Wieczernik u źródeł Orędzia Miłości Serca Jezusa do świata

Wieczernik u źródeł Orędzia Miłości Serca Jezusa do świata  :: 12-02-2008 r. ::

  W dniu wczorajszym uczestniczyliśmy w kolejnym wielkopostnym Wieczerniku Modlitwy – tym razem w Ostrowie Wielkopolskim Gospodarzami spotkania modlitewnego były siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Klarysek Kapucynek. Uczestniczyło w nim wielu pielgrzymów, którzy przybyli z różnych miast Polski. W łączności duchowej z Sanktuarium w Lourdes, które obchodziło 150 rocznicę objawień NMP Niepokalanie Poczętej, w przypadającym kolejnym Dniu Chorego, podjęliśmy modlitwę wstawienniczą w intencji chorych, cierpiących na duszy i ciele.   Ze względu na miejsce i Dzieło rozkrzewiane z tego miejsca na całą Polskę podejmowaliśmy w wieczernikowym rozmodleniu nieustanną „Pieśń Miłości”, która dla wielu z nas stała się skuteczną modlitwą – „regułą życia”, w doświadczaniu Boga i Jego miłosiernej miłości. Podejmowany wspólny śpiew: „Jezu, Maryjo kocham Was, ratujcie dusze”, dał nam wewnętrzne przekonanie o przyjęciu modlitw i odpowiedzi na nie ogromem Bożych łask. Dziękujemy Siostrom z Ostrowa i wszystkim uczestnikom (obecnym fizycznie, czy też duchowo) za tan niezapomniany czas – „deszczu łask i błogosławieństw”.

 

ieczernik w 150 rocznicę Objawień w Lourdes – Ostrów Wlkp

Wieczernik w 150 rocznicę Objawień w Lourdes – Ostrów Wlkp  :: 11-02-2008 r. ::

  W Dniu Chorego a zarazem w dniu, w którym Kościół obchodzi uroczystość 150 rocznicy Objawień NMP w Lourdes nasza Wspólnota spotka się na modlitwie w Ostrowie Wielkopolskim. Gospodarzami spotkania będą Siostry Klaryski Kapucynki. Wraz z nimi będziemy modlić się w intencjach ludzi chorych a także o błogosławieństwo dla całej Ojczyzny i naszych lokalnych wspólnot na czas Wielkiego Postu, by był to czas owocny w pokutę i nawrócenie. Wszystkich na dzisiejszy Wieczernik zapraszamy, fizycznie lub duchowo. Początek spotkania o godz. 19:00. Jednocześnie dziękujemy licznie zebranym wiernym oraz ich duchowym opiekunom za Wieczernik, który tworzyliśmy w minioną sobotę w Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku. Niech to wielkie zaangażowanie nadal nam towarzyszy, byśmy jak najwięcej skorzystali z tego szczególnego czasu jakim jest okres Wielkiego Postu. W dniu jutrzejszym odwiedzimy Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu. Niech na tym kolejnym szlaku pielgrzymkowym błogosławi nam Bóg Wszechmogący i towarzyszy szczególna opieka Matki Najświętszej.

 

Wielki Post – czasem modlitwy i trwania pod Krzyżem

Wielki Post – czasem modlitwy i trwania pod Krzyżem  :: 08-02-2008 r. ::

  Przed nami kolejne spotkania Wspólnoty w Wielkopostnych Wieczernikach Modlitwy. Pragniemy, by były one dla każdego z nas czasem modlitwy, czasem trwania pod Krzyżem, czasem ofiarowania siebie Jezusowi w intencji Ojczyzny, wspólnie realizowanego Dzieła i jego uczestników. Będzie to nasza wspólna możliwość dobrego wykorzystania czasu Wielkiego Postu. Wpatrzeni w Krzyż, w rany Chrystusa, Adorując Jego cierpiące Oblicze, pragniemy ubogacać się Zbawczymi Zdrojami Zbawiciela i gromadzić je w sercach jako największe skarby przekazane całej ludzkości.. Uwielbiając Jezusa w Jego Zbawczym Dziele, rozważając Jego mękę, jaką przeszedł i przechodzi nadal z miłości do nas i dla nas, trwać pragniemy w zjednoczeniu z Drogą Krzyżową, by serca i dusze nasze napełniały się łaskami spływającymi z Krzyża. Napełniały się potęgą tej miłości, która popchnęła Jezusa aż na Krzyż. Bóg ofiarowuje nam czas Wielkiego Postu jako czas szczególnej łaski. Znakiem tego czasu jest Krzyż – najcudowniejszy symbol miłości. Żaden inny znak nie ma w sobie tyle głębi i nie obejmuje miłości całej, pełnej. Będziemy prosić, by ten znak – Krzyż Jezusa, został wyryty w sercach naszych jako nasza miłość i stale w nas wzrastał, przemieniał. By dokonał uświęcenia naszych dusz. Wspólnie zatem podejmijmy wysiłek modlitwy, by wyprosić łaskę wytrwałości w kroczeniu Drogą Krzyżową Jezusa, aby tym, którzy sercem będą się z Nim jednoczyć, doznali wielkich łask, aby dokonała się przemiana serc, aby umarł w każdym z nas stary człowiek przywiązany do tego, co na dole. Aby narodził się nowy, wpatrzony w to, co na górze. Abyśmy mocą Krwi Chrystusa przelanej za nas na Krzyżu, stali się duchowi, stali się święci. Aby narodziła się w nas nowa pełna doskonała miłość Baranka Ofiarnego. Aby miłość ta poprzez nas, dotykała następne dusze. Abyśmy miłość tę przekazywali dalej swemu otoczeniu. Aby wieść o miłości miłosiernej Branka dotarła do wielu dusz, aby je pociągnęła ku sobie, tak, izby niczego innego nie pragnęli, tylko tej jednej, jedynej ofiary – ofiary z samych siebie w połączeniu z ofiarą Baranka! Aby zapałali wielką miłością, w której serca płonęłyby na wielką chwałę Boga, wyniszczałyby się dla Niego samego i zarażałyby tym płomieniem następne dusze. Módlmy się z całkowitym przekonaniem, że gdy tylko uklękniemy pod Krzyżem – Maryja tam jest nieustannie i modli się.

 

Wielki Post w wielkim umiłowaniu Krzyża w codzienności

Wielki Post w wielkim umiłowaniu Krzyża w codzienności  :: 07-02-2008 r. ::

  Podczas spotkania Wspólnoty w Środę Popielcową modliliśmy się, by czas Wielkiego Postu był przeżywany przez nas w wielkim umiłowaniu Krzyża we własnej codzienności. Chcemy to czynić przez przyjmowanie każdej sytuacji, zdarzenia, osoby jako daru Bożego na ten czas. Traktować wszystko jako Bożą łaskę szczególną dla nas, a tym samym jako wyraz Bożej miłości. Przyjmować wszystko z radością i z wdzięcznością, uwielbiając Boga i jednocząc się z Jego Krzyżem. Takie codzienne podejmowanie swego Krzyża niech będzie jednocześnie zgodą na Krzyż Jezusa. W sytuacjach trudnych odnośmy wszystko do męki Chrystusa. On podczas swej drogi Krzyżowej wycierpiał w swym Ciele i Duchu wszelkie możliwe bóle ludzkości. Doznał tak różnych cierpień, że zna każdy ich odcień w sercach ludzkich. Niech, więc Krzyż Jego i męka będą ciągłym naszym odnośnikiem do tego, co przeżywać będziemy. W ten sposób mieć będziemy swój udział w Jego Krzyżu, Jego cierpieniu, a więc i w Jego dziele zbawczym. Niech Bóg na ten czas obdarzy nas błogosławieństwem Krzyżem Chrystusowym. Niech spłynie z Niego łaska przyjmowania trudów codzienności. Niech spłynie na nas łaska Krwi. Niech obmyje nas i oczyści. Niech przygotuje serca nasze na dzień Zmartwychwstania!

 

Modlitwa podczas Apelu Jasnogórskiego w Ofiarowanie Pańskie

Modlitwa podczas Apelu Jasnogórskiego w Ofiarowanie Pańskie  :: 03-02-2008 r. ::

  Boże, Stwórco Narodów, Władco Wszechświata. Oto przyprowadzam Ci Twoje pierworodne dzieci. Twoje córki i twoich synów. To bracia i siostry Twojego Umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Pragnę wraz z ofiarowaniem Jezusa, ofiarować Ci jeszcze raz pozostałe Moje umiłowane dzieci. Wierzę i ufam, wiem to i czuję sercem, że z radością przyjmujesz tę trzódkę maleńką. Jakże jesteś dobry, że otwierasz teraz Serce Swoje pełne miłości i wylewasz miłość tę na swoje dzieci. Jakże jesteś hojny Panie i Królu Mój, że w takiej obfitości zlewasz na swoje pierworodne maleństwa łaski cudowne. Jakże jesteś wspaniałomyślny, że przyjmujesz do Serca, przygarniasz wszystkie bez wyjątku, bez względu na stan ich dusz. Ty wiesz Umiłowany Mój Stwórco, że wszystkie one bardzo Cię kochają swoją dziecięca miłością. Ta miłość słaba jest, marna, pełna egoizmu i pychy. Ale jak to miłość dziecięca, bardzo gorąca, pragnąca sprawić Ci radość, tęskniąca za Twoimi ramionami i przytuleniem. A więc, przytul każde z nich osobno i wszystkie razem do swego cudownego, Boskiego Serca. Niech poczują jego bicie. Niech gorąca fala miłości przejdzie wprost z Serca do serca. (…)
Mój Ojcze miej wzgląd na ich słabość i nicość, popatrz na straszliwą nędzę i ciągłe upadki. Podnieś je do rangi swoich dziedziców i wspomóż w ich dążeniu do doskonałości. Daj im pomoc w darach i łaskach, by mieli siły powstawać, daj im upór w kroczeniu drogą świętości, wytrwałość na tej drodze, daj hart ducha, a przede wszystkim daj im w serce swą Miłość. To ona przezwyciężać będzie wszelkie trudności, da ufność, nadzieję, podeprze wiarę. To miłość uświęci ich dusze, sprawi, że zaliczeni będą do grona tych, co przy tronie Twoim zasiadają. Amen.

 

Dzień ofiarowania naszych serc

Dzień ofiarowania naszych serc  :: 02-02-2008 r. ::

  W dniu Ofiarowania Pańskiego, przez  Niepokalane Serce Maryi, na nowo ofiarujmy Bogu swoje serca, (zawierzając je Matce Bożej i prosząc, aby nas ofiarowała Jezusowi). W przededniu Wielkiego Postu – czasu oczyszczenia z grzechu, módlmy się, by jak najszybciej Maryja przygotowała każdego z nas do obcowania z Jej Zmartwychwstałym Synem. Pamiętajmy, że w dniu dzisiejszym naszemu ofiarowaniu się towarzyszy szczególna łaska – łaska całkowitego oddania Bogu naszych  serc i otwarcia ich na Bożą Miłość. Każde serce, które dzisiaj Bogu się ofiaruje może liczyć na szczególne obdarowanie. Prośmy, by Bóg przyjął nasze ofiarowanie się  Mu i posłużył się dla dobra naszych rodzin i dzieła odnowy Kościoła. Niech obdarza nas wielkimi łaskami tak jak pierwszych chrześcijan. Wytrwajmy w Miłości Bożej.

 

Zaproszenie na Apel Jasnogórski

Zaproszenie na Apel Jasnogórski  :: 02-02-2008 r. ::

  W Święto Ofiarowania Pańskiego wyrażamy pragnienie, by cała Wspólnota Wieczernika spotkała się razem duchowo o 21-ej na Apelu Jasnogórskim. Połączeni w duchowej łączności z Jasną Górą wszyscy razem możemy podziękować Bogu za nasze w dniu dzisiejszym Ofiarowanie. Zgromadzeni przy Maryi, jeszcze raz wspólnie z całym Narodem poprośmy o oddanie nas wraz z Jezusem, Jej Synem, Bogu. Trwając w tej ważnej godzinie módlmy się o wszelkie łaski, o doświadczenie radości, pokrzepienie Bożym słowem, Bożą Prawdą. Módlmy się za wstawiennictwem Królowej Polski, by Jej Syn przyjął wszystkich Polaków jako swoich braci i siostry i przedstawił Ojcu. Niech to ofiarowanie utrwali w całym Narodzie obraz Boga, który choć wielkim i potężnym, jednak podporządkowuje się Świętym Rodzicom i Prawu, wypełniając je do końca tak, aby spełniło się wszystko, co zostało o Nim powiedziane.

 

Nadal potrzeba modlitwy za naszą Ojczyznę

Nadal potrzeba modlitwy za naszą Ojczyznę  :: 01-02-2008 r. ::

  Nasze najbliższe spotkania w Wieczernikach Modlitwy pragniemy, by były wyrazem Wspólnoty o dobro naszej Ojczyzny. Nie trzeba nikogo z nas przekonywać, że źle się dzieje w kraju, który coraz bardziej gubi poczucie bezpieczeństwa i pokoju. Liczne zatargi, dyskusje prowadzące donikąd, a przez to zaniedbania w dziedzinach najważniejszych, zapewniających właściwy poziom życia całego społeczeństwa, nie prorokują nic dobrego. Zbliżające się dni pokuty i postu mogą sprzyjać naszej duchowej trosce o Naród, w którym pragniemy żyć coraz lepiej i w poczuciu bezpieczeństwa. Mamy prawo tego oczekiwać, bowiem jesteśmy Narodem chrześcijańskim, „Ludem Bożym, na własność Bogu poświęconym”. Pragniemy wspólnie otaczać duchową troską Episkopat i Władze świeckie, by wszystkie problemy społeczne były rozwiązywane w odniesieniu do Chrystusa Króla i Maryi Królowej – Osób, których królowania nie tylko w naszych sercach wszyscy pragniemy. Zapraszamy wiernych z całej Ojczyzny do wspólnego „szturmu” do Nieba.