak, jak byśmy właśnie dopiero co mieli zacząć realizować zadanie, bo tak naprawdę to Bóg je wykonał, teraz my mamy je podjąć. Na ten czas podejmowania zadania, podejmowania swojego powołania niech Bóg nas błogosławi – W imię Ojca i Syna, i Ducha świętego. Amen.

Więcej…>>

Zapraszamy do Gietrzwałdu na Wieczernik – nabożeństwo wynagradzające


  Już w najbliższy piątek i w zbliżającą się sobotę nasza Wspólnota ponownie spotka się w sanktuarium maryjnym w Gietrzwałdzie, by tam u stóp Matki Bożej przeżyć kolejne spotkania adwentowe, przygotowujące nas do świąt Bożego Narodzenia. Pragniemy także podczas Wieczernika organizowanego w bazylice gietrzwałdzkiej wynagradzać Bogu i Matce Bożej za profanację, jaka miała miejsce w ostatnią niedzielę na Jasnej Górze. Postarajmy się jak najliczniej uczestniczyć w tym ważnym nabożeństwie, by przebłagać Trójjedynego Boga za wszelkie zło i grzech, a tym samym z właściwym usposobieniem serc przygotować się na przeżywanie w duchu miłości i pokoju tajemnicy Bożego Narodzenia. Posługę muzyczną w sobotę podejmie zespół „Adoramus” z Tczewa. Zapraszamy!

Więcej…>>

Wieczernik Modlitwy z Matką Bożą z Guadalupe


  W dniu wczorajszym podczas Wieczernika Modlitwy, który został zorganizowany w klasztorze sióstr kalarysek kapucynek w Ostrowie Wielkopolskim, modliliśmy się o dobre przygotowanie naszych serc na nadchodzące świąta Bożego Narodzenia. Czyniliśmy to przez wstawiennictwo Matki Bożej z Guadalupe, której Wspomnienie przypada w tych dniach (12 grudnia). Rozważając słowa Ewangelii wg św. Łukasza, mówiące o Zwiastowaniu Najświętszej Maryi Panny, prosiliśmy Boga o łaskę życia zgodnego z powszechnym powołaniem do Miłości oraz o życie zgodne z wolą Bożą. Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym oraz wszystkim wiernym zgromadzonym na wspólnej modlitwie za dar tworzenia tego kolejnego spotkania.

Kolejne dni skupienia w Różanymstoku


  Kolejne dni skupienia, które tym razem przeżywaliśmy w domu rekolekcyjnym w Różanymstoku, usposabiały nasze maleńkie serca do godnego przyjęcia przychodzącego Jezusa. Modliliśmy się przez wstawiennictwo NMP Niepokalanie Poczętej, aby również w nas Jezus był i wzrastał. Aby w nas było Boże Życie i byśmy w pełni mogli razem z Maryją, Matką Brzemienną, doświadczać obecności Jezusa i tym samym razem z Nią przygotowywać się na Jego Objawienie się światu. Postanowiliśmy także, by przez cały Adwent starać się pamiętać o Bogu, który żyje w naszych sercach i nieustannie troszczyć się o Niego aktem miłości. Przyjmując Jezusa podczas Komunii św. z wiarą i ufnością zapragnęliśmy adorować Go, aby nie był sam, aby nie czuł się samotny, aby wszystkie serca otworzyły się na Jego Narodzenie dla świata. Bowiem czas Adwentu dla nas stał się czasem noszenia Jezusa w swoim sercu, kochania Go całym sercem i modlenia się w intencji wszystkich dusz, aby, gdy przyjdzie czas przyjęły Nowonarodzone Dziecię. Dziękujemy Bogu i Matce Najświętszej za dar tych dni formacyjnych, dziękujemy także wszystkim osobom ze Wspólnoty za przygotowanie i przyczynienie się do przeprowadzenia kolejnych dni skupienia.

Więcej…>>

Dziękujemy Bogu i Niepokalanej Maryi za Wieczernik Różanostocki


  Znowu serca napełnione miłością, znowu radość w sercach. Bóg również cieszy się, bo zwycięża Jego miłość, rozszerza się Jego Królestwo. Cieszymy się, wielbimy Boga, dziękujemy Mu za wszystko i trwamy w Bogu. Pamiętamy, że nic się nie kończy, że należy dalej kroczyć obraną drogą; cały czas trwać i będąc czujnym. Dziękujemy wraz z Maryją Bogu za Jego Słowo o Miłości i prosimy, aby Miłość Boża nadal wzrastała w naszych sercach i objawiała się światu. by w trwającym czasie Adwentu wiele serc ze szczerością przyjęło Jezusa. Niech wszystkie dusze maleńkie cieszą się Jezusem w swoim sercu, niech z Nim zjednoczeni, prawdziwie doświadczą zrodzenia się Boga podczas świąt Bożego Narodzenia. Teraz ukryty w wielu sercach zamkniętych od świata, niech ukaże się wszystkim, niech zakróluje miłość i jednoczy ludzkie serca z Jezusem.
Wyrażamy wielką wdzięczność wszystkim wiernym, uczestniczącym we wczorajszym spotkaniu. Jednoczesnie już w najbliższy poniedziałek zapraszamy na kolejny Wieczernik Modlitwy do Ostrowa Wlkp.

Dziękujemy za dar Wieczernika w Szczytnie


  W dniu wczorajszym w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Szczytnie odbył się pierwszy Wieczernik Modlitwy, który zgromadził wielu wiernych zainteresowanych Maleńką Drogą Miłości. Podczas wieczornego nabożeństwa wspólnie modliliśmy się o rychłą beatyfikację sł. Bożej s. Marii Konsolaty Betrrone i za jej wstawiennictwem upraszaliśmy łaskę rozwoju Dzieła Najmniejszych w Polsce i na świecie. Każdy z uczestników spotkania mógł także powierzać swoje intencje, podziękowania i prośby, przedstawiane Bogu za przyczyną mniszki klaryski kapucynki s. Konsolaty. Dziękujemy Siostrom ze Szczytna za zaproszenie nas i zorganizowanie tego Wieczernika. Już dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie do Szczytna, które odbędzie się za miesiąc, w drugi czwartek miesiąca.

Zapraszamy także na najbliższe Wieczerniki Modlitwy:
8 grudnia (najbliższa sobota) – do Różanegostoku, początek o godz. 10:30,
10 grudnia najbliższy poniedzialek) – do Ostrowa Wlkp., początek o godz. 18:00.

Wieczernik Modlitwy w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP


  W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, przypadającą 8 grudnia, zgromadzimy się na kolejnym Wieczerniku Modlitwy w sankuarium maryjnym w Różanymstoku. Pragniemy w tym dniu doświadczyć łaski zjednoczenia naszych serc z Sercem Tej, która otrzymała wspaniały i jakże wazny dla nas wszystkich przywilej Niepokalanego Poczęcia. Modlitwa, którą podejmiemy w Wieczernikowej Wspólnocie ogarniemy intencje pielgrzymów i całego świata. Upraszając Ducha świętego przez wstawiennictwo Jego Oblubienicy prosić będziemy o łaskę uzdrowienia dla chorych, a dla całej ludzkości o prawdziwą świętość. W Godzinie łaski (12:00 – 13:00), zawierzając się Bogu przez Maryję wstawiać się się będziemy za wszystkich zatwardziałych grzeszników, pełni ufności, że Ona będąc Matką wszystkich ludzi wyprosi łaskę wyrwania ich z więzów zła. Tworząc duchową rodzinę pragniemy doświadczać u stóp Wspomożycielki Różanostockiej Jej szczególnej obecności i prosić będziemy o błogosławieństwo na dalszą drogę budowania relacji pełnych Bożej Miłości. Zapraszamy wszystkim w tym dniu do wspólnego uczestnictwa w okolicznościowym nabożeństwie. Początek spotkania o godz. 10:30.

W najbliższy czwartek, 6 grudnia br., podczas trwającej Nowenny do Niepokalanego Poczecia NMP, spotkamy się na pierwszym Wieczerniku Modlitwy organizowanym w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Szczytnie, w Archidiecezji Warmińskiej. Początek tego spotkania o godz. 17:00. Również wszystkich na to spotkanie, w imieniu sióstr, zapraszamy.

Kolejny dzień skupienia w Czerwińsku nad Wisłą


  W Czerwińsku wszystko się zaczynało, tam poznawaliśmy swoją drogę duchową, czyniliśmy na niej pierwsze kroki, szukaliśmy światła Bożego i Bóg przysłał nam kapłana, który tę drogę nam pokazał. W ten sposób mogliśmy właśnie w Czerwińsku zapoczątkowywać pierwsze kroki na Maleńkiej Drodze Miłości. To miejsce powinno być szczególne i bliskie dla naszych serc. Z tym miejscem powinniśmy mieć wspomnienia jako miejsce, w którym właściwie wszystko, co wiąże się ze Wspólnotą, drogą, przesłaniem, wiąże się z nim. Powróćmy zatem do Czerwińska, jako do miejsca macierzystego, mimo, że z miejscem tym wiążą się różne wspomnienia, jednak spójrzmy na nie w sposób duchowy. Pomoże nam w tym wspomnienie śp. Ks. Józefa Gregorkiewicza, który swoją posługą, modlitwą, a przede wszystkim sercem swoim wspierał nas i jak wierzymy oręduje za nami w Niebie. Spróbujmy uświadomić sobie, czym jest jedność we wspólnocie i na czym polega zjednoczenie się dusz. Przypomnijmy sobie nasze wkraczanie na Maleńką Drogę Miłości, nasze zachłyśnięcie się „Orędziem Miłości Serca Jezusa do świata” oraz nasze wspólne poznawanie życia naszej Patronki Sł. B. s. Marii Konsolaty Betrone. Bardzo bogaty zatem zapowiada się dzisiejszy dzień, wieczór i jutrzejszy czas. Postarajmy się wszyscy dobrze otworzyć serca, by nic z tego, co Bóg pragnie nam ofiarować nie zostało pominięte. Módlmy się, byśmy potrafili od nowa spojrzeć na to, co jest nam dobrze znane, i od nowa to przyjęli, aby odnowić w sobie życie, aby na nowo pójść wspomnianą drogą.

Więcej…>>

Wieczernik w Czerwińsku. Razem z Maryją będziemy czekać na Jezusa


  Podczas wczorajszego Wieczernika w Czerwińsku wspólnie przygotowywaliśmy się do rozpoczynającego się w dniu dzisiejszym Adwentu. Uświadamialiśmy sobie, iż może to być dla nas – dusz najmniejszych, piękny czas, gdy razem z Maryją będziemy czekać na Jezusa. Pod Jej matczynym sercem poczęło się już Jego życie, już Bóg zstąpił do wnętrzma Maryi, czyniąc sobie w nim mieszkanie, już poświęcił Jej duszę i Ją całą uczynił monstrancją swojego Syna. Maryja z wielką radością nosi Jezusa i niesie Go również nam. Pragnie, żebyśmy razem z Nią nieśli Jezusa, żeby każdy z nas dzisiaj – u progu Adwentu, świadomie, podczas Eucharystii przyjął Go i od tej pory stał się brzemienny Jego obecnością, aby każdy z nas miał świadomość Boga w swoim wnętrzu, Jezusa, który pragnie narodzić się dla świata. W naszych maleńkich sercach On już jest. Teraz trzeba, by narodził się dla świata. Razem z Maryją przeżywajmy ten czas i razem z Nią podejmijmy oczekiwanie, by przygotowywać się na Narodzenie. Tak razem z Maryją będziemy doświadczać radości Jego wzrastania w nas. Dziękujemy wszystkim uczestnikom wczorajszego spotkania za dar wspólnej modlitwy, dziękujemy szczególnie kapłanom i wszystkim osobom podejmującym posługę na rzecz wszystkich pielgrzymów.

Więcej…>>

Czerwińsk – Sątoczno – Szczytno. Najbliższe Wieczerniki


  Wspólnota Dusz Najmniejszych zaprasza wszystkich wiernych na nasze kolejne Wieczerniki Modlitwy. W dniu dzisiejszym od godz. 16:30 zapraszamy do parafii Chrystusa Króla w Sątocznie k/Kętrzyna do uczestnictwa w Wieczerniku Modlitwy. W programie naszego spotkania: modlitwa różańcowa, Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakrtamentu i Błogosławieństwo. Również w dniu dziesiejszym spotkamy się na comiesięcznym dniu skupienia w Czerwińsku nad Wisłą, by kontynuować naszą dziewięciomiesięczną nowennę przygotowującą nas do jubileuszu 10_lecia Wieczerników Modlitwy. Początek dzisiejszego spotkania u stóp Pani Mazowsza o godz. 17:30. Jutro natomiast zapraszamy wszystkich uczestników do sanktuarium maryjnego w Czerwińsku na kolejny Wieczernik Modlitwy. Początek o godz. 10:30. W programie nabożeństwa; modlitwa różańcowa, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Eucharystia oraz po przerwie; modlitwa dla uczczenia Krzyża św. i błogosławieństwo. Więcej na stronie sanktuaryjnej…>>
W najbliższy czwartek, tj. 6 grudnia zapraszamy na pierwsze nasze spotkanie w Wieczerniku Modlitwy, który odbędzie się w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Szczytnie, Archidiecezja Warmińska. Początek nabożeństwa o godz. 17:00. W programie; modlitwa różańcowa, Eucharystia i Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Szósta rocznica śmierci śp. Ks. Józefa Gregorkiewicza


  W dniu dzisiejszym, 30 listopada, przypada szósta rocznica odejścia do domu Ojca śp. Ks. Józefa Gregorkiewicza – salezjanina, współtwórcy Wieczerników Modlitwy w Czerwińsku nad Wisłą, a także kierownika duchowego wielu z nas, dusz najmniejszych. Zapraszamy na stronę internetową poświęconą temu Kapłanowi i do przypomnienia sobie Jego bogatego życiorysu oraz zostawionego przez tego kapłana testamentu duchowego. W dniu dzisiejszym podczas naszego dnia skupienia, który odbędzie się w Czerwińsku, zostanie odprawiona Msza św. w intencji tego świątobliwego Kapłana, natomiast przed Eucharystią odmówimy modlitwę różańcową na cmentarzu w Czerwińsku, gdzie złożono doczesne szczątki śp. Ks. Józefa.